Голова Луганської обласної icon

Голова Луганської обласної
Скачати 147.79 Kb.
НазваГолова Луганської обласної
Дата12.07.2012
Розмір147.79 Kb.
ТипДокументи
ПОГОДЖЕНО:

Голова Луганської обласної

державної адміністрації

_________________ В.М.Пристюк

«_______»________________200 р.


ПОГОДЖЕНО:

Голова ради ректорів вищих навчальних закладів III – IV рівня акредитації Луганської області

________________ О.Л.Голубенко

«_______»__________200 р.


Розглянуто на засіданні

Регіональної громадської експертної Комісії ДАК у Луганській області

Протокол №_________

від «___» ________ 200 р.

Голова РГЕК ДАК

У Луганській області

__________________ Н.І.Кришталь

^

Обґрунтування необхідності ліцензування освітньої діяльності


Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” зі спеціальності 8.18010017 «Економіка довкілля і природних ресурсів»


^ Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг, що заявляються на ліцензування та які вже надаються у даному регіоні


І. Загальна характеристика регіону щодо потреби у фахівцях за спеціальністю 8.18010017 «Економіка довкілля і природних ресурсів»


Розвиток ринкових відносин в Україні, поглиблення ініційованих про­гресивних реформ, раціональне керування природоохоронними й ресурсозберігаючими сторонами діяльності підприємств в нашому регіоні не можливі без підготовки принципово нової формації ви­сококваліфікованих кадрів. Вони повинні володіти методами обґрунтування і розробки державних цільових програм, стратегій економічного, екологічного та соціального розвитку національної економіки, економічно та екологічно збалансованого розвитку регіону та могли б приймати високопрофесійні рішення у сфері стратегічного планування та управління економікою. За цими обставинами магістри за фахом «Економіка довкілля і природних ресурсів», які покликані використовувати новітні досягнення у економічних, екологічних науках та сучасні інформаційні технології для підвищення ефективності роботи вітчизняних підприємств, дуже затребувані у сучасному суспільстві.

Аналіз ринку праці Луганської області щодо потреби у фахівцях зі спеціальності 8.18010017 «Економіка довкілля і природних ресурсів» показує, що гострою проблемою для економіки стало кадрове забезпечення на підприємствах, у регіоні фахівцями-аналітиками з економічних та еколого-економічних питань. Саме магістри з еколого-економічної підготовки, які володіють глибокими знаннями з різних новітніх напрямів економічної і екологічної науки та мають широку ерудицію, здатні забезпечувати виконання таких завдань.

Магістри з економіки довкілля і природних ресурсів призначені для практичної, науково-дослідної та науково-педагогічної роботи у наступних сферах природоохоронної діяльності: системі державних органів управління природоохоронного діяльністю (лінійні та функціональні органи Мінекобезпеки України, обласні, міські та районні Ради народних депутатів і органи виконавчої влади, інспекційна служба Державного Комітету лісового господарства та Мінсільгоспу України, санепідемслужба Міністерства охорони здоров'я України, органи Держстандарту України та інші); підприємствах, організаціях, асоціаціях тощо різних форм власності, які використовують у своїй виробничій і комерційній діяльності природні ресурси; громадських об'єднаннях, що займаються охороною навколишнього природного середовища; середніх спеціальних (ліцеях, коледжах, технікумах) та вищих навчальних закладах усіх рівнів акредитації, де читаються природоохоронні дисципліни; науково-дослідних і проектно-конструкторських установах різних форм власності, тематикою досліджень яких є природоохоронна діяльність і використання природних ресурсів.

Магістр з спеціальності 8.18010017 «Економіка довкілля і природних ресурсів» може займати такі посади в державному і приватному секторах: експерт з питань формування державних та регіональних програм еколого-економічного розвитку; фахівець-аналітик з дослідження еколого-економічної ситуації в регіоні; фахівець державної еколого-економічної служби; економіст з прогнозування розвитку національної економіки; радник з еколого-економічних питань у місцевих та обласних держадміністрацій; економічний радник по еколого-економічним питанням в системі регіональних державних адміністрацій; консультант-аналітик з економічних та екологічних питань в консалтингових організаціях; фахівець з стратегічного управління проектами та державних програм; експерт міжнародних, державних та регіональних еколого-економічних проектів; фахівець з індикативного планування; консультант-аналітик в проектних організаціях і науково-дослідних інститутах; фахівець-дослідних регіональних відділень антимонопольного комітету; фахівець з еколого-економічного моніторингу; консультант з питань економічної та екологічної безпеки; консультант аналітик з питань екологічно збалансованого розвитку економіки. Саме таких фахівців планує готувати Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.

У зв'язку з інтеграцією західних компаній підвищився попит на економістів-аналітиків із знанням роботи з корпоративними інформаційними системами, у сфері інформаційних технологій. Економісти високої кваліфікації мають попит на ринку праці, оскільки є представниками професій, на яких базується ринкова економіка.

Навчальні заклади Луганської області не надають подібні освітні послуги. Це обумовлює необхідність відкриття магістратури зі спеціальності 8.18010017 «Економіка довкілля і природних ресурсів» і доцільно до потреб регіону. Підготовка магістрів буде в найбільшій мірі адаптована до потреб виробництва Луганської області та суміжних регіонів.

В університеті створена система заходів щодо досягнення якісно нового рівня у підготовці таких фахівців, забезпечення умов для задоволення потреб виробництва і особистості відповідно до компетенції, здібностей, нахилів та інтересів людини. Впровадження державних стандартів вищої освіти, адаптованих до вимог Болонської конвенції, сприяє розширенню мобільності освіти та підвищенню конкурентноздатності випускників на міжнародному ринку праці.

Однією з завдань підготовки магістрів з економіки довкілля і природних ресурсів у СНУ ім. В.Даля є створення необхідних умов для сприяння інформаційного розвитку економіки України шляхом впровадження сучасних телекомунікаційних, комп’ютерних та інформаційних технологій.


ІІ. Загальна характеристика Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля


Перші відомості щодо існування Луганського вечірнього робітничого технікуму відносяться до 1920 р., тому цей рік є роком заснування Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. У квітні 1930 р. цей технікум став Луганським вечірнім машинобудівним інститутом. Повоєнний період історії вузу пов`язується з Ворошиловградським філіалом Харківського механіко-машинобудівного інституту. 19 травня 1960 р. наказом Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти України філіал Харківського політехнічного інституту перетворюється на самостійний Луганський вечірній машинобудівний інститут. У 1962 р. цей вуз почав прийом на денне відділення.

У 1993 р. Постановою Кабінету Міністрів України на базі Луганського машинобудівного інституту та декількох вищих навчальних закладів м.Луганська і Луганської області створено Східноукраїнський державний університет. У 1996 році йому надано статус вищого навчального закладу IV рівня акредитації, а указом Президента України від 11 вересня 2000 року - статус національного з власним ім`ям: Східноукраїнський національний університет. 13 листопада 2001р. університету присвоєно ім`я Володимира Даля.

Відомча приналежність – Міністерство освіти і науки України.

Форма власності – державна.

Сьогодні університет має досить розвинену структуру, яка реалізує одне з концептуальних положень щодо наближення навчального процесу до місць помешкання студентів. В даний час до структури університету входять: Технологічний інститут (м.Сєвєродонецьк, Луганської обл. ), Інститут хімічних технологій (м.Рубіжне, Луганської обл.), коледж Східноукраїнського національного університету, Сєвєродонецький хіміко-механічний технікум, Кримський факультет, Краснодонський відокремлений факультет інженерії і менеджменту, Антрацитівський відокремлений факультет гірництва і транспорту, Інститут післядипломної освіти і дистанційного навчання СНУ ім. В.Даля, Стахановське відділення Інституту післядипломної освіти і дистанційного навчання СНУ ім. В.Даля, Сєвєродонецьке відділення Інституту післядипломної освіти і дистанційного навчання СНУ ім. В.Даля.

В університеті діють 24 факультетів та 3 навчально-наукових інститути, Інститут післядипломної освіти та дистанційного навчання, Магістратура державної служби, Центр довузівської підготовки і післядипломної освіти, Центр довузівської підготовки українських та іноземних громадян , 104 кафедри, понад 13 філій, 60 кафедр на виробництві, Центр із перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва, Науково-дослідний інститут прикладної екології, Науково-дослідний інститут управляючих систем, Науково-дослідний інститут духовного розвитку людини, 2 науково-дослідних центрів та 16 лабораторій, наукова бібліотека, видавництво з типографією, технопарк та інше.

Кафедра військової підготовки з 1999 року готує офіцерів запасу за 6 військовими спеціальностями виключно з числа студентів університету.

Університет має ліцензію на право освітньої діяльності з 28 із 48 галузей знань. В їх межах ведеться підготовка за 54 напрямками і 127 спеціальностями, у тому числі 6 – військовими.

Докторантура за 18 і аспірантура за 43 спеціальністю готують кадрове поповнення викладацького та науково-педагогічного складу.

В університеті створена потужна матеріально-технічна база. Університет розміщується у 55 навчально-лабораторних корпусах і спорудах загальною площею 234529,21 кв.м. Університет має санаторій-профілакторій на 100 місць, баз відпочинку у м.Скадовську й у м.Євпаторія, спортивно-оздоровчий табір, 9 гуртожитків на 4000 місць, 6 їдалень, 12 буфетів на 1260 місця, медичні пункти.

В університеті діє власне університетське видавництво, де видається науковий збірник «Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля» ліцензований Вищою атестаційною комісією України за 12 напрямками, а також монографії, навчальні посібники, методичні рекомендації та інша наукова і навчальна література. Щомісяця виходять номери багатотиражної газети «Університетський вісник».


Загальна характеристика Східноукраїнського національного

університету імені Володимира Даля


№ п/п

Показники діяльності

Кількісні параметри

Денна

форма навчання

Заочна

форма навчання

Вечірня форма навчання

1.

Сукупний ліцензований обсяг прийому студентів

- бакалавр

5435

8145

2222

- спеціаліст

5192

8005

2172

- магістр

1133

1260

533

2.

Кількість студентів, курсантів, слухачів разом:


у т.ч. за формами навчання:

14188

16554

349

3.

Кількість навчальних груп

634

446+(154у)

6

4.

Кількість спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців, разом:

121+ 6 військових

у т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:


- молодшого спеціаліста

21

19

-

- бакалавра

93

90

52

- спеціаліста

91

90

54

- магістра

83

76

48

5.

Кількість кафедр (циклових предметних комісій), разом:

104

З них випускових:

79

6.

Кількість факультетів (відділень), разом:

24

7.

Загальні навчальні площі будівель (кв. м)

122556,0

З них:
- власні:

122556,0

- орендовані:

-

8.

Площі, які здаються навчальним закладом в оренду (кв. м.)

-

9.

Інше

-За підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності 8.18010017 «Економіка довкілля і природних ресурси» буде відповідати факультет інноваційної економіки і кібернетики, кафедра економічної кібернетики.

Факультет інноваційної економіки і кібернетики було створено у липні 2007 року в результаті розподілу факультету управління, до складу якого, в свою чергу, входили провідні кафедри економічного та фінансового факультетів, які готували спеціалістів у галузі управління економікою понад 30 років. Очолює факультет доктор економічних наук, доктор технічних наук, академік міжнародної академії інформатизації, міжнародної академії наук екологічної безпеки, академії економічних наук України, чл.-кор. Академії технологічних наук України професор Рамазанов С.К.

Факультет має могутній науково-педагогічний і матеріально-технічний потенціал для підготовки фахівців, які володіють методами управління економічними процесами, маркетингу, управління проектами та трудовими ресурсами.

При факультеті працює кадрова агенція «Персонал», яка навчає студентів технологіям активного пошуку роботи. Висококваліфіковані спеціалісти регулярно проводять тренінги з самопрезентації, техніки пошуку роботи, організовують зустрічі з роботодавцями та ярмарки вакансій.

На факультеті працює понад 70 викладачів, серед них 15% мають ступінь докторів наук та 67% – кандидатів наук. Викладачі та студенти проходять стажування за кордоном, публікують наукові статті в фахових збірках, беруть участь у спільних проектах із вченими провідних університетів Росії, Греції, Німеччини, Іспанії, Франції, Польщі. На факультеті працює аспірантура й докторантура. Кращі випускники, отримавши науковий ступінь, повертаються на рідний факультет викладачами.

Студенти факультету інноваційної економіки і кібернетики мають змогу займатися в мистецьких студіях, брати участь у роботі наукових гуртків, реалізовувати свої організаційні здібності в університетських громадських об’єднаннях, відвідувати різноманітні спортивні секції. Органічне поєднання навчання з творчими ініціативами дозволяє щорічно здобувати призові місця в різноманітних студентських конкурсах.

Перспектива розвитку факультету пов’язана з подальшим упровадженням принципу вільної творчої освіти, удосконаленням існуючих бакалаврських та відкриттям нових магістерських програм, розширенням міжнародного співробітництва.


ІІІ. Наявні і потенційні можливості щодо надання освітніх послуг за спеціальністю 8.000010 «Економіка довкілля та природні ресурси»


а) матеріально технічна база


Кафедра економічної кібернетики має сучасну матеріально-технічну базу: 4 комп’ютерних класи, обладнаних найсучаснішою комп’ютерною технікою. В даний час на кафедрі є 52 комп’ютерів, виготовлених після 2004р., 14 лазерних принтерів, 5 мультимедійних проекторів, 2 копіювальних апарати, 4 сканери, 3 мультимедійних лекційних аудіторії. Все обладнання є сучасним і повністю відповідає потребам навчального процесу. Це позитивно позначилось на ефективності проведення занять. Всі курси викладаються за допомогою технічних засобів навчання, а 80% практичних і лабораторних занять проводяться в комп’ютерних класах з використанням сучасних ПЕОМ Існує електронна сторінка кафедри на університетському веб-сайті.


б) кадровий склад


На кафедрі економічної кібернетики працюють 15 викладачів та 3 сумісники. З них – 2 доктора наук, 8 кандидатів наук. Очолює кафедру доктор економічних наук, доктор технічних наук, професор Рамазанов Султан Курбанович. Завідувач кафедри Рамазанов С.К. захищав докторську дисертацію з технічних наук за спеціальністю 05.26.05 „Інженерна екологія”, доцент кафедри Соколова Я.В. – кандидатську дисертацію захищала за спеціальністю 21.06.01 „Екологічна безпека”.

Фахівці й студенти кафедри проводять наукові дослідження з таких проблем, як інтелектуальні системи та технології моделювання, прогнозування, управління та прийняття рішень у процесі екологічного та економічного моніторингу, комп’ютерне та математичне моделювання еколого-економічних, медико-біологічних та технологічних процесів та систем, нелінійне моделювання в соціально-економічних та екологічних системах, управління регіональними системами освіти.

Щорічно проводиться наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки». На кафедрі працює студентська наукова спілка «Фенікс», яка проводить щорічну Всеукраїнську наукову конференцію студентів з питань функціонування економіки в умовах глобалізації.

На кафедрі проходять навчання 5 аспірантів, які будуть залучені до викладацького складу, та 3 здобувачів.

Викладачі кафедри щорічно беруть участь у виставці «Сучасна освіта України» та мають в своєму арсеналі повний комплект медалей цієї виставки.


в) навчально-методичне забезпечення


Кафедра економічної кібернетики випускаюча — здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів зі спеціальності «Економічна кібернетика». Професорсько-викладацький склад кафедри проводить значну роботу по забезпеченню належної організації навчального процесу за такими основними напрямами:

•    використання новітніх ефективних методів і прийомів навчання;

•    підвищення рівня науково-педагогічної майстерності викладачів;

•    застосування прогресивних систем оцінки знань студентів і магістрів, зокрема модульно-рейтингової;

•    керівництво практикою;

•    консультування, керівництво самостійною роботою студентів.

Викладачі мають власні розробки лекційних і практичних матеріалів, володіють новітніми методами і прийомами викладання дисциплін, які застосовують під час проведення занять. Всі дисципліни, які викладаються на кафедрі забезпечені навчально-методичними комплексами. У багатьох дисциплінах застосовуються комп’ютерні технології, розроблені на практичному матеріалі, комплексні ситуаційні задачі, проводяться ділові ігри, колоквіуми, тестування, використовуються технічні засоби. Всі викладачі використовують презентації лекційного матеріалу в PowerPoint. Кафедра економічної кібернетики має власну презентаційну техніку (мультимедійний проектори та ноутбуки). На кафедрі презентації активно використовуються також при захисті курсових, кваліфікаційних магістерських та бакалаврських робіт. На кафедрі розроблено концепцію створення електронних підручників. Вона базується на створенні Інтернет-незалежної програми.


г)стан та перспективи наукової і науково-видавничої діяльності


До перспектив наукової та науково-видавничої діяльності можна віднести: виконання наукових розробок по господарським договорам та держбюджетній тематиці (наприклад, по темі ДН-7-09 «Методологічні основи управління функціонуванням та розвитком суб`єктів господарської діяльності в епоху економіки знань»), проведення міжнародних наукових конференцій за участю викладачів, студентів, аспірантів та молодих вчених, захист кандидатських та докторських дисертацій, публікація монографій та статей в науково-технічних журналах, активізація діяльності по підготовки до відкритого друку навчальних посібників з грифом МОН та ін.


^ IV. Підстави щодо можливості надання ліцензії та гарантії виконання ліцензійних умов


Кафедра економічної кібернетики має можливості до підготовки кваліфікованих магістрів зі спеціальності 8.18010017 «Економіка довкілля і природних ресурсів», які можуть займатися підприємницькою, організаційно-управлінською та господарською діяльністю на ринку товарів і послуг, працювати експертами і консультантами з питань економіко-екологічного моделювання та прогнозування.

Виходячи з наведеного, вважаємо за доцільне започаткування у Східноукраїнському національному університеті ім. В.Даля підготовки фахівців зі спеціальності 8.18010017 «Економіка довкілля і природних ресурсів» за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр обсягом 25 осіб денної та 15 осіб заочної форми навчання, які в повній мірі будуть адаптовані, як до потреб економіки Луганської області, так і до потреб інших сусідніх регіонів України.


Ректор О.Л. Голубенко

Схожі:

Голова Луганської обласної iconГолова Луганської обласної
Голова ради ректорів вищих навчальних закладів III – IV рівня акредитації Луганської області
Голова Луганської обласної iconГолова Луганської обласної
Голова ради ректорів вищих навчальних закладів III – IV рівня акредитації Луганської області
Голова Луганської обласної iconГолова Луганської обласної
На сьогодні в організаціях та підприємствах Луганської області відчувається суттєва нестача висококваліфікованих фахівців, здатних...
Голова Луганської обласної iconГолова Луганської обласної
move to 0-185779
Голова Луганської обласної iconГолова Луганської обласної
Загальна характеристика та перспективи розвитку регіону щодо потреби у магістрах зі спеціальності 050114 „Оподаткування”
Голова Луганської обласної icon" погоджено"
Голова ради ректорів вищих навчальних закладів ІІІ – IV рівня акредитації Луганської області
Голова Луганської обласної icon" погоджено"
Голова ради ректорів вищих навчальних закладів ІІІ – IV рівня акредитації Луганської області
Голова Луганської обласної icon" погоджено"
Голова ради ректорів вищих навчальних закладів ІІІ – IV рівня акредитації Луганської області
Голова Луганської обласної iconПротокол № від «27»
Голова ради ректорів вищих навчальних закладів ІІІ – IV рівня акредитації Луганської області
Голова Луганської обласної iconПротокол № від
Голова ради ректорів вищих навчальних закладів ІІІ – IV рівня акредитації Луганської області
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи