Звіт кафедри англійської мови icon

Звіт кафедри англійської мови
Скачати 149.15 Kb.
НазваЗвіт кафедри англійської мови
Дата28.07.2012
Розмір149.15 Kb.
ТипДокументи

Звіт кафедри англійської мови


Заліковий рік: 2002

Чисельність співробітників кафедри - 19

№ п/пБібліографічний перелік публікацій


Кількість сторінок


До якої теми від­носиться публі­кація (кафедраль­на, д/б №,госпд.)

Монографії, підручники, навчальні посібникиМихайленко В.В. Суродейкіна Т.В. Мистецька термінологія. – Чернівці: Рута, 2002176


кафедральна
^ Публікації в міжнародних журналах, патентиПублікації у вітчизняних журналах^ Методичні роботиМатеріали міжнародних конференційБлизнюк М.І. До питання по складанню навчальної програми з англ. мови. Тези міжн. конф. Солт-Лейк Сіті, 2002.1


кафедральна
Близнюк М.І. Робоча програма вивчення третьої мови як іноземної. Тези конф. Ліуварден, Голландія, 2001.1кафедральна
Божеску М.Г. З’єднувальні інхоативні дієсловаМатеріали V Міжнародної науково-практичної конференції „Наука і освіта - 2002”.- Том 3. Філологія/За заг. ред. Шепеляв Ю.О. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002. – C.11-12.2


кафедральна
Куконіна Н.А.Особливості перекладацького почерку Л.Гребінки (на матеріалі перекладу українською мовою „Гамлета”)// Вісник Сумського державного університету, Філ. науки. – Суми: вид-во СумДУ. – 2002. - №4 (37).- С. 95-99.5кафедральна
Лопатюк Н.І. До питання про взаємозалежність мовних одиниць Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції „Наука і освіта - 2002”.- Том 3. Філологія/За заг. ред. Шепеляв Ю.О. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002. – С.24-252кафедральна
Лукащук М.В. Oikonyms of the Western Ukraine//Papers of the 21 International Congress of Onomastic Sciences, Uppsala, August 19-24, 2002, p.68-69.


2


кафедральна
Мазуряк Л.Т. Три етапи в процесі сприйняття мови на слух.. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції „Наука і освіта – 2002”, Наука і освіта, Дніпропетровськ, 2002.- С.27-29


3

кафедральна
Михайленко В.В. Про первинне дієслово to be’’ - Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції „Наука і освіта - 2002”.- Том 3. Філологія/За заг. ред. Шепеляв Ю.О. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002. – С.29-31.


2кафедральна
Михайленко В.В. Типологічні характеристики деривації й транспозиції дієслова.// Матеріали міжнародної наукової конференції (24-25 квітня 2001 року)/ Ред. колегія: Ш.Р. Басиров, В.Д. Каліущенко, А.А. Пузік, Л.М. Ягупова. Відп. ред. В.Д. Каліущенко.- Донецьк: ДонНУ, 2001.- С.148-151.4кафедральна
Чижик О.М. Загальні характеристики та семантична класифікація сполучень типу Іменник + Іменник у сучасній англійській мові. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції „Наука і освіта – 2002”, Наука і освіта, Дніпропетровськ, 2002.- С.40-41.2кафедральна
^ Матеріали українських конференційБеженар І.В. Portfolio Design Practices in Teaching Writing and Composition// Papers of the 7-th TESOL National Ukraine Conference, Chernihiv, January 28-29, 2002, p.26

1кафедральна
Беженар І.В. Advantages of a Writing Portfolio Assessment// Papers of the 7-th TESOL National Ukraine Conference, Chernihiv, January 28-29, 2002, p.25

1

кафедральна
Божеску М.Г. Inchoative Verbs: derivational history.// Нова філологія. – 2002. – №1 (12) – Запоріжжя: ЗДУ, 2002, - С.230. ( Матеріали V всеукраїнської конференції „ Нові підходи до філології у вищій школі”)


1


кафедральна
Коломієць З.Г. The Publicistic Text Within the Context of the ESL instruction// Нова філологія. – 2002. – №1 (12) – Запоріжжя: ЗДУ, 2002, - С.365-366. ( Матеріали V всеукраїнської конференції „ Нові підходи до філології у вищій школі”)


2


кафедральна
Мазуряк Л.Т. Вимоги до текстів для аудіювання// Матеріали Другої всеукраїнської науково-практичної конференції „Україна наукова 2002”, Наука і освіта, Дніпропетровськ.2002.- С.23-25.


3


кафедральна
Мазуряк Л.Т. Listening Comprehension in Language Acquisition// Нова філологія. – 2002. – №2(13) – Запоріжжя: ЗДУ, 2002, - С.197-198. ( Матеріали V всеукраїнської конференції „ Нові підходи до філології у вищій школі”).3кафедральна
Марусик О.І. Директивна модальність// Матеріали Другої всеукраїнської науково-практичної конференції „Україна наукова 2002”, Наука і освіта, Дніпропетровськ.2002.- С.26-27.


2


кафедральна
Михайленко В.В. On the “Existence” Component in the Be Imperative Negatives // Нова філологія. – 2002. – №2 – Запоріжжя: ЗДУ, 2002. ( Матеріали V всеукраїнської конференції „ Нові підходи до філології у вищій школі”)


4


кафедральна
Михайленко В.В. Структурна типологія оператора заперечення в англійській мові // Матеріали Другої всеукраїнської науково-практичної конференції „Україна наукова 2002”, Наука і освіта, Дніпропетровськ.2002.- С.29-32.


4


кафедральна
Писарюк О.С. Маркери когезії газетного тексту// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Динаміка наукових досліджень”
3
кафедральна
Писарюк О.С.Дискурс: прагматика і семантика// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Динаміка наукових досліджень”3кафедральна
Солошенко Я.С. Типи варіативності юридичної терміносистеми// Нова філологія. – 2002. – №2(12) – Запоріжжя: ЗДУ, 2002. ( Матеріали V всеукраїнської конференції „ Нові підходи до філології у вищій школі”)2


кафедральна
Суродейкіна Т.В. До питання про структурні критерії термінологічних одиниць ( на матеріалі мистецької термінології сучасної англійської мови) // Нова філологія. – 2002. – №2(12) – Запоріжжя: ЗДУ, 2002, -. ( Матеріали V всеукраїнської конференції „ Нові підходи до філології у вищій школі”)2кафедральна
Чижик О.М. Загальна характеристика та морфологічна структура конструкцій типу Іменник + Іменник у сучасній англійській мові. Матеріали студентської наукової конференції 14-15 травня 2002 року. Книга1. Гуманітарні науки, Чернівці, 2002.- С.236-2372кафедральна
^ Статті у збірниках наукових працьБлизнюк М.І. Навчальна програма як головний інструктивний посібник оволодіння англ. мовою як іноземною / /Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Вип..:Педагогіка.- Чернівці: Рута, 2002. – С.8


кафедральна
Бялик В.Д. Лексико-стилістична парадигма субстандартної лексики//Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Вип..135: германська філологія.- Чернівці: Рута, 2002. – С.88-92.4


кафедральна
Лопатюк Н.І. Семантичні та функціональні особливості кількісних прислівників в англійській мові спеціального вжитку//Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Вип..136: германська філологія.- Чернівці: Рута, 2002. – С.53-58.6кафедральна
Лукащук М.В. Дистрибуція дієслова ”say” у науковому дискурсі // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Вип..136: германська філологія.- Чернівці: Рута, 2002. – С.71-79.8


кафедральна
Микитюк І.М. До питання типологій вторинних номінацій у структурі художнього тексту// Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Вип..136: германська філологія.- Чернівці: Рута, 2002. – С.89-94.
6кафедральна
Михайленко В.В. Системність мовних одиниць: методи діахронічного дослідження//Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Вип..135: германська філологія.- Чернівці: Рута, 2002. – С. 3-11.


9кафедральна
Михайленко В.В. Текстові обмеження граматикалізації копулятивного дієслова// Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Вип..136: германська філологія.- Чернівці: Рута, 2002. – С.79-84.


5


кафедральна
Трейбач А.Л. Компаративна парадигматика заперечення// Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Вип..136: германська філологія.- Чернівці: Рута, 2002. – С.84-88.


5кафедральна
^ Публікації зі студентами, матеріали універси­тетської Конференції (вказати наукового керівника)Керівник - Михайленко В.В.

1.Антонюк М.О. Конверсиви у давньоанглійській (англосаксонський) мові. – Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції „Наука і освіта - 2002”.- Том 3. Філологія/За заг. ред. Шепеляв Ю.О. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002. – С.6-8.

2. Антонюк М.О. Історична семантика (на прикладі давньоанглійської, середньоанглійської та сучасної англійської мов). – Матеріали студентської наукової конференції (14-15 травня 2002 року). Книга1. – Чернівці: Рута, 2002. – С.150-152.

3. Аронець І. Семантика термінів торговельного права. – Матеріали студентської наукової конференції (14-15 травня 2002 року). Книга1. – Чернівці: Рута, 2002. – С.152-154.

4. Бєляєв Є. Походження та функції прислівника “then” у тексті. – Матеріали студентської наукової конференції (14-15 травня 2002 року). Книга1. – Чернівці: Рута, 2002. – С. 156-158.

5. Гаденко Т. Про системність термінів країнознавства. – Матеріали студентської наукової конференції (14-15 травня 2002 року). Книга1. – Чернівці: Рута, 2002. – С. 160-162.

6. Єсипенко Ю. Поняття категорії заперечення в англійській мові. – Матеріали студентської наукової конференції (14-15 травня 2002 року). Книга1. – Чернівці: Рута, 2002. – С.170-172.

7. Козак О. Прагматичний фрейм та тип директиву. – Матеріали студентської наукової конференції (14-15 травня 2002 року). Книга1. – Чернівці: Рута, 2002. – С.180-182.

8. Кухарський О. Контрастивний аналіз ЛСП „Школа” в англійській та українській мовах. – Матеріали студентської наукової конференції (14-15 травня 2002 року). Книга1. – Чернівці: Рута, 2002.– С.188-190.

Керівник – Комарницька Л.А.

9. Мінтянський Я. Інтерференція як одна з найбільших перешкод на шляху успішного оволодіння іноземною мовою. – Матеріали студентської наукової конференції (14-15 травня 2002 року). Книга1. – Чернівці: Рута, 2002. – С.198-200.

Керівник – Бялик В.Д.

10. Решетнікова О. Деякі особливості англійської лексики, маркованої за статевою ознакою. – Матеріали студентської наукової конференції (14-15 травня 2002 року). Книга1. – Чернівці: Рута, 2002. – С.204-206.

Керівник - Михайленко В.В.

11. Савка Р. Семантична діахронія слова man у англійській мові. – Матеріали студентської наукової конференції (14-15 травня 2002 року). Книга1. – Чернівці: Рута, 2002. – С.206-208.

12. Садовник Н. Негативні афікси: сполучуваність. – Матеріали студентської наукової конференції (14-15 травня 2002 року). Книга1. – Чернівці: Рута, 2002. – С.208-210.

13. Салахян О. Когнітивний аспект мовленевих актів. – Матеріали студентської наукової конференції (14-15 травня 2002 року). Книга1. – Чернівці: Рута, 2002. – С.210-212.

14. Скаб Т. Семантична структура інгресивної фази в Євангеліях англійською мовою. – Матеріали студентської наукової конференції (14-15 травня 2002 року). Книга1. – Чернівці: Рута, 2002. – С.216-218.

Керівник – Турчин Р.С.

15. Чижик О. Загальна характеристика та морфологічна структура конструкцій типу Іменник + Іменник у сучасній англійській мові. – Матеріали студентської наукової конференції (14-15 травня 2002 року). Книга1. – Чернівці: Рута, 2002. – С.236-238.

Керівник - Михайленко В.В.

16. Шах Н. Itв емфатичних та фокусуючих конкуренціях. – Матеріали студентської наукової конференції (14-15 травня 2002 року). Книга1. – Чернівці: Рута, 2002. – С.238-240

Керівник – Бялик В.Д.

17. Янчак Т. Структурно-семантичні характеристики англійських сегментів, утворених шляхом префіксації. – Матеріали студентської наукової конференції (14-15 травня 2002 року). Книга1. – Чернівці: Рута, 2002. – С.240-241.

Керівник - Михайленко В.В.

18. Agisyan A. Diplomatic Phraseology in XXI Century//Goals for Ensuring Access to High Quality Teaching and Learning: Conference Papers. – Ostroh, 2002. - p.10-11

19. Antoniuk M. On Diachrony of Semantic Conversives//Goals for Ensuring Access to High Quality Teaching and Learning: Conference Papers. – Ostroh, 2002. - p.12-13

Antoniuk M. The Functioning of the verbs with the meaning of to “take” in Anglo-Saxon// Нова філологія. – 2002. – №1(12) – Запоріжжя: ЗДУ, 2002, - С.194-195. ( Матеріали V всеукраїнської конференції „ Нові підходи до філології у вищій школі”)

20. Aronets I. Globalization and Trade Law Terms//Goals for Ensuring Access to High Quality Teaching and Learning: Conference Papers. – Ostroh, 2002. - p.13-14

21. Buina O. Negation Structure in Discourse//Goals for Ensuring Access to High Quality Teaching and Learning: Conference Papers. – Ostroh, 2002. - p.29-30

22. Byelyayev Y. Textual Functions of Temporal Deixis//Goals for Ensuring Access to High Quality Teaching and Learning: Conference Papers. – Ostroh, 2002. - p.31-32

23. Chernenko T. Final Verbs//Goals for Ensuring Access to High Quality Teaching and Learning: Conference Papers. – Ostroh, 2002. - p.33-34

Керівник – Микитюк І.М.

24. Dudha P. The Anthropocentricity of Nomination: a Static Overview//Goals for Ensuring Access to High Quality Teaching and Learning: Conference Papers. – Ostroh, 2002. - p.46

Керівник - Михайленко В.В.

25. Kozak O. The Pragmatic Frame and Type of a Directive//Goals for Ensuring Access to High Quality Teaching and Learning: Conference Papers. – Ostroh, 2002. - p.84-85

26. Kuharsky O. Contextualized and Non-contextualized Meaning//Goals for Ensuring Access to High Quality Teaching and Learning: Conference Papers. – Ostroh, 2002. - p.88-89

Керівник – Комарницька Л.А.

27. Mintyansky Y. Language Interference//Goals for Ensuring Access to High Quality Teaching and Learning: Conference Papers. – Ostroh, 2002. - p.109

Керівник - Михайленко В.В.

28. Panaskov A. The Terminological System of Civil Law//Goals for Ensuring Access to High Quality Teaching and Learning: Conference Papers. – Ostroh, 2002. - p.129-130

29. Skab T. Inter-level Case of Aspect//Goals for Ensuring Access to High Quality Teaching and Learning: Conference Papers. – Ostroh, 2002. - p.176-177

30. Pergan Z. Functionalism in Terminology//Goals for Ensuring Access to High Quality Teaching and Learning: Conference Papers. – Ostroh, 2002. - p.135-136

31. Salakhian O. Semantic Ambiguity in Discourse//Goals for Ensuring Access to High Quality Teaching and Learning: Conference Papers. – Ostroh, 2002. - p.156-157

32. Savka R. The Cognitive Aspect of the Vocabulary of Beowulf//Goals for Ensuring Access to High Quality Teaching and Learning: Conference Papers. – Ostroh, 2002. - p.159-160

33. Shakh N. “It” in Focus and Emphasis//Goals for Ensuring Access to High Quality Teaching and Learning: Conference Papers. – Ostroh, 2002. - p.165-166

34. Yasypenko Y. The Category of Negation in English//Goals for Ensuring Access to High Quality Teaching and Learning: Conference Papers. – Ostroh, 2002. - p.200
^ Робота в редколегії наукових виданьМихайленко В.В. – член ред. колегії Наукового Вісника ЧНУ „Германська Філологія”


Михайленко В.В. Дискурс//Лексикон загального та порівняльного літературознавства. – Чернівці: Золоті литаври, 2001. - С.148


1Пермінова А.В.

Завідувач кафедри

Схожі:

Звіт кафедри англійської мови iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет
Упм англійської мови, «Лексикологія», «Стилістика», «Історія мови», «Практична граматика англійської мови», «Практична фонетика англійської...
Звіт кафедри англійської мови iconКафедра англійської мови Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича активно співпрацює з Чернівецьким обласним інститутом післядипломної освіти. Викладачі кафедри проф Михайленко В. В., доц. Львова Н. Л
Доценти Львова Н. Л. та Лопатюк Н.І. уклали та видали тестові завдання для абітурієнтів (Тестові завдання з англійської мови. Навчальний...
Звіт кафедри англійської мови iconС. М. завідувач кафедри мвфд «Скриня педагогічних ідей» Іноземні мови Проект урок
Даний матеріал представлений на допомогу вчителям у навчально-виховному процесі англійської мови для формування навичок мовлення,...
Звіт кафедри англійської мови iconМетодичні рекомендації до підготовки до державного іспиту з дисципліни «Лексикологія англійської мови»
Курс лексикології англійської мови – складова частина теоретичного курсу англійської мови, метою якого є системний виклад основних...
Звіт кафедри англійської мови iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Розробники: Заболотська О. О., завідувач кафедри англійської мови та методики її викладання, доктор педагогічних наук, професор
Звіт кафедри англійської мови iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Розробники: асистент кафедри англійської мови та методики її викладання Чехуніна М. С
Звіт кафедри англійської мови iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Розробники: асистент кафедри англійської мови та методики її викладання Чехуніна М. С
Звіт кафедри англійської мови iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Розробники: асистент кафедри англійської мови та методики її викладання Чехуніна М. С
Звіт кафедри англійської мови iconЗвіт про виконання індивідуального плану аспірантки кафедри авіаційної англійської мови Немлій Людмили Сергіївни за 2010-2011 навч рік
Навчаюсь в аспірантурі за спеціальністю 13. 00. 04 – „Теорія і методика професійної освіти” (очна форма навчання)
Звіт кафедри англійської мови iconЗвіт про виконання індивідуального плану аспірантки кафедри авіаційної англійської мови Васюкович Оксани Миколаївни за 2012-2013 навч рік
Навчаюсь в аспірантурі за спеціальністю 13. 00. 04 – «Теорія і методика професійної освіти» (заочна форма навчання)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи