Програма конференції «Методологія політичної науки» icon

Програма конференції «Методологія політичної науки»
Скачати 102.89 Kb.
НазваПрограма конференції «Методологія політичної науки»
Дата21.06.2012
Розмір102.89 Kb.
ТипДокументи

Програма конференції

«Методологія політичної науки»

3 грудня, Львів

 

Оргкомітет конференції:

 

Зубрицька Марія, проректор з навчальної роботи – голова оргкомітету

Мельник Володимир, професор, декан філософського факультету – заступник голови

Денисенко Валерій, професор, завідувач кафедри теорії та історії політичної науки

Світа Ганна, професор кафедри теорії та історії політичної науки

Угрин Леся, доцент кафедри теорії та історії політичної науки

Сорба Олександр, асистент кафедри теорії та історії політичної науки

Сорокопуд Олександра, асистент кафедри теорії та історії політичної науки

Шипунов Геннадій, асистент теорії та історії політичної науки

Бунь Вікторія, аспірант кафедри теорії та історії політичної науки

 

9.30 - 10.00 – реєстрація учасників (Дзеркальна зала)

 

10.00-10.15 - Відкриття конференції та привітання (Дзеркальна зала)

 

Зубрицька Марія, проректор з навчальної роботи

Котур Богдан, професор, проректор з наукової роботи

Мельник Володимир, професор, декан філософського факультету

   

10.15-11.45 Пленарне засідання конференції (Дзеркальна зала)

 

Варзар Іван, професор кафедри політичних наук Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова

^ Досвід дослідницького впровадження розробленого авторського історичного методу

Кирилюк Федір, професор кафедри політології Київського національного університету імені Т.Шевченка

^ Методологія дослідження неопатрімоніальних суспільств

Колодій Антоніна, професор, завідувач кафедри політичних наук і філософії Львівського регіонального інституту державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України

^ Методологія дослідження громадянського суспільства

Світа Анна, професор кафедри теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка

^ Принципи політичної науки

Романюк Анатолій, професор кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка

Особливості нового трактування групової етнічної ідентичності та регіоналізму на початку ХХІ ст.

Кухта Борис, професор, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Львівського інституту менеджменту

^ Деякі методологічні аспекти формування політичної еліти в ХХІ ст.

Денисенко Валерій, професор, завідувач кафедри теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка

До проблеми новітніх теорій політики

Перерва на каву 11.45 – 12.00


Круглий стіл

12.00-13.45, ауд.301

Модератори

Денисенко Валерій, професор

Романюк Анатолій, професор

Секретар

Сорокопуд Олександра, асистент


Бурдяк Віра, доктор політичних наук, професор кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

^ Методологія дослідження сучасних політичних режимів

Соловйова Анна, аспірант кафедри політичних наук Чорноморського державного університету імені Петра Могили

^ Методологія дослідження проблем деперсоналізації та прагнення до підкорення

Семенченко Федір, кандидат політичних наук, доцент, завідувач кафедри політології і права Херсонського національного технічного університету

Реалізація загальнолюдських та індивідуальних цінностей в політичній діяльності

Федорчак Тетяна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та політології Івано-Франківського національного технічного університету нафти та газу

^ Методологічні підходи до аналізу сучасних систем правління

Прокопець Людмила, кандидат політичних наук, доцент кафедри економічної теорії Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

^ Процес демократизації та становлення політичних інститутів у Центрально-Східній Європі

Байдич Катерина, аспірантка кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

^ Проблеми аналізу політичного в теорії другого модерну

Дебенко Ігор, аспірант кафедри теорії та історії політичної науки
Львівського національного університету імені Івана Франка

Методологічні підходи до визначення поняття символізація політики

Олійник Сергій, асистент кафедри політології філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

^ Співвідношення понять “правова” та “соціальна” держава: політичний аналіз

Медвідь Федір, кандидат філософських наук, професор кафедри політології Українсько-Арабського інституту міжнародних відносин і лінгвістики ім. Аверроеса Міжрегіональної Академії управління персоналом

^ Баран Володимир, аспірант кафедри політології Українсько-Арабського інституту міжнародних відносин і лінгвістики ім. Аверроеса Міжрегіональної Академії управління персоналом

^ Концепція української раси Юрія Липи: спроба методологічного аналізу

Мазурок Юлія, аспірантка кафедри політології Київського національного університету імені Т.Шевченка

^ Теоретико-методологічні засади дослідження концепцій електронної демократії

Лозниця Світлана, кандидат філософських наук, науковий співробітник відділу філософії культури, етики та естетики Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України

^ Агресивність людини в соціумі: причини та наслідки

Лендьел Мирослава, кандидат історичних наук, доцент кафедри політології Ужгородського національного університету

^ Порівняльний аналіз як методологія дослідження локальних інститутів та процесів у регіоні Центральної і Східної Європи


Шкірчак Сергій, аспірант кафедри політичних наук Чорноморського державного університету ім. Петра Могили

^ Методологічні проблеми дослідження концепту «громадянське суспільство»

Асланов Стеллас, кандидат політичних наук, кафедра політології факультету суспільних наук Ужгородського національного університету

^ Деякі аспекти теоретико-методологічних засад дослідження державної етнонаціональної політики в Україні

Мельничук Ігор, кандидат історичних наук, доцент кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

^ Джеголя Володимир, аспірант кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Методологія дослідження проблем національної безпеки

Жовнерик Дмитро, аспірант кафедри політичних наук Чорноморського Державного Університету ім. П. Могили

^ Основні підходи до вивчення публічної політики

Цьомик Тетяна, магістрантка філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

^ Німецький націонал-соціалізм та український інтегральний націоналізм як різновиди національних ідеологій

Приймак Ольга, аспірантка кафедри політичних наук Чорноморського державного університету ім. П. Могили

^ Методологічні засади дослідження поняття політична кон’юнктура

Купін Євген, аспірант Одеського Національного університету ім. .І. Мєчнікова

^ Методологічні проблеми вивчення панславізма

Коваленко Катерина, студентка 4 курсу відділення політологія Одеського Національного університету імені І.Мєчнікова

^ Методологія політичної науки: сучасне бачення

Ключкович Анатолій, кандидат політичних наук, доцент кафедри політології Ужгородського національного університету

^ Співвідношення понять «партійна держава» і «партійна демократія» в контексті дослідження політичної системи Німеччини

Купченко Олександра, аспірантка кафедри теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка

^ Методологія реконструкції розвитку політичної науки

Пащенко Віктор, кандидат політичних наук, доцент кафедри політології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара


^ Методологія дослідження влади в містах: концепція міських режимів

Рудакевич Олег, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та політології Тернопільського національного економічного університету

^ Використання процесуальних моделей в дослідженні національної політичної культури

Гев’юк Уляна, асистент кафедри політології та державного управління факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

^ Дослідження поняття інституту парламентських виборів

Вдовичин Ігор, кандидат політичних наук, доцент кафедри теорії держави і права Львівської комерційної академії

^ Герменевтичний метод тлумачення української політичної думки правого напряму 20-30 рр. ХХ ст.

Дубняк Максиміліан, викладач кафедри менеджменту Львівського державного університету внутрішніх справ

Інформаційні впливи транснаціональних корпорацій як проблема політичної науки

Панчак-Бялоблодська Надія, аспірантка кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка

^ Сутність інституту «факція» у парламентських країнах Центральної Європи

Була Світлана, асистент кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка

^ Проблеми визначення категорій «локальна демократія» та «місцеве самоврядування»

Мельник Віталій, аспірант кафедри теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка

^ Методологія дослідження ролі і значення громадянського суспільства реалізації безпеки особи.

Анісімович-Шевчук Ольга, кандидат політичних наук, лаборант кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка

^ Політична інформація: методологія дослідження

Шиманова Ольга, кандидат політичних наук, асистент кафедри теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка

Прикладні методики у дослідженні політичної комунікації

^ Сорокопуд Олександра, кандидат політичних наук, асистент кафедри теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка

^ Партикуляризм діалогів у сучасному світі як постмодерний метод
пізнання політики


Макух Оксана, аспірант кафедри теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка

^ Роль системно-діяльнісного підходу у дослідженні розвитку інституту влади як комунікаційної системи

Осадчук Ігор, магістрант відділення політологія, філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

^ Методика визначення сили позиції президента у політичних системах пострадянських країн.

Мельникова Наталія, аспірант кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка

Методика міфологічного аналізу в політологічних дослідженнях

^ Шипунов Геннадій, кандидат політичних наук, асистент кафедри теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка

^ Політична культура поставторитарних суспільств крізь призму концепту «толерантність» (на прикладі Росії та України).

Гарбадин Андрій, асистент кафедри теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка

Інший Жака Лакана – концептуальні основи дискурсивного вияву у межах політичних відносин

Лагутін Анатолій, кандидат філософських наук, доцент кафедри соціально-економічних наук і українознавства Керченського морського державного технологічного університету

^ Проблема закономірностей політики

Кацюк Ольга, асистент кафедри теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка

^ Політичні міфи в сучасному українському суспільстві

Щурко Олена, кандидат політичних наук, викладач кафедри гуманітарних наук факультету підготовки спеціалістів із забезпечення військ Академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного

«Я-образ» держави : методологічні засади

^ Бунь Вікторія, аспірантка кафедри теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка

Соціально-психологічний підхід до аналізу електорального вибору

Ільтьо Галина, викладач кафедри гуманітарних дисциплін Мукачівського технологічного інституту

^ Механізми символізації політичної дійсності: теоретико-методологічні засади дослідження

Майданюк Валерій, аспірант кафедри теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка

Ідеологічні впливи в концепції демократії Василя Кучабської

Гніт Лідія, аспірантка кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка

^ Сорба Олександр, кандидат політичних наук, доцент кафедри теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка

^ Способи об’єктивації політичної утопії в соціальній дійсності

Сичик Катерина, аспірантка кафедри теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка

Політичне маніпулювання: теоретико-методологічні підходи

Угрин Леся, кандидат політичних наук, доцент кафедри теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка

Методологічний потенціал конструктивізму

 

Закриття конференції.

Підведення підсумків

Схожі:

Програма конференції «Методологія політичної науки» iconПрограма конференції «Методологія політичної науки»
move to 0-1806311
Програма конференції «Методологія політичної науки» iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі міжнародної наукової конференції «Методологія політичної науки (ІІ читання)»
move to 0-1806307
Програма конференції «Методологія політичної науки» icon«Досвід дослідницького впровадження розробленого авторського історичного методу», професор кафедри політології Київського національного університету імені Т. Шевченка Кирилюк Федір («Методологія дослідження неопатрімоніальних суспільств»); доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політичн
Львівському національному університеті імені Івана Франка на базі кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету...
Програма конференції «Методологія політичної науки» iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі міжнародної наукової конференції «Методологія політичної науки (ІІ читання)»
Конференція відбудеться 3 грудня 2010 року у приміщенні Львівського національного університету імені Івана Франка І включатиме 2...
Програма конференції «Методологія політичної науки» iconРобоча програма з дисципліни Історія зарубіжних політичних вчень для студентів спеціальності
Політична теорія, політична детермінанта, політичний детермінізм. Основи вивчення політичної теорії. Прояв політичної теорії в політичній...
Програма конференції «Методологія політичної науки» iconМiнiстeрство освiти I науки україни львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра теорії та історії політичної науки Програма навчальної дисциплiни
Зокрема через підвищення політичної культури оволодіння методами і підходами з метою проведення об'єктивного аналізу функціонування...
Програма конференції «Методологія політичної науки» iconПроректор з навчальної роботи
Політична теорія, політична детермінанта, політичний детермінізм. Основи вивчення політичної теорії. Прояв політичної теорії в політичній...
Програма конференції «Методологія політичної науки» iconІгсн основи політичної науки
Бебик В. М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика: [Монографія]. – К.: Мауп, 2000. – 384 с
Програма конференції «Методологія політичної науки» iconПрограма Співбесіди з теорії та історії політичної науки
Програма співбесіди з курсу теорії та історії політичної науки для абітурієнтів за напрямом підготовки 0301 «Соціально-політичні...
Програма конференції «Методологія політичної науки» iconТема предмет І метод політичної економії
Дайте визначення основних термінів: Економіка, Політична економія, Економічна теорія, Предмет політичної економії, Метод політичної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи