Наукові публікації викладачів та аспірантів кафедри англійської мови за 2007-2009 рр icon

Наукові публікації викладачів та аспірантів кафедри англійської мови за 2007-2009 рр
Скачати 383.61 Kb.
НазваНаукові публікації викладачів та аспірантів кафедри англійської мови за 2007-2009 рр
Сторінка1/2
Дата29.05.2012
Розмір383.61 Kb.
ТипДокументи
  1   2


Наукові публікації викладачів та аспірантів кафедри англійської мови

за 2007-2009 рр.


№ п/пПІП викладача
Бібліографічний перелік публікацій

Публікації в міжнародних журналах, патентиValentyna Arkhelyuk.

“Far From Ukraine: Looking Back on a Year Spent in America”. JFDP – Reflections of Eurasian Scholars //СШАВеликобританія, ”Author House”, Bloomington, IN (USA), 2007. – pp. 57–62.Yesypenko N. H.

Writer's Voice in the Texts of "Peace" and "War" Themes // Glottometrics. - Ludenscheid: RAM-VERLag, 2008. - P. 17-26.

Публікації у вітчизняних журналахВуєк О.Є.

Відтворення семантичного концепту „смерть” в українських перекладах поезії Вільяма Батлера Єйтса (на матеріалі перекладів Олександра Мокровольського). // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Вип. 439-440: Германська філологія. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – С. 74-78.Гнатковська О.М.

Цiннiсний компонент концепту INTENTION в англомовнiй картинi свiту // Гуманітарний вісник: всеукр. зб. наук. пр. - Черкаси: ЧДТУ, 2009. - Серія іноземна філологія. - Число 13. - С. 186-189.Грижак Л.М.

Вказівні детермінативи як маркери означеності номінатива // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. Зб. наук. пр. Вип. 439-440: Германська філологія. – Чернівці, 2009. – С. 99–103.Лопатюк Н.І.

Лінгвістичний погляд на категорію якості // Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія. – Чернівці: Рута. – 2008. – Вип. 372. – С. 24-31.Лопатюк Н.І.

Структура мовної категорії якості в синтаксичному аспекті (на матеріалі англійської художньої прози) // Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія. – Чернівці: Рута. – 2009. – Вип. 431. – С. 88-94.Полюжин М.М.

Імплікаційний тип змістових зв’язків у семантиці англійської мови – Буковинський журнал. – 2008, №1. – С. 240-245.Попович Т.І.

Вплив комунікативних інтенцій на діалогічне мовлення. // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”. – Вип.11. – 2009.Садовник-Чучвага Н. В

Gender Markers System in the Texts of Poetic Drama (based on A Midsummer Night’s Dream by William Shakespeare) // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія №9. Сучасні тенденції розвитку мов. – Випуск 3: збірник наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – С. 248-252.Садовник-Чучвага Н. В.

Концепт ВОЇН як складова концептосфери чоловічого роду в епічній картині світу // Наукові записки. Серія «Філологічна». (Збірник наукових праць). Вип. 11. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2009. – С. 339-346.Садовник-Чучвага Н. В.

Вербалізація концепту ВОРОЖІСТЬ як складової концептосфери чоловічого роду давньоанглійської епічної поезії // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. - Вип. 441-443: Германська філологія. - Чернівці: ЧНУ, 2009.- С.210-213.Садовник-Чучвага Н. В.

Реконструкція концептосфери чоловічого роду у давньоанглійській епічній поезії (на матеріалі епічної поеми Beowulf) // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. - Вип. 430: Германська філологія. - Чернівці: ЧНУ, 2009.- С.174-187.Садовник-Чучвага Н. В.

Сегмент ВЛАСНЕ ОСОБА ЧОЛОВІЧОЇ СТАТІ як складова концептосфери чоловічого роду в епічній картині світу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Вип. 6. Філологічні науки. Мовознавство. – Луцьк: Світязь, 2009. – С. 337-340.Садовник-Чучвага Н. В.

Міжособистісні концепти ДРУЖБА та ВОРОЖІСТЬ як складові концептосфери чоловічого роду в епічній картині світу // Гуманітарний вісник: всеукр. зб. наук. пр. - Черкаси: ЧДТУ, 2009. - Серія іноземна філологія. - Число 13. - С. 166-170.Савчук К.Ю.

Просторові відносини в авторському дискурсі (на прикладі творчості Д.Р.Р. Толкіна). Буковинський журнал: громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис. – Вип. 1-2. – Чернівці: Глибоцька районна друкарня, 2009. – С. 234-238.Савчук К.Ю.

Відображення просторових відносин у структурі дієслів руху. Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Вип. 441-443: Германська філологія. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – С. 205-209.Савчук К.Ю.

Lexico-grammatical means of location and direction in author’s discourse // Гуманітарний вісник: всеукр. зб. наук. пр. - Черкаси: ЧДТУ, 2009. - Серія іноземна філологія. - Число 13. - С. 108-113.Сапожник І.В.

Функціонування комерційних термінів в авторському дискурсі // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог: Видавництво національного університету “Острозька академія”. – Вип.11. – 2009. – С.346-351.Сапожник І.В.

Термінологія комерційного права в культурному форматі англомовної картини світу // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб.наук.пр. – Вип. 430: Германська філологія. – Чернівці: Рута, 2009. – С. 112-119Сапожник І.В.

Особливості перекладу термінів комерційного права в юридичному дискурсі // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 9. Сучасні тенденції розвитку мов. – Випуск 3: Збірник наукових праць / За ред.. А.В Ковальової. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова,2009. – С. 187-191.Сапожник І.В.

Контрастивні характеристики термінів комерційного права в англійській та українській мовах // Буковинський журнал. Громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис. – Вип.1-2. – Чернівці: Просвіта.– 2009. – С.280-286.Львова Н.Л.

Звукова символіка початкових приголосних сполучень у поетичних творах англійської та американської літератури. // Studia Germanica et Romanica (Науковий щорічний журнал ВАК): Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання 2007, том 4, №2 (11). – Донецьк: ДНУ, 2007. – С. 5-15.

Матеріали міжнародних конференційАрхелюк В.В.

Формування мовної компетенції у студентів фінансово-економічних спеціальностей //Проблеми і перспективи розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції та світової фінансово-економічної кризи: Матеріали Ювілейної міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 65-річчю Буковинської державної фінансової академії. – Чернівці, 2009. – С. 303–305.Беженар І.В.

Беженар І.В., Гавриш Г.І. Організація інтерактивного навчення письмового дискурсу. // Актуальні проблеми германської філології в Україні та Болонський процес: Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції (20-21 квітня 2007 року). – Чернівці: Книги - ХХІ, 2007. – С.41-44.Божеску М.Г.

Лексичні засоби вираження інхоативності у сучасній англійській мові // Актуальні проблеми германської філології в Україні та Болонський процес: Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. – Чернівці: Книги - ХХІ, 2007. – С. 44-48.Бурдейна О.Р.

Реалія як компонент етнокультурного контексту у перекладі. // Актуальні проблеми германської філології в Україні та Болонський процес: Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції (20-21 квітня 2007 року). – Чернівці: Книги - ХХІ, 2007. – С.54-57.Бурдейна О.Р.

Семантична парадигма реалії. // Матеріали VI Міжнародної наукової конференції "Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація". – Харків: Константа, 2007. – С. 54-56.Візнюк О.В.

Transferred Negation in English Fiction. // Матеріали VI Міжнародної наукової конференції "Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація". – Харків: Константа, 2007. – С. 66-68.Візнюк О.В.

Заперечення на металінгвістичному рівні // Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції (20-21 квітня 2007 року) “Актуальні проблеми германської філології в Україні та Болонський процес”. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2007. – С.87-89.Гнатковська О.М.

Інтенції у структурі мовної особистості: Матеріали VI міжнародної наукової конференції “Треті Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація.” - Харків: Константа, 2007. – С. 85-86.Гнатковська О.М.

Вербалізація інтенцій у Я-висловленнях сучасного наукового дискурсу // Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 70-річчю від дня народження професора, доктора філологічних наук Левицького В.В. «Актуальні проблеми германської філології» 10-12 квітня 2008р. Чернівці: Книги ХХ , 2008. - С.70 72.Грижак Л.М.

Особливості вираження концепту “неозначеної кількості” квантифікаторами в англійській мові // Materialy Czwartej Miedzynarodowej Naukowi-Practycznej Konferencji “Nauka: Teoria i Praktyka ― 2007. ― Tym 8. ― Przemysl. ― C. 60-62.Грижак Л.М.

Англійські квантифікатори як показники означеності / неозначеності іменника. // Актуальні проблеми германської філології: Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції, присвяченої 70-річчю від дня народження професора, доктора філологічних наук Левицького В.В. (10-12 квітня 2008 року). – Чернівці: Книги – ХХІ, 2008. – С. 84-86.Єсипенко Н.Г.

Моделювання мовної картини світу в творах англомовної прози // Актуальні проблеми германської філології в Україні та Болонський процес: Матеріали ІІ міжнар. наук. конф. (20-21 квітня 2007 року). – Чернівці: Книги-ХХІ, 2007. – С. 114-117.Єсипенко Н.Г.

Мовна картина світу у романах Ірвіна Шоу // Актуальні проблеми германської філології: Матеріали ІІІ Міжнародної конференції, присвяченої 70-річчю від дня народження проф., док. філол. наук Левицького В.В. (10-12 квітня 2008 р.) - Чернівці: Книги-ХХ, 2008. – C. 99-103.Заньковська Г.Д.

“Прагнення соціальної справедливості” – як основна етнокультурна риса США (на матеріалі твору Харпер Лі “Вбити пересмішника”). // Материалы ІІ Международной научно-практической конференции “Стратегические вопросы мировой науки - 2007” 15-28 декабря 2007 года. – Днепропетровск: Наука и образование, 2007. – C. 36-37.Заньковська Г.Д.

Мова і культура – об’єкти дослідження лінгвокультурології. // Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції “Актуальні проблеми германської філології в Україні та болонський процес” 20-21 квітня 2007 року. –Чернівці: “Книги - ХХІ”, 2007. – C. 123-127.Заньковська Г.Д.

Антропоцентричний аспект лінгвокультурології. // «Актуальні проблеми германської»: Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції, присвяченої 70-річчю від дня народження професора, доктора філологічних наук Левицького В.В. (10-12 квітня 2008 року). – Чернівці: «Книги-ХХІ», 2008. – С. 108-110.Коломієць З.Г.

Дискурсивні характеристики просторового та часового дейксису. // Актуальні проблеми германської філології в Україні та Болонський процес: Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції (20-21 квітня 2007 року). – Чернівці: Книги - ХХІ, 2007. – С. 142-143.Микитюк І.М.

Особливості текстової комунікації // Материалы V Международной научно-практической конференции “Наука и образование – 2007”: Педагогика и филология. – Днепропетровск: Наука и образование. – 2007. – Том 2. – С. 68-71Микитюк І.М.

The Concept ‘Text’ in Contemporary Linguistics // Актуальні проблеми германської філології в Україні та Болонський процес: Матеріали II Міжнародної наукової конференції (20-21 квітня 2007 року). – Чернівці: Книги-XXI, 2007. – С. 196-199.Ончуленко М.І.

Ядро і периферія лексико-семантичного поля дієслів прохання. Актуальні проблеми германської філології в Україні та Болонський процес: Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції (20-21 квітня 2007 року). – Чернівці: Книги ХХІ, 2007. – С.250-253.Полюжин М.М.

Нетрадиційні форми міжнародної організації навчання студентів. – Збірник наукових статей за матеріалом XV Міжнародної науково-практичної конференції 6-9 листопада 2007. Ужгород-Сніна, 2008. – С.62-69.Полюжин М.М.

Лісабонська конференція як першоджерело Болонського процесу. – Збірник наукових стате й за матеріалом XVI Міжнародної науково-практичної конференції 6-9 травня 2008. Ужгород-Гирляни, 2008. – С. 42-45.Попович Т.І.

“Ехо”-висловлювання в авторському дискурсі. // Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. “Актуальні проблеми германської філології в Україні та Болонський процес”. Чернівці: Книги – ХХІ, 2007. – С. 276-279.Попович Т.І.

Pragmatics of “echo”-utterances. // Материалы I международной научно-практической конференции. “Научная индустрия европейского континента.” Том 4. Днепропетровск: Наука и образование, 2007. – С. 32-34.Предій Ю.Д.

Structural And Semantic Peculiar Features Of Anglophone Computer Corpora Lexis. // Актуальні проблеми германської філології в Україні та Болонський процес: Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції (20-21 квітня 2007 року). – Чернівці: Книги - ХХІ, 2007. – С. 279-281.Садовник Н.В.

Родові займенникові кореляції в художньому та офіційному дискурсах. // Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація.». - Харків: Константа, 2007. - С.290-292.Садовник Н.В.

Pronominal Correlations in OE and ME Texts. // Актуальні проблеми германської філології в Україні та Болонський процес: Матеріали II Міжнародної наукової конференції (20-21 квітня 2007 року). – Чернівці: Книги - ХХІ, 2007. - С.302-306.Сапожник І.В.

Структура терміносистеми комерційного права. // Актуальні проблеми романо-германської філології в Україні та Болонський процес: Матеріали II Міжнародної наукової конференції (20-21 квітня 2007р.). – Чернівці: Книги - XXI, 2007. – С. 306-309.Суродейкіна Т.В.

Лексеми мистецької термінології в авторському спеціальному дискурсі. // Актуальні проблеми германської філології в Україні та Болонський процес: Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції (20-21 квітня 2007 року). – Чернівці: Книги - ХХІ, 2007. – С. 326-330.Михайленко В. В.

On Hypothetic Deductive Aspect оf Conceptualization.// Актуальні проблеми германської філології в Україні та Болонський процес. Матеріали ІІ Міжнародної конференції. – Чернівці: Книги ХХІ, 2007. – С. 203-207.Михайленко В. В.

A Historical Overview of Tag – Questions.// Каразінські читання. Людина. Мова. Комунікація. Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. – Харків: Константа, 2007. – С. 225-226.Михайленко В. В.

On Conceptualizing // Ukrainian society For The Study of English. IV Symposium. – Kyiv: Kyiv National Linguistic University, 2007. – P. 61-63.Близнюк М.І.

To the Issue of Acculturation in Teaching English as a Foreign Language // Каразінські читання. Людина. Мова. Комунікація. Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. – Харків: Константа, 2007. – С. 25-26.
  1   2

Схожі:

Наукові публікації викладачів та аспірантів кафедри англійської мови за 2007-2009 рр iconЗвіт з науково-дослідної роботи кафедри німецької мови за 2012 рік Науково-дослідна робота на кафедрі німецької мови у підзвітному 2012 році здійснювалася за затвердженим планом
Статей викладачів кафедри, 10 тез доповідей та 4 наукові публікації студентів-магістрантів у співавторстві з викладачами-науковими...
Наукові публікації викладачів та аспірантів кафедри англійської мови за 2007-2009 рр iconНаукові публікації: монографії, підручники
У 2004 році з нагоди 170-річчя Київського університету та 60-річчя Інституту міжнародних відносин започатковано книжкову серію «Бібліотека...
Наукові публікації викладачів та аспірантів кафедри англійської мови за 2007-2009 рр iconКафедра англійської мови Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича активно співпрацює з Чернівецьким обласним інститутом післядипломної освіти. Викладачі кафедри проф Михайленко В. В., доц. Львова Н. Л
Доценти Львова Н. Л. та Лопатюк Н.І. уклали та видали тестові завдання для абітурієнтів (Тестові завдання з англійської мови. Навчальний...
Наукові публікації викладачів та аспірантів кафедри англійської мови за 2007-2009 рр iconЛексичні тести з англійської мови для студентів та аспірантів усіх спеціальностей денної форми навчання
Тести з англійської мови для студентів та аспірантів / Укладач І. А. Башлак. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 87c
Наукові публікації викладачів та аспірантів кафедри англійської мови за 2007-2009 рр iconЛексичні тести з англійської мови для студентів та аспірантів усіх спеціальностей денної форми навчання
Тести з англійської мови для студентів та аспірантів / Укладач І. А. Башлак. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 87c
Наукові публікації викладачів та аспірантів кафедри англійської мови за 2007-2009 рр iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет тести з англійської мови для учнів гімназій, студентів та аспірантів усіх спеціальностей денної форми навчання суми Видавництво СумДУ
Тести з англійської мови для учнів гімназій, студентів та аспірантів усіх спеціальностей денної форми навчання / Укладач А. М. Дядечко...
Наукові публікації викладачів та аспірантів кафедри англійської мови за 2007-2009 рр iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет
Упм англійської мови, «Лексикологія», «Стилістика», «Історія мови», «Практична граматика англійської мови», «Практична фонетика англійської...
Наукові публікації викладачів та аспірантів кафедри англійської мови за 2007-2009 рр iconВидавнича діяльність кафедри мвфд у 2009
Збірник завдань для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання та олімпіад з англійської мови. В-во «Черемош» 2009. 115 С
Наукові публікації викладачів та аспірантів кафедри англійської мови за 2007-2009 рр iconНавчальний посібник призначений для студентів, аспірантів, пошукувачів та слухачів магістратури. Стисло подані усі розділи граматики англійської мови.
Назва розробки. Навчальний електронний посібник “Нормативна граматика англійської мови в тестах”
Наукові публікації викладачів та аспірантів кафедри англійської мови за 2007-2009 рр iconПоложення про конкурс відеороликів/презентацій напряму підготовки «Економіка підприємства» Загальні положення про проведення конкурсу
Ьну інформацію про навчальний процес, методичне забезпечення, перспективи працевлаштування випускників, наукові проекти І програми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи