Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка icon

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
НазваКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
Дата12.07.2012
Розмір81.3 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

КАФЕДРА НЕРВОВИХ ХВОРОБ, ПСИХІАТРІЇ ТА МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ІМ. С.М. САВЕНКА

КУРС ПСИХІАТРІЇ ТА МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ


ЗАТВЕРДЖЕНО”

на методичній нараді кафедри

14.01.2010 р., протокол № 4Завідувач кафедри

професор В.М.Пашковський

МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА № 18


ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ З ОСНОВ МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

^ НА ТЕМУ: “ПСИХОЛОГІЯ ХВОРИХ ІЗ СОМАТИЧНИМИ ТА ПСИХІЧНИМИ РОЗЛАДАМИ У ПЕРЕДСТАРЕЧОМУ ТА СТАРЕЧОМУ ВІЦІ. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАРОСТІ. ОСОБЛИВОСТІ ДОГЛЯДУ І НАГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ. МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ХВОРИМ З РОЗЛАДАМИ В ІНВОЛЮЦІЙНОМУ І СТАРЕЧОМУ ВІЦІ ТА ЧЛЕНАМ ЇХ СІМЕЙ


^ Навчальний предмет – основи медичної психології

Медичний факультет, ІV курс

2 академічні години


^ МЕТОДИЧНУ ВКАЗІВКУ СКЛАЛА

КАНДИДАТ МЕДИЧНИХ НАУК,

ДОЦЕНТ КАРВАЦЬКА Н.С.


Методична вказівка

до практичного заняття з основ медичної психології


^ ТЕМА ЗАНЯТТЯ: ПСИХОЛОГІЯ ХВОРИХ ІЗ СОМАТИЧНИМИ ТА ПСИХІЧНИМИ РОЗЛАДАМИ У ПЕРЕДСТАРЕЧОМУ ТА СТАРЕЧОМУ ВІЦІ. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАРОСТІ. ОСОБЛИВОСТІ ДОГЛЯДУ І НАГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ. МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ХВОРИМ З РОЗЛАДАМИ В ІНВОЛЮЦІЙНОМУ І СТАРЕЧОМУ ВІЦІ ТА ЧЛЕНАМ ЇХ СІМЕЙ


І. НАВЧАЛЬНА МЕТА:

1.1.Знати:

 • види старіння (фізіологічне, психологічне, соціальне);

 • фактори впливу на похилий вік;

 • поняття про реабілітацію хворих в похилому та старечому віці;

 • основні завдання нейропсихології;

 • основні завдання клінічної психології;

 • основні завдання екопсихології;

 • особливості медико-психологічної допомоги хворим похилого і старечого віку;

 • фактори впливу навколишнього середовища на задоволення життям, працездатність і самостійність літніх людей;

 • вплив соціального середовища;

 • вплив просторового середовища;

 • вплив інфраструктурного навколишнього середовища;

 • депресивні розлади в літньому віці.

1.2. Уміти:

 • обстежувати психічний стан хворих літнього віку;

 • користуватися клініко-експериментальними методами дослідження для визначення депресивних розладів в похилому віці;

 • написати протокол проведеного дослідження;

 • проводити медико-психологічну допомогу хворим похилого віку та членам їх сімей.

1.3. Практичні навички:

 • дослідження психічного стану хворих похилого і старечого віку;

 • виявлення психопатологічних симптомів і синдромів, характерних для хворих старечого віку;

 • методами медико-психологічної допомоги хворим похилого віку та членам їх сімей.
^

П. ПОРАДИ СТУДЕНТУФізіологічне старіння – це зміни загальної життєдіяльності, адаптаційних та компенсаторних резервів організму, окремих органів та сенсорних функцій.

Психологічним старінням називають розвиток характерних здібностей та навичок людини у когнітивній, повсякденно-практичній та соціальній сферах. Особливість психічного розвитку в похилому віці полягає в одночасному поєднанні переваг та недоліків. Переваги, перш за все, проявляються в сфері досвіду і знань (кристалізований та практичний інтелект), а недоліки – у тих сферах, які пов’язані з нейропсихологічними функціями та процесами (наприклад, оперативна пам’ять).

Під соціальним старінням розуміють зміни соціальних ролей та функцій, що виникають під час досягання певного віку. В існуючому суспільному образі похилої людини домінують уявлення про виникнення недостатності в багатьох сферах: хвороби, безпомічність, старі уявлення, які заважають прогресу суспільства. Проте погляди змінюються, цьому сприяє те, що більшість старих людей ведуть самостійне життя, все більше приймають до уваги той факт, що здібності, навички та досвід похилих осіб може використовуватися на користь суспільству, більш активно залучаються похилі люди до участі у політичному житті.

^ Довготривалі і ситуативні чинники впливу на похилий вік

А) Розвиток протягом життя:
- рівень освіти, наявність звички і потреби вчитися;
- здібності і навички|навички|, сформовані протягом життя;
- стиль життя і звички, сформовані протягом життя;
- інтереси, сформовані протягом життя;
- соціальна активність і залучення в соціальне життя.
Б) Психічні ситуації на даний час|нині|:
- мотивація до реалізації інтересів і активної діяльності;
- суб'єктивна оцінка власних здібностей і навичок|навичок| (образ|зображення| Я);
- застосування|вживання| навичок|навичок| і їх тренінг;
- ступінь|міра| задоволеності ситуацією;
- частота стресів;
- відчуття|почуття| відповідності між очікуваннями|чеканнями| і досягнутими результатами;
- сприймані і використовувані ситуативні стимули.
Н) Перспективи на майбутнє:
- досвід|дослід| переживання|вболівання| мінливості ситуації і можливості|спроможності| активного впливу на неї
- установка по відношенню до власного майбутнього.
Г) Суб'єктивний і об'єктивний стан здоров'я
- об'єктивний стан здоров'я (соматичні і психічні захворювання);
- вид|вид| і ступінь|міра| порушення(ь);
- суб'єктивний стан здоров'я;
- здорова поведінка (що робить індивід для свого здоров'я?).

Збереження здоров’я та здатності самостійно жити в похилому та старечому віці – це завдання реабілітації. Стаціонарні та амбулаторна реабілітація включають різноманітні завдання, що відносяться до нейропсихології, клінічної психології та екопсихології. До завдань нейропсихології відносяться діагностика когнітивних розладів, розладів сенсомоторних функцій, мовлення та розробка терапевтичних програм разом з фізіотерапевтами, логопедами, трудотерапевтами. До завдань клінічної психології відносять проведення індивідуальних та групових терапевтичних заходів з метою сприяння тому, щоб хворий впорався із захворюваннями, які виникли, або порушеннями функцій. Також консультування родичів з метою орієнтації їх на підтримку самостійності та мотивації пацієнтів.

Завдання екопсихології – формування навколо похилого пацієнта такої обстановки, яка б відповідала його структурі практичних, когнітивних та соціальних навичок. Для цього використовується широкий спектр допоміжних технічних засобів за допомогою яких похилі люди можуть самостійно жити навіть за наявності порушень або обмежень.

Медико-психологічна допомога полягає у застосуванні психотерапевтичних методик з метою підвищення психічних ресурсів, зниження почуття одинокості, засвоєння або удосконалення навичок та вмінь, необхідних у повсякденному житті (наприклад, у чоловіків, які після смерті дружини втратили певну самостійність).За допомогою методів поведінкової психотерапії похилі пацієнти можуть краще впоратись з хронічним больовим синдромом: їм пропонують вести щоденники, що фіксують болі протягом доби; відслідковувати ситуації, в яких біль сприймалась сильніше або слабше; а також навчання технікам, що редукують концентрацію уваги на болю. У похилої людини змінюється локус контролю, що дає людині відчуття, що вона може краще управляти ситуацією.

^ Чинники|фактори| впливу навколишнього середовища на почуття|почуття| задоволення життям, працездатність і самостійність літніх людей
Соціальне середовище|середа|:
- ступінь|міра| соціальної інтеграції (у сім'ї і поза|зовні| сім'єю);
- доступність родичів, друзів і сусідів;
- форма домашнього господарювання |хатнього| (кількість осіб|облич,лиць| і поколінь, що проживають в одному будинку|домі,хаті|, дохід|доход| на одного члена сім'ї);
- вид|вид| і об'єм|обсяг| актуальних обов'язків в сім'ї і поза|зовні| сім'єю;
- вид|вид| і об'єм|обсяг| підтримки з боку родичів, друзів і сусідів;
- установка і поведінка значущих осіб|облич,лиць| по відношенню до літніх людей;
- установка суспільства|товариства| по відношенню до літнього віку (образ|зображення| літньої людини, що склався в суспільстві|товаристві|).
^ Просторове середовище|середа|:
-
наявність або відсутність свого житла;
- якість житла;
- розмір квартири, наявність власної кімнати, щільність заселення;
- обстановка квартири (наприклад, гігієнічне устаткування|обладнання|, наявність/відсутність перешкод для ходьби, допоміжних засобів|коштів|);
- розташування квартири (близькість транспорту, магазинів і соціальних установ);
- устаткування|обладнання| транспортних засобів (наприклад, їх адаптація для літніх людей);
- екологічні чинники|фактори| (наприклад, шкідливі речовини, гігієна, кліматичні чинники|фактори|).

Інфраструктурне навколишнє середовище:
- об'єм|обсяг| і якість розташованих|схильних| поблизу культурних і соціальних послуг;
- об'єм|обсяг| і якість медичного обслуговування;
- об'єм|обсяг| і якість догляду|догляду|;
- об'єм|обсяг| і якість підтримки з боку різних служб, наприклад, які допомагають вести домашнє|хатнє| господарство
- кількісні і якісні характеристики стаціонарних і напівстаціонарних установ
- облік|урахування| потреб літніх людей при плануванні|планеруванні| і розробці законів (правове середовище|середа|)
- представництво літніх людей в суспільстві|товаристві| і політиці (наприклад, в консультуючих організаціях).

|тому що|Депресії разом з|поряд з,поряд із| деменціями є|з'являються,являються| найчастішими психічними розладами в літньому віці. Депресивні розлади в літньому віці часто|частенько| ускладнюють хронічний перебіг соматичних захворювань, цьому сприяє й довге перебування в якості пацієнта і накопичення несприятливих життєвих обставин і подій. Проте|тим не менше| прогноз депресивних розладів в літньому віці не є|з'являється,являється| несприятливим.


^ Ш. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 1. Визначення поняття старіння, види старіння.

 2. Фізіологічне старіння, характеристика.

 3. Психологічне старіння, характеристика.

 4. Соціальне старіння.

 5. Вплив факторів зовнішнього середовища на похилий вік, їх класифікація.

 6. Фактори навколишнього середовища, що формуються протягом життя.

 7. Вплив психічних ситуацій на даний час для людини похилого віку.

 8. Відношення людини похилого віку до майбутнього, перспективи.

 9. Суб’єктивний і об’єктивний стан здоров’я людини похилого віку.

 10. Завдання екопсихології, нейропсихології та клінічної психології для реабілітації в похилому і старечому віці.

 11. Медико-психологічна допомога хворим похилого і старечого віку.

 12. Фактори впливу навколишнього середовища на почуття задоволення життям, працездатність і самостійність літніх людей.

 13. Депресивні розлади хворих похилого і старечого віку. Клінічні особливості.

 14. Медико-психологічна допомога хворим на депресивні розлади в похилому віці та членам їх сімей.^

ІV. Л І Т Е Р А Т У Р А


Основна:

 1. Вітенко І.С., Вітенко Т.І. Основи психології:Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.- Вінниця, 2001.

 2. Загальна та медична психологія (практикум) /Під заг.ред. проф. І.Д.Спіріної, проф. І.С.Вітенка. – Дгніпропетровськ, АРТ ПРЕС, 2002.

 3. Лакосина Н.Д., Ушаков Г.К. Учебное пособие по медицинской психологии. – М.: “Медицина”, 1976.

 4. Клиническая психология: Учебник для студентов медицинских вузов и факультетов клинической психологии /Под ред. проф. Б.Д.Карвасарского. – Санкт – Петербург, 2002.

 5. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология.- М.: Медпрес., 2001.

 6. Клиническая психология: Учебник для студ.мед.вузов /Н.Д.Лакосина, И.И.Сергеев, О.Ф.Панкова. – М.: МЕДпресс-информ, 2003.

Додаткова:

 1. Кабанов М.М., Личко А.Е., Смирнов В.М. Методы психологической диагностики и коррекции в клинике. – Л.: Медицина, 1983. – 312 с.

 2. Карвасарский Б.Д. Медицинская психология. – Л., 1982.

 3. Лебединский М.С., Мясищев В.Н. Введение в медицинскую психологию. – Л., 1966.Методичну вказівку склала

доцент Карвацька Н.С.

Рецензія позитивна

доцент Рудницький Р.І.


Схожі:

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка icon1. Розрахунок на одну академічну групу: ?
Профільна кафедра –нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
На тему: “предмет І завдання медичної психології. Місце медичної психології в професійній діяльності лікаря. Завдання медичної психології....
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
На тему: “предмет І завдання медичної психології. Місце медичної психології в професійній діяльності лікаря. Завдання медичної психології....
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
До практичного заняття з основ медичної психології для студентів медичного факультету
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
До практичного заняття з основ медичної психології для студентів медичного факультету
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
До практичного заняття з основ медичної психології для студентів медичного факультету
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи