Експліцитне вираження емоційного змісту в парентальному дискурсі icon

Експліцитне вираження емоційного змісту в парентальному дискурсі
Скачати 69.65 Kb.
НазваЕкспліцитне вираження емоційного змісту в парентальному дискурсі
Дата12.07.2012
Розмір69.65 Kb.
ТипДокументи

ЕКСПЛІЦИТНЕ ВИРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО ЗМІСТУ В ПАРЕНТАЛЬНОМУ ДИСКУРСІ


На межі сторіч провідне місце у лінгвістиці зайняла когнітивно-дискурсивна парадигма, яка зумовила переорієнтацію сучасної лінгвістики на людину як учасника комунікації [1,с. 25]. Нові вимоги до лінгвістичного дослідження передбачають вивчення мови не в суто структурному сенсі, а в контексті реальної комунікації. Дискурсивна парадигма пропонує досліджувати дискурс як прояв особистості людини та її вплив на комунікаційний процес. Дискурс являє собою складне та багатопланове явище, причому вербальна його складова є похідною від поєднання всіх інших – як лінгвальних, так і екстралінгвальних – факторів [2, с. 198]. В останні роки з'являється чимало робіт, які присвячені особливостям дискурсу мовної особистості та дослідженню їх залежності від низки екстралінгвістичних факторів .

Сучасний стан розвитку лінгвістики характеризується посиленим інтересом до механізмів лінгвальної репрезентації об'єктів позамовної дійсності, зокрема емоцій і почуттів комунікантів [3 - 5 та ін.].

Будь-яка емоція розглядається як єдність афективного й інтелектуального, переживання і пізнання, а також як вольовий момент. Емоції є типовими суб'єктивними сигналами. Важлива особливість емоцій – їхня комунікативна здатність. Емоційний досвід значно ширший, ніж досвід індивідуальних переживань [6, с. 31].

Емоції проникають у семантику слова і закріплюються в ній. Емотивне слово – це позначення конкретної емоції, мовне вираження емоції. Лексичні одиниці вербалізують фундаментальні емоції : здивування, інтерес, рішучість, любов, ненависть, тривогу, страх, горе, страждання, сором, провину, презирство, зневагу, гнів, відразу, щастя, радість, задоволення [6, с. 32]. В дискурсі сімейного спілкування батьків та дітей емоції розкривають внутрішній світ комунікантів, тобто дітей та батьків.

Емоція — складний стан організму, що припускає тілесні зміни поширеного характеру — в диханні, пульсі, залозо-виділеннях і т. д. — і на ментальному рівні, стан збудження чи хвилювання, що позначається сильними почуттям, і зазвичай імпульсом щодо певної форми поведінки. Якщо емоція — інтенсивна, то тоді виступає порушення інтелектуальних функцій, ступінь роздвоєння особистості, і тенденція щодо дії неврівноваженого характеру[7, с. 193].

У психологічному плані емоції є комплексним феноменом на позначення групи психічних процесів - емоційних станів і переживань - як реакцій [4, с. 15] на соціальні і/чи психологічні позамовні чинники, проявлені в інтеграції когнітивних і фізіологічних процесів, котрі впливають на поведінку індивіда [3, с. 6]. Емоції виступають частиною соціального досвіду, акумульованого і збереженого у мові.

Згідно з класифікацією І.П. Сусова та С.А. Арістова, у діалогічному дискурсі виділяють чотири різновиди мовленнєвого спілкування: інституційно-виробничий, споживацький, сімейно-побутовий та сферу дозвілля [8, с. 7].

Сімейно-побутова сфера вивчається сучасними дослідниками. Проте, незважаючи на дослідження парентального дискурсу, у лінгвістичних роботах не проводилося комплексного вивчення експліцитного вираження емоційного змісту в спілкуванні батьків та дітей.

Дана стаття присвячена вивченню вербалізації емоційного змісту в парентальному дискурсі.

Метою статті є окреслення особливості прояву емоційності в спілкуванні батьків та дітей. У статті розглядається експліцитне вираження емоційного змісту в парентальному дискурсі.

Об'єктом дослідження є експліцитно виражений емоційний зміст в дискурсі сімейного спілкування батьків та дітей. Предметом дослідження є омовлення парентального дискурсу з елементами емоційності.

Для лінгвістичних досліджень характерним є намагання виділити у всьому різноманітті лексичних одиниць чітко обмежене та відмежоване коло «емоційної лексики» [9, с. 20].

Галкіна-Федорук О.М. відносить до сфери емоційної лексики : 1) слова, що виражають почуття, які переживає сам мовець чи інший комунікант; 2) слова-оцінки, які кваліфікують всім своїм складом, тобто лексично, речі, предмети, явища або з позитивного, або з негативного боку; 3) слова, в яких емоційне ставлення до того, що називається, виражається не лексично, а граматично, за допомогою суфіксів чи префіксів [10, с. 136].

Протилежну точку зору має Арнольд І.В., яка виключає зі складу емоційної лексики слова, що називають емоції чи почуття. Автор вважає, що з точки зору експресивності слід розрізняти лексику емоційно-нейтральну, тобто ту, що виражає лише поняття і не вказує на ставлення мовця до нього, та лексику, яка є емоційно забарвленою, та виражає почуття, настрій та ставлення мовця до висловлення [11, с. 92].

Розглядаючи парентальний дискурс з експліцитним вираженням емоційної лексики, необхідно розрізняти [12, с. 164] :

1) Слова, що позначають певні емоції чи переживання, та мають емоційно-оцінні значення. Прикладом є діалог між донькою та матір'ю, в якому мати заспокоює доньку, говорячи, що її робота на радіо приносить задоволення та втіху людям. 'But just think, darling,' Louise said. 'A theatre audience is so small, compared to the thousands of people who hear you on the air. Your voice goes into homes all over the country'

'As background music to conversation, or the sewing machine.'

'But think of all the sick people,' Louise said sentimentally, 'and the lonely ones, to whom you bring so much pleasure.'

'Oh, Mother,' Eva said, 'don't drool. I'm not in this game for charity.'

'You always pretend to be so tough, dear,' Louise said. 'I can't think why. You don't know how many fans you have. Only this morning the grocer told me he heard your play last night, and how wonderful you were.' ( Monica Dickens )

2) Слова, що в своєму лексичному значенні мають певну оцінку дій. Прикладом виступає розмова батька та сина, в якій син лає батька та ображає його через те, що йому ( синові ) не купили іграшку в магазині.

"We aren't going to do anything," Mr. Davis said loudly. "We are going to wait and do nothing, and in a second Marshall will start breathing again because there's nothing else he can do."

Indeed, at that moment the breath rushed from Marshall's lungs, leaving him weak and shaky. "You're mean, mean," he sobbed. "You're an awful, horrible papa." ( Mary Stolz )

3) Слова, емоційне значення яких створюється за допомогою словотворчих засобів ( використання префіксів та суфіксів ). Вживання суфіксів –ie/-y має додаткові співзначення пестливого зменшення та відіграє роль денотативного зменшення [13, с. 6].

Як приклад візьмемо фрагмент розмови батька та сина, де син благає батька не змушувати його знову тренуватися в їзді на поні, бо він втомився за день.

'Not now, Daddy,' Judy protested. 'Misty's all cleaned up for tomorrow. William won't like it if he gets his legs dirty.'

'Then William can earn his keep for once and clean him again tomorrow, ' Arthur said. 'Unless, of course, you expect me to clean him.'

'Oh, Daddy!' Judy and Simon laughed at the joke… ( Monica Dickens )

Для вербалізації спілкування батьків та дітей, яка сповнене емоційного змісту, використовують лексичні одиниці, що підсилюють емоційність, а саме «on earth», «devil».

Розглянемо два приклади. В першому прикладі батько не може стримати емоції, оскільки син, якого він довго готував до змагань бігу на поні, не може керувати твариною. В другому прикладі молоде покоління, а саме донька, емоційно говорить матері, щоб вона не займалася домашнім господарством, бо в родині є спеціальна працівниця.

Приклад № 1

'Don't let him keep running out!' Arthur shouted, striding about like a ringmaster in the middle of the field in a pair of truncated Wellington boots to keep his ankles dry.

'What the devil are you doing, Simon? Keep his head straight.'

'I can't, Daddy.' With difficulty, Simon pulled the pony to a stop. 'I don't think he wants to jump tonight. He cannot see,' he panted, looking at his father helplessly.(Monica Dickens )

Приклад № 2

^ Miriam came out to get glasses. 'What on earth are you doing, Mother ?'

'Just a little washing-up. There seems so much.'

'Oh, leave it.' The sight of her mother dabbing get with a mop annoyed Miriam, who was already tired of both the Cobbs and Canasta. ' Mrs Match will do it in the morning. You know she always does.'

'I thought I might get it started. She always has so much to do on a Monday. All the washing - 'Louise said vaguely. (Monica Dickens )

Галкіна-Федорук О.М. також вказує на те, що емоційне забарвлення дають вульгаризми, сленги та жаргонізми [10, с. 164], що характерно і для парентального дискурсу.

Прикладом виступає розмова батька та доньки, в якій батько з любов'ю називає її, використовуючи сленг як звертання.

'Da!' she said. 'Daddy?'

Eyebrows, lashes, most of his hair had gone. His lips drew back in a grimace that parodied a smile. He peered down at her.

'It's me; Mirrin.''

'Hullo, chick,' he said, gruffly. 'Where's ... your ... Mam?'

'At Lily's. She'll be here any minute.'

He struggled to sit up.

'Listen, chick, listen .. ,'

Mirrin sobbed. 'Don't talk, Da. Please.'

'Ach, let'm talk,' said a voice above her. ( Jessica Stirling )

Синтаксичні конструкції з наказовими реченнями також вказують на емоційний зміст дискурсу спілкування батьків та дітей. Як от фрагмент із діалогу батька та доньки. Донька не бажає чути батька й просить його забиратися геть.

'Where've you been, Kathy love?' George Kenney was hovering by the door as Queenie let herself in. He called her Kathy most of the time now and she had become used to it. At first, she had contradicted him; but the confusion and argument which ensued was far more difficult to handle than just letting him loose in his own make-believe world.

'Get out of the way!' She pushed by him, and even that fleeting contact sickened her.

George Kenney, already dressed to go out, banged his fist hard on the wall, and his voice took on a sickening pettishness as he rebuked her, 'It's you as drives me to drink, Kathy! You never stop picking fault with me mates . . . an' it pleases you to mek me feel guilty. Well, I don't! D'you 'ear me? I don'l feel guilty.' His face began to crumple and from his whining Queenie knew that he was about to cry. 'Oh, Kathy ... I do love you! I do.' ( Josephine Cox )

Синтаксичні конструкції повторення відіграють важливу роль в експліцитному вираженні емоційного змісту в дискурсі сімейного спілкування батьків та дітей.

Як приклад візьмемо розмову батька та доньки, в якій донька висловлює своє ставлення до батька, а він до неї. Омовлення діалогу комунікантів сповнене повторів.

For a long weighted moment he continued to stare at her and she at him; until in a quiet driving voice, he hissed, 'You little cow! You trollop!' …. 'You don't fool me,' he sneered, 'your own brother! Lying abed with your own brother! An' 'im fathering your child! Dirty filthy pair . . .' He laughed low, the sound spurting out mi the bed of spittle which ran down his chin….

'May God in His mercy forgive me, George Kenney!' Her
voice scraped low and hard in its bitterness. 'But I've never hated you more than at this moment! Oh! I despise the very air you breathe . . . and you!' The outrage within her lifted the tone
of her voice, 'It's you who's the scum! You, the filth who violated me and got me with child! It's your sin ... yours! . . . do you understand? Yours! Yours! Yours!' Her fury burned like a beacon in the darkness of her eyes, holding him riveted; until with a great roar, he backed away. ( Monica Dickens )

Отже, в дискурсі сімейного спілкування батьків та дітей емоційний зміст виражається експліцитно. Словотворчі засоби, певні лексичні одиниці та синтаксичні конструкції сприяють експліцитному виявленню емоційності в парентальному дискурсі.

Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні особливостей омовлення емоційного змісту в дискурсі спілкування батьків та дітей залежно від вікових та соціальних факторів.

БІБЛІОГРАФІЯ


1)Зверєва О.Г. Вербальні та невербальні прояви домінуючого статусу старшого сіблінгу// Вісник СумДУ. Серія «Філологія».- 2008.- № 1.- С. 21-25

2)Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен ( колективна монографія ) / Ред. І.С.Шевченко.- Харків : Константа, 2005.- 356 с.

3)Биценко Т.О. Історична динаміка експресивів негативної емоційності в англійському дискурсі ХVІ-ХХ ст.: Автореф. дис. ... канд. наук: 10.02.04 / Харківський нац. ун-т. імені В.Н.Каразіна. - Харків, 2004. - 20 с.

4)Гнєзділова Я.В. Емоційність та емотивність сучасного англомовного дискурсу: структурний, семантичний і прагматичний аспекти: Дис. ... канд. філол. наук. - 10.02.04 / К.: КНЛУ, 2007. - 291 с.

5)Носенко Э.Л. Эмоциональное состояние и речь. - К.: Высшая школа, 1981.-195 с.

6)www.franko.lviv.ua/faculty/jur/publications/visnyk27/Statti27_Babenko.htm - 61k

7) Изард К.Е. Эмоции человека.- М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. – 440 с.

8)Сусов И.П.,Аристов С.А. Коммуникативно – когнитивная лингвистика и разговорный дискурс. – saristov@uos.de,1999. – 11c ( http://homepages.tversu.ru/ ~susov/Aristov.htm )

9)Мягкова Е.Ю. Эмоциональная нагрузка слова : опыт психолингвистического исследования. – Воронеж : Изд-во Воронежского университета, 1990. – 112с.

10)Галкина-Федорук Е.М. Современный русский язык. Синтаксис. – М.: Изд-во МГУ, 1954. – 256с.

11)Лексикология современного английского языка : учебное пособие для педагогических институтов и факультетов иностранных языков / И. В. Арнольд. - М.: Литература на иностранных языках, 1959. - 351 с.

12)Шмелев Д.Н. Стилистическая дифференциация языковых средств. - М.: Изд-во МГУ, 1977. – 305с.

13)Нешко С.І. Афіксальне вираження конотації в англійській мові : Автореф. дис. ... канд. наук: 10.02.04 / Харківська державна академія залізничного транспорту. – Харків, 2002. – 20 с.

Список ілюстративних джерел

1. Cox J. Her Father's Sins. - London: Mackays of Chatham plc, 1987. - 278 p.

2. Dickens M. The Winds of Heaven. – London: Penguin Books, 1977.– 240 p.

3. Stirling J.The Spoiled Earth. London: Pan Books,1977. – 480 p.

4. Stolz M.The Noonday Friends. New York: Harper Collins, 1990. – 184 p.

Схожі:

Експліцитне вираження емоційного змісту в парентальному дискурсі iconОксана Володимирівна Проценко імпліцитне вираження емоційного змісту в парентальному дискурсі
В статті мова йде про імпліцитне вираження емоційного змісту в парентальному дискурсі, яке відбувається за допомогою порушення комунікативних...
Експліцитне вираження емоційного змісту в парентальному дискурсі iconУдк- 81’37,47: 316,286 С. В. Баранова, О. В. Проценко Утішання в парентальному дискурсі
У статті аналізується омовлення дій з метою покращення негативного психоемоційного стану комунікантів, що пов'язані один з одним...
Експліцитне вираження емоційного змісту в парентальному дискурсі icon29. 05. 2013 р. Афанасьєва Кристина Василівна Науковий керівник – Бойцун І.Є., доцент, кандидат філологічних наук. Тема – „Домінанти поезії Ліни Костенко”
Тема – „Художнє вираження концепту надлюдини в неоромантичному дискурсі Ольги Кобилянської”
Експліцитне вираження емоційного змісту в парентальному дискурсі iconО. В. Звертання в дискурсі спілкування батьків та дітей
У статті йдеться про звертання як засіб вираження адресованості мовлення в дискурcі спілкування батьків та дітей
Експліцитне вираження емоційного змісту в парентальному дискурсі iconЗасоби вираження осуду в соціальному дискурсі
Елагіна І. Г., Гусліста Л. А., Кузенко Г. М., Черняк О. П. та ін перебувають висловлення як позитивної так і негативної оцінки. Крім...
Експліцитне вираження емоційного змісту в парентальному дискурсі iconН. О. Чувасова, кандидат пед наук, Криворізький державний педагогічний університет інтерактивне навчання як засіб формування емоційного інтелекту старшокласників
У статті розкрито необхідність використання інтерактивного навчання у формуванні емоційного інтелекту старшокласників та розглядаються...
Експліцитне вираження емоційного змісту в парентальному дискурсі iconТипи ролей у родинному дискурсі
У статті розглянуто рольові парадигми у родинному дискурсі, що залежать від статі та віку, подається опис та аналіз соціальних та...
Експліцитне вираження емоційного змісту в парентальному дискурсі iconКвантитативно-квалітативні одиниці в художньому дискурсі
Основну увагу звернено на їх роль у формуванні дискурсивної зв’язності та цільності. Аналізується участь квантитативно-квалітативних...
Експліцитне вираження емоційного змісту в парентальному дискурсі iconРеалізація відвертості в дискурсі сімейного спілкування
У статті йдеться про особливості реалізації відвертості в дискурсі сімейного спілкування, який базується на аспекті добровільного...
Експліцитне вираження емоційного змісту в парентальному дискурсі iconВикористання інформаційних технологій – умова гармонізації інтелектуального та емоційного факторів навчання
У статті розглянуто актуальні проблеми використання інформаційних технологій в процесі здобуття вищої освіти. Здійснено спробу визначення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи