І словом, І ділом Звіт ректора А. В. Васильєва „Про підсумки роботи Сумського державного університету за 2007 рік та основні завдання на 2008-й” icon

І словом, І ділом Звіт ректора А. В. Васильєва „Про підсумки роботи Сумського державного університету за 2007 рік та основні завдання на 2008-й”
Скачати 197.18 Kb.
НазваІ словом, І ділом Звіт ректора А. В. Васильєва „Про підсумки роботи Сумського державного університету за 2007 рік та основні завдання на 2008-й”
Дата12.07.2012
Розмір197.18 Kb.
ТипДокументи


І словом, і ділом

Звіт ректора А.В. Васильєва „Про підсумки роботи Сумського державного університету за 2007 рік та основні завдання на 2008-й” перед конференцією колективу СумДУ, яка відбулася 6 лютого, редакція подає в оригіналі й з ілюстраціями, які свідчать, що слова з ділами в керівництва університету не розходяться, бо існуючи проблеми не тільки відверто називаються, а й вирішуються, попри можливі й неможливі труднощі та негаразди, на які такий щедрий іноді теперішній час.

Шановні колеги, студентський актив!

Узагальнюючи підсумки роботи університету за 2007 рік, зазначимо, що основні завдання по забезпеченню подальшого розвитку СумДУ в цілому виконані. Нам є чим пишатися, маємо певні здобутки і в поширенні освітньої, наукової та міжнародної діяльності, і в укріпленні матеріальної бази, і в розвитку позанавчальної сфери студентського життя, і в стабільності фінансового стану університету. Все це є результатом колективних зусиль керівників всіх рівнів, викладачів та співробітників, студентського активу, а також наслідком здорового психологічного клімату в колективі.

У переліку структурних перетворень та заходів, спрямованих у 2007 році на поширення освітньої діяльності можна зазначити наступне:

– При реорганізації інституту артилерії, який на жаль, розформовано, створені кафедра військової підготовки та науковий центр бойового застосування ракетних військ та артилерії як відокремлений структурний підрозділ, а, крім цього, створено як підрозділ подвійного (разом НАН України) науково-навчальний центр вакуумної та електрофізичної апаратури для атомної енергетики.

– У складі науково-дослідної частини СумДУ організований центр енергоефективних технологій, а на факультеті довузівської підготовки центр науково-технічної творчості учнівської молоді.

– Після розділення кафедри „Переклад” створена кафедра “Германської філології”, а кафедри ТМБ та МРВтаІ навпаки об’єднані в єдину, більш потужну «Технологія машинобудування, верстати й інструменти»».

– Проведена реорганізація позабазових структур (майже без втрати контингенту закрито 6 НКП і створено 7 представництв СумДУ в окремих районах області й за її межами).

– Набув суттєвого розвитку факультет підвищення кваліфікації. Започатковано 5 нових тематичних курсів і 9 тренінгів, поширена географія такої діяльності ще на 4 райони області. Активну участь в цьому брали кафедри інформатики, маркетингу, перекладу, іноземних мов. Також на факультеті перепідготовки фахівців реалізовані проекти за програмами ТАСІС і ОБСЄ. Все це дозволило на 65% збільшити кількість слухачів і більш ніж у 3 рази фінансові надходження в загальноуніверситетський фонд.

– Уперше запрацювали курси підвищення кваліфікації з достатньо значним контингентом слухачів також на кафедрах електроенергетики, технічної теплофізики та гідроаеромеханіки, створено регіональний навчальний центр на базі кафедр опору матеріалів і прикладного матеріалознавства, а також навчальні центри з інформаційних технологій.


У планах на 2008 рік:

– відкриття в машинобудівному коледжі спеціальності “Друкарське виробництво”;

– ліцензування на магістерський рівень спеціальностей “Інформатика”, “Прикладна математика” і “Переклад”, а також “Маркетинг” за заочною формою на магістра та спеціаліста;

– ліцензування на рівень спеціаліста спеціальностей “Журналістика” та “Електротехнічні системи електроспоживання”;

– отримання ліцензії на підвищення кваліфікації лікарів на передатестаційних циклах;

– перетворення НКП в Охтирці у заочний факультет;

– створення на ФПФ регіонального центру тренингового навчання та започаткування перепідготовки за спеціальністю “Маркетинг” та за спеціалізацією “Інформаційні технології в юриспруденції”. Необхідно поширити, як форму діяльності, підвищення кваліфікації в Конотопському й, нарешті, розпочати її в Шосткинському інституті.


Кадрове забезпечення, підготовка науково-педагогічних кадрів

До позитивних тенденцій слід віднести суттєве збільшення частки осіб з вченими ступенями та званнями. Кількість кафедр зі стовідсотковим і близьким до цього показником збільшилася з 19 до 27, а кількість кафедр, де такий показник складає менше 50%, зменшилась з 13 до 7. Загальна кількість кандидатів наук зросла на 40 чоловік.

За рік на 50% збільшена кількість спеціальностей в аспірантурі та до 4-х кількість спецрад по захисту дисертацій. Відбувся перший випуск групи “Наукового резерву”. 50% студентів, які в ній навчалися, склали іспит по програмі кандидатського мінімуму ще до зарахування в аспірантуру. Суттєво посилена педагогічна та англомовна складові підготовки аспірантів.

У той же час за показниками кадрового потенціалу ми ще суттєво відстаємо від провідних університетів країни. Перш за все стосується це факультетів гуманітарного, економіки та менеджменту, Конотопського інституту. Не зростає кількість докторів наук, не виконуємо власних планів розвитку докторантури. 9 кафедр мають у своєму складі 5 штатних викладачів, а 3 кафедри по 4, що викликає необхідність їх об’єднання з іншими кафедрами. Керівники інститутів, факультетів, кафедр недостатньо використовують стимулюючі можливості нашої нормативної бази, не проявляють потрібної вимогливості щодо виконання деякими викладачами контрактних зобов’язань.

У 2008 році необхідно ґрунтовно переосмислити нашу систему підвищення кваліфікації викладачів, застосувати так званий накопичувальний принцип підведення підсумків цієї роботи, що також дасть додатковий поштовх науковій та методичній діяльності.

Нагадую керівникам увсіх рівнів, що Перспективний план роботи з кадрового забезпечення – це наш настільний документ, обов’язковий для виконання.

Навчальний процес, його методичне й технічне забезпечення,

формування контингенту студентів та якість підготовки фахівців


Формування контингенту студентів є тією складовою, яка в значній мірі визначає і майбутню якість підготовки студентів, і штатні можливості кафедр, і фінансовий стан університету.

Незважаючи на зниження випуску школярів, на відміну від багатьох інших ВНЗ ми зарахували на денне відділення на 13% більше, ніж у 2006 році. Це наслідок потужної системної роботи, яка посилюється й у цьому навчальному році. Тільки кількість презентацій СумДУ в районах збільшилось до 19 (майже вдвічі), до 38 зросла кількість навчальних закладів комплексу СумДУ, до 20 збільшилось кількість позабазових підготовчих курсів, у тому числі й у інших областях України.

У той же час прогноз 2008 року невтішний, і це потребує ще більших наших зусиль, застосування нових технологій, вивчення рейтингових пріоритетів потенційних абітурієнтів, розширення комплексу університету за рахунок залучення до нього нових технікумів, коледжів, ВПУ.

Необхідно підвищувати імідж СумДУ в суспільному середовищі, його рейтинг передусім за рахунок відповідного рівня якості підготовки студентів. Завдання підвищення якості навчання одне із центральних у нашій діяльності. Воно є одночасно і метою, і важливим критерієм успіху наших дій.

Треба відверто зазначити, що у навчальному процесі поряд з позитивом є чимало недоліків, відбувається накопичення проблем, які пов’язані й із якістю контингенту студентів (перед усім повноплатників, заочників, іноземців), і з рівнем кваліфікації та відповідальності окремих викладачів та керівників, і з рівнем організації методичної роботи відповідними комісіями факультетів, і з організацією контролю за якістю викладання, і з необхідністю вдосконалення кредитно-модульних технологій, навчальних планів, семестрових графіків тощо.

Хоча, як зазначалося, є тут і позитив, і певні успішні кроки в у 2007 році:

– Знову наші студенти за кількістю призових місць на олімпіадах визначили університет як 3-й за цим показником серед всіх ВНЗ держави.

– Економічний факультет отримав “Міжнародну кваліфікацію” за всіма спеціальностями й рівнями підготовки.

– Здійснені перші випуски магістрів, спеціалістів та бакалаврів за 5 спеціальностями та фаховим спрямуванням.

– Проведена масштабна ревізія форм організації самостійної роботи заочників та її методичного забезпечення. 65% контрольних робіт замінено іншими видами індивідуальних завдань, видання методичних матеріалів для заочної форми зросло в 1,5 рази, а більше половини надходжень навчальної літератури спрямовано в позабазові структурні підрозділи.

– У цілому до бібліотек комплексу надійшло літератури на 845 тис. грн.(зростання за кількістю отриманих примірників складає 50% до 2006 року), фонд електронних видань збільшився на 60%. До речі, і кількість відвідувань користувачів по базовій бібліотеці зросла на 31%, а книговидача на 27%, що свідчить про зростання обсягів самостійної роботи студентів.

– Викладачами університету видано 4 підручника, 60 навчальних посібників в порівнянні з 45 в 2006 році. У 2 рази збільшені обсяги власного видавництва (тільки навчально-методичних матеріалів передано до бібліотеки на 230 тис. грн. по суттєво нижчим цінам, ніж при сторонній закупівлі). Зросла якість поліграфії, отримано свідоцтво на право розповсюдження друкованої продукції, виходимо на ринок поліграфічних послуг.


Підвищення якості підготовки фахівців, а також наукової та інших напрямів діяльності пов’язано, перш за все, зі створенням в СумДУ сучасної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури, що є одним із пріоритетів останніх років, забезпечується кадровою та фінансовою політикою ректорату. 2007 рік тут найпотужний і найрезультативніший за всю історію існування університету. Зокрема:.

– У цілому на інформаційно-телекомунікаційну систему витрачено більше 2 млн 200 тис. грн, що суттєво перевищує фінансові витрати 2006-го й наші плани 2007 року.

– Кількість комп’ютерів по комплексу в цілому досягла 1800 (2006 рік – біля 1600). Лише комп’ютерних класів – 87, і відбувається їхнє збільшення.

– Створено 2 мультімедійні аудиторії, ще один лінгафонний кабінет на комп’ютерній базі, підключено до корпоративної мережі бібліотеку медичного інституту, а до мережі Internet частину віддалених кафедр і ще 3 НКП. Про масштаби проведених робіт (аби не перелічувати все) свідчить загальна довжина кабелю мережі майже у 28 кілометрів зі збільшенням її в минулому році на 5 кілометрів.

– Реалізовано 28 та модернізовано 5 дистанційних курсів, поширюється перелік спеціальностей за цією формою, а кількість студентів-дистанційників за рік збільшилася на 70% і складає вже 250 чоловік.


Відбувся також потужний прорив у нових формах та напрямах діяльності, а саме:

– Завершено виконання проекту ЕС по дистанційній перепідготовці фахівців і отримано грант TEMPUS на підтримку університетської системи Е-learning з наданням відповідного обладнання.

– Впроваджується унікальна для України програма співробітництва з Microsoft. На базі СумДУ почав діяти ресурсний центр Microsoft. Ми першими в Україні підписали відповідний меморандум та договір на пільгове отримання програмного забезпечення. Компанія фінансує нашу участь у міжнародних конференціях. У 2008 році буде створена ІТ - академія «Microsoft – СумДУ», а також комп’ютерний кластер для потужних обчислювальних робіт науковців університету й сторонніх замовлень (вже маємо ліцензії та необхідну техніку).

– З фірмою “1С” реалізується проект щодо проведення сертифікованих курсів “1С – підприємство”.

– На базі СумДУ запрацювали навчальні центри відомих фірм СISCO та Netcracker, в тому числі й для викладання відповідних спецкурсів для студентів. На часі відкриття навчальних центрів фірми Solid Works Russia на кафедрі ІТ, а на кафедрі “ТМС, МРВіІ” фірми Delkam. Остання вже передала університету програмне забезпечення на 1 млн 200 тис дол. США.


Усе перелічене свідчить, що в інформатизації СумДУ дійсно є неабиякі успіхи. А тепер проблеми і плани:

– “Напруга” з питань постачання комп’ютерного, офісного й телекомунікаційного обладнання знята. Однак цей потенціал використовується приблизно лише на 25%, маємо дуже великі резерви покращення якісних показників, оптимізації фінансових та штатних ресурсів. Тому з 2008 року дещо зменшимо обсяги закупівлі, а розподіл техніки будемо здійснювати за умови її якісного використання.

– Кафедрами незадовільно використовується банк електронних навчально-методичних матеріалів, комп’ютерне тестування в кредитно-модульній системі, мало власних розробок на електронних носіях. До вересня буде розроблена комплексну цільову програма на 3-5 років, яка дозволить видавати кожному студенту диск з повним методичним забезпеченням (по всім без виключення дисциплінам), що спровокує й поширення нових навчальних технологій. Треба ширше інтегрувати дистанційні форми ведення навчального процесу у заочну, а за окремими елементами й у денну та вечірню форми навчання. У той же час наші навчальні матеріали за складністю повинні стати доступнішими для вивчення, тоді й будуть спрацьовувати. Є певні зауваження в цьому плані до навчальних матеріалів дистанційної форми – занадто складні.

– Гострою є проблема оновлення навчально-лабораторної бази, хоча витрати на придбання цього обладнання й збільшені на 70% у порівнянні з 2006 роком. Продовжується співробітництво з фірмою Siemens, яка надала технічну допомогу по кафедрі КСАУ й тепер здійснюється відповідний проект по кафедрі “ТМС-МРВіІ”. Є плани щодо придбання продукції Selmi за рахунок бюджетних коштів. Але будемо реалістами. Радикально вирішити це питання у найближчі роки нам не вдасться. Тому вже у квітні на засіданні Вченої Ради затвердимо середньострокову програму забезпечення лабораторного практикуму віртуальними тренажерами. І така робота вже розпочата.

– Також у планах задіяння телекомунікаційних систем у гуртожитках, дистанційних технологій у профорієнтаційній роботі й на підготовчих курсах, перетворення методичних кабінетів окремих кафедр у філії читальних залів центральної бібліотеки із застосуванням сучасних технологій, а крім того, створення ще одного відповідного читального залу безпосередньо в бібліотеці.

– На часі необхідність корегування навчальних планів, відмова від одномодульних дисциплін, ліквідація невеликих навчальних курсів за рахунок об’єднання логічно споріднених дисциплін, розширення спектру дисциплін із посиленою науковою складовою, перегляд закріплення дисциплін за кафедрами з метою усунення в окремих випадках дублювання.

– Потрібен критичний перегляд програм навчальних дисциплін, особливо прикладного характеру, які часто-густо не відповідають сучасним потребам виробництва й бізнесу. Цю проблему гостро відчуваємо в системі підвищення кваліфікації, коли не завжди можемо запропонувати виробничникам навчальний матеріал щодо застосування сучасних технологій, методик тощо.

– Практичні та семінарські заняття за методикою їх проведення треба переводити на технології індивідуальної роботи студентів під керівництвом викладача.

– Залишаються не вирішеними питання якості проведення практик, реанімації філій кафедр на виробництві, поширення інтеграційних структур, поглиблення сумісної діяльності кафедр базового універстету й інститутів, створення “кадрового агентства” та “юридичної клініки” для поглиблення практичних навичок студентів-юристів тощо.

– У цьому навчальному році необхідно пройти акредитацію за 21 спеціальністю та розпочати роботу по акредитації в наступному навчальному році ще за 16 спеціальностями.

Все це передбачає дуже великий обсяг ініціативної, складної роботи, тож керівники всіх структурних підрозділів СумДУ повинні спрямувати весь свій організаційний потенціал на вирішення перелічених питань.

Наукова діяльність

Розвиток наукових досліджень є і надалі буде головною домінантою розвитку університету, бо тільки через наукову діяльність можна вийти і на нову якість підготовки фахівців, і на міжнародне визнання, і на потужний кадровий потенціал тощо. 2007 рік і за цим напрямом був успішний:

– Загальний обсяг наукових досліджень збільшився на 60% і склав біля 3,3 млн грн, а по завершеним роботам – 2,4 млн грн. При цьому обсяг робіт, що виконувалися за госпдоговорами, державними та міжнародними грантами збільшився на 70%. Вже маємо стартовий портфель замовлень на початок 2008 року в обсязі 1,3 млн (для порівняння 600 тис грн на 1 січня 2007-го). Зростання відбулося майже по всім інститутам та факультетам, крім механіко-математичного. Ми потужно почали займатися проблемами енергозбереження, нарощуємо обсяги досліджень в гуманітарній сфері, маємо перспективи суттєвих обсягів робіт по Шосткинському інституту та Військовому науковому центру і в 2008 році прогнозуємо ще більш потужний результат.

На 25% зросла кількість публікацій різного рівня (2411 за рік), і на 60% - за участю студентів. На 70% зросла кількість виданих монографій.

Знову наші студенти переможно взяли участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт. 38 призових місць – третій показник серед всіх ВНЗ України.

– Зросла кількість організованих СумДУ наукових конференцій 23, а в 2006 році – 17.

– Наші наукові журнали вже вийшли на рівень передплатних, підвищується їх рейтинг.

Перелік наших наукових здобутків можна і продовжувати. За цими показниками наполеглива праця як науковців так і менеджерів науки, спрацьовує також певною мірою наша нормативна база стимулювання наукових досліджень та підготовки наукових кадрів. Тільки у звітному періоді розроблено або суттєво оновлено 7 нормативних положень, які дають змогу підвищити преміальні доплати докторам наук у залежності від результатів їхньої діяльності, надавати певне фінансове забезпечення при вирішенні організаційних питань захисту дисертацій тощо.

До речі, продовжуємо приділяти підвищену увагу стимулюючим механізмам з усіх напрямів. Тільки за минулий рік розроблено 32 нових положення, а всього за останні три-чотири роки – більше 150. Завдання керівників усіх рівнів більш ефективно використовувати ці механізми. На жаль, досить значна кількість кафедр має недостатньо високу наукову активність, наслідком чого є малозначимість або взагалі відсутність результатів. Тут криються неабиякі резерви для активізації наукової діяльності. Про це нещодавно йшла мова під час звітів деканів факультетів. До тих же висновків спонукає й на аналіз активності кафедр у міжнародній діяльності, про що також говорилося на зборах колективів факультетів.

Однак взагалі в міжнародній діяльності університет поступово набирає оберти. Про суттєве поглиблення міжнародного співробітництва в галузі інформаційних технологій та оснащенні матеріальної бази вже було зазначено вище. Крім того:

– Серед господарчих наукових договорів 7 виконуються на замовлення іноземних фірм та міжнародних фондів.

– З 6 до 14 збільшилась кількість конференцій зі статусом міжнародних, які проведені на базі СумДУ, і з 14 до 38 (в 2,7 рази) кількість конференцій за кордоном, в яких брали участь наші співробітники.

– Кількість індивідуальних і загальноуніверситетських міжнародних грантів – 12 (ще декілька років тому 1-2), а обсяг їх фінансування складає вже більше ніж 500 тис. грн на рік.

– Про зростання нашої міжнародної активності свідчить і збільшення відряджень за кордон на 56% у порівнянні з 2006 роком (витрачено біля 300 тис. грн із коштів університету й більше 100 тис. грн із інших джерел).

– Безумовним успіхом є опублікування видавництвом “Шпрингер” монографії проф. Л.А. Фільштинського та колективний міжнародний підручник факультету економіки та менеджменту за участю науковців із 15 країн. Однак загальна кількість публікацій наших університетівців у іноземних виданнях зростає повільно.

– У 2007 році укладено ще 8 до 22 вже існуючих угод з університетами Німеччини, Австрії, Польщі, Росії. Хоча абсолютний показник ще й незначний, але на 80% збільшилось і стажування студентів та аспірантів за кордоном.

– Неабияким успіхом є потужна динаміка збільшення кількості іноземних студентів до 519, що на 44% більше, ніж у 2006 році. Вони представляють 47 країн світу із Західної та Східної Європи, Близького Сходу, Південно-Східної та Східної Азії, Африки, Латинської Америки та Австралії.

– Факультет підвищення кваліфікації вже завершує роботу по організації стажування слухачів у Німецькій Академії Менеджменту. Необхідно опанувати технології навчання у співробітництві з іноземними партнерами з виданням так званих “подвійних” дипломів, прикласти максимум зусиль для радикального збільшення загальноуніверситетських міжнародних грантів, а також з патентування наших науково-технічних розробок в Україні та за кордоном з метою їх подальшої реалізації.

Позанавчальна та виховна робота

У звітному році, як і в попередні, вона проводилася системно, масштабно, за різноманітними формами та багатьма складовими. Є й тут певні здобутки.:

– Кількість масових заходів майже дорівнює кількості днів у календарному році. Задіяно в них біля 4 тис. школярів, що вдвічі більше, ніж рік тому.

– Суттєво підвищився взагалі рівень художньої самодіяльності, якіснішими стали концертні програми, зросла кількість студентів у гуртках, маємо успіхи команд КВН, обладнано новою сучасною світлотехнічною апаратурою актову залу тощо.

– Чимало студентів бере участь у волонтерському русі організовують благодійні акції ведуть гуманітарну роботу в інтернатних закладах. СумДУ став переможцем міжнародного конкурсу волонтерських проектів, такі поважні організації, як “Міжнародна Федерація Миру” та “Служба Миру”, надали керівнику наших волонтерів Н.М. Гордієнко диплом Вищої категорії, а двом студентам – дипломи Другої категорії з присвоєнням статусу Послів Миру.

У 2007 році університет став переможцем обласного конкурсу щодо організації спортивно-масової роботи, посів перше місце в міській спартакіаді, набрав рівну кількість залікових балів з інститутом фізкультури в обласній універсіаді.

До 26-ти збільшилася кількість видів спорту, які ми культивуємо, і майже на 10% – кількість студентів у спортивних секціях, а школярів – більше ніж на 20%.

– Наша футзальна команда в черговий раз стала чемпіоном України серед вишів і посіла 4-е місце в студентському чемпіонаті Європи. Є прогрес і у волейболістів, які в цьому сезоні перейшли вже у вищу лігу першості України.

– Десять студентів є членами збірних команд України з різних видів спорту, а студент фізико-технічного факультету О. Малушин став чемпіоном та триразовим рекордсменом світу по стрільбі з лука.

До речі, все це, як і наші успіхи з інших напрямів діяльності, сприяє і зростанню позитивного іміджу університету, і профорієнтаційній роботі, і вирішенню інших питань. За минулий рік у засобах масової інформації діяльність СумДУ висвітлювалася біля 300 разів, а кількість відвідувань університетського сайту склала близько 110 тисяч із 108 країн світу!

Слід відзначити як позитивну і конструктивну роботу, і більш активну участь у загальноуніверситетських справах органів студентського самоврядування та студентської профспілки. У той же час, на мій погляд, система студентського самоврядування потребує ще більш масового залучення до неї студентів, поширення клубно-студійних та інших форм студентського спілкування, включення в єдину систему самоврядування університету й студентства позабазових структурних підрозділів.


Значна увага, як і в попередні роки, приділялась поліпшенню матеріальної бази для забезпечення відповідних умов навчання та праці. А саме:

– Безумовним успіхом є відновлення після 14-річної перерви будівництва нового корпусу з виділенням 2,7 млн грн. бюджетного фінансування. Функції змовника університет перебрав на себе від обласного УКСа, при цьому на ті ж кошти виконали робіт на 250 тис. більше, ніж планувалося, а також на 100 тис. грн. – в рахунок фінансування вже 2008 року.

– Також значущим є виділення бюджетних коштів у обсязі 2 млн грн Шосткинському інституту на реконструкцію під навчальний корпус будівлі, яку передає “Свема” на наш баланс.

– Проведений значний обсяг ремонтних робіт власними силами, що дало економію близько 2 млн грн. (якби залучалися будівельні організації зі сторони, то витратили б 7 млн. грн., а так – суттєво менше при тій же, а можливо, й кращий якості).

– Відремонтовано 225 навчальних та службових приміщень у всіх корпусах, коридори перших поверхів корпусів “М”, “ЕТ” й лабораторних, двоповерховий хол бібліотеки, замінені 2 ліфти вартістю 600 тис. грн. в корпусі “Г”, проведені коштовні ремонти фасадів басейну та корпусу “М” які завершаться восени цього року.

– Облаштована автопарковка біля корпусу “М”, зведені паркани на території медичного інституту та декоративний по вулиці Миру. Поступово приводимо до цивілізованого вигляду всю територію.

– Масштаби робіт підтверджуються близько 10 тис. м2 стін та підлог, облаштованих керамічною плиткою, пластиком, ламінатом, агранатом підвісних стель, а також встановленням 1000 м2 металопластикових вікон, 320 дверей, більше 1000 світильників, виготовленням власними силами біля 900 одиниць меблів тощо.

Плани 2008 року, враховуючи 60-ти річчя університету, яке плануємо святкувати у вересні в широкому колі друзів та гостей, ще більш напружені. Це – ремонт фасадів, заміна ще 2-х ліфтів, придбання автобусу, розширення виробничих можливостей меблевої дільниці, заміна АТС на сучасну цифрову. Необхідно облаштувати музей в бібліотеці, оновити актову залу, побудувати стадіон для наших лучників, які вийшли за майстерністю вже на міжнародний рівень, провести значний обсяг робіт по естетизації приміщень. Останнє передбачає облаштування стендів типу “Кращі студенти”, “Наші випускники – наша гордість”, демонстрування наукових та інших здобутків кафедри, факультету тощо.

У 2007 році вдалося суттєво зменшити напругу щодо забезпечення студентів місцями в гуртожитках. За рахунок передислокації кафедри “Перекладу” з гуртожитку №3 в корпус “ЕТ” з більш комфортними умовами праці й навчання, створення нових кімнат у гуртожитку машинобудівного коледжу, оренди частини гуртожитку в професійному ліцеї та впорядкування проживання у гуртожитку №1 (і все це теж супроводжувалось значними обсягами ремонтних робіт) загальна кількість місць для студентів денної форми збільшилась на 200. Також забезпечено проживання інтернів та певної кількості студентів-заочників.

Приділялася постійна увага й поліпшенню обслуговування в комплексі громадського харчування. Вдалося втримати на припустимому рівні ціни, встановили додаткову лінію роздачі у центральній їдальні. До 20% збільшився у фізичних обсягах товарообіг, зростання виробництва власними силами склало 57% і на 40% збільшилась кількість відвідувань.

Питання соціально-орієнтованого змісту були, є і будуть у центрі уваги ректорату, про що свідчать і такі факти:

– Заробітна плата й стипендія, незважаючи на їх підвищення, як і відпускні та оздоровчі, виплачувалися своєчасно і в повному обсязі.

– Уперше введена премія педагогічним працівникам рівня зав. лабораторіями за підсумками року та премія всім співробітникам до травневих свят. Тепер таких умовно-обов’язкових регулярних премій - чотири (крім зазначеної – ще до 8 березня, до Дня працівників освіти та новорічних свят), а також є премії до окремих професійних свят, ювілейні тощо. Крім цього, тільки із субрахунків підрозділів виплачено преміями біля 740 тис. грн, що на 30% більше рівня 2006 року.

– У якості матеріальної допомоги виплачено співробітникам біля 150 тис. грн, студентам - 175 тис. грн., а на на забезпечення студентів-сиріт тільки за минулий семестр згідно вимог законодавства – більше 100 тис. грн.

– Разом із профспілковими організаціями співробітників та студентів, і передусім завдяки їх активній роботі, вирішені майже всі питання оздоровлення.

Реалізація більшості із зазначених у доповіді питань в значній мірі визначалася фінансовим станом університету, який можна охарактеризувати як стабільний внаслідок реалізації відповідних механізмів фінансово-господарської діяльності, системної роботи по збільшенню надходжень та раціональному використанню коштів.

У цілому фінансування комплексу університету за рік збільшилося на 43% і склало 94,5 млн. грн., з них половина – власні надходження (по базовому ВНЗ – 55%). Фонд оплати праці за рік по базовому навчальному закладу зріс на 34%, в тому числі по власним коштам на 40%, які на 26% перебільшують суто бюджетний фонд оплати праці, що теж підтверджує соціальну спрямованість фінансової політики університету.

Додатково профінансовано нашими партнерами та з інших джерел ще біля 900 тис. грн на заходи виховної роботи, спортивні та молодіжні програми, а також безпосередньо на рахунок надійшло 310 тис. грн. спонсорської допомоги, із них тільки 51 тис. грн, (і це дуже мало), за ініціативою кафедр та факультетів. Суттєво збільшились надходження від поширення платних послуг бібліотеки, видавництва, відділу міжнародних зв’язків, спортивного та студентського клубів, навчальних центрів кафедр електроенергетики, технічної теплофізики та гідроаеромеханіки, інформатики, іноземних мов та германської філології.

Фінансовий стан дозволив спрямувати на субрахунки структурних підрозділів базового ВНЗ 2,3 млн. грн, що на 32% більше, ніж у минулому році. Це дозволило продовжити реалізацію нашої політики, яка спрямована на поліпшення матеріальної бази кафедр та факультетів, додаткове матеріальне стимулюванні співробітників, вирішення поточних завдань, фінансування наукової діяльності тощо (тільки на наукові відрядження з коштів субрахунків витрачено 260 тис. грн. (зростання до 2006 року у 3,4 рази).

У той же час є проблеми з раціональною витратою коштів субрахунків, збільшення надходжень на них за рахунок власної ініціативи.

Узагалі кошторис, узгоджений на минулій конференції, перевиконано по всім статтям, які визначають розвиток університету й вирішення соціальних питань (крім надходжень на статтю матеріальної допомоги та заохочення стипендіального фонду). За результатами чисельних перевірок відповідними контролюючими органами нашої фінансово-господарської діяльності у 2007 році суттєвих зауважень, штрафних санкцій не було.


Підводячи загальний підсумок, можна визначити, що 2007-й – став роком, у якому університет впевнено позиціював себе як успішний навчальний заклад, який динамічно розвивається. Але хочеться значно більшого. Не задовольняє, зокрема, рівень оплати праці, є бажання нарощувати обсяги ремонтних робіт (ще багато приміщень, куди просто соромно заходити), зміцнювати матеріально-технічну базу, багато чого іншого. Втім, як би не хотілося швидко вирішити найбільш болючі питання, мусимо дотримуватися балансу інтересів. Тільки така позиція забезпечить всебічний розвиток університету. Бо щоб і як не робили, а завжди чогось та не буде вистачати, чимось все рівно будемо незадоволені.

2008 рік несе не лише надії на краще, а й чималу тривогу, певні ризики. На жаль, треба передбачати вірогідність зменшення прийому на перший курс денної і, особливо, заочної форм навчання внаслідок суттєвих змін в умовах прийому. У свою чергу це погрожує зменшенням фінансових надходжень та обсягів навчального навантаження. Крім того, директивне підвищення розмірів оплати праці і стипендій, також може привести до зменшення наших фінансових можливостей по забезпеченню статутної діяльності.

Вже у минулому році доля заробітної плати й комунальних платежів наблизилася у власних витратах до 80%, а по коштам від держави ще суттєво більше.

Ректорат відпрацьовує певні противаги цим тенденціям. У той же час і до формування пропозицій щодо планових показників витрат спецкоштів на 2008 рік за найбільш вагомими складовими підходимо виважено.

Шановні колеги! Ще раз зазначу, що вся наведена позитивна динаміка розвитку, великий обсяг проведеної роботи, певні успіхи стали можливими тільки завдяки зусиллям усього колективу СумДУ. Попри незаперечні досягнення, не маємо права на самозаспокоєння, переоцінку загального стану справ. Чимало з того, що хотілося здійснити, не вдалося або тільки розпочато. Однак впевнений, що можемо збільшити оберти, стати більш наполегливими у виконанні поставлених завдань, творчо працювати на досягнення вагомих результатів. Сподіваюсь, що і студентський актив знайде резерви для відповідного посилення своєї роботи за всіма напрямами.Схожі:

І словом, І ділом Звіт ректора А. В. Васильєва „Про підсумки роботи Сумського державного університету за 2007 рік та основні завдання на 2008-й” iconВитяг із протоколу №1
Слухали: Ректора університету професора Бойка О. Д. про підсумки діяльності колективу університету у 2007/2008 навчальному році та...
І словом, І ділом Звіт ректора А. В. Васильєва „Про підсумки роботи Сумського державного університету за 2007 рік та основні завдання на 2008-й” iconРішення конференції трудового колективу Луганського державного медичного університету
Заслухавши доповідь ректора університету професора Івченка В. К. «Про підсумки роботи колективу Луганського державного медичного...
І словом, І ділом Звіт ректора А. В. Васильєва „Про підсумки роботи Сумського державного університету за 2007 рік та основні завдання на 2008-й” iconВитяг із протоколу №1
Слухали: Доповідь ректора університету професора Бойка О. Д. про підсумки діяльності колективу університету у 2008/2009 навчальному...
І словом, І ділом Звіт ректора А. В. Васильєва „Про підсумки роботи Сумського державного університету за 2007 рік та основні завдання на 2008-й” iconПідсумки роботи Сумського державного університету за 2009 р та основні завдання на 2010 р
Усе це, безумовно, результат колективних зусиль, наслідок здорового психологічного клімату, високого рівня університету в цілому
І словом, І ділом Звіт ректора А. В. Васильєва „Про підсумки роботи Сумського державного університету за 2007 рік та основні завдання на 2008-й” iconДодаток 1 до наказу ректора хду 11. 04. 2013 року №395-д затверджено наказ ректора Херсонського державного університету 11. 04. 2013 року №395-д положення про інституційний репозитарій Херсонського державного університету 1
Положення про інституційний репозитарій Херсонського державного уніврситету (далі репозитарій) визначає основні поняття, склад, призначення...
І словом, І ділом Звіт ректора А. В. Васильєва „Про підсумки роботи Сумського державного університету за 2007 рік та основні завдання на 2008-й” iconПравила прийому до Сумського державного університету в 2008 році
України (затверджені Наказом Міністерства освіти І науки України від 25. 12. 2007 р. № 1172 та зареєстровані в Міністерстві юстиції...
І словом, І ділом Звіт ректора А. В. Васильєва „Про підсумки роботи Сумського державного університету за 2007 рік та основні завдання на 2008-й” iconЗвіт в о. декана інженерного факультету про підсумки роботи факультету у 2007 році від 25 січня 2008 року 1 загальні відомості про факультет
move to 0-20566395
І словом, І ділом Звіт ректора А. В. Васильєва „Про підсумки роботи Сумського державного університету за 2007 рік та основні завдання на 2008-й” iconЗвіт проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків О. В. Мельничука про підсумки науково-дослідної роботи у 2006 році схвалити. Матеріали доповіді та рішення Вченої ради обговорити на вчених радах факультетів. Науковому відділу
Підсумки наукової діяльності кафедр у 2006 році та завдання щодо актуалізації тематики І підвищення результативності наукових досліджень...
І словом, І ділом Звіт ректора А. В. Васильєва „Про підсумки роботи Сумського державного університету за 2007 рік та основні завдання на 2008-й” iconЗвіт про результати виступів студентів Буковинського державного медичного університету у змаганнях різного рівня у 2007 році
Впродовж 2007 року студенти університету брали участь у 58 спортивно-масових заходах (звіт додається)
І словом, І ділом Звіт ректора А. В. Васильєва „Про підсумки роботи Сумського державного університету за 2007 рік та основні завдання на 2008-й” iconЗвіт (заявка) Організації (установи) Сумського державного університету про
Організації (установи) Сумського державного університету про (на) проведення наукової
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи