Правила прийому до Національної металургійної академії України у 2012 році Дніпропетровськ 2011 Правила прийому до Національної металургійної академії України icon

Правила прийому до Національної металургійної академії України у 2012 році Дніпропетровськ 2011 Правила прийому до Національної металургійної академії України
Скачати 330.23 Kb.
НазваПравила прийому до Національної металургійної академії України у 2012 році Дніпропетровськ 2011 Правила прийому до Національної металургійної академії України
Дата28.05.2012
Розмір330.23 Kb.
ТипПравилаПогоджено


___ _____________ 2011 р.


Перший заступник Міністра


_________________Є. М. Суліма

(підпис)

Затверджено


___._______________2011 р.


Ректор


_____________________О.Г. Величко

(підпис)ПРАВИЛА ПРИЙОМУ


до Національної металургійної академії України

у 2012 році


Дніпропетровськ – 2011


Правила прийому до Національної металургійної академії України

у 2012 році


Провадження освітньої діяльності у Національній металургійній академії України (надалі – НМетАУ) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АВ № 586022, дата отримання 23.08.2011, термін дії ліцензії до 01.07.2020.


Правила прийому розроблені Приймальною комісією НМетАУ (надалі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12 жовтня 2011 року № 1179 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за №  1221/19959, 1222/19960.


 1. Загальні положення


1.1. НМетАУ оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки, спеціальностями відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (див. додаток 1), у тому числі у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, що є у структурі академії:

 • Вільногірський технікум;

 • Криворізький коксохімічний технікум;

 • Криворізький металургійний технікум;

 • Нікопольський технікум;

 • Новомосковський технікум.

1.2. До НМетАУ приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця в Україні, приймаються до вищих навчальних закладів у порядку, передбаченому для громадян України.

1.3. Прийом до НМетАУ на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

1.4. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу місця не надаються. Студентам НМетАУ за рішенням комісії можуть бути надані місця у гуртожитках НМетАУ. Кількість місць у кімнаті – 3…4.


 1. Організація прийому до Національної металургійної академії України
  1. Організацію прийому вступників до НМетАУ здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора НМетАУ, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з Положенням про Приймальну комісію, затвердженим у встановленому порядку.

  2. Ректор НМетАУ забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі цих Правил, Умов прийому до вищого навчального закладу, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

  3. Усі питання, пов’язані з прийомом до НМетАУ, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії доводяться до відома вступників засобами наочної інформації.

  4. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її компетенції, є підставою для видання відповідного наказу Ректором НМетАУ.

  5. Прийом до НМетАУ на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом.

  6. Приймальна комісія працює у відповідності до правил внутрішнього трудового розпорядку. Розклад прийомних годин посадових осіб оприлюднюється на інформаційних стендах приймальної комісії. Розклад прийомних годин секретаріату приймальної комісії наведено у додатку 2.
 1. Вимоги до рівня освіти вступників
  1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

  2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

  3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

  4. НМетАУ приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або, на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (див. додаток 3).

  5. НМетАУ здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.
 1. ^ Фінансування підготовки фахівців
  1. Фінансування підготовки фахівців у НМетАУ здійснюється:

- за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів - за державним замовленням;

- за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

  1. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

  2. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю) у державних та комунальних навчальних закладах, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.
 1. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
  1. Порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години) наведений у додатку 1.

  2. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

   1. Денна форма навчання:

 • Початок прийому заяв та документів – 9.00 2 липня 2012 року.

 • Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени - 12.00 20 липня 2012 року.

 • Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів - 12.00 31 липня 2012 року.

 • Строки проведення вступних екзаменів 21 – 31 липня 2012 року за розкладом.

 • Термін оприлюднення першого рейтингового списку вступників – до 12.00 1 серпня 2012 року.

 • Термін оприлюднення другого рейтингового списку вступників – до 12.00 5 серпня 2012 року.

 • Термін оприлюднення третього рейтингового списку вступників – до 12.00 8 серпня 2012 року.

 • Терміни зарахування вступників - за державним замовленням - не пізніше 11 серпня 2012 року; за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки - не пізніше 14 серпня 2012 року.

   1. Заочна форма навчання:

 • Початок прийому заяв та документів – 9.00 2 липня 2012 року.

 • Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени - 12.00 20 липня 2012 року.

 • Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів - 12.00 31 липня 2012 року.

 • Строки проведення вступних екзаменів 21 – 31 липня 2012 року за розкладом.

 • Термін оприлюднення першого рейтингового списку вступників – до 12.00 1 серпня 2012 року.

 • Термін оприлюднення другого рейтингового списку вступників – до 12.00 5 серпня 2012 року.

 • Термін оприлюднення третього рейтингового списку вступників – до 12.00 8 серпня 2012 року.

 • Терміни зарахування вступників - за державним замовленням - не пізніше 11 серпня 2012 року; за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки - не пізніше 15 серпня 2012 року.

  1. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання для отримання ОКР «Бакалавр» на основі ОКР «Молодший спеціаліст» проводиться в такі строки:

   1. Денна форма навчання:

 • Початок прийому заяв та документів – 9.00 2 липня 2012 року.

 • Закінчення прийому заяв та документів - 12.00 15 липня 2012 року.

 • Строки проведення вступних випробувань - 16 – 22 липня 2011 року за розкладом.

 • Термін оприлюднення першого рейтингового списку вступників – до 12.00 23 липня 2012 року.

 • Термін оприлюднення другого рейтингового списку вступників – до 12.00 27 липня 2012 року.

 • Термін оприлюднення третього рейтингового списку вступників – до 12.00 30 липня 2012 року.

 • Терміни зарахування вступників - за державним замовленням - не пізніше 1 серпня 2012 року; за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки - не пізніше 14 серпня 2012 року.

   1. Заочна форма навчання:

 • Початок прийому заяв та документів – 9.00 2 липня 2012 року.

 • Закінчення прийому заяв та документів - 12.00 15 липня 2012 року.

 • Строки проведення вступних випробувань - 16 – 22 липня 2011 року за розкладом.

 • Термін оприлюднення першого рейтингового списку вступників – до 12.00 23 липня 2012 року.

 • Термін оприлюднення другого рейтингового списку вступників – до 12.00 27 липня 2012 року.

 • Термін оприлюднення третього рейтингового списку вступників – до 12.00 30 липня 2012 року.

 • Терміни зарахування вступників - за державним замовленням - не пізніше 1 серпня 2012 року; за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки - не пізніше 15 серпня 2012 року.

  1. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання для отримання ОКР «Спеціаліст» та «Магістр» на основі ОКР «Бакалавр» проводиться в такі строки:

   1. Денна форма навчання:

 • Початок прийому заяв та документів – 9.00 2 липня 2012 року.

 • Закінчення прийому заяв та документів - 12.00 15 липня 2012 року.

 • Строки проведення вступних випробувань 16 – 29 липня 2012 року за розкладом.

 • Термін оприлюднення першого рейтингового списку вступників – до 12.00 30 липня 2012 року.

 • Термін оприлюднення другого рейтингового списку вступників – до 12.00 3 серпня 2012 року.

 • Термін оприлюднення третього рейтингового списку вступників – до 12.00 6 серпня 2012 року.

 • Терміни зарахування вступників - за державним замовленням - не пізніше 7 серпня 2012 року; за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки - не пізніше 14 серпня 2012 року.

   1. Заочна форма навчання:

 • Початок прийому заяв та документів – 9.00 2 липня 2012 року.

 • Закінчення прийому заяв та документів - 12.00 15 липня 2012 року.

 • Строки проведення вступних випробувань 16 – 29 липня 2012 року за розкладом.

 • Термін оприлюднення першого рейтингового списку вступників – до 12.00 30 липня 2012 року.

 • Термін оприлюднення другого рейтингового списку вступників – до 12.00 3 серпня 2012 року.

 • Термін оприлюднення третього рейтингового списку вступників – до 12.00 6 серпня 2012 року.

 • Терміни зарахування вступників - за державним замовленням - не пізніше 7 серпня 2012 року; за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки - не пізніше 15 серпня 2012 року.
 1. ^ Порядок прийому заяв і документів для вступу у НМетАУ
  1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до НМетАУ (далі — заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії навчального закладу. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

  2. В заяві вступники вказують напрям (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра) та форму навчання.

  3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

медичну довідку за формою 086-о;

документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

  1. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

  1. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2012 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011 рік.

  2. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією вищого навчального закладу, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

  3. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у НМетАУ.

  4. Особи, які в 2012 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у НМетАУ:

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, при вступі на заочну форму навчання;

особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

  1. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.

  2. Громадяни України, які у 2012 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.

  3. Заяви в електронній формі подають вступники, які мають атестат про повну загальну середню освіту, сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, правилами прийому до НМетАУ, та вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

  4. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, наведеному у додатку 6.

  5. . Вступник може подати заяву в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями (спеціальності) у кожному з них. Факт кожної подачі заяви в паперовій формі (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) заноситься уповноваженою особою приймальної комісії до Єдиної державної електронної бази з питань освіти безпосередньо під час прийняття заяви. Факт подачі заяви в електронній формі фіксується у Єдиній державній електронній базі з питань освіти автоматично.

  6. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої Умовами прийому до вищих навчальних закладів в 2012 році та правилами прийому до вищого навчального закладу мінімальної кількості балів, на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацами третім, четвертим та п’ятим пункту 6.1 розділу 6 цих правил).

  7. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

  8. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу.

  9. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній державній електронній базі з питань освіти фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

  10. При прийнятті на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.
 1. ^ Вступні випробування та конкурсний відбір
  1. Приймальна комісія НМетАУ допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань, творчих конкурсів (див. додаток 4):

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста - не нижче 124 балів з конкурсних предметів;

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів.

Вищий навчальний заклад за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до вищого навчального закладу, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

  1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених Умовами прийому та правилами прийому до НМетАУ. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 5 до цих правил. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”.

  2. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

  3. Прийом на навчання на базі ОКР «Бакалавр» здійснюється з урахуванням Положень про прийом у НМетАУ для здобуття ОКР «Спеціаліст» та «Магістр». Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра використовуються рейтингові показники.

   1. Для конкурсного відбору при прийомі на здобуття ОКР «Спеціаліст» використовується такий рейтинговий показник:

Сума балу вступного іспиту з фахових дисциплін та середнього балу оцінок з додатку до диплому бакалавра. Кожна з цих складових визначається за 12-ти бальною шкалою.

   1. Для конкурсного відбору при прийомі на здобуття ОКР «Магістр» використовується такий рейтинговий показник:

Сума балу вступного іспиту з фахових дисциплін, середнього балу оцінок з додатку до диплому бакалавра та додаткового балу, наданого атестаційною комісією. Кожна з цих складових визначається за 12-ти бальною шкалою.

   1. Атестаційна комісія може своїм рішенням додати до 1 балу вступникові на здобуття ОКР «Магістр» за результати наукової роботи студента під час навчання у бакалавраті, які відображені у статтях у наукових виданнях за переліком ВАК України, або за отримання призових місць на фахових олімпіадах.

   2. Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра на основі базової вищої освіти обов'язковим є складання вступного екзамену з іноземної мови, результати якого враховуються у рейтинговому показнику додатково.

   3. Мінімальний бал оцінки за вступне випробування, достатній для участі у конкурсі для вступу на навчання за ОКР «Спеціаліст» та «Магістр» – 4 бали за 12-ти бальною шкалою.

  1. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра використовується рейтинговий показник, що визначається як сума балу фахового випробування за програмою підготовки молодшого спеціаліста відповідної спеціальності та середнього балу оцінок з диплому молодшого спеціаліста. Всі складові визначається за 12-ти бальною шкалою. Мінімальний бал, достатній для участі у конкурсі для вступу за скороченим терміном навчання – 4 бали за 12-ти бальною шкалою для кожної складової рейтингового показнику.

  2. Зарахування до екстернату проводиться виключно на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб шляхом переведення студента денної форми навчання до екстернату у період з 5 по 10 вересня. Організація навчання у екстернаті здійснюється згідно з Положенням про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України (зі змінами), затвердженим наказом Міністерства освіти від 08.12.95 № 340, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 03.01.96 за № 1/1026.

  3. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

  1. Апеляції на результати вступних випробувань розглядають апеляційні комісії, склад яких затверджується наказом ректора. Запис на апеляцію та її проведення проводиться у день видачі результатів випробувань.

Розклад роботи апеляційних комісій визначається приймальною комісією та оприлюднюється не пізніше ніж за місяць до початку випробувань.

  1. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену для вступників на базі повної загальної середньої освіти оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.


 1. ^ Зарахування за співбесідою
  1. За результатами співбесіди зараховуються до НМетАУ особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

  2. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

  3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах, якщо вони подали приймальній комісії сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів, не менше встановлених приймальною комісією з конкурсних предметів.
 1. ^ Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів
  1. Зараховуються до НМетАУ відповідно до розділу 12 цих правил за умови подання сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

  2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

 • інформатика – при вступі на напрям «комп’ютерні науки»

 • інформаційні технології - при вступі на напрями при вступі на напрям «комп’ютерні науки»;

 • трудове навчання – при вступі на напрям «професійна освіта»;

 • основи економіки – при вступі на напрям галузі знань «економіка та підприємництво»;

 • історія – при вступі на напрям галузі знань «культура»;

 • екологія – при вступі на напрями (спеціальності), для яких профільними визначено предмети «біологія», «хімія»;

 • педагогіка і психологія - при вступі на напрям галузі знань «педагогічна освіта».

  1. Величина додаткового бала встановлюється:

особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;

особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;

особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.

  1. Норма, визначена пунктами 9.1-9.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України.

  2. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси (відділення) НМетАУ, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до НМетАУ для навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних напрямах (спеціальностях) підготовки при вступі на відповідний напрям підготовки (спеціальність) НМетАУ (див. Додаток 7) рішенням приймальної комісії додається до 20 балів за результатами підсумкової атестації, проведеної предметними комісіями НМетАУ. Величина додаткового бала встановлюється за результатами випускного іспиту:

«відмінно» - 20 балів;

«добре» - 15 балів;

«задовільно» - 10 балів;

  1. Норма, визначена пунктом 9.5 цього розділу, поширюється на підготовчі курси (відділення) НМетАУ, які мають ліцензію на здійснення підготовки до вступу, а сумарний обсяг навчальних годин яких складає не менше 150 аудиторних годин та термін навчання – не менше трьох місяців.

  2. Кількість додаткових балів, визначених пунктом 9.5 цього розділу і нарахованих особам за результатами навчання, оприлюднюється приймальною комісією навчального закладу до початку прийому заяв про допуск до участі в конкурсі.
 1. Зарахування поза конкурсом  1. Зараховуються поза конкурсом:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

 • інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

 • діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями відповідно до Указу Президента України від 19.05.99 № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

 • члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).

  1. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 10.1 цього розділу, установлюється рішенням приймальної комісії за результатами моніторингу проведення вступної кампанії попередніх років і не повинна бути більше 25 відсотків обсягу державного замовлення з кожного напряму підготовки. В рамках встановленої квоти зарахування осіб, визначених пунктом 10.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.
 1. Право на першочергове зарахування
  1. Право на першочергове зарахування до НМетАУ мають:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових підрозділів вищих навчальних закладів;

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

 • особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;

 • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

 • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

 • випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

 • особи, які вступають на ОКР «Бакалавр» на скорочений термін навчання або на третій (другий) курс та мають диплом з відзнакою ОКР «Молодший спеціаліст»;

 • особи, яки вступають на ОКР «Спеціаліст» та «Магістр» та мають диплом ОКР «Бакалавр» з відзнакою.

  1. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 11.1 цих Правил.
 1. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників  1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

  2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

 • вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

 • вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

 • учасники міжнародних олімпіад;

 • вступники, які зараховуються за конкурсом.

  1. У межах кожної зазначеної в пункті 12.2 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

 • за конкурсним балом від більшого до меншого;

 • з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.

  1. У рейтинговому списку зазначаються:

 • прізвище, ім’я та по батькові вступника;

 • конкурсний бал вступника;

 • наявність підстав для вступу поза конкурсом;

 • наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

 • наявність права на першочергове зарахування.

  1. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті НМетАУ закладів із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.
 1. ^ Надання рекомендацій для зарахування
  1. Приймальна комісія приймає рішення щодо рекомендації до зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників, які перебувають на найвищих позиціях рейтингового списку. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників відбувається у межах обсягу державного замовлення, за його відсутності – у межах ліцензійного обсягу.

  2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення у три етапи: у перший, п’ятий та восьмий дні після останнього дня прийому заяв.

  3. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття не пізніше 12 години.

  4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальних комісій вищих навчальних закладів.

  5. За рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення приймальна комісія вищого навчального закладу розглядає питання про можливість зарахування до вищих навчальних закладів понад державне замовлення за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад, а також створює умови для проходження ними курсу навчання за екстернатною формою. 1. Реалізація права вступників на вибір місця навчання
  1. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 15.1, 15.2 розділу XV цих правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, до приймальної комісії вищого навчального закладу (відбіркової комісії структурного підрозділу вищого навчального закладу).

Особи, які подали заяви в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 15.1, 15.2 розділу XV цих правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані визначитись з обранням вищого навчального закладу, напряму (спеціальності), підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії обраного вищого навчального закладу, та подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому (при зарахуванні на місця державного замовлення або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів), або (при зарахуванні на місця, що фінансуються за кошти фізичних, юридичних осіб) подати копії зазначених документів разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

  1. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти та медичної довідки. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

  2. Особи, які в установлений строк не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригінали документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням.
 1. ^ Коригування списку рекомендованих до зарахування
  1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (чотири календарних дні після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) приймальна комісія вищого навчального закладу здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб:

 • приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування (подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії вищого навчального закладу);

 • анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Умовами та правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії вищого навчального закладу;

 • у разі наявності вакантних місць надає рекомендації до зарахування особам з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингових списків за кожним напрямом (спеціальністю).

  1. Після оприлюднення другого (5 серпня) та третього (8 серпня) списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюється по три дні для виконання вступниками вимог для зарахування. Вступники, які до 10 серпня включно не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням.

  2. Після виконання вступниками всіх вимог для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Вступники, у яких було анульовано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб встановлюються приймальною комісією вищого навчального закладу, але не пізніше 25 серпня.

  1. Оприлюднення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу 13 цих правил.
 1. Наказ про зарахування
  1. Накази про зарахування на навчання видаються керівником вищого навчального закладу на підставі рішення приймальної комісії та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті вищого навчального закладу у вигляді списку зарахованих.

  2. Накази про зарахування на навчання за формою, встановленою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, надсилаються до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

  3. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника або в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 19.4 розділу 19 цих Умов.

Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення йому оригіналів документів розглядається в день подання вступником письмової заяви. 1. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України
  1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (із змінами), Указами Президента України від 25.03.94 № 112 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» та від 03.06.94 № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні» (із змінами) та від 05.08.98 № 1238 «Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів». Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки в межах обсягів державного замовлення.

  2. Іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до вищих навчальних закладів України за напрямами підготовки галузей знань «педагогічна освіта», «мистецтво», «гуманітарні науки», «журналістика та інформація», «соціально-політичні науки» користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, у тому числі при вступі на навчання за державним замовленням. Вони беруть участь у конкурсі щодо зарахування на таких самих підставах, як і громадяни України.

  3. При вступі на інші напрями підготовки (спеціальності) іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено вищим навчальним закладом як профільне для вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність).

  4. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця в Україні, приймаються до вищих навчальних закладів у порядку, передбаченому для громадян України.

  5. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з українською мовою навчання, приймаються до вищих навчальних закладів України за вступними екзаменами, передбаченими правилами прийому вищого навчального закладу, у межах установлених квот за рекомендаціями національних культурних українських товариств та дипломатичних установ України за кордоном.

  6. Іноземці, які не проживають постійно в Україні, подають до НМетАУ такі документи:

а) заяву встановленого зразка;

б) оригінал або копію документа про освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали);

в) документ про відсутність ВІЛ-інфекції, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

г) медичний сертифікат про стан здоров'я, засвідчений офіційним органом охорони здоров'я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від'їзду на навчання в Україну;

д) страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги (крім іноземців, що прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);

е) копію документа про народження

ж) копію документа про громадянство;

з) 8 фотокарток розміром 60х40 мм;

і) зворотний квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року або страховий поліс на суму покриття витрат, пов’язаних з виїздом студента на батьківщину.

Зазначені в підпунктах "б", "г", "е" пункту 17.5 документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

  1. Іноземці, які не проживають постійно в Україні, зараховуються до НМетАУ за результатами співбесіди та на підставі укладеного договору. До співбесіди включено завдання з української мови (або іншої мови у відповідності до п. 7.14 цих правил) та запитання з предметів, які є профільними при вступі на обраний напрям підготовки.

  2. Програма співбесіди затверджується головою приймальної комісії.

  3. Прийом документів від іноземців, які не проживають постійно в Україні починається 15 липня 2012 р. і закінчується 20 вересня 2012 р.

  4. Прийом іноземців до НМетАУ здійснюється Приймальною комісією спільно з Центром підготовки та навчання іноземних студентів НметАУ.

  5. Справами прийому іноземців до НМетАУ разом з Приймальною комісією займається центр підготовки та навчання іноземних студентів НметАУ.

  6. Терміни прийому документів, проведення конкурсу та зарахування іноземних громадян, які не проживають постійно на території України, може бути подовжені за поданням Центру підготовки та навчання іноземних студентів НметАУ.
 1. Додаткове зарахування до НМетАУ та зберігання робіт вступників


18.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з вищого навчального закладу. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (успішно склали вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад) до цього чи іншого вищого навчального закладу і не пройшли за конкурсом на навчання.

18.2. Роботи вступників (у т.ч. аркуші підготовки до усної відповіді, листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.


 1. ^ Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів  1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу. Акредитацію на кожне засідання приймальної комісії засіб масової інформації може отримати за заявкою, поданою не пізніше як за 2 дні до засідання на ім’я голови приймальної комісії.

  2. Громадські організації, яким Міністерством освіти і науки України надано право вести спостереження за роботою приймальної комісії, можуть направляти своїх спостерігачів на її засідання за наявності письмового дозволу Міністерства освіти і науки України. Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях.

  3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання в разі необхідності оприлюднюється.

  4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відмови йому у подальшому проходженні процедури вступу, а для зарахованих - відрахування з числа студентів.

  5. Інформування громадськості про подання заяв на вступ до вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації здійснюється за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти інформаційною системою «Конкурс».

Приймальні комісії зобов’язані подавати у встановленому порядку отримані від вступників відомості до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.


Відповідальний секретар

приймальної комісії Є.Л. СорокінСхожі:

Правила прийому до Національної металургійної академії України у 2012 році Дніпропетровськ 2011 Правила прийому до Національної металургійної академії України iconПравила прийому до Національної металургійної академії України у 2012 році Дніпропетровськ 2011 Правила прийому до Національної металургійної академії України
move to 0-17262
Правила прийому до Національної металургійної академії України у 2012 році Дніпропетровськ 2011 Правила прийому до Національної металургійної академії України iconРічний тематичний план держбюджетних науково-дослідних робіт кафедри політичної економії Національної металургійної академії України на 2011-2012, 2012-2013 н р
Назва теми: «Дослідження динаміки національної економіки України та її факторів»
Правила прийому до Національної металургійної академії України у 2012 році Дніпропетровськ 2011 Правила прийому до Національної металургійної академії України iconПравила прийому до Одеської національної академії зв'язку ім. О. С. Попова у 2012 році погоджено 2011 р. Перший заступник Міністра Є. М. Суліма
Провадження освітньої діяльності в Одеській національній академії зв’язку ім. О. С. Попова здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...
Правила прийому до Національної металургійної академії України у 2012 році Дніпропетровськ 2011 Правила прийому до Національної металургійної академії України iconДодаток 7 до Правил прийому до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького в 2014 році Таблиця нарахування балів за виконання вправ з фізичної підготовки
Правил прийому до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького в 2014 році
Правила прийому до Національної металургійної академії України у 2012 році Дніпропетровськ 2011 Правила прийому до Національної металургійної академії України iconДодаток 7 до Правил прийому до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького в 2013 році Таблиця нарахування балів за виконання вправ з фізичної підготовки
Правил прийому до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького в 2013 році
Правила прийому до Національної металургійної академії України у 2012 році Дніпропетровськ 2011 Правила прийому до Національної металургійної академії України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна металургійна академія України Гуманітарний факультет інформаційний лист-запрошення шановні колеги !
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук», яка відбудеться...
Правила прийому до Національної металургійної академії України у 2012 році Дніпропетровськ 2011 Правила прийому до Національної металургійної академії України iconШановні науковці, фахівці, практики!
Факультет комп’ютерних систем, енергетики та автоматизації Національної металургійної академії України з метою сприяння оприлюдненню...
Правила прийому до Національної металургійної академії України у 2012 році Дніпропетровськ 2011 Правила прийому до Національної металургійної академії України iconПоложення про органи студентського самоврядування Національної металургійної академії України
Це положення відповідно до чинного законодавства визначає основні принципи студентського самоврядування, його завдання та функції,...
Правила прийому до Національної металургійної академії України у 2012 році Дніпропетровськ 2011 Правила прийому до Національної металургійної академії України iconПорядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького для кандидатів на навчання за кошти юридичних, фізичних осіб
Додаток 6 Правил прийому Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького у 2012 р викласти в наступній...
Правила прийому до Національної металургійної академії України у 2012 році Дніпропетровськ 2011 Правила прийому до Національної металургійної академії України iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу Університету менеджменту освіти у 2012 році м. Київ 2011 Правила прийому
move to 1812-2224
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи