Структура робочої навчальної програми icon

Структура робочої навчальної програми
НазваСтруктура робочої навчальної програми
Сторінка1/4
Дата28.07.2012
Розмір0.66 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Структура робочої навчальної програми


1. Мета і завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі.

2. Розподіл дисципліни (навчального модуля) на змістові модулі, її обсяг і форми модульного контролю.

3. Бальна шкала рейтингової оцінки дисципліни (навчального модуля).

4. Засоби контролю знань студентів з кожного залікового модуля.

5. Критерії оцінювання знань студентів з кожного залікового модуля.

6. Перелік питань до підсумкового контролю знань студентів.

7. Плани проведення практичних та семінарських занять з кожного змістового модуля та переліку питань для самоконтролю.

8. Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля.

9. Список рекомендованих джерел.
1. Мета і завдання дисципліни «Земельне право», її місце у навчальному процесі

В сучасних умовах існування «Земельне право» є однією з найважливіших галузей права нашої держави. Воно вивчає суспільні відносини між субєктами стосовно реалізації права власності на землю, а також з питань володіння, користування та розпорядження землею.

Метою земельного права є регулювання земельно-правових відносин між субєктами. Ця галузь права має властиву йому структуру, предмет, методи, принципи та джерела. Відповідно до системи земельного права розрізняють земельно-правові інститути, це насамперед право власності на землю, види землекористування, земельні сервітути, добросусідство, гарантії прав на землю, відповідальність за порушення земельного законодавства, правові режими земель України у відповідності за їх категоріями тощо.

Наука земельне право займає важливе місце серед інших юридичних наук. Вона здійснює свою діяльність у взаємодії з іншими юридичними галузями. Відповідно до цього, вона є комплексною галуззю права. Комплексність земельного права полягає в тому, що регулювання окремих питань здійснюється нормами цивільного, адміністративного, еоклогічного, аграрного права тощо. Але питому вагу в діяльності земельно-правових відносин здійснює Земельний кодекс та інші нормативно-правові акти.


^ 2. Розподіл дисципліни на змістові модулі,

її обсяг і форми модульного контролю


Опис предмета навчальної дисципліни «ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО»


Дисципліна

Земельне право

Семестр

6

Курс

3

Тип дисципліни

Нормативна

Кількість кредитів

1,5

Змістових модулів

9

Залікових модулів

2

Форма та методи навчання

Лекції, практичні та індивідуальні заняття

Загальна кількість годин

54

Форми та засоби контролю знань

Модульний контроль, підсумковий контроль – залік, технологія проведення контролю – бальна, рейтингова шкала – 100 балів^ Структура залікового кредиту дисципліни^ Назва змістового модулю

Кількість годин

Форма контролю (модульний, підсумковий, контрольна робота та ін.)

Всього

Лекції

Семінари

СРС

Індивідуальні завдання

1

2

3

4

5

6

7

Заліковий модуль 1. Предмет, право власності, види землекористування та право земельного сервітуту

Змістовий модуль 1. Предмет, метод, система, джерела і принципи земельного права


6

2

2

1

1

Усне опитування, виконання індивідуальних завдань, вирішення задач, реферати

Змістовий модуль 2. Землі України

6

2

2

1

1

Змістовий модуль 3. Право власності на землю


6

2

2

1

1

Змістовий модуль 4. Право землекористування в Україні

6

2

2

1

1

Змістовий модуль 5. Право земельного сервітуту та правове забезпечення добросусідства в Україні


6

2

2

1

1
Разом з модуля 1

30

10

10

5

5

Тестування

Заліковий модуль 2. Гарантії прав на землю, форми управління, відповідальність за порушення земельного законодавства

Змістовий модуль 6.

Правові засади угод щодо земельних ділянок


6

2

2

1

1

Усне опитування, реферати, доповіді, складання структурно-логічних схем

Змістовий модуль 7.

Гарантії прав на землю

6

2

2

1

1

Змістовий модуль 8.

Державне регулювання земельних відносин


6

2

2

1

1

Змістовий модуль 9. Відповідальність за порушення земельного законодавства

6

2

2

1

1

Разом з модуля 2

24

8

8

4

4

Тестування

Всього

54

18

18

9

9

залікМетоди навчання: за джерелом інформації – словесні, наочні, практичні; за рівнем включення у пізнавальну самостійну діяльність – пояснювально-ілюстративний, проблемного викладу, частково-пошуковий, дослідницький; за компонентами навчальної діяльності – організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності, стимулювання, мотивації навчальної діяльності, контролю, аналізу, оцінювання навчальної діяльності.


^ Методи контролю: поточне опитування, тестування, виконання завдань самостійної роботи (ведення словника, складання схем та таблиць, вирішення ситуаційних задач, завдань, застосування електронної бази законодавства тощо), ознайомлення з науковими статтями, їх обговорення, оцінка за ІНДЗ, виконання модульних контрольних робіт.


^ Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, навчальна та навчальна робоча програма, методичні рекомендації до семінарських занять, самостійної роботи, виконання індивідуально-дослідницьких завдань, ілюстративні матеріали тощо.


^ 3. Бальна шкала рейтингової оцінки дисципліни

(навчального модуля).


Оцінка за шкалою ЕСТS


Визначення

За

національною системою

За

Системою

ДонДУУ

А

Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

5

(відмінно)

90-100

В

Дуже добре ( з кількома помилками) (до 5%)

4 (добре)

82-89

C

Добре з певною кількістю значних помилок (до 10%)

75-81

D

Задовільно – непогано, але зі значною кількістю помилок (до 25%)

3

(задовільно)

69-74

Е

Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії (до 40%)

60-68

FX

Незадовільно – потрібно попрацювати для отримання позитивної оцінки

2 (незадовільно)

35-59

X

Незадовільно – необхідний обов’язковий повторний курс

1-34
  1   2   3   4

Схожі:

Структура робочої навчальної програми iconЗразок(шаблон) робочої навчальної програми дисципліни
Електронну форму робочої навчальної програми кожен з викладачів може наповнити змістом дисципліни, яку викладає
Структура робочої навчальної програми iconМетодичні рекомендації щодо укладання робочої програми
Методичні рекомендації щодо укладання робочої програми та регламенту модульно-рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни:...
Структура робочої навчальної програми iconМетодичні рекомендації щодо укладання робочої програми
Методичні рекомендації щодо укладання робочої програми та регламенту модульно-рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни:...
Структура робочої навчальної програми iconБланк Робочої програми навчальної дисицпліни
Сучасні напрямки зарубіжної психології. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Структура робочої навчальної програми iconЗміст програми навчальної дисципліни
Тести і задачі складені відповідно до робочої програми дисципліни з врахуванням усіх змін, що відбулися в нормативно-законодавчому...
Структура робочої навчальної програми iconБланк Робочої програми навчальної дисицпліни
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Структура робочої навчальної програми iconБланк Робочої програми навчальної дисицпліни
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Структура робочої навчальної програми iconКабінет міністрів україни
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Структура робочої навчальної програми iconБланк Робочої програми навчальної дисицпліни
Львівський національний університет імені Івана Франка
Структура робочої навчальної програми iconКабінет міністрів україни
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи