Методичні вказівки icon

Методичні вказівки
НазваМетодичні вказівки
Сторінка3/8
Дата13.07.2012
Розмір1.38 Mb.
ТипДиплом
1   2   3   4   5   6   7   8

^ 2.1.4 Аналіз ділової активності підприємства

Підприємництво завжди реалізується за певних економічних умов і тому може бути успішним лише у випадку, коли власники підприємства здатні адекватно оцінити ці умови, виявити напрямки можливих змін, пристосувати свій бізнес до цих умов, максимально використавши закладені у них можливості. Оцінка ділової активності — це та основа, на якій ґрунтуються раціональні й розумні рішення про обсяги та об'єкти витрачання майна (активів).

Мета підприємства — одержувати прибуток. Прибуток підприємства визначають відніманням його видатків від його доходів. Якщо витрати більші за доходи, підприємство замість прибутку зазнає збитків. Звідси випливає, що основою отримання прибутку є дотримання співвідношення, щоб вартість використаних ресурсів була менша, ніж вартість проданих товарів, тобто підприємство може одержати прибуток у тому разі, якщо воно додає вартість до використовуваних ресурсів.

Прибуток виконує три корисні функції:

 • це свого роду сигнал про те, де можна здійснювати підприємницьку діяльність;

 • це стимул інвестування ресурсів у підприємницьку діяльність;

 • це поштовх до виправлення помилок у підприємницькій діяльності за умови одержання збитків.

Чистий прибуток, як показник ділової активності підприємства, розподіляється одним із трьох способів:

 • зростання активів — усього, що має цінність і належить підприємству. Будь-яке зростання активів — це формування чистого прибутку;

 • зменшення зобов'язань   усі доходи, які надходять на підприємство, можуть використовуватись для зменшення зобов'язань;

 • виплата дивідендів — доходу власникам підприємства.

У приватних і державних підприємствах всі доходи в частині чистого прибутку, що залишаються після збільшення активів та зменшення зобов'язань, належать власнику. На підприємствах з об'єднаною власністю (господарських товариствах) доходи, які підприємство не використовує (реінвестує) для власних потреб, виплачуються власникам як дивіденди (дохід на внески до статутного капіталу).

Ділова активність підприємства характеризується абсолютними й відносними результативними показниками використання ресурсів та обсягами господарської діяльності (табл. 2.6).

Таблиця 2.6 - Методика розрахунку показників для оцінки ділової активності підприємства

Найменування показника

Формула розрахунку

Оцінка показника

за норма­тивним значенням

за динамікою

1

2

3

4

1 Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Ф. 2 (ряд. 010)

за планом

збільшення

2 Податок на додану вартість

Ф. 2 (ряд. 015)

за ставкою

за ставкою

3 Акцизний збір

Ф. 2 (ряд. 020)

за ставкою

за ставкою

4 Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Ф. 2 (ряд. 035)

за планом

збільшення

5 Фактичні обсяги виробництва продукції (робіт, послуг)

Ф. 2 (ряд. 280)

за планом

збільшення

6 Валовий фінансовий результат від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): прибуток (+), збиток (-)

Ф. 2 (ряд. 050) або (ряд. 055)

за планом

збільшення

7 Фінансовий результат від іншої операційної діяльності: прибуток (+), збиток (-)

Ф. 2 (ряд.060)-(ряд.090)

за планом

збільшення

8 Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток (+), збиток (-)

Ф. 2 (ряд. 100)

або (ряд. 105)

за планом

збільшення

9 Фінансовий результат від участі в капіталі: прибуток (+), збиток (-)

Ф. 2(ряд. 110)-(ряд. 150)

за планом

збільшення

10 Фінансовий результат від фінансової діяльності: прибуток (+), збиток (-)

Ф. 2 (ряд. 120)-(ряд. 140)

за планом

збільшення

11 Фінансовий результат від іншої звичайної діяльності: прибуток (+), збиток (-)

Ф. 2(ряд. 130)-(ряд. 160)

за планом

збільшення

12 Фінансовий результат від надзвичайної діяльності: прибуток (+), збиток (-)

Ф. 2 (ряд. 200) -(ряд. 205)

-

-

Продовження табл.2.5

1

2

3

4

13 Фінансовий результат від господарської діяльності: прибуток (+), збиток (-)

Ф. 2 (ряд. 170 або 175 + ряд. 200 - ряд. 205)

за планом

збільшення

14 Загальний фінансовий результат, створений підприємством

Ф. 2 ряд. 170 або 175 + ряд. 200-ряд. 205 + ряд. 140

за планом

збільшення

15 Прибуток з метою оподаткування

Ф. 2 (ряд. 180 + ряд. 210) +Ф. 1 (ряд.060-ряд.460)

за планом

збільшення

16 Податок на прибуток з метою оподаткування

Ф. 2 (ряд. 180 + ряд 210) + Ф. 1 (ряд. 060-ряд. 460)

за ставкою

за ставкою

17 Чистий фінансовий результат: прибуток (+), збиток (-)

Ф. 2 (ряд. 220) або (ряд. 225)

за планом

збільшення

18 Частка фінансового результату від операційної діяльності

Ф. 2 (ряд. 100 або 105): (ряд. 170 або 175)

за планом

збільшення

19 Коефіцієнт оподаткування прибутку

(Ф. 2 (ряд. 180 + ряд. 210) + Ф. 1 (ряд.060 - ряд.460)) : Ф. 2 (ряд. 170 або 175 + ряд.200–205)

за ставкою

за ставкою

20 Продуктивність праці (за оплатою праці)

а) Ф. 2 (ряд. 035) : (ряд. 240)

за планом

збільшення

б) Ф. 2 (ряд. 280) : (ряд. 240)

в) Ф. 2 (ряд. 050) : (ряд. 240)

г) Ф. 2(ряд. 170): (ряд. 240)

д) Ф. 2 (сума ряд. 110, 240, 250) : (ряд. 240)

21 Продуктивність праці середньооблікового працівника

а) Ф.2 (ряд.035): Ф.5 (середньооблікова чисельність працівників)

за планом

збільшення

б) Ф. 2 (ряд. 280) : Ф.5 (середньооблікова чисельність працівників

Продовження табл.2.5

1

2

3

4
в) Ф. 2 (ряд. 050) : Ф.5 (середньооблікова чисельність працівників)г) Ф. 2 (ряд. 110): Ф.5 (середньооблікова чисельність працівників)

д) Ф. 2 (сума ряд. 170, 240, 250): Ф.5 (середньооблікова чисельність працівників)

22 Фонд оплати праці:
• річний

• місячний

Ф. 2 (ряд. 240)

за планом

збільшення

Ф. 2 (ряд. 240) : 12

23 Оплата праці:


• річна

Ф. 2 (ряд. 240) : Ф.5 (середньооблікова чисельність працівників

за планом

збільшення

• місячна

Ф. 2 (ряд. 240) : 12 : Ф.5 (середньооблікова чисельність працівників)

за планом

збільшення

24 Додана вартість

Ф. 2 (ряд. 170 або 175 + ряд. 200 -ряд. 205 + ряд. 240 + ряд. 250)

за планом

збільшення

25 Коефіцієнт оборотності оборотних активів

Ф.2 (ряд.035) : Ф.1 (ряд. 260 гр. 3 - 4) х 0,5

за планом

збільшення

26 Тривалість обороту оборотних активів

365 : (Коефіцієнт оборотності оборотних активів)

за планом

зменшення

27 Коефіцієнт завантаженості активів у обороті

Ф.1(ряд.260 гр.3 –4)х 0,5 : Ф.2 (ряд. 035)

за планом

зменшення

28 Коефіцієнт оборотності коштів у розрахунках

Ф.2(ряд. 035) : Ф.1(сума ряд 150- -250 гр. 3 + 4) х 0,5

за планом

збільшення

29 Тривалість обороту коштів у розрахунках

365 : (Коефіцієнт оборотності коштів у розрахунках)

за планом

зменшення

Продовження табл.2.5

1

2

3

4

30 Коефіцієнт оборотності запасів

Ф.2(ряд.035):Ф.1(сума ряд.100-140,гр.3+4)х0,5

за планом

збільшення

31 Тривалість обороту запасів

365 : (Коефіцієнт оборотності запасів)

за планом

зменшення

32 Коефіцієнт оборотності виробничих запасів

Ф.2 (ряд. 035) : Ф. 1 (ряд. 100гр. 3+4)х 0,5

за планом

збільшення

33 Тривалість обороту виробничих запасів

365 : Коефіцієнт оборотності виробничих запасів

за планом

зменшення

34 Коефіцієнт оборотності активів

а) Ф.2 (ряд. 035) : Ф.1 (ряд. 280 гр. 3 + 4)х0,5;

за планом

збільшення

б) Ф.2 (ряд. 280) : Ф. 1 (ряд. 280 гр.3+4)x0,5

35 Тривалість обороту активів

365 : (Коефіцієнт оборотності активів)

за планом

зменшення

36 Коефіцієнт завантаженості активів

а) Ф.1 (ряд. 280 гр. 3+4)х0,5 :Ф. 2 (ряд. 035);

за планом

зменшення

б) Ф.1(ряд.280 гр. 3 + 4) х 0,5 : Ф. 2 (ряд. 280)

37 Тривалість операційного циклу

Тривалість обороту коштів у розрахунках + Тривалість обороту запасів

за планом

зменшення

38 Тривалість погашення дебіторської заборгованості

Ф. 1 (сума ряд. 150 -210 гр. 3 + 4)х0.5 : Ф. 2 (ряд.035:365)

за планом

зменшення

39 Коефіцієнт оборотності власного капіталу

Ф.2(ряд.035):Ф.1(ряд.380гр.3+4)х0,5

за планом

збільшення

40 Тривалість обороту власного капіталу

365 : (Коефіцієнт оборотності власного капіталу)

за планом

зменшення

41 Коефіцієнт завантаження власного капіталу

Ф. 1 (ряд. 380 гр. 3+4) х 0.5 : Ф2 (ряд. 035)

за планом

зменшення

42 Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

Ф. 2 (ряд. 035) : Ф. 1 (ряд. 620 гр. 3 + 4)х0,5

за планом

збільшення


Продовження табл.2.5

1

2

3

4

43 Тривалість погашення кредиторської заборгованості

365 : (Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості)

за планом

зменшення

44 Тривалість фінансового циклу

Тривалість операційного циклу - Тривалість погашення кредиторської заборгованості

за планом

зменшення

45 Коефіцієнт непрямого оподаткування

Ф. 2 (ряд. 015 + ряд. 020 + ряд. 025 + ряд 030) : (ряд. 010)

за ставкою

зменшення

46 Фондоозброєність:

• праці (за оплатою праці)


Ф. 1 (ряд. 031 гр. 3 + 4)х0,5 : Ф. 2 (ряд. 240)

за планом

збільшення

• середньооблікового працівника

Ф. 1 (ряд. 031 гр.3 + 4)х0,5:Ф.5 (середньооблікова чисельність працівників)

47 Матеріаломісткість господарської діяльності

Ф. 2 (ряд. 230 : ряд. 280)

за планом

за планом

48 Трудомісткість господарської діяльності

а) Ф. 2 (ряд. 240 + ряд. 250) : (ряд. 280)

за планом

за планом

б) Ф. 2 (ряд. 240 + ряд. 250) : (ряд. 035)

49 Фондомісткість господарської діяльності

Ф. 2 (ряд. 260 : ряд. 280)

за планом

за планом

50 Матеріаловіддача

Ф. 2 (ряд. 280 : ряд. 230)

за планом

за планом

Аналізуючи ступінь ділової активності підприємства, необхідно оцінити оптимальне співвідношення темпів зміни наступних показників:


(2.8)


де ^ ЧП — чистий прибуток; ЧД — чистий дохід; А — активи.

Ця залежність означає, що:

а) активи підприємства зростають;

б) порівняно зі зростанням активів чистий дохід (виручка) зростає більш стрімкими темпами, тобто майнові ресурси підприємства використовуються ефективніше;

в) найбільшими темпами зростає чистий прибуток.

Прибуток з метою оподаткування визначається як різниця між валовим доходом і валовими витратами, включаючи амортизаційні відрахування підприємства (рис.2.3).Рисунок 2.3 - Формування чистого прибутку від основної діяльності


Валовий дохід — загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) упродовж звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах.

Валові витрати виробництва та обігу — суми будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (продукції, робіт, послуг), які придбані (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності

Продуктивність праці — це обсяг підприємницької діяльності в грошовому виразі в розрахунку на одного середньооблікового працівника підприємства. Обсяг підприємницької діяльності може характеризуватися показником валової продукції в порівняльних цінах, сумою чистого доходу (виручки), прибутком, які створюються суб'єктом господарювання за звітний рік.

Середня заробітна плата працівників за місяць загалом по підприємству обчислюється шляхом ділення фонду оплати праці на середньооблікову чисельність працівників у еквіваленті повної зайнятості за рік, помножену на 12.

Фондовіддача і фондомісткість визначають ефективність використання основних засобів. За нормальних умов підприємницької діяльності фондовіддача повинна мати тенденцію до збільшення, а фондомісткість — до зменшення.

Фондовіддача показує, яку суму чистого доходу одержує підприємство з однієї гривні коштів, укладених в основні засоби. Зростання фондовіддачі свідчить про підвищення ефективності використання основних засобів.

Фондомісткість характеризується коштами, які витратило підприємство на формування основних засобів, щоб одержати одну гривню чистого доходу. Зниження фондомісткості підприємницької діяльності свідчить про підвищення ефективності використання основних засобів.

Коефіцієнт стійкості економічного зростання показує, скільки прибутку реінвестує підприємство на формування власних активів у розрахунку на 1 грн власного або статутного капіталу.

Ділова активність підприємства базується на його можливості здійснювати капітальні вкладення на принципах самофінансування, тобто за рахунок власних коштів. Проте підприємство не завжди самостійно може забезпечити фінансування капітальних інвестицій.

Рівень самофінансування капітальних інвестицій визначається за допомогою коефіцієнта самофінансування капітальних інвестицій, що показує, якою мірою вкладення в необоротні матеріальні та нематеріальні активи за звітний період здійснювалися за рахунок власних коштів підприємства.

Ефективність використання ресурсів визначається їх оборотністю — оборотом, виміряним у часі. З усіх активів підприємства лише невелика частина вільна — грошові кошти в касі та на рахунках у банку. Решта активів знаходиться в обігу: вкладені необоротні й оборотні активи, причому оборотні активи є найбільш мобільною частиною активів. Вони безперервно поновлюються на всіх стадіях господарської діяльності.

Швидкість обороту активів підприємства є однією з якісних характеристик фінансової політики підприємства. Чим більша швидкість обороту активів, тим ефективніше працює підприємство.

Залежно від швидкості обертання для забезпечення нормального ходу господарської діяльності потрібна і різна величина окремих видів активів. Тому аналіз оборотності й використання активів має дуже важливе значення для фінансового стану підприємства.

Оборотність різних видів активів і ступінь їх використання можуть бути представлені кількома показниками:

 • тривалістю одного обороту в днях;

 • кількістю оборотів за період часу, що аналізується (коефіцієнт оборотності);

 • розміром майна на 1 грн продажу (коефіцієнт завантаження активів).

При дослідженні ділової активності суб'єкта господарювання визначають показники ефективності використання окремих видів активів:

^ 1) коефіцієнт оборотності — кількість оборотів, яку здійснюють окремі види активів протягом звітного періоду. Коефіцієнт оборотності, визначений у гривнях, показує суму чистого доходу (виручки) підприємства на 1 грн окремих видів активів. Середні залишки активів розраховують за даними балансу як відношення підсумків на початок і кінець аналізованого періоду до двох. Прискорення оборотності сприяє економії та вивільненню коштів з обороту;

^ 2) тривалість обороту характеризується кількістю днів, упродовж яких активи проходять усі стадії одного кругообороту. У процесі придбання активи з грошової форми переходять у продуктивну, тобто набувають форми засобів виробництва; у процесі виробництва засоби виробництва набувають форму предметів обороту — готової продукції, тобто переходять з продуктивної форми у товарну; у процесі продаж готова продукція знову набуває грошової форми, але вже у збільшеному розмірі — на суму прибутку. Цей показник найбільш наочний і забезпечує порівняння показників оборотності. Чим менша тривалість одного обороту, тим швидше майно здійснює свій кругооборот та ефективніше використовується підприємством:

^ 3) коефіцієнт закріплення (завантаження) активів (величина, обернена коефіцієнту оборотності) показує їх суму, що припадає на 1 грн чистого доходу і характеризує їх поточну наявну потребу на звітну дату для здійснення певного обсягу господарської діяльності.

Показники оборотності за окремими видами активів дають можливість проаналізувати:

 • оборотність оборотних активів — можливість вивільнення їх з господарської діяльності та шляхи більш ефективного використання коштів. Суму вивільнених (додатково залучених) оборотних активів унаслідок зміни їх оборотності можна визначити, помноживши фактичний одноденний оборот із чистого доходу (виручки) за звітний період на різницю показників оборотності (у днях) звітного та базового періодів, тобто на кількість днів прискорення (сповільнення) оборотності;

 • оборотність активів у розрахунках — своєчасність погашення дебіторської заборгованості;

 • оборотність запасів — формування обсягів чистого доходу;

 • оборотність виробничих запасів — обсяги виробництва продукції (робіт, послуг), що характеризують виробничу потужність підприємства;

 • оборотність активів — ефективність використання всього майна підприємства за балансом.

Оборотність власного капіталу показує ефективність використання активів, що формуються за рахунок власного капіталу (статутний капітал та реінвестування прибутку на збільшення активів). Узагальнюючим показником мобільності господарської діяльності є тривалість перетворення виробничих запасів через процес підприємницької діяльності в наймобільнішу частину оборотних активів — грошові кошти. Він показує, як швидко підприємство виконує операційний цикл господарської діяльності на стадіях виробництва та продажу продукції (робіт, послуг).

1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
Методичні вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи