Стратегія розвитку І підвищення виробничих показників вугільних шахт завжди визначалась наявністю висококваліфікованих гірничих інженерів-будівників І сучасною технікою icon

Стратегія розвитку І підвищення виробничих показників вугільних шахт завжди визначалась наявністю висококваліфікованих гірничих інженерів-будівників І сучасною технікою
Скачати 37.96 Kb.
НазваСтратегія розвитку І підвищення виробничих показників вугільних шахт завжди визначалась наявністю висококваліфікованих гірничих інженерів-будівників І сучасною технікою
Дата12.07.2012
Розмір37.96 Kb.
ТипДокументи

За останні 5 років чітко визначилися тенденції зростання показників вуглевидобувної промисловості Луганської області, особливо в ДП «Антрацит», ДП «Ровенькиантрацит», ДП «Свердловськантрацит», де плани вуглевидобування виконуються на 150-180%. Це пов’язано з упровадженням на підприємствах сучасної видобувної техніки і наукоємких технологій, відкриттям нових очисних вибоїв. Тільки шахта «Комсомольська» ДП «Антрацит» має добове навантаження на лаву 3 тис. тонн, а річний план виконала у вересні 2009 р. Перспективний план розвитку вугільної промисловості передбачує зростання вуглевидобутку за 5 років на 30-50%. Верховна Рада прийняла «Закон про престижність шахтарської праці». У зв’язку з цим відбувається зростання попиту на висококваліфікованих гірничих фахівців із спеціальності 7.090303 – «Шахтне та підземне будівництво».

Стратегія розвитку і підвищення виробничих показників вугільних шахт завжди визначалась наявністю висококваліфікованих гірничих інженерів-будівників і сучасною технікою. Для організації виробництва і управління технічними дільницями гірничих підприємств необхідне постійне забезпечення інженерними кадрами. Причому в умовах стабілізації і підйому вугільної промисловості України ця теза має актуальне значення.

Сьогодні гірничі підприємства міст Антрацит, Ровеньки, Свердловськ, Красний Луч, Краснодон здобули новий рівень розвитку, що пов’язано з економічним підйомом у регіоні. За рахунок держпідтримки, фінансових кредитів, технічного переоснащення і введення в дію нових лав видобуток вугілля постійно збільшується. Наприклад, на шахті «Комсомольська» ДП «Антрацит» видобуток вугілля у 2007 році складав 1520688 т, проведено 10275 м гірничих виробок; у 2008 році – 1749987 т вугілля й 11628 м виробок, а за 10 місяців 2009 року видобуток склав 1097132 т вугілля та проведено 8597 м виробок. Але завдяки відтоку гірничих кадрів з шахт, неправильної професійної орієнтації молоді в шахтарських містах, на виробництві залишились тільки літні фахівці, які через декілька років вийдуть на пенсію, деяких з них виводять з шахт за станом здоров’я. Тому підготовка гірничих інженерів-шахтобудівників вже сьогодні має важливе державне значення.

За останні 50 років освітні послуги зі спеціальності «Шахтне та підземне будівництво» в південному регіоні Луганської області надає Донбаський державний технічний університет (м. Алчевськ) з ліцензійним обсягом 25 осіб. Молодь південних шахтарських міст і селищ не охоче йде навчатись на гірничі спеціальності цього університету, що пов’язано з втратою віри в підйом гірничого виробництва, низькою заробітною платньою, відсутністю коштів у шахтарів для отримання освіти дітей.

Тому сьогодні є актуальною концептуальна лінія університету – надання освітніх послуг за місцем проживання і максимальне наближення навчання до виробництва. Важливе значення в цьому плані має професійна орієнтація молоді на гірництво в шахтарських містах і селищах. Це дає можливість готувати власні інженерні кадри, які виросли серед шахтарів, будуть навчатись на рідних шахтах і тут же отримають гідне працевлаштування. Східноукраїнський національний університет має більше можливостей розвивати гірничу освіту за рахунок високого кадрового рівня і якісного матеріально-технічного забезпечення.

При вивченні попиту у фахівцях зі спеціальності “Шахтне та підземне будівництво” основну увагу було приділено гірничим підприємствам м. Антрацит і Антрацитівського району. Аналіз кадрового стану був проведений на шахтах “Комсомольська”, “Партизанська”, “Крепінська”, ЦЗФ “Нагольчанська”, ВАТ “Антрацитшахтобуд”, ДП ДХК “Луганськ-вугілляремонт” та ін.

Було встановлено, що тільки для цих вугільних підприємств необхідні наступні гірничі кадри: гірничі майстри, змінні інженери, інженери з впровадження нової техніки, інженери виробничого відділу, інженери дільниць, заступники начальника дільниці. Також гірничі інженери-шахтобудівники необхідні в ДП «Ровенькиантрацит», ДП «Свердловськантрацит». Вугільні підприємства цього регіону щорічно потребують біля 30 гірничих інженерів-шахтобудівників.

^ Необхідність гірничих інженерів-шахтобудівників


Назва підприємства

Кількість спеціалістів в рік

Луганськшахтопрохідка

6–9

Свердловськшахтобуд

5–7

Краснодоншахтобуд

5-6

Антрацитшахтобуд

5–6

ООО «ТИССА», ООО «Геотехніка» інші

7-8

Всього:

28-36


Вивчення цієї проблеми показало, що вона може бути вирішена підготовкою власних інженерних кадрів, наближеною до місця проживання студентів. Тому в структурі Східноукраїнського національного університету існує кафедра гірництва у м. Антрацит (наказ ректора № 50 МОН України від 24.07.03 р.).

Створення факультету гірництва і транспорту СНУ ім. В.Даля саме в м. Антрациті має певні підстави. Місто Антрацит вже більше як 100 років є місто шахтарів. На території міста і навкруги нього знаходяться десятки вугільних шахт по видобутку високоякісного антрациту, а також збагачувальні фабрики, шахтобудівельні управління тощо. Саме на цих підприємствах працює основна маса населення. На гірничих підприємствах міста до останнього часу завжди працювали висококваліфіковані фахівці, впроваджувалась нова техніка, були досягнуті п’ять рекордів по видобутку вугілля. В м. Антрацит є місцеві висококваліфіковані науково-педагогічні працівники – доктори і кандидати наук за спеціальністю 05.15.04 – «Шахтне та підземне будівництво».

Схожі:

Стратегія розвитку І підвищення виробничих показників вугільних шахт завжди визначалась наявністю висококваліфікованих гірничих інженерів-будівників І сучасною технікою iconМедвєдєв борис іванович
Гірничий інженер-технолог. Доктор технічних наук, професор. Заслужений працівник вищої школи урср. Науковий напрямок прогнозування...
Стратегія розвитку І підвищення виробничих показників вугільних шахт завжди визначалась наявністю висококваліфікованих гірничих інженерів-будівників І сучасною технікою iconПоложення механіки підземних споруд. Сучасні подумки про процеси, які відбуваються у масиві гірничих порід при проведенні гірничих виробок [2]
Науковий зміст І задачі шахтного будівництва І будівництва транспортних, гідротехнічних та інших підземних споруд. Керівничі документи...
Стратегія розвитку І підвищення виробничих показників вугільних шахт завжди визначалась наявністю висококваліфікованих гірничих інженерів-будівників І сучасною технікою iconКіпко Олександр Ернестович
Стійкість протяжних виробок глибоких вугільних шахт в зонах диз’юнктивних порушень
Стратегія розвитку І підвищення виробничих показників вугільних шахт завжди визначалась наявністю висококваліфікованих гірничих інженерів-будівників І сучасною технікою iconПрогнозування розвитку підприємства Постановка задачі
Стратегія розвитку підприємства визначається системою показників, які характеризують кінцеві результати його діяльності в галузі
Стратегія розвитку І підвищення виробничих показників вугільних шахт завжди визначалась наявністю висококваліфікованих гірничих інженерів-будівників І сучасною технікою iconКерівники магістерських робот
Удосконалення технології спорудження протяжних гірничих виробок з використанням високопродуктивного прохідницького обладнання (на...
Стратегія розвитку І підвищення виробничих показників вугільних шахт завжди визначалась наявністю висококваліфікованих гірничих інженерів-будівників І сучасною технікою iconБєлов василь іванович
Гірничий інженер. Доктор технічних наук, професор. Заслужений діяч науки І техніки урср. Науковий напрямок провітрювання І регулювання...
Стратегія розвитку І підвищення виробничих показників вугільних шахт завжди визначалась наявністю висококваліфікованих гірничих інженерів-будівників І сучасною технікою iconЗакон про престижність шахтарської праці». У зв’язку з цим відбувається зростання попиту на висококваліфікованих гірничих фахівців із спеціальності 090303 «Шахтне та підземне будівництво»
move to 0-17232642
Стратегія розвитку І підвищення виробничих показників вугільних шахт завжди визначалась наявністю висококваліфікованих гірничих інженерів-будівників І сучасною технікою icon«Електронні таблиці»
Мета: Основною метою курсу "Електронні таблиці" є надбання знань та вмінь, потрібних для свідомого користування сучасною обчислювальною...
Стратегія розвитку І підвищення виробничих показників вугільних шахт завжди визначалась наявністю висококваліфікованих гірничих інженерів-будівників І сучасною технікою iconПісля вивчення даного курсу студент повинен вміти
Архітектура обчислювальних систем є надбання студентом знань та вмінь, потрібних для свідомого користування сучасною обчислювальною...
Стратегія розвитку І підвищення виробничих показників вугільних шахт завжди визначалась наявністю висококваліфікованих гірничих інженерів-будівників І сучасною технікою iconЯщур Микола Йосипович
Корекція морфофункціональних показників висококваліфікованих гімнасток з урахуванням харчового статусу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи