Список обов”язкової літератури з курсу “Основні політичні доктрини сучасності” (Семестр 3) для денної форми спеціальності “політологія”) icon

Список обов”язкової літератури з курсу “Основні політичні доктрини сучасності” (Семестр 3) для денної форми спеціальності “політологія”)
Скачати 45.61 Kb.
НазваСписок обов”язкової літератури з курсу “Основні політичні доктрини сучасності” (Семестр 3) для денної форми спеціальності “політологія”)
Дата12.07.2012
Розмір45.61 Kb.
ТипДокументи

Список обов”язкової літератури з курсу “Основні політичні доктрини сучасності” (Семестр 3) для денної форми спеціальності “політологія”)

 1. Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму.-К.,-1997.

 2. Ильин И. От истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. – М., 1998.

 3. Карлейль Т. Великая Французская революция.-М.,-1988.

 4. Кейнс Д.М. Общая теория….-М.,1998.

 5. Лиотар Ж.Ф. Состояние постмодернизма. – М., 2002.

 6. Маркс К.Маніфест комуністичної партії.-К.,-1985.

 7. Поппер К.Відкрите суспільство та його вороги.-// Вибрані твори.-Т.1.-К.,1996.

 8. Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре или принцыпы политического права.-М.,-1995.

 9. Фридман М. Четыре шага к свободе.-М.,-1997.

 10. Фуко М. Маятник. Археография научного знания. – М. 2002.

 11. Хайдеггер М. Бытие и время.-М.,1999.

 12. Хайек Ф.ф. Дорога к рабству.-М.,1996.

 13. Шатобриан Р. Замогильные записки.-М.,-1997.

 14. Ясперс К. Политическая реальность.- //Антология мировой политической мысли.-Т.5.-М.,1998.


Список питань для самоконтролю студентів з курсу «Основні політичні доктрини сучасності». ( Для денної форми спеціальності «політологія»). Семестр 3.


 1. Поняття “політична доктрина”.Взаємозв”язок понять “політична доктрина”, “політична ідеологія”, “політична психологія”.

 2. Політичні доктрини як рівень політичної свідомості.

 3. Етапи розвитку світової політичної науки.

 4. Класицизм в розвитку політичного аналізу та його основні представники.

 5. Політична теорія формального володарювання М.Вебера.

 6. Теоретичні основи владного примусу в політичній теорії А.Бентлі.

 7. Сутність розгляду політики в теоретичній спадщині К.Маркса.

 8. Елітариські теорії структурної політики Г.Моски та В.Парето.

 9. Чикагська школа та другий етап розвитку політичної науки.

 10. Сутність загальної мотивації політичної дійсності в політичній теорії біхевіаризму.

 11. Політична теорія Ч.Меріама.Сутність політичного лідерства по Меріаму.

 12. Політична теорія Г.Ласуела та її основні характеристики.

 13. Принципи політичного часу та пізнання історії в науковій спадщині К.Ясперса. Поняття базової емоції.

 14. Сутність третього етапу розвитку політичної науки. Значення ІІ світової війни в складанні сучасного політичного знання.

 15. Політична теорія М.Хайдегера. Присутність та подія.

 16. Політична теорія структури політичного поля Г.Маргентау.

 17. Проблематика політичних досліджень епохи постмодерну.

 18. Джерела та основні теоретичні дефініції політичної філософії класичного лібералізму.

 19. Політична теорія класичного лібералізму. Значення виключного пріоритету рівності та свободи.

 20. Державні теорії та теорії власності в класичному лібералізмі.

 21. Види політичної доктрини класичного лібералізму. Особливості американського та європейського лібералізму.

 22. Система джерел неолібералізму. Місце ліберальних теорій в системі неоліберальних концепцій.

 23. Політичні концепції нового лібералізму. Пріоритетність соціального в обмін на ринкове.

 24. “Держава всезагального блага”--основний партнер еліти в політичному процесі.

 25. Особливості функціонування держави та зміна її рольового навантаження в політичних моделях класичного і нового лібералізму.

 26. Приклади класифікації політичних доктрин. Класичні та модерніські, державні та альтернативні.

 27. Власність та формальне політичне управління в політичній доктрині класичного лібералізму.

 28. Держава та ієрархічні політичні відносини в системі політичних постулатів класичного консерватизму.

 29. Місце людини в політичній системі класичного консерватизму.

 30. Політична владі в традиціоналізмі.

 31. Система джерел та ситуація виникнення неоконсерватизму.

 32. Особливості внутрішніх політичних цінностей в неоконсервативній політичній доктрині.

 33. Особливості національних цінностей в політичній системі неоконсерватизму.

 34. Неоконсервативна політична свідомість та основні її характеристики.

 35. Політична система неоконсерватизму.Регіональні відмінності неоконсерватизму.

 36. Завдання неоконсервативної хвилі. Система політичних постулатів неоконсервативної політичної свідомості.

 37. Політична система та політична влада в політико-правовій системі неоконсерватизму.

 38. Принципи неоконсервативної політичної свідомості щодо участі в політиці конкретного індивіда.

 39. Види неоконсерватизму (нові праві, соціал-ліберталізм).

 40. Види класичного консерватизму(структурний та цінносно-процесуальний консерватизм).

 41. Місце неоконсерватизму в системі класичної політичної свідомості.

 42. Розвиток політичної науки.Оснвні питання третього етапу розвитку політології.

 43. Політична система та національні цінності в політичній доктрині неоконсерватизму.

 44. Сутність політичного примусу та шляхи до рабства в політичній теорії Ф.ф.Хайека.

 45. Основні відмінності в моделях неоконсервативних політичних систем..

 46. Національна держава в політичній системі неоконсерватизму.

 47. Влада, політичний лідер та політична дія в політичній теорії М.Вебера.

 48. Порівняйте державні теорії в політичній доктрині класичних лібералізму та консерватизму.

 49. Основні принципи наукового аналізу. Археографія та інтертекстуальність.

 50. Політична система та система політичних регуляторів в політичній доктрині модерніського лібералізму.

 51. Соціальні цінності та національний початок в доктрині неоконсерватизму.

 52. Ситуація виникнення та основні політичні завдання неоконсерватизму.

 53. Політична теорія неоконсервативної хвилі. Сутність економічної доктрини неоконсерватизму.

 54. . Основні характеристики політики і політичної системи в постмодернізмі.

 55. Політична ситуації навколо виникнення неолібералізму. Ринок та значення його функціонування для розвитку політичних доктрин ХХ століття.

 56. Політичні теорії загальної психологічної детермінанти Д.Маргентау та Ч.Меріама.

 57. Робота М.Вебера “ Протестантська етика і дух капіталізму” та її політологічний зміст.

 58. Політична поведінка і політична культура- кореляція понять.

 59. Політична система та держава в доктринах класичного і модерніського консерватизму.

 60. Основні результат наукового аналізу політичних систем як конструктивних виявів політики на етапі постмодернізма.
Схожі:

Список обов”язкової літератури з курсу “Основні політичні доктрини сучасності” (Семестр 3) для денної форми спеціальності “політологія”) iconСписок обов”язкової літератури з курсу “Основні політичні доктрини сучасності” (Семестр 3) для денної форми спеціальності “політологія”)
move to 0-17428056
Список обов”язкової літератури з курсу “Основні політичні доктрини сучасності” (Семестр 3) для денної форми спеціальності “політологія”) iconРобоча програма з дисципліни Основні політичні доктрини сучасності для студентів спеціальності
Завідувач кафедри Бабкіна Ольга Володимирівна
Список обов”язкової літератури з курсу “Основні політичні доктрини сучасності” (Семестр 3) для денної форми спеціальності “політологія”) iconМетодичні вказівки щодо організації самостійної роботи, основні поняття до кожної теми, питання для самоконтролю знань, список літератури для обов’язкової роботи з першоджерелами, творчі завдання, а також список рекомендованої літератури
Підготовлено кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри галузевої психології та психології управління Інституту соціальної роботи...
Список обов”язкової літератури з курсу “Основні політичні доктрини сучасності” (Семестр 3) для денної форми спеціальності “політологія”) iconН.І. Методична вказівка
Політика І мораль. Засоби масової інформації в політиці. Соціально-політичні доктрини сучасності
Список обов”язкової літератури з курсу “Основні політичні доктрини сучасності” (Семестр 3) для денної форми спеціальності “політологія”) iconУклала: Асистент Була С. П. Львів – 2009
Плюралізм політичних концепцій політики ХІХ хх ст. Суспільно-політичні доктрини сучасності
Список обов”язкової літератури з курсу “Основні політичні доктрини сучасності” (Семестр 3) для денної форми спеціальності “політологія”) iconА. С. Романюк Політичні доктрини ХХ століття Програма курсу Львів 2013 Курс «Політична думка в ХХ ст.»
Х століття досить умовне, оскільки ми постійно звертаємося до концептуальних предтеч. Політичні доктрини, які набули активного розвитку...
Список обов”язкової літератури з курсу “Основні політичні доктрини сучасності” (Семестр 3) для денної форми спеціальності “політологія”) iconА. С. Романюк Політичні доктрини ХХ століття Програма
Х століття досить умовне, оскільки ми постійно звертаємося до концептуальних предтеч. Політичні доктрини, які набули активного розвитку...
Список обов”язкової літератури з курсу “Основні політичні доктрини сучасності” (Семестр 3) для денної форми спеціальності “політологія”) iconТематика лекцій з курсу “Політологія” для студентів денної форми навчання факультету
Тематика лекцій з курсу “Політологія” для студентів денної форми навчання факультету журналістики (І потік) 2010/11 навч рік
Список обов”язкової літератури з курсу “Основні політичні доктрини сучасності” (Семестр 3) для денної форми спеціальності “політологія”) iconА. С. Романюк Тематика лекцій з курсу “Політологія” для студентів денної форми навчання факультету
Тематика лекцій з курсу “Політологія” для студентів денної форми навчання факультету міжнародних відносин
Список обов”язкової літератури з курсу “Основні політичні доктрини сучасності” (Семестр 3) для денної форми спеціальності “політологія”) iconТематика лекцій з курсу “Політологія” для студентів денної форми навчання факультету
Тематика лекцій з курсу “Політологія” для студентів денної форми навчання факультету журналістики (І потік)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи