Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка icon

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
Скачати 69.13 Kb.
НазваКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
Дата12.07.2012
Розмір69.13 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

КАФЕДРА НЕРВОВИХ ХВОРОБ, ПСИХІАТРІЇ ТА МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ІМ. С.М. САВЕНКА

КУРС ПСИХІАТРІЇ ТА МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ


ЗАТВЕРДЖЕНО”

на методичній нараді кафедри

14.01.2010 р., протокол № 4

Завідувач кафедри

професор В.М.Пашковський

МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА № 16


ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ З ОСНОВ МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

^ НА ТЕМУ: “ПСИХОЛОГІЯ ХВОРИХ НА ЕПІЛЕПСІЮ. ЗМІНИ ОСОБИСТОСТІ ХВОРИХ НА ЕПІЛЕПСІЮ. РОЗЛАДИ ПСИХІКИ ПРИ ЕПІЛЕПСІЇ. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОГЛЯДУ, НАГЛЯДУ, ЛІКУВАННЯ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ХВОРИХ. МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ХВОРИМ НА ЕПІЛЕПСІЮ ТА ЧЛЕНАМ ЇХ СІМЕЙ


^ Навчальний предмет – основи медичної психології

Медичний факультет, ІV курс

2 академічні години


МЕТОДИЧНУ ВКАЗІВКУ СКЛАЛА

КАНДИДАТ МЕДИЧНИХ НАУК,

ДОЦЕНТ КАРВАЦЬКА Н.С.
^

Методична вказівка


до практичного заняття з основ медичної психології


ТЕМА ЗАНЯТТЯ: ПСИХОЛОГІЯ ХВОРИХ НА ЕПІЛЕПСІЮ. ЗМІНИ ОСОБИСТОСТІ ХВОРИХ НА ЕПІЛЕПСІЮ. РОЗЛАДИ ПСИХІКИ ПРИ ЕПІЛЕПСІЇ. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОГЛЯДУ, НАГЛЯДУ, ЛІКУВАННЯ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ХВОРИХ. МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ХВОРИМ НА ЕПІЛЕПСІЮ ТА ЧЛЕНАМ ЇХ СІМЕЙ


І. НАВЧАЛЬНА МЕТА:

1.1.Знати:

 • розлади мислення та інтелекту при епілепсії;

 • розлади пам'яті та уваги при епілепсії;

 • розлади афективно-вольової сфери при епілепсії;

 • зміни особистості хворих на епілепсію;

 • особливості проведення клінічної бесіди з хворими на епілепсію;

 • особливості призначення лікування хворим на епілепсію;

 • правила застосування протисудомних препаратів;

 • особливості догляду і нагляду за хворими на епілепсію;

 • особливості працевлаштування хворих на епілепсію;

 • медико-психологічну допомогу хворим на епілепсію та членам їх сімей.

1.2. Уміти:

 • встановити контакт з хворими на епілепсію;

 • проводити клінічну бесіду з хворими на епілепсію;

 • визначити розлади психічних процесів у хворих на епілепсію;

 • визначити властивості особистості хворих на епілепсію;

 • користуватися клініко – експериментальними методами дослідження;

 • написати протокол проведеного дослідження.

1.3. Практичні навички:

 • дослідження психічних процесів у хворих на епілепсію;

 • визначення властивостей особистості хворих на епілепсію;

 • медико-психологічної допомоги хворим на епілепсію;

 • написання протоколу проведеного дослідження .
^

П. ПОРАДИ СТУДЕНТУНа взаємостосунки лікаря з хворим на епілепсію можуть накладати відбиток зміни особистості, обумовлені хворобою. Особливості особистості і поведінки хворих на епілепсію описані лікарями ще з давнини. Найхарактернішими рисами особистості епілептика вважаються улесливість, догідливість, з одного боку, і злісність, злопам'ятність — з іншого.

Поведінка хворих часто визначається емоційною насиченістю переживань і схильністю до експлозивних реакцій. Причому реакції хворого на епілепсію характеризуються саме вибуховістю, а не просто дратівливістю, що може призвести до вербальної загрози, а іноді прямої агресії відносно оточуючих. Треба пам'ятати, що хворим на епілепсію, крім образливості і злопам'ятності, через особливості мислення властива нездатність диференціювати серйозну образу і дрібниці, тому вони можуть давати однозначні реакції гніву на різні по значущості ситуації. Про таких хворих говорять, що вони можуть принижуватися через дрібницю і через дрібницю убити людину.

Іноді в стані афекту хворі можуть скоювати аутоагресивні дії. Схильність хворих до тривалого застрявання на дрібних образах, сварках, егоцентризм домагань сприяють виникненню у них сутяжних тенденцій.

Контакт лікаря з хворими нерідко утруднений у зв'язку з наявними розладами мислення у формі в'язкості, всебічності, неможливості відділити головне від другорядного, що робить малопродуктивною бесіду з пацієнтом, збір скарг і анамнестичних відомостей.

Важливе значення в лікуванні хворих на епілепсію мають правила застосування протисудомних засобів: індивідуальність підбору препарату і його дози, регулярність і тривалість прийому. Треба враховувати, що хворі на епілепсію страждають розладами пам'яті. Тому всі призначення їм необхідно записувати. З самого початку хворого необхідно попередити про необхідність постійного прийому ліків і про те, що тільки лікар може змінювати дози і поєднання призначених препаратів. Хворому пояснюють, що відміна препарату без дозволу лікаря може привести до погіршення стану, почастішанню припадків і навіть до епілептичного статусу.

Звичайно самі хворі рідко порушують рекомендовану лікарем терапію, оскільки можливі розлади пам'яті у них компенсуються такою якістю, як педантичність, яка розповсюджується на їх мотивації і дії, у тому числі і на відношення до лікування, яке проводиться. Властиві хворим на епілепсію акуратність і педантизм повинні враховуватися не тільки лікарем, але і всім медичним персоналом, особливо при виконанні призначень, процедур, обіцянок, оскільки в протилежному випадку можуть виникати конфлікти через невиконання тих або інших зобов'язань по відношенню до них.

Порушення прийому протисудомних засобів (зокрема, барбітуратів) можливі у випадках, коли хворий після припадку потрапляє в лікарню, наприклад, у зв'язку з отриманою при цьому травмою, а лікарі не беруть до уваги ту терапію, яка проводилася йому до цього. В результаті різкої відміни протисудомної терапії можуть виникати повторні (серійні) припадки або навіть епілептичний статус. Іноді після судорожного припадку або серії припадків у хворого може спостерігатися стан порушеної свідомості різного ступеня і тривалості, що є підставою для посиленого спостереження за ним. Якщо в стані оглушення хворі звичайно не представляють небезпеки для оточуючих, то при сутінковому стані свідомості вони можуть неправильно поводитися, скоювати агресивні дії, вискакувати або тікати, скоювати підпали і вбивства. В сутінковому стані вони, як правило, не орієнтуються в оточуючому, невлад відповідають на питання, але дії їх зовні можуть носити як би цілеспрямований характер.

В стані оглушення після припадку хворий на епілепсією може стати жертвою нещасного випадку, оскільки сприйнятливість до зовнішніх подразників знижена, і він може не почути сигналу транспорту, не оцінити те, що належним чином відбувається на вулиці. Родичі хворого і персонал медичних установ повинні знати, що хворий після припадку може виходити з дому тільки у супроводі або залишатися на місці під спостереженням.

При проведенні психотерапевтичних бесід з хворим слід пам'ятати, що формулювання повинні бути чіткими і конкретними, зрозумілими йому. Епілептик здатний годинами говорити про свій стан, застрявати на деталях, сам слухати тривалий час не може, оскільки у нього порушена здібність до концентрації уваги. Крім того, властива хворим ригідність думок також вимагає від лікаря значних зусиль і наполегливості, щоб переконати пацієнта в чому-небудь.

Багато такту треба проявити відносно хворого, вимушеного у зв'язку з хворобою змінити професію, місце роботи або перейти на інвалідність з подальшим оволодінням іншою професією. Даючи такі рекомендації, необхідно виходити з особливостей його психіки, яка з роками стає все більш і більш торпидною. Хворі поволі сприймають і запам'ятовують нове, тому освоєння ними нової професії може бути утрудненим. Торпідність виявляється і в тому, що вони погано переключаються з одного виду діяльності на іншій. Їм можна рекомендувати роботу, яка не вимагає швидкого переключення і точності виконання операцій.


^ Ш. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 1. Розлади мислення та інтелекту при епілепсії.

 2. Розлади пам'яті та уваги при епілепсії.

 3. Розлади афективно-вольової сфери при епілепсії.

 4. Зміни особистості хворих на епілепсію.

 5. Особливості проведення клінічної бесіди з хворими на епілепсію.

 6. Особливості призначення лікування хворим на епілепсію.

 7. Правила застосування протисудомних препаратів.

 8. Особливості догляду і нагляду за хворими на епілепсію.

 9. Особливості працевлаштування хворих на епілепсію.

 10. Медико-психологічна допомога хворим на епілепсію та членам їх сімей.
^
ІV. Л І Т Е Р А Т У Р А


Основна:

 1. Вітенко І.С., Вітенко Т.І. Основи психології:Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.- Вінниця, 2001.

 2. Загальна та медична психологія (практикум) /Під заг.ред. проф. І.Д.Спіріної, проф. І.С.Вітенка. – Дгніпропетровськ, АРТ ПРЕС, 2002.

 3. Лакосина Н.Д., Ушаков Г.К. Учебное пособие по медицинской психологии. – М.: “Медицина”, 1976.

 4. Клиническая психология: Учебник для студентов медицинских вузов и факультетов клинической психологии /Под ред. проф. Б.Д.Карвасарского. – Санкт – Петербург, 2002.

 5. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология.- М.: Медпрес., 2001.

 6. Клиническая психология: Учебник для студ.мед.вузов /Н.Д.Лакосина, И.И.Сергеев, О.Ф.Панкова. – М.: МЕДпресс-информ, 2003.

Додаткова:

 1. Кабанов М.М., Личко А.Е., Смирнов В.М. Методы психологической диагностики и коррекции в клинике. – Л.: Медицина, 1983. – 312 с.

 2. Карвасарский Б.Д. Медицинская психология. – Л., 1982.

 3. Лебединский М.С., Мясищев В.Н. Введение в медицинскую психологию. – Л., 1966.Методичну вказівку склала

доцент Карвацька Н.С.

Рецензія позитивна

доцент Рудницький Р.І.


Схожі:

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка icon1. Розрахунок на одну академічну групу: ?
Профільна кафедра –нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
На тему: “предмет І завдання медичної психології. Місце медичної психології в професійній діяльності лікаря. Завдання медичної психології....
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
На тему: “предмет І завдання медичної психології. Місце медичної психології в професійній діяльності лікаря. Завдання медичної психології....
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
До практичного заняття з основ медичної психології для студентів медичного факультету
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
До практичного заняття з основ медичної психології для студентів медичного факультету
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
До практичного заняття з основ медичної психології для студентів медичного факультету
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи