Чисельність співробітників кафедри 25 icon

Чисельність співробітників кафедри 25




Скачати 309.83 Kb.
НазваЧисельність співробітників кафедри 25
Дата29.05.2012
Розмір309.83 Kb.
ТипДокументи

Звіт кафедри англійської мови


Заліковий рік: 2003

Чисельність співробітників кафедри - 25


п/п



Бібліографічний перелік публікацій


Кількість сторінок

Друкованих

аркушів


До якої теми від­носиться публі­кація (кафедраль­на, д/б №,госпд.)


1

Монографії, підручники, навчальні посібники











^ Михайленко В.В. Дискурс іноземномовної комунікації (колективна монографія).- Львів: Видавництво ЛНУ, 2003. – С.147-151.

5

кафедральна




Михайленко В.В., Куриш С.М. Збірник олімпіадних завдань і тематичних атестацій з англійської мови. – Вижниця: Черемош, 2003. – 216с.

216

кафедральна

2

Публікації в міжнародних журналах, патенти











Михайленко В.В. Семантика императива//Научная мысль Кавказа. - Ростов-на-Дону: Издательство Северо-Кавказского научного центра высшей школы, 2003. - №15. - С. 123-128.

6

кафедральна

3

Публікації у вітчизняних журналах








4

Методичні роботи








5

Матеріали міжнародних конференцій











^ Бялик В.Д. Неологизмы в оригинале и переводе романа В. Набокова "Лолита"//Международные V Набоковские чтения. Тезисы доклада. – Батилиман-Севастополь. 2003. – с. 76-77

2


кафедральна




Бялик В.Д. Екстралінгвістичні фактори утворення інновацій та їх асиміляція у мові // Міжнародна науково-методична конференція "Треті Каразинські читання". // Тези доповіді. – Харків, ХНУ, 2003. – с. 37-38.

2

кафедральна




^ Гнатковська О.М. Знання студентів мовного ВНЗ: аспекти оцінювання//Матеріали міжнародної наукової конференції "Прикладна лінгвістика у XXI столітті: лінгводидактичні та культурологічні стратегії" (29 січня - 1 лютого 2003 року). - Львів: ун-т "Львівський Ставропігіон", 2003. – С.127-128.

2

кафедральна




Гнатковська О.М. Комунікативна парадигма мовця//Матеріали міжнародної науково-методичної конференції "Треті Каразінські читання: методика і лінгвістика - на шляху до інтеграції" (28 жовтня 2003 року).-Харків: ХНУ, 2003. – С.54-56.

2

кафедральна




Микитюк І.М. Ономасіологічні дослідження лексичної номінації//Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Наука і освіта 2003": Філологія. - Дніпропетровськ: Наука і освіта. - 2003.- Том 13. - С.88-89.

2

кафедральна




Михайленко В.В. Гомогенні процеси в семантиці дієслів закінчення//Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Наука і освіта 2003": Філологія. - Дніпропетровськ: Наука і освіта. - 2003.- Том 13. - С.56-57.

2

кафедральна




Михайленко В.В. Про-форми у розвитку коду дискурсу//Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Наука і освіта 2003": Філологія. - Дніпропетровськ: Наука і освіта. - 2003.- Том 13. - С.57-58.

2

кафедральна




Mykhaylenko V. Covert negation in discourse: explication // Стратегії та методи навчання мовам для спеціальних цілей. - Київ; Київський нац. унів., 2003. - С.153.

1

кафедральна




Михайленко В.В. Моделі дейктичного перспективного дискурсу// Міжнародна науково-методична конференція "Треті Каразинські читання". / Тези доповіді. – Харків, ХНУ, 2003. – С.115-117.

3

кафедральна




Мусурівська О.В. Лексичні засоби вираження подиву в англійській мові//Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Наука і освіта 2003": Філологія. - Дніпропетровськ: Наука і освіта. - 2003.- Том 13. - С.91-93.

3

кафедральна




Предій Ю.Д. Нарис у системі функціонально-стилістичної парадигми публіцистичного стилю//Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Наука і освіта 2003". -Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003.-С61-62.

2



кафедральна




Предій Ю.Д. Фраземи в публіцистичному дискурсі як інтер-текстуальне явище//Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Наука і освіта 2003". -Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003.-С.95-96.

2

кафедральна




Солошенко Я.С. До питання варіативності юридичної терміносистеми//Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - “Наука і Освіта 2003”. Том 13. Філологія. – Дніпропетровськ, 2003. – С.63-65.

3

кафедральна




Трутяк І.П. Прагматика метафори в авторському дискурсі//Матеріали міжнародної науково-методичної конференції "Треті Каразінські читання: методика і лінгвістика - на шляху до інтеграції" (28 жовтня 2003 року).-Харків: ХНУ, 2003. – С.177-179.

2

кафедральна




Чижик О.М. Переклад багатокомпонентних словосполучень// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Наука і освіта 2003". - 20-24 січня 2003. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003.- С.107-108


2

кафедральна




Янчак Т.І. Апроксиматори у дискурсі//Матеріали міжнародної науково-методичної конференції "Треті Каразінські читання: методика і лінгвістика - на шляху до інтеграції" (28 жовтня 2003 року).-Харків: ХНУ, 2003. – С.200-202.

2

кафедральна

6

Матеріали українських конференцій










Bezhenar I. Advantages of a Writing Portfolio Assessment//Exploring EFL Challenges with TESOL Community. 7th TESOL National Ukraine Conference. - Khmelnytsky, 2002. - p.25-26.


2

кафедральна




Bezhenar I. Portfolio Design Practices in Teaching Writing and Composition//Exploring EFL Challenges with TESOL Community. 7th TESOL National Ukraine Conference. - Khmelnytsky, 2002. - p.26-27.

2

кафедральна




Bidnyak E. Electronic Mail in Teaching Process//Exploring EFL Challenges with TESOL Community. 7th TESOL National Ukraine Conference. - Khmelnytsky, 2002. - p.28-29.

2

кафедральна




BIyzniuk M. Curriculum Overview//Exploring EFL Challenges with TESOL Community. 7th TESOL National Ukraine Conference. - Khmelnytsky, 2002. - p.29-30.

2

кафедральна




Bozhesku M. Inchoative Meaning of Ergative Verbs//Exploring EFL Challenges with TESOL Community. 7th TESOL National Ukraine Conference. - Khmelnytsky, 2002. - p.43-44.

2

кафедральна




Bozhesku M. The Aspect and the Types of Predicative in the Inchoative Constructions//Exploring EFL Challenges with TESOL Community. 7th TESOL National Ukraine Conference. - Khmelnytsky, 2002. - p.44-45.

2

кафедральна




Burmistrova 0. The Meaning of an Adjunct in a Phrasal Construction//Exploring EFL Challenges with TESOL Community. 7th TESOL National Ukraine Conference. - Khmelnytsky, 2002. - p.47-49.

3

кафедральна




Byalyk V. English Neologisms in High Tech Area//Exploring EFL Challenges with TESOL Community. 7th TESOL National Ukraine Conference. - Khmelnytsky, 2002. - p.




кафедральна




Бялик В.Д. Екстралінгвістичні фактори утворення інновацій та їх асиміляція у мові наукова конференція "Треті Каразинські читання". Тези доповіді. – Харків, ХНУ, 2003. – с. 37-38.

2

кафедральна




Грижак Л.М. Декілька зауваг щодо явища детермінованості іменника у мовленні//Матеріали міжвузівської конференції молодих вчених "Актуальні дослідження іноземних мов і літератур». - Донецьк., 2003. -С.82-84.

3

кафедральна




^ Грижак Л.М. Audio and Videoassisted language learning// Друга Подільська регіональна конференція TESOLEnglish as a Foreign Language in Ukraine: integrative tendencies and educational perspectives”. - Хмеяьницький,2003. - С.22-23.

2

кафедральна




D'jakov A. Multilingual Branch Terminological Dictionaries and Their Role in the Teaching Process//Exploring EFL Challenges with TESOL Community. 7th TESOL National Ukraine Conference. - Khmelnytsky, 2002. - p.54-55.

2

кафедральна




Kolomiets Z.G. Beginning ESL Learner's Reading Improvement//Exploring EFL Challenges with TESOL Community. 7th TESOL National Ukraine Conference. - Khmelnytsky, 2002. - p.94-95.

2

кафедральна




Komarnytska L. Prewriting and Revision Techniques in Teaching Writing//Exploring EFL Challenges with TESOL Community. 7th TESOL National Ukraine Conference. - Khmelnytsky, 2002. - p.95-96.

2

кафедральна




Kutsiuruba B. Communication in a Culturally Diverse World//Exploring EFL Challenges with TESOL Community. 7th TESOL National Ukraine Conference. - Khmelnytsky, 2002. - p.116-117.

2

кафедральна




Lopatiuk N. Semantic and Functional Peculiarities of Quantitative Adverbs in the English language for Specific Purpose//Exploring EFL Challenges with TESOL Community. 7th TESOL National Ukraine Conference. - Khmelnytsky, 2002. - p.122-123.

2

кафедральна




Мазуряк Л.Т. До формування парадигми роду у дискурсі//Матеріали міжвузівської наукової конференції молодих учених "Актуальність дослідження іноземних мов і літератур". - Донецьк, 2003. - С.189-191.



3


кафедральна




Mintyansky Y. Language Interference//Exploring EFL Challenges with TESOL Community. 7th TESOL National Ukraine Conference. - Khmelnytsky, 2002. - p.140-141.

2

кафедральна




Микитюк І.М. Прагматика слова та тексту//Матеріали міжвузівської наукової конференції молодих учених “Актуальні дослідження іноземних мов і літератур”. – Донецьк: ДНУ. – 2003. С.203-205.

3

кафедральна




Михайленко В.В. Дискурсність адвербіального порядку слів//Матеріали Всеукраїнської наукової конференції “ІІ Каразінські читання: 2 століття Харківської лінгвістичної школи”. – Харків, 2003. – С.89-90.

2

кафедральна




Михайленко В.В. Prolegomena to Multiple Intelligence Theory in TEFL/TESL Format//Друга Подільська регіональна конференція TESOLEnglish as a Foreign Language in Ukraine: integrative tendencies and educational perspectives”. - Хмельницький,2003. - С.65-66.

2

кафедральна




Mykhaylenko V. Communicative Strategy: Directives True or False//Exploring EFL Challenges with TESOL Community. 7th TESOL National Ukraine Conference. - Khmelnytsky, 2002. - p.143-144.


2



кафедральна

??

Михайленко В.В. //Всеукраїнська наукова конференція "Треті Каразинські читання". Тези доповіді. – Харків, ХНУ, 2003. – с. 37-38.

2

кафедральна




Солошенко Я.С. Регіональне варіювання як вид мовної диференціації//Матеріали Всеукраїнської наукової конференції “ІІ Каразінські читання: 2 століття Харківської лінгвістичної школи”. – Харків, 2003. – С.117-118.



2

кафедральна




Treibach A. Regularities of Negation Patterns//Exploring EFL Challenges with TESOL Community. 7th TESOL National Ukraine Conference. - Khmelnytsky, 2002. - p.229-229.




кафедральна




Zubovych .A. Functional Characteristics of the Verb tell in Modem English//Exploring EFL Challenges with TESOL Community. 7th TESOL National Ukraine Conference. - Khmelnytsky, 2002. - p.262-263.

2

кафедральна

7
^

Статті у збірниках наукових праць














Беженар І.В. Портфоліо як засіб активізації дії психологічних механізмів породження письмового тексту в процесі навчання іншомовного писемного мовлення студентів університету//Науковий вісник ЧНУ. Вип. 182: Педагогіка та Психологія. – Чернівці: Рута, 2003. – С.20-29.

10

кафедральна




Близнюк М.І. Навчальна програма як головний інструктивний посібник процесу оволодіння англійською мовою як іноземною//Науковий вісник ЧНУ. Вип. 159: Педагогіка та Психологія. – Чернівці: Рута, 2003. – С.20-30.

10

кафедральна




Бялик В.Д. Прагматика пресупозиції в діалогічному мовленні // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. Вип. 156. Германська філологія. – Чернівці, 2003. – с. 81-88.

8

кафедральна




Бялик В.Д. Стилістична маркованість лексики та її реа-лізація в газетному тексті//Науковий вісник Чернівецького ун-ту. Вип. 165-166. Германська філологія. – Чернівці, 2003. – с. 54-62

9

кафедральна




Бялик В.Д. Метафора як засіб словотворчого переосмислення у процесі утворення лексичних інновацій//Науковий вісник Чернівецького ун-ту. Вип. 168. Германська філологія. – Чернівці, "Рута", 2003. – с. 3-14


12

кафедральна




Бялик В.Д. Неологизмы, оказионализмы, реалии в оригинале и переводе романа В. Набокова "Лолита"//Научные записки Таврического университета. Вып. 16. – Симферополь, 2003. – с. 33-39.

7

кафедральна




Бялик В.Д. Семантика та словотвірні потенції власних назв у процесі збагачення лексичного складу мови//Науковий вісник ЧНУ: Германська філологія. – Чернівці: Рута. – 2003.- Вип.155. – С.127-133.

7

кафедральна




Куконіна Н.А. Розв’язання перекладацької проблеми дистанції часу (на матеріалі перекладу “Гамлета” Л.Гребінкою)//Питання літературознавства. – Чернівці: Рута. – 2003. – Вип.9. – С.210-212.

3

кафедральна




Куконіна Н.А. Теоретичні та методологічні передумови створення словника мови перекладу//Науковий вісник ЧНУ: Германська філологія. – Чернівці: Рута. – 2003.- Вип.165-166. – С.290-297.

8

кафедральна




Лукащук М.В. Когезивна функція дієслів мовлення в різних типах дискурсу//Науковий вісник ЧНУ. Вип. 168: Германська філологія. – Чернівці: Рута, 2003. – С.129-139.

11

кафедральна




Микитюк І.М. Власна назва в системі вторинної номінації персонажів художнього тексту//Науковий вісник ЧНУ: Германська філологія. – Чернівці: Рута. – 2003.- Вип.165-166. – С.309-318.

10

кафедральна




Михайленко В.В. Рівні інтерпретації та формалізації перекладу)//Питання літературознавства. – Чернівці: Рута. – 2003. – Вип.9. – С.212-214.

3

кафедральна




Михайленко В.В. Понятійна категорія заперечення: структура вираження у діахронії//Науковий вісник ЧНУ: Германська філологія. – Чернівці: Рута. – 2003.- Вип.155. – С.103-108.

6

кафедральна




Михайленко В.В. Функціональні аспекти імператива//Науковий вісник ЧНУ: Германська філологія. – Чернівці: Рута. – 2003.- Вип.165-166. – С.117-124.

8

кафедральна




Михайленко В.В. Формалізація перекладу як комунікативного акту//Науковий вісник СумДУ: Філологічні науки. – Суми, 2003. - №4(50). – С.165-169.

5

кафедральна




Пермінова А.В. Відтворення зорових сенсоризмів в українських віршових перекладах (на матеріалі українських перекладів поезії Емілі Дікінсон)//Науковий вісник СумДУ: Філологічні науки. – Суми, 2003. - №4(50). – С.197-200.

4

кафедральна




Пермінова А.В. Поезія Сільвії Плат у перекладах Оксани Забужко)//Питання літературознавства. – Чернівці: Рута. – 2003. – Вип.9. – С.214-215.

2

кафедральна




Пермінова А.В. Співвідношення конвергентного та дивергентного в семантиці сенсоризмів-корелятів (на матеріалі української та англійської мов)//Науковий вісник ЧНУ: Германська філологія. – Чернівці: Рута. – 2003.- Вип.165-166. – С.327-332.

6

кафедральна




Попович М.М., Грижак Л.М. Структура мовного знака в геометричних вимірах//Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 165-166. - Чернівці: Рута, 2003. - С. 187-198.

10

кафедральна




Суродейкіна Т.В. Ступені інтернаціоналізації однокомпонентних одиниць у терміносистемі мистецтва//Науковий вісник ЧНУ. Вип. 168: Германська філологія. – Чернівці: Рута, 2003. – С.89-95.

7

кафедральна




Шиба А. Формування навчально-комунікативних умінь як актуальна проблема вищої школи//Науковий вісник ЧНУ. Вип. 185: Педагогіка та Психологія. – Чернівці: Рута, 2003. – С.183-190.

8

кафедральна

8

Депоновані рукописи, статті в газетах, журналах







9

Публікації зі студентами, матеріали університетської конференції










^ Керівник - Михайленко В.В.

Агісян О Інтернаціоналізми в лексиці міжнародних відносин//Матеріали студентської наукової конференції (14-15 травня 2003 р.). Книга 3. Гуманітарні науки. - Чернівці: Рута, 2003. - С.5-6.

Аронець І. Діахронія терміносистеми торговельного права// Матеріали студентської наукової конференції (14-15 травня 2003 року). - Книга 3. Гуманітарні науки. - Чернівці: ЧНУ, 2003. – С.7-8.

Аронець І.В. Поповнення терміносистеми торговельного права у діахронічному аспекті//Збірник матеріалів V Всеукраїнської студентської наукової конференції “Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді” (22-23 травня 2003 року).- Черкаси, 2003. – С.71.

Буіна О. Комунікативні інтенції "подвійного"заперечення// Матеріали студентської наукової конференції (14-15 травня 2003 року). - Книга 3. Гуманітарні науки. - Чернівці: ЧНУ, 2003. – С.15-16.


Керівник - Пермінова А.В.

Буяр І. Гендерні особливості українсько-англійських відповідностей// Матеріали студентської наукової конференції (14-15 травня 2003 року). - Книга 3. Гуманітарні науки. - Чернівці: ЧНУ, 2003. – С.19-20.


Керівник - Михайленко В.В.

Вуєк О. Збереження фактора оповідача у перекладі// Матеріали студентської наукової конференції (14-15 травня 2003 року). - Книга 3. Гуманітарні науки. - Чернівці: ЧНУ, 2003. – С.21-22.

Вуєк О.Є. Класифікація типів оповідача//Збірник матеріалів V Всеукраїнської студентської наукової конференції “Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді” (22-23 травня 2003 року).- Черкаси, 2003. – С.76.

Гаденко Т. Походження терміна ""політологія" // Матеріали студентської наукової конференції (14-15 травня 2003 року). - Книга 3. Гуманітарні науки. - Чернівці: ЧНУ, 2003. – С.23-24.


Керівник - Близнюк М.І.

Гнатковська О.М. Рецептивні та продуктивні вміння у вивченні іноземної мови// Матеріали студентської наукової конференції (14-15 травня 2003 року). - Книга 3. Гуманітарні науки. - Чернівці: ЧНУ, 2003. – С.27-28.


Керівник - Пермінова А.В.

Григорович І. Імовірнісне пргнозування в синхронному перекладі// Матеріали студентської наукової конференції (14-15 травня 2003 року). - Книга 3. Гуманітарні науки. - Чернівці: ЧНУ, 2003. – С.31-32.


Керівник - Михайленко В.В.

Демченко Г. Просторові показники тексту// Матеріали студентської наукової конференції (14-15 травня 2003 року). - Книга 3. Гуманітарні науки. - Чернівці: ЧНУ, 2003. – С.37-38.

Домбровська Н. Діахронія економічної терміносистеми

в прагматичному аспекті // Матеріали студентської наукової конференції (14-15 травня 2003 року). - Книга 3. Гуманітарні науки. - Чернівці: ЧНУ, 2003. – С.39-40.

Домбровська Н.В. Зміна семантичних структур англійської та української економічних терміносистем//Збірник матеріалів V Всеукраїнської студентської наукової конференції “Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді” (22-23 травня 2003 року).- Черкаси, 2003. – С.80.


^ Керівник - Микитюк І.М.

Дудка П.А. Декодування власної назви у художньому тексті//Збірник матеріалів V Всеукраїнської студентської наукової конференції “Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді” (22-23 травня 2003 року).- Черкаси, 2003. – С.82.


Керівник - Коломієць З.Г.

Клименко Л. Тестування непідготовленого мовлення// Матеріали студентської наукової конференції (14-15 травня 2003 року). - Книга 3. Гуманітарні науки. - Чернівці: ЧНУ, 2003. – С.43-44.


Керівник - Близнюк М.І.

Кондрук Л. Іінтегрована модель вивчення англійської мови як

іноземної// Матеріали студентської наукової конференції (14-15 травня 2003 року). - Книга 3. Гуманітарні науки. - Чернівці: ЧНУ, 2003. – С.45-46.


Керівник - Михайленко В.В.

Кухарський О. Семантична таксономія з загальним значенням "юридична установа" в англійській мові// Матеріали студентської наукової конференції (14-15 травня 2003 року). - Книга 3. Гуманітарні науки. - Чернівці: ЧНУ, 2003. – С.47-48.

Кухарський О. Семантична таксономія із загальним значенням “юридична установа” в українській та англійських мовах//Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської студентської наукової конференції “Східнослов’янська філологія: здобутки та перспективи”.- Кривий Ріг. 2003. – С.224-226.


Керівник - Беженар І.В.

Маковська О Психологічний аспект створення тексту// Матеріали студентської наукової конференції (14-15 травня 2003 року). - Книга 3. Гуманітарні науки. - Чернівці: ЧНУ, 2003. – С.53-54.

Маковська О.О. Функціонування інтралінгвальних запозичень//Збірник матеріалів V Всеукраїнської студентської наукової конференції “Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді” (22-23 травня 2003 року).- Черкаси, 2003. – С.90.


Керівник - Куконіна Н.А.

Маньовська Н. Фразеологізми в перекладах Миколи Лукаша// Матеріали студентської наукової конференції (14-15 травня 2003 року). - Книга 3. Гуманітарні науки. - Чернівці: ЧНУ, 2003. – С.55-56.

Маньовська Н.З. Збереження об’єктивності перекладу//Збірник матеріалів V Всеукраїнської студентської наукової конференції “Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді” (22-23 травня 2003 року).- Черкаси, 2003. – С.92.


Керівник - Михайленко В.В.

Ончуленко О. Маркери когезії в газетному тексті// Матеріали студентської наукової конференції (14-15 травня 2003 року). - Книга 3. Гуманітарні науки. - Чернівці: ЧНУ, 2003. – С.61-62.


Керівник - Суродейкіна Т.В.

Осипепко І. Інтернаціональні терміни в терміносистемі

декоративно-прикладного мистецтва// Матеріали студентської наукової конференції (14-15 травня 2003 року). - Книга 3. Гуманітарні науки. - Чернівці: ЧНУ, 2003. – С.63-64.


Керівник - Михайленко В.В.

Орищук Є. Процес дивергенції англійської мови// Матеріали студентської наукової конференції (14-15 травня 2003 року). - Книга 3. Гуманітарні науки. - Чернівці: ЧНУ, 2003. – С.65-66.

Панаськов А. Багатозначність терміна й контекст// Матеріали студентської наукової конференції (14-15 травня 2003 року). - Книга 3. Гуманітарні науки. - Чернівці: ЧНУ, 2003. – С.67-68.

Панаськов А.В. Терміни мови і мовлення в терміносистемі цивільного права//Збірник матеріалів V Всеукраїнської студентської наукової конференції “Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді” (22-23 травня 2003 року).- Черкаси, 2003. – С.97.

Панаськов А.В. Розширення функціонального статусу юридичних термінів у різних фреймах// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Наука і освіта 2003": Філологія. - Дніпропетровськ: Наука і освіта. - 2003.- Том 13. - С.58-60.


Керівник - Бялик В.Д.

Пашник Л. Метонімія та її роль у формуванні неологізмів// Матеріали студентської наукової конференції (14-15 травня 2003 року). - Книга 3. Гуманітарні науки. - Чернівці: ЧНУ, 2003. – С.73-74.


Керівник - Михайленко В.В.

Перган Ж. Структурна характеристика терміносистеми фінансового права// Матеріали студентської наукової конференції (14-15 травня 2003 року). - Книга 3. Гуманітарні науки. - Чернівці: ЧНУ, 2003. – С.75-76.


Керівник - Суродейкіна Т.В.

Петренко І. Формування терміносистеми образотворчого мистецтв// Матеріали студентської наукової конференції (14-15 травня 2003 року). - Книга 3. Гуманітарні науки. - Чернівці: ЧНУ, 2003. – С.79-80.


Керівник - Бялик В.Д.

Поведа Т. Метафора як засіб утворення неологізмів// Матеріали студентської наукової конференції (14-15 травня 2003 року). - Книга 3. Гуманітарні науки. - Чернівці: ЧНУ, 2003. – С.83-84.

Поведа Т.П. Метафора в термінологічних неологізмах//Збірник матеріалів V Всеукраїнської студентської наукової конференції “Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді” (22-23 травня 2003 року).- Черкаси, 2003. – С.98.


Керівник - Михайленко В.В.

Раєвський Д. Варіації номінацій грошових одиниць у мовних регістрах// Матеріали студентської наукової конференції (14-15 травня 2003 року). - Книга 3. Гуманітарні науки. - Чернівці: ЧНУ, 2003. – С.89-90.


Керівник - Коломієць З.Г.

Рощук М. Особливості власних назв у романі Ф.С.Фіцджеральда "Ніч лагідна"// Матеріали студентської наукової конференції (14-15 травня 2003 року). - Книга 3. Гуманітарні науки. - Чернівці: ЧНУ, 2003. – С.91-92.

Рощук М.О. Особливості власних назв у романів Ф.С. Фіцджеральда “Ніч лагідна”//Збірник матеріалів V Всеукраїнської студентської наукової конференції “Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді” (22-23 травня 2003 року).- Черкаси, 2003. – С.104. Керівник - Михайленко В.В.

Руснак Ю. Конверсиви в сучасній англійській мові // Матеріали студентської наукової конференції (14-15 травня 2003 року). - Книга 3. Гуманітарні науки. - Чернівці: ЧНУ, 2003. – С.93-94


Керівник - Михайленко В.В.

Савка Р. Мовна картина світу в давньоанглійській поемі "Беовульф" // Матеріали студентської наукової конференції (14-15 травня 2003 року). - Книга 3. Гуманітарні науки. - Чернівці: ЧНУ, 2003. – С.95-96.

Савчук К. Фактор мовця в дискурсі// Матеріали студентської наукової конференції (14-15 травня 2003 року). - Книга 3. Гуманітарні науки. - Чернівці: ЧНУ, 2003. – С.97-98.

Садовник Н. Фокус заперечення у дискурсі// Матеріали студентської наукової конференції (14-15 травня 2003 року). - Книга 3. Гуманітарні науки. - Чернівці: ЧНУ, 2003. – С.99-100.

Садовник Н. Функціональні характеристики заперечу вальних префіксів у газетному тексті//Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської студентської наукової конференції “Східнослов’янська філологія: здобутки та перспективи”.- Кривий Ріг. 2003. – С.195-197.

Скаб Т. Порівняльний аналіз вираження інгресивного аспекту

в англійських та українських перекладах Євангелій// Матеріали студентської наукової конференції (14-15 травня 2003 року). - Книга 3. Гуманітарні науки. - Чернівці: ЧНУ, 2003. – С.103-104.


Керівник - Бялик В.Д.

Слободян Л. Градація адаптації неологізмів в англійській мові)// Матеріали студентської наукової конференції (14-15 травня 2003 року). - Книга 3. Гуманітарні науки. - Чернівці: ЧНУ, 2003. – С.105-106.

Слободян Л.В. Шляхи утворення оказіоналізмів у сучасній англійській мові//Збірник матеріалів V Всеукраїнської студентської наукової конференції “Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді” (22-23 травня 2003 року).- Черкаси, 2003. – С.109.


Керівник - Куконіна Н.А.

Соловйова О. Переклад авторських неологізмів з української

на англійську мову// Матеріали студентської наукової конференції (14-15 травня 2003 року). - Книга 3. Гуманітарні науки. - Чернівці: ЧНУ, 2003. – С.107-108.

Соловйова О.В. Визначення адекватності художнього перекладу української поезії на англійську мову//Збірник матеріалів V Всеукраїнської студентської наукової конференції “Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді” (22-23 травня 2003 року).- Черкаси, 2003. – С.111.

Сорочук В Переклад етнореалій з української на англійську мову// Матеріали студентської наукової конференції (14-15 травня 2003 року). - Книга 3. Гуманітарні науки. - Чернівці: ЧНУ, 2003. – С.109-110.

Сорочук В.А. Прикметники оцінки//Збірник матеріалів V Всеукраїнської студентської наукової конференції “Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді” (22-23 травня 2003 року).- Черкаси, 2003. – С.113.


Керівник - Беженар І.В.

Ткач Т. Професійна підготовка вчителя іноземної мови в галузі писемного мовлення в програмі вузу// Матеріали студентської наукової конференції (14-15 травня 2003 року). - Книга 3. Гуманітарні науки. - Чернівці: ЧНУ, 2003. – С.111-112.

Ткач Т.О. Збагачення словникового складу англійської мови: Інфонеологізми//Збірник матеріалів V Всеукраїнської студентської наукової конференції “Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді” (22-23 травня 2003 року).- Черкаси, 2003. – С.115.


Керівник - Бялик В.Д.

Томілова О. Неологізми в публіцистичному стилі// Матеріали студентської наукової конференції (14-15 травня 2003 року). - Книга 3. Гуманітарні науки. - Чернівці: ЧНУ, 2003. – С.115-116.


Керівник - Михайленко В.В.

Червоноградський О. Зіставна семантична таксономія слова

"посланник" в англійській та українській мовах // Матеріали студентської наукової конференції (14-15 травня 2003 року). - Книга 3. Гуманітарні науки. - Чернівці: ЧНУ, 2003. – С.125-126.

Черненко Т. Синтагматична сполучуваність// Матеріали студентської наукової конференції (14-15 травня 2003 року). - Книга 3. Гуманітарні науки. - Чернівці: ЧНУ, 2003. – С.127-128.

Черненко Т. Функціонально-семантичні особливості дієслів заперечення//Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської студентської наукової конференції “Східнослов’янська філологія: здобутки та перспективи”.- Кривий Ріг. 2003. – С.261-262.


^ Керівник - Турчин Р.С.

Чернецька А. Структурно-семантичні особливості каузативних дієслів// Матеріали студентської наукової конференції (14-15 травня 2003 року). - Книга 3. Гуманітарні науки. - Чернівці: ЧНУ, 2003. – С.129-130.


Керівник - Михайленко В.В.

Чоп'юк Д. Типи модусів у структурі тексту// Матеріали студентської наукової конференції (14-15 травня 2003 року). - Книга 3. Гуманітарні науки. - Чернівці: ЧНУ, 2003. – С.131-132.

Шах Н. Дейктичне значення займенника ІТ та його кореляція з референтами// Матеріали студентської наукової конференції (14-15 травня 2003 року). - Книга 3. Гуманітарні науки. - Чернівці: ЧНУ, 2003. – С.133-134.

Хаймик М. Система інтенсифікаторів англійської мови

у науковому тексті// Матеріали студентської наукової конференції (14-15 травня 2003 року). - Книга 3. Гуманітарні науки. - Чернівці: ЧНУ, 2003. – С.135-136.

Хаймик М.В. Частотність використання прислівників-інтенсифікаторів у наукових текстах англійської мови//Збірник матеріалів V Всеукраїнської студентської наукової конференції “Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді” (22-23 травня 2003 року).- Черкаси, 2003. – С.118.


Керівник - Бялик В.Д.

Янчак Т. Структурно-семантичні особливості деривації неологізмів англійської мови// Матеріали студентської наукової конференції (14-15 травня 2003 року). - Книга 3. Гуманітарні науки. - Чернівці: ЧНУ, 2003. – С.137-138.




2


2


1


2


2


2


1


2


2


2


2


2


1


1


2


2


2


3


2


1


2


1


2


2


2


2


1


3


2


2


2


2


1


2


2


1


2


2


2


2


2


2


2


1


2


1


2


1


2


1


2


2


2


2


2


2


2


2


1


2






10

Робота в редколегії наукових видань










Михайленко В.В. Науковий вісник ЧНУ: Германська філологія. – Чернівці: Рута.










Михайленко В.В. The American Biographic Institute.










Всього сторінок/друкованих аркушів


567






Завідувач кафедри англ. мови В.В. Михайленко

Схожі:

Чисельність співробітників кафедри 25 iconКафедра Заліковий рік: 2013 р Чисельність співробітників кафедри

Чисельність співробітників кафедри 25 iconКафедра Додаток 2 Заліковий рік: 2007 Чисельність співробітників кафедри
Публікації у міжнародних журналах (вказати № відповідно переліку Lista filadelfijsca), патенти
Чисельність співробітників кафедри 25 iconЧисельність співробітників кафедри 33
Практикум з інтерпретації англомовного худож­нього тексту. Частина І: Навчальний посібник / Укл.: І. М. Микитюк. Чернівці: Рута,...
Чисельність співробітників кафедри 25 iconЧисельність співробітників кафедри 35
Львова Н. Л. Вивчення фоносемантичних зв'язків у текстах з позитивною та негативною конотацією // Studia Germanica Et Romanica: Іноземні...
Чисельність співробітників кафедри 25 icon3 Інформація про кадрове забезпечення
Загальна чисельність штатних співробітників за станом на 01. 01. 2008 р складає 9,25 штатних одиниць педагогічних робітників
Чисельність співробітників кафедри 25 icon3 Інформація про кадрове забезпечення
Загальна чисельність штатних співробітників за станом на 01. 01. 2008 р складає 9,25 штатних одиниць педагогічних робітників
Чисельність співробітників кафедри 25 icon3 Інформація про кадрове забезпечення
Загальна чисельність штатних співробітників за станом на 01. 01. 2008 р складає 9,25 штатних одиниць педагогічних робітників
Чисельність співробітників кафедри 25 icon3 Інформація про кадрове забезпечення
Загальна чисельність штатних співробітників за станом на 01. 01. 2008 р складає 9,25 штатних одиниць педагогічних робітників
Чисельність співробітників кафедри 25 iconНаукові розробки кафедри
О. М. Пшiнько, М. I. Нетеса, А. В. Радкевич. Наукові дослідження, як правило, виконуються комплексно за участю всіх співробітників...
Чисельність співробітників кафедри 25 iconГрафік поточних консультацій співробітників кафедри хірургії №4

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи