Львівський національний університет імені івана франка український католицький університет рада з дослідження цінностей та філософії the council for research in values and philosophy icon

Львівський національний університет імені івана франка український католицький університет рада з дослідження цінностей та філософії the council for research in values and philosophy
Скачати 88.66 Kb.
НазваЛьвівський національний університет імені івана франка український католицький університет рада з дослідження цінностей та філософії the council for research in values and philosophy
Дата21.06.2012
Розмір88.66 Kb.
ТипДокументи

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

РАДА З ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІННОСТЕЙ ТА ФІЛОСОФІЇ

THE COUNCIL FOR RESEARCH IN VALUES AND PHILOSOPHY

(ВАШИНГТОН, США)

СВІТОВА РАДА НАУКОВИХ ТОВАРИСТВ ім. Т. ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ПРОБЛЕМ ЛЮДИНИ

ЗНЦ НАН УКРАЇНИ


ПРОГРАМА

МІЖНАРОДНОЇ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ


«ЛЮДИНА ТА ЇЇ ІДЕНТИЧНІСТЬ

^ У ДОБУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»


«THE IDENTITY OF THE PERSON

IN AN AGE OF GLOBALIZATION»


29-30 червня 2010 р.


Конференція є другою частиною дослідницького проекту

Трансформація парадигм мислення та концепцій знання під впливом сучасних викликів у загальній, соціальній, практичній та прикладній філософії”


^ ЛЬВІВ (LVIV) – 2010

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:


29 червня


8:00 – 9:00 – Реєстрація учасників конференції

9:00 – 11:10 – Відкриття конференції та пленарне засідання

11:10 – 11:30 – Перерва

11:30 – 13:30 – Сесія I

13:30 – 14:45 – Перерва на обід

14:45 – 16:00 – Сесія ІІ

16:00 – 16:15 – Перерва

16:45 – 17:30 – Сесія II (продовження)


30 червня

9:00 – 11:00 – Сесія ІІI

11:00 – 11:30 – Перерва

11:30 – 13:30 – Сесія ІV

13:30 – 15:00 – Перерва на обід

15:00 – 17:00 – Пленарне засідання

17:00 – Підведення підсумків конференції


Регламент роботи


Доповіді – до 15 хв.

Повідомлення – до 7 хв.

Виступи в обговоренні – до 5 хв.


^ ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

Привітання учасників


ПЛЕНАРНЕ засідання

Пошуки ідентичності в сучасній філософії


29 червня, 9:20 – 11:10, Дзеркальна зала


Володимир Мельник (м. Львів) Європейська цивілізація у вимірах науково-технічної раціональності

Євген Бистрицький (м. Київ) Культурна ідентичність та трансцендентальна аргументація

Edward J. Alam (USA) Personal Identity in an Age of Globalization: Reflections on the relation between Anthropology and Ethics

Ольга Гомілко (м. Київ) Постметафізичні виклики ідентичності

Vasil Gluchman (Slovakia) Biological and moral aspects of humanity

Анатолій Єрмоленко (м. Київ) Універсалістська етика як чинник глобалізації “другого порядку”

Анатолій Карась (м. Львів) Свобода вибору і культурна ідентичність: взаємовиключення чи взаємодоповнення?


^ CЕСІЯ I


Громадянське суспільство та проблема ідентичності


29 червня, 11:30 – 13:30, Дзеркальна зала


Модератор: Анатолій Єрмоленко


Доповіді:


Людмила Ситніченко (м. Київ) Сучасні комунікативно-діалогічні  концепції  ідентичності в контексті проблеми справедливості

Jānis (John) Ozoliņљ (Australia) Globalisation, Citizenship and the Fragility of Identity

Анатолій Лой (м. Київ) Самоідентичність та етос

Leszek Gawor (Poland) Project of ecological human community in a philosophy of sustainable development

Ярослав Пасько (м. Донецьк) Ціннісно-нормативна легітимізація: ідентичності та “симуляції”

Повідомлення:


Vladimir Lame (Albania) Bureaucracy Building on the Western Balkans

Михайло Гордієнко (м. Київ) Ерозія автентичності політичної еліти у добу глобалізації

Andzej Gniazdowski (Poland) Fuel of Identity. Human Person between Self-Evidence of the Life World and Global Assimilation

Катерина Терещенко (смт. Високий) Соціальна пам’ять в пошуках ідентичності

Віктор Довбня (м. Чернігів) Освіта і проблема формування ідентичності в добу глобалізації

Дмитро Гордієнко (м. Київ) Україна: шлях до Європи через античність


Дискусія:


Наталя Громакова (м. Ірпінь), Сергій Терепищий (смт. Гурзуф), Ігор Гафаров (Білорусія), Інна Савицька (м. Київ), Геннадій Нерсесян (м. Вишгород), Ілля Ковалів (м. Львів), Вадим Мудрак (м. Київ), Орест Никифорук (м. Львів), Геннадій Стасюк (м. Львів), Тетяна Магдич (м. Київ)


СЕСІЯ II


Глобалізація та національні, регіональні

й релігійні виміри ідентичності


29 червня, 14:45 – 16:00, 16:15 – 17:30, Аудиторія 301


^ Модератори: Володимир Турчиновський, Андрій Дахній


Доповіді:


Андрій Дахній (м. Львів) Автентичне існування людини у знекоріненому світі: погляд крізь призму філософії М.Гайдеггера

Світлана Лозниця (м. Київ) Новочасна парадигма та пошуки людиною своєї ідентичності

Liszewski Dariusz (Poland) Ecological Identity - the choice or necessity?

Оксана Кожем’якіна (м. Черкаси) Довіра та національна ідентичність в умовах глобальних соціокультурних змін

Віталій Безрогов (РФ) Personal Identity Through the Covers of the Russian Elementary School textbooks: From the Iron Curtain Toward the Global World

Роман Височанський (м. Львів) Репрезентація, ідентичність інтелектуала та дискурс Іншого

He Xirong (The Institute of Philosophy, Shanghai) Different Ways on the Identity of the person From the Perspective of Comparison between the Chinese and the West Philosophy

Віталій Лях (м. Київ) Зміна форм ідентичності в інформаційну добу

Геннадій Коржов (м. Макіївка) Регіональна ідентичність в умовах радикальної трансформації суспільства: приклад Донбасу

Олена Попова (м. Макіївка) Міфологеми сучасної російської ідентичності

Володимир Попов (м. Макіївка) Сім сенсів ідентичності в добу глобалізації

Ігор Пасько (м. Донецьк) Політична ідентичність: концепт політичного

Ірина Лисак (РФ) Проблема ідентичності в добу глобалізації

Богдан Завідняк (м. Львів) Ідея “внутрішнього чернецтва” і глобалізаційні виклики: теологія ХХ ст. лицем до людини

Marta Gluchmanovб (Slovakia) The Identity of the teacher in an age of globalization

Володимир Турчиновський (м. Львів) Університет на перехресті приватного та публічного. До питання довіри, відповідальності та влади.

Jarema Jakubowski (Poland) Second alienation and network sociality in the information age


Повідомлення:


Людмила Рижак (м. Львів) Глобальна віртуалізація освіти: виклики національній ідентичності

Володимир Кізима (м. Київ) Ідентифікація людини в глобальному соціумі

Sirajul Islam (India) Identity of a person and the civilizational crisis: a philosophical exposition in islamic viewpont

Андрій Луцишин (м. Львів) Етико-комунікативні передумови ідентичності

Тетяна Бабина (м. Черкаси) Ментальні виклики сучасній філософії

Марія Колоколова (м. Харків) Проблема формування національної ідентичності української молоді на прикладі самокатегоризації через образи “Україна” та “українець

Ірина Пухта (м. Львів) Поняття “автентичності” та “ідентичності” у концепціях М. Гайдеґера та Ч. Тейлора


Дискусія:


Олег Романчук (м. Львів), Наталія Ротар (м. Чернівці), Ігор Кудря (м. Київ), Тетяна Левченко (м. Ірпінь), Валентина Здоровенко (м. Дрогобич), Віктор Здоровенко (м. Дрогобич), Анастасія Розлуцька (м. Київ), Богдан Дробенко, Галина Панів (м. Львів), Марина Завгороднюк (м. Одеса), Віталій Надурак (м. Івано-Франківськ), Галина Берегова (м. Херсон), Лілія Здоровенко (м. Дрогобич), Андрій Матвійчук (м. Рівне), Людмила Шенгерій (м. Полтава), Руслан Лавлінський (м. Донецьк), Ірина Яцик (м. Житомир)


^ СЕСІЯ III


Ідентичність крізь призму мистецтва і культури


30 червня, 9:00 – 11:00, Дзеркальна зала


Модератор: Марія Кашуба


Доповіді:


Марія Кашуба (м. Львів) Самотворчість особистості як філософська проблема

Володимир Личковах (м. Чернігів) Мистецька самоідентифікація: польоти увісні чи наяву? (на прикладі творчості Тетяни Дєдової)

Оксана Пушонкова (м. Черкаси) Сучасні арт-практики у контексті мімікрійної трансформації ідентичності

Ігор Котик, Марія Котик-Чубінська (м. Львів) Обличчя як знак ідентифікації / нівеляції у поетичному циклі Юрія Тарнавського “Анкети”

Małgorzata Liszewska (Poland) The aesthetic identity in the age of globalization

Ірина Добропас (м. Львів) Мода як форма репрезентації гендерної ідентичності

Ольга Вербицька (м. Львів) Філософський дискурс постмодернізму: від тіла особи до тіла соціуму

Василь Лисий (м. Львів) Діалектика Й.Фіхте та її діяльнісний вимір

Оксана Дарморіз (м. Львів) Національний світогляд як основа для національної та культурної ідентичності


Повідомлення:


Людмила Архипова (м. Київ) Карти ідентичностей і прокладання смислових маршрутів: література та філософська герменевтика

Віктор Козловський (м. Житомир) Діалог культур як виклик персональної ідентичності

Галина Гевків (м. Львів) Комунікаційний потенціал національної публіцистичної поезії як чинник збереження національної ідентичності

Олександр Кравченко (м. Харків) Культурологічний дискурс культурної ідентичності

Оксана Колотова (м. Чернігів) “Дзеркало” та проблема ідентичності людини: естетичний аспект

Ореста Лосик (м. Львів) Пам'ять “дрейфуючої” ідентичності: культурно-цивілізаційний контекст

Тарас Добко (м. Львів) Феномен культури як середовище людського духу

Дискусія:


Мирослава Рибалко (смт. Клавдієве), Марта Мельник (м. Львів), Олеся Гощук (м. Острог), Марія Загорулько (м. Чернігів), Марина Каранда (м. Чернігів), Сергій Яцик (м. Житомир), Вадим Чуйко, Олександр Тимченко (м. Київ), Ірина Лебединська (м. Київ), Павло Содомора (м. Львів)


СЕСІЯ IV


^ САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ ОСОБИ В СОЦІУМІ


30 червня, 11:30 – 13:30, Дзеркальна зала


Модератор: Ігор Держко


Доповіді:


Ігор Держко (м. Львів) Метафізика персоналістичних вимірів сучасної цивілізації

Михайло Скринник (м. Львів) Виміри ідентичності: український контекст

Борис Поляруш. (м. Львів) Трансформація української пострадянської міської ідентичності

Микола Козловець (м. Житомир) Ідентичність як об’єкт методологічної рефлексії: від монізму до плюралізму

Володимир Сабадуха (м. Луганськ) “Я-концепція науковця в умовах класичної, некласичної та постнекласичної науки”


Повідомлення:


Людмила Теліженко (м. Суми) Проблема ідентичності людини як проблема її цілісності: постнекласичний підхід

Валерій Джунь (м. Львів) Особа і особистість в українському гуманітарному дискурсі

Людмила Горохова (м. Житомир) Страх втрати ідентичності в глобалізованому суспільстві

Тетяна Крижановська (м. Одеса) Самоідентифікація особистості в інтерсуб’єктивній моделі суспільства

Світлана Зайцева (м. Черкаси) До метафізики людської ідентичності

Оксана Маліновська (м. Львів) Серце як “внутрішній” дискурс у рамках “зовнішнього” – глобалізації

Лідія Сафоник (м. Львів) Українська людина на шляху прилучення до глобалізованої спільноти


Дискусія:


Володимир Процишин (м. Черкаси), Людмила Ширяєва (м. Чернігів), Євгеній Захарчук (м. Львів,) Галина Котерлин (м. Львів), Марія Хомин (м. Львів), Володимир Олінкевич (м. Львів), Лідія Борійчук (м. Львів), Тетяна Яковенко (м. Львів), Марина Лазарева (м. Львів), Євген Миролюбенко (м. Київ), Тетяна Пода (м. Київ), Олег Поцюрко (м. Львів), Лариса Чорна (м. Чернігів), Юрій Оніпко (м. Київ,) Наталія Рибка (м. Одеса), Надія Лазарович (м. Львів,) Роман Слободян (м. Ківерці), Євген Миролюбенко (м. Київ), Святослав Вишинський (м. Чернівці)


пленарне засідання


30 червня, 15:00 – 17:00, Аудиторія 301


Модератор: Анатолій Карась


Людська особа: ідентичність, генеалогія, біографія

The Human Person: Identity, Genealogy, Biography


Доповідь: Пітер Козловскі - VU University Amsterdam


Дискусія учасників конференції


ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Для нотаток

Схожі:

Львівський національний університет імені івана франка український католицький університет рада з дослідження цінностей та філософії the council for research in values and philosophy iconЛьвівський національний університет імені івана франка український католицький університет рада з дослідження цінностей та філософії the council for research in values and philosophy
Трансформація парадигм мислення та концепцій знання під впливом сучасних викликів у загальній, соціальній, практичній та прикладній...
Львівський національний університет імені івана франка український католицький університет рада з дослідження цінностей та філософії the council for research in values and philosophy iconКафедра філософії Львівського національного університету імені Івана Франка Український католицький університет
move to 0-1806321
Львівський національний університет імені івана франка український католицький університет рада з дослідження цінностей та філософії the council for research in values and philosophy iconКафедра філософії Львівського національного університету імені Івана Франка Український католицький університет
Конференція є другою частиною дослідницького проекту “Трансформація парадигм мислення та концепцій знання під впливом сучасних викликів...
Львівський національний університет імені івана франка український католицький університет рада з дослідження цінностей та філософії the council for research in values and philosophy iconВчена рада університету рекомендує (протокол №38/4 від 18 квітня 2012 року)
Програми розвитку Львівського національного університету імені Івана Франка на 2010-2013 р р. – “Львівський національний університет...
Львівський національний університет імені івана франка український католицький університет рада з дослідження цінностей та філософії the council for research in values and philosophy iconМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка програма розвитку Університету «львівський національний університет імені івана франка – сучасний європейський університет»
Реформа діяльності Університету, підпорядкована головній меті: перетворенню нашого Університету в сучасний європейський університет...
Львівський національний університет імені івана франка український католицький університет рада з дослідження цінностей та філософії the council for research in values and philosophy iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Вінницький національний аграрний університет Жешувський університет Інформаційний лист Вельмишановні колеги,
На конференції планується обговорення проблем та розробка рекомендацій за такими напрямами
Львівський національний університет імені івана франка український католицький університет рада з дослідження цінностей та філософії the council for research in values and philosophy iconМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет
Львівський національний університет імені Івана Франка
Львівський національний університет імені івана франка український католицький університет рада з дослідження цінностей та філософії the council for research in values and philosophy iconМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет
Львівський національний університет імені Івана Франка
Львівський національний університет імені івана франка український католицький університет рада з дослідження цінностей та філософії the council for research in values and philosophy iconЛьвівський національний університет
Укл. С. О. Гнатуш, І. О. Добропас – Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. – 36 с
Львівський національний університет імені івана франка український католицький університет рада з дослідження цінностей та філософії the council for research in values and philosophy icon«туризм як фактор розвитку регіону»
Михайла Коцюбинського, Київський національний педагогічний університет імені Драгоманова, Львівський національний університет імені...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи