Про затвердження Типового положення про підрозділ вищого навчального закладу щодо сприяння працевлаштуванню студентів І випускників Відповідно до Закону України icon

Про затвердження Типового положення про підрозділ вищого навчального закладу щодо сприяння працевлаштуванню студентів І випускників Відповідно до Закону України
Скачати 55.35 Kb.
НазваПро затвердження Типового положення про підрозділ вищого навчального закладу щодо сприяння працевлаштуванню студентів І випускників Відповідно до Закону України
Дата13.07.2012
Розмір55.35 Kb.
ТипЗакон

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№404 від 27 квітня 2011 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 травня 2011 р. за №596/19334

Про затвердження Типового положення про
підрозділ вищого навчального закладу щодо
сприяння працевлаштуванню студентів і випускників


Відповідно до Закону України "Про вищу освіту" та з метою виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №1726 "Про підвищення рівня працевлаштування випускників вищих навчальних закладів" наказую:

1. Затвердити Типове положення про підрозділ вищого навчального закладу щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників, що додається.

2. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.):

  • координувати роботу щодо створення у вищих навчальних закладах відповідних підрозділів;

  • розмістити наказ на офіційному веб-сайті Міністерства;

  • забезпечити державну реєстрацію наказу в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Є.М.Суліму.

Міністр       Д.В.Табачник


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
27.04.2011 №404

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 травня 2011 р. за №596/19334
^

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про підрозділ вищого навчального закладу щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників


1. Це Положення регламентує діяльність підрозділу вищого навчального закладу щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників (далі - Підрозділ) з метою сприяння реалізації права студентів і випускників на працю та забезпеченню випускників першим робочим місцем.

2. Участь та взаємовідносини вищого навчального закладу з іншими зацікавленими організаціями у створенні та сприянні діяльності Підрозділу регламентуються відповідними угодами.

3. На підставі цього Положення вищий навчальний заклад розробляє власне положення, що затверджується його керівником.

4. Порядок створення Підрозділу:

4.1 Підрозділ створюється у структурі вищого навчального закладу в межах встановленої чисельності працівників вищого навчального закладу;

4.2 Штат Підрозділу складають працівники, які працюють за угодою або контрактом, до складу якого можуть входити, зокрема начальник Підрозділу, керівник практикою і провідні спеціалісти (інженери), кількість яких визначається залежно від чисельності студентів вищого навчального закладу;

4.3 Керівництво Підрозділом здійснює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника вищого навчального закладу і організовує свою діяльність відповідно до чинного законодавства України.

До діяльності Підрозділу залучаються представники органів студентського самоврядування.

5. Основними завданнями Підрозділу є:

5.1 Сприяння працевлаштуванню студентів та випускників;

5.2 Проведення постійного аналізу попиту і пропозиції на ринку праці фахівців, підготовку яких здійснює вищий навчальний заклад;

5.3 Налагодження співпраці з державною службою зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, які можуть бути потенційними роботодавцями для студентів і випускників;

5.4 Забезпечення координації дій з центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) щодо оптимального узгодження реальних потреб ринку праці та ринку освітніх послуг;

5.5 Інформування студентів і випускників вищого навчального закладу про вакантні місця на підприємствах, в установах та організаціях, що відповідають їх фаховій підготовці (спеціальності);

5.6 Здійснення спільно з державною службою зайнятості населення моніторингу працевлаштування випускників за місцем їх проживання;

5.7 Подання державній службі зайнятості населення за місцем проживання випускника, у якого питання працевлаштування залишається невирішеним, відомостей про нього (за його згодою) та здійснення спільних з державною службою зайнятості населення дій, направлених на пошук першого робочого місця.

6. Основними функціями Підрозділу є:

6.1 співпраця з потенційними роботодавцями і забезпечення оперативного заповнення вакансій;

6.2 налагодження ділових стосунків вищого навчального закладу з центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) тощо з питань професійної підготовки та працевлаштування студентів і випускників;

6.3 запровадження системи зворотного зв'язку між підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) і вищим навчальним закладом для отримання об'єктивної оцінки якості фахової підготовки;

6.4 вивчення динаміки попиту на відповідних фахівців на ринку праці, надання відповідних пропозицій керівництву вищого навчального закладу;

6.5 співпраця з іншими підприємствами з питань працевлаштування студентів та випускників;

6.6 створення бази даних про студентів і випускників, що звернулися до Підрозділу щодо працевлаштування, накопичення банку потенційних підприємств, установ і організацій (роботодавців) для студентів та випускників.

Надання інформації студентам та випускникам про вакантні місця роботи відповідно до їх фахової підготовки (спеціальності);

6.7 організація роз'яснювальної роботи серед студентів та випускників щодо нормативно-правових актів з питань державного регулювання зайнятості та трудових відносин;

надання консультацій студентам і випускникам з питань оформлення власного резюме та розміщення його на сайті вищого навчального закладу;

6.8 організація зустрічей роботодавців зі студентами та випускниками з питань можливості їх подальшого працевлаштування на конкретних підприємствах, в установах та організаціях, заходів щодо сприяння працевлаштуванню студентів та випускників (дні кар'єри, круглі столи, семінари - практикуми, науково-практичні конференції, ярмарки вакансій, конкурси на заміщення вакантних посад за замовленням роботодавця, проведення зустрічей з кращими випускниками вищих навчальних закладів тощо);

6.9 здійснення моніторингу працевлаштування випускників та відстеження їх кар'єрного зростання;

6.10 планування і координація роботи інститутів, факультетів, випускових кафедр щодо організації зайнятості студентів, які бажають працювати у вільний від навчання час;

6.11 здійснення пошуку місця роботи для студентських трудових загонів (бригад), молодіжних трудових об'єднань та сприяння ефективній організації їх роботи;

6.12 інформування інститутів, деканатів та випускових кафедр про наявні вільні вакансії для подальшого працевлаштування випускників;

6.13 надання консультацій випускникам щодо можливостей перепідготовки та підвищення кваліфікації з метою прискорення подальшого працевлаштування;

6.14 налагодження тісної співпраці з органами студентського самоврядування у вирішенні питань працевлаштування;

6.15 щорічне інформування керівництва вищого навчального закладу та студентів про проведену роботу шляхом розміщення звіту на Інтернет-сайті та інших інформаційних ресурсах;

6.16 залучення підприємств, установ та організацій (роботодавців) до благодійної діяльності.

До функцій підрозділу можуть бути включені питання організації практики студентів, зокрема щодо пошуку підприємств, установ та організацій (роботодавців).

7. Підрозділ має право:

7.1 розглядати на своїх засіданнях питання, що стосуються роботи інститутів, факультетів, випускових кафедр з питань працевлаштування студентів і випускників та організації практики студентів;

7.2 координувати роботу інститутів, факультетів, кафедр з питань організації працевлаштування та практики.

8. Фінансування заходів Підрозділу щодо сприяння працевлаштуванню студентів та випускників (тренінги, семінари-практикуми, дні кар'єри, науково-практичні конференції тощо) здійснюється за рахунок коштів вищого навчального закладу на підставі кошторису, затвердженого керівником вищого навчального закладу, в установленому законодавством порядку та також інших джерел, не заборонених законодавством України.


Директор департаменту
вищої освіти       Я.Я. Болюбаш

Схожі:

Про затвердження Типового положення про підрозділ вищого навчального закладу щодо сприяння працевлаштуванню студентів І випускників Відповідно до Закону України iconПро затвердження Типового положення про підрозділ вищого навчального закладу щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників Відповідно до Закону України
Відповідно до Закону України "Про вищу освіту" та з метою виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року...
Про затвердження Типового положення про підрозділ вищого навчального закладу щодо сприяння працевлаштуванню студентів І випускників Відповідно до Закону України iconРозпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року "Про підвищення рівня працевлаштування випускників вищих навчальних закладів" наказую: Затвердити Типове положення про підрозділ вищого навчального закладу щодо сприяння працевлаштуванню студентів І випускників,
move to 0-17891262
Про затвердження Типового положення про підрозділ вищого навчального закладу щодо сприяння працевлаштуванню студентів І випускників Відповідно до Закону України iconНаказ №1373 Про затвердження Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України
На виконання статті 36 Закону України «Про вищу освіту» та з метою забезпечення єдиних вимог щодо організації прийому до вищих навчальних...
Про затвердження Типового положення про підрозділ вищого навчального закладу щодо сприяння працевлаштуванню студентів І випускників Відповідно до Закону України iconНаказ №1373 Про затвердження Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України
На виконання статті 36 Закону України «Про вищу освіту» та з метою забезпечення єдиних вимог щодо організації прийому до вищих навчальних...
Про затвердження Типового положення про підрозділ вищого навчального закладу щодо сприяння працевлаштуванню студентів І випускників Відповідно до Закону України iconПоложення про центр моніторингу якості освітніх послуг й сприяння працевлаштуванню студентів І випускників
Положення) встановлює загальні засади роботи, структуру, завдання, функції, права та обов’язки, відповідальність співробітників центру...
Про затвердження Типового положення про підрозділ вищого навчального закладу щодо сприяння працевлаштуванню студентів І випускників Відповідно до Закону України iconПоложення про центр моніторингу якості освітніх послуг й сприяння працевлаштуванню студентів І випускників 2011
Положення) встановлює загальні засади роботи, структуру, завдання, функції, права та обов’язки, відповідальність співробітників центру...
Про затвердження Типового положення про підрозділ вищого навчального закладу щодо сприяння працевлаштуванню студентів І випускників Відповідно до Закону України iconПоложення про сектор практичної підготовки та сприяння працевлаштуванню студентів І випускників Національного лісотехнічного університету України Cхвалено на засіданні Вченої ради університету 30 червня 2011 р
Статуту університету І регламентує загальні управлінські засади функціонування сектора практичної підготовки та сприяння працевлаштуванню...
Про затвердження Типового положення про підрозділ вищого навчального закладу щодо сприяння працевлаштуванню студентів І випускників Відповідно до Закону України iconНаказ №448 Про затвердження Положення про тк 146
Відповідно до Закону України „Про стандартизацію” та Типового положення про технічний комітет стандартизації, затвердженого наказом...
Про затвердження Типового положення про підрозділ вищого навчального закладу щодо сприяння працевлаштуванню студентів І випускників Відповідно до Закону України iconПравила користування бібліотекою навчального комплексу «Україна гіпаніс» загальні положення
Типового положення про бібліотеку вищого закладу освіти, затвердженого Міністерством освіти України 30. 04. 1998 року, які поширюються...
Про затвердження Типового положення про підрозділ вищого навчального закладу щодо сприяння працевлаштуванню студентів І випускників Відповідно до Закону України iconПоложення про центр моніторингу якості освітніх послуг й сприяння працевлаштуванню студентів І випускників 2011
move to 0-16752140
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи