Краткий словарь когнитивных терминов / Е. С. Куб­рякова, В. З. Демьянков, Ю. Г. Панкрац, Л. Г. Лузина / Под общей ред. Е. С. Кубряковой. М.: Филол ф-т мгу им. М. В. Ломоносова, 1996 icon

Краткий словарь когнитивных терминов / Е. С. Куб­рякова, В. З. Демьянков, Ю. Г. Панкрац, Л. Г. Лузина / Под общей ред. Е. С. Кубряковой. М.: Филол ф-т мгу им. М. В. Ломоносова, 1996
Скачати 26.14 Kb.
НазваКраткий словарь когнитивных терминов / Е. С. Куб­рякова, В. З. Демьянков, Ю. Г. Панкрац, Л. Г. Лузина / Под общей ред. Е. С. Кубряковой. М.: Филол ф-т мгу им. М. В. Ломоносова, 1996
Дата29.05.2012
Розмір26.14 Kb.
ТипКраткий словарь

 1. Домашнє читання (5 курс, стаціонар)

Література G. Galswarthy 'To Let"


Метою курсу є детальне ознайомлення студентів з творчим доробком автора-класика англійської літератури та шляхом опрацювання вказаного матеріалу поповнення ними особистого словникового запасу, розширення граматичної бази та загальнокультурного рівня.


 1. Спецкурс «Вступ до когнітивної лінгвістики» (5 курс, стаціонар)


Метою курсу є ознайомлення студентів з основними проблемами та етапами становлення сучасної мовознавчої теорії – когнітивної лінгвістики. Курс передбачає висвітлення таких питань як ранні емпіричні дослідження лексичних категорій, внутрішня структура категорій, контекстно залежні та культурні моделі, базисні категорії, категорії вищого та нижчого порядку, концептуальні метафори та метонімії, фон та фігура, фрейми.


Література:


 1. Frames, fields, and contrasts. – Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, 1992.

 2. Minsky M. A framework for representing knowledge // The psychology of computer vision. – New York: McGraw-Hill, 1975. – P. 211-277.

 3. Taylor J.R. Linguistic categorization. Prototypes in linguistic theory. – Oxford, Oxford University Press, 1995. – 312 p.

 4. Ungerer F., Schmid H.-J. An Introduction to Cognitive Linguistics. – London: Longman, 1996. – 306 p.

 5. Демьянков В.З. Когнитивная лингвистика как разновидность интерп­ре­ти­рующего подхода // Вопр. языкознания. – 1994. – № 4. – С. 17-33.

 6. Жаботинская С.А. Концептуальный анализ: типы фреймов // Вісник Чер­кас. ун-ту. Сер. Філол. науки. – Черкаси, 1999. – Вип. 11. – С. 12-25.

 7. Краткий словарь когнитивных терминов / Е.С. Куб­рякова, В.З. Демьянков, Ю.Г. Панкрац, Л.Г. Лузина / Под общей ред. Е.С. Кубряковой. – М.: Филол. ф-т МГУ им. М.В. Ломоносова, 1996.

 8. Кубрякова Е.С. Части речи с когнитивной точки зрения. – М., 1997. – 326 с.

 9. Лакофф Дж. Когнитивное моделирование / Пер. с англ. // Язык и интеллект. – М.: Прогресс, 1995. – С. 143-184.

 10. Лакофф Дж. Мышление в зеркале классификаторов / Пер. с англ. // Новое в зару­бежной лингвистике. – М.: Прогресс, 1988. – Вып. 23: Когнитивные аспекты языка. – С. 12-51.

 11. Филлмор Ч. Фреймы и семантика понимания / Пер. с англ. // Новое в зарубежной линг­вис­тике. – М.: Прогресс, 1988. – Вып. 23: Когнитивные аспекты языка. – С. 52-92.

 12. Штерн І.Б. Вибрані топіки та лексикон сучасної лінгвістики. Енцикло­пе­дич­ний словник для фахівців з теоретичних гумані­тарних дисциплін та гума­ні­тарної інформатики. – К.: “АртЕк”, 1998.


Література до окремих тем

Лингвистический энциклопедический словарь. - М. 1998.

Серія “Новое в зарубежной лингвистике”.

Серія “Логический анализ языка”.

Публікації у журналах “Мовознавство”, “Вісник Київського національного університету”, “Мовні та концептуальні картини світу”, “Проблеми семантики слова, речення та тексту”, “Іноземна філологія”, “Вопросы языкознания”, “Филологические науки”.


3. Теоретична граматика англіської мови (друга мова – 5 курс, стаціонар)

^ Метою курсу є представлення систематичного вивчення граматичної структури сучасної англійської мови, активізації самостійного мислення студентів, роз’яснення змісту граматичних категорій у світлі сучасного мовознавства.


Bibliography — Бібліографія

Compulsory - Обов'язкова література

1. Blokh M.Y. A course in theoretical English Grammar. - M.: Vysshaya Shkola, 1983. - 382 p.

2. Collins Cobuild English grammar. - London and Glasgow.: Collins Publishers, the University of Birmingham, 1990.- 482 p.

3. Francis W. Nelson. The structure of American English. - New York.: The Ronald Press Company, 1958. - 614 p

4. Halliday M.A.K. An introduction to functional grammar. - London.: J.W. Arrowsmith Ltd., 1998.- 434 p.

5. Ilyish В. The structure of Modern English. - L.: Prosveshcheniye, 1971. - 365 p.

6. Quirk R., Greenbuam S., Leech I., Svartvik J. A grammar of contemporary English. - London.: Longman, 1972. - 1120 p.

7. Rayevska N.M. Modern English grammar. - K.: Vyshcha Shkola, 1976. - 304 p.

8. Иванова И.П., Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г. Теоретическая грамматика современного английского языка. - M.: Высшая школа. 1981. - 284 с.

9. Велівченко В.Ф. Лекції з теоретичної граматики англійської мови (англійською мовою). – Черкаси, 2003. – 152 с.


Optional - Додаткова література

9. Alova N.P., Starikova O.M., Seminars in theoretical grammar. - K.: Vyshcha Shkola, 1972. - 127 p.

10. Close R.A. A reference grammar for students of English. - M.: Prosveshcheniye, 1972. - 352 p.

11. Jofik L.L., Chakvyan L.P. Readings in the theory of English grammar. - L.: Prosveshcheniye, 1972. - 218 p.

12. Khaimovich B.S., Rogovskaya B.I. A course in English grammar. - M.: Vysshaya Shkola, 1967.-297 p.

13. Koshevaya I.L. The theory of English grammar. - M.: Prosveshcheniye, 1982. - 336 p.

14. Leech G., Svartvik I. A comparative grammar of English. - M.: Prosveshcheniye, 1983. - 303 p.

15. Morokhovskaya E.J. Theoretical grammar through practice. - L.: Prosveshcheniye, 1973, - 179 p.

Схожі:

Краткий словарь когнитивных терминов / Е. С. Куб­рякова, В. З. Демьянков, Ю. Г. Панкрац, Л. Г. Лузина / Под общей ред. Е. С. Кубряковой. М.: Филол ф-т мгу им. М. В. Ломоносова, 1996 iconКраткий словарь лингвистических терминов и понятий ( русско-украинско-англо-арабско-турецкий ) для студентов-иностранцев подготовительного отделения
Краткий словарь лингвистических терминов и понятий (русско-украинско-англо-арабско-турецкий) для студентов-иностранцев подготовительного...
Краткий словарь когнитивных терминов / Е. С. Куб­рякова, В. З. Демьянков, Ю. Г. Панкрац, Л. Г. Лузина / Под общей ред. Е. С. Кубряковой. М.: Филол ф-т мгу им. М. В. Ломоносова, 1996 iconКраткий словарь лингвистических терминов и понятий ( русско-украинско-англо-арабско-турецкий ) для студентов-иностранцев подготовительного отделения
Краткий словарь лингвистических терминов и понятий (русско-украинско-англо-арабско-турецкий) для студентов-иностранцев подготовительного...
Краткий словарь когнитивных терминов / Е. С. Куб­рякова, В. З. Демьянков, Ю. Г. Панкрац, Л. Г. Лузина / Под общей ред. Е. С. Кубряковой. М.: Филол ф-т мгу им. М. В. Ломоносова, 1996 iconКраткий словарь лингвистических терминов и понятий ( русско-украинско-англо-арабско-турецкий ) для студентов-иностранцев подготовительного отделения

Краткий словарь когнитивных терминов / Е. С. Куб­рякова, В. З. Демьянков, Ю. Г. Панкрац, Л. Г. Лузина / Под общей ред. Е. С. Кубряковой. М.: Филол ф-т мгу им. М. В. Ломоносова, 1996 icon3491 словарь физических терминов
Словарь физических терминов (русско-турецко-украинский) /составитель В. Н. Захарова. – Сумы: Сумский государственный университет,...
Краткий словарь когнитивных терминов / Е. С. Куб­рякова, В. З. Демьянков, Ю. Г. Панкрац, Л. Г. Лузина / Под общей ред. Е. С. Кубряковой. М.: Филол ф-т мгу им. М. В. Ломоносова, 1996 iconСумский государственный университет
Краткий русско-украинско-англо-китайский словарь лингвистических терминов / Составители: Т. О. Дегтярева., О. П конек, Н. А. Тубол...
Краткий словарь когнитивных терминов / Е. С. Куб­рякова, В. З. Демьянков, Ю. Г. Панкрац, Л. Г. Лузина / Под общей ред. Е. С. Кубряковой. М.: Филол ф-т мгу им. М. В. Ломоносова, 1996 iconРуководство для врачей: в 3-х т.,Т. 1, под общей редакцией Ф. И. Комарова Г. М.: Медицина, 1997
Внутренние болезни под ред проф. Г. И. Бурчинского. – Киев, „Вища школа”, 1987. – 576 с
Краткий словарь когнитивных терминов / Е. С. Куб­рякова, В. З. Демьянков, Ю. Г. Панкрац, Л. Г. Лузина / Под общей ред. Е. С. Кубряковой. М.: Филол ф-т мгу им. М. В. Ломоносова, 1996 iconКраткий тематический словарь под редакцией: д ф. н., проф. Драч Г. В„ д ф. н., проф. Матяш Т. П. Ростов-на-Дону
Институт по переподготовке и повышению квалификации преподавателей гуманитарных и социальных наук
Краткий словарь когнитивных терминов / Е. С. Куб­рякова, В. З. Демьянков, Ю. Г. Панкрац, Л. Г. Лузина / Под общей ред. Е. С. Кубряковой. М.: Филол ф-т мгу им. М. В. Ломоносова, 1996 iconУчебник для вузов системы мвд/ : в 2-х кн под ред проф. А. А. Пушкина (Олександр Анатолійович). Х.: Основа,1996
Цивільне право України : Підручник : у 2-х кн. /за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової-К.: Юрінком Інтер, 2001; 2002, 2004
Краткий словарь когнитивных терминов / Е. С. Куб­рякова, В. З. Демьянков, Ю. Г. Панкрац, Л. Г. Лузина / Под общей ред. Е. С. Кубряковой. М.: Филол ф-т мгу им. М. В. Ломоносова, 1996 iconФизиология человека. В 3-х томах. Т. Пер с англ./ под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. М.: Мир, 1996. 198 с
Физиология человека: в 3-х томах / пер с англ под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. – М.: Мир. 1996.]
Краткий словарь когнитивных терминов / Е. С. Куб­рякова, В. З. Демьянков, Ю. Г. Панкрац, Л. Г. Лузина / Под общей ред. Е. С. Кубряковой. М.: Филол ф-т мгу им. М. В. Ломоносова, 1996 iconФизиология человека. В 3-х томах. Т. Пер с англ./ под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. М.: Мир, 1996. 313 с
Физиология человека: в 3-х томах / пер с англ под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. – М.: Мир. 1996.]
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи