Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни icon

Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни
Скачати 307.97 Kb.
НазваЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни
Дата21.06.2012
Розмір307.97 Kb.
ТипДокументи

Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни


Історія держави і права зарубіжних країн
НЕ

Назва модуля (М) або навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Вид заняття

Види діяльності та поточного контролю

Кількість балів за вид роботи

Індивідуальні навчально-дослідницькі завдання

(ІНДЗ)

(за вибором)

Кількість балів за ІНДЗ

Всього балів за НЕ

Л

С

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


^

Модуль1. Історія держави і права стародавнього світуНЕ 1.1.

Вступ до вивчення історії держави і права зарубіжних країн

Предмет історії держави і права зарубіжних країн як науки і навчальної дисципліни. Місце історії держави і права зарубіжних країн в системі юридичних наук та в системі юридичної освіти. Співвідношення історії держави і права зарубіжних країн та загальної історії.

Методи вивчення історії держави і права зарубіжних країн. Структура навчальної дисципліни. Джерела вивчення історії держави і права зарубіжних країн. Історіографія історії держави і права зарубіжних країн.

Література:

Графский В.Г. Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов. – М.: Изд-во НОРМА, 2000. – С.1

История государства и права зарубежных стран. Часть 1. Учебник для вузов./ Под. ред. проф.Крашенинниковой Н.А. и проф. Жидкова О.А. – М.: Изд-во НОРМА, 1996. – С. ІХ-ХІІІ.

Омельченко О.А. Всеобщая история государства и права: Учебник. В 2 т. Т.І. – М.: Остожье, 1998. -. 7-27.

Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн: [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти]. – Харків: Право, 1999. – С.3-5.

Тищик Б.Й. Історія держави і права країн Стародавнього світу: Навч. посібник – Львів: Світ, 2001. – С.3-8.

Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. Навч. посіб. для студентів юрид. вузів та факультетів. – К.: Олан, 2001. – С.3-11.


2

-
1
НЕ

1.2.

Держава і право країн Стародавнього Сходу

Особливості розвитку держави і права в країнах Стародавнього Сходу. Утворення давньоєгипетської держави. Суспільний лад. Фараон. Центральне та місцеве управління. Суд. Збройні сили. Поліцейська служба. Основні риси права.

Особливості виникнення та розвитку держави в Межиріччі. Правове становище окремих соціальних груп. Державний устрій Вавілону. Закони Хаммурапі.

Виникнення держави в стародавній Індії. Варново-кастовий поділ давньоіндійського суспільства. Державний лад імперії Мауріїв. Закони Ману. Артхашастра.

Формування давньокитайської державності.Основні етапи розвитку давньокитайської держави: Шань-Інь, Чжоу, Цінь, Хань. Характерні риси права.

Поняття східної деспотії.

Література:

История государства и права зарубежных стран. Часть 1. Учебник для вузов / Под. ред. проф. Крашенинниковой Н.А. и проф. Жидкова О.А. – М.: Изд-во НОРМА, 1996. – С.11-98.

Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія. Навч. посіб. для студентів юрид. спец. вищих закладів освіти / За ред. В.Д. Гончаренка. – К.: Видавничий дім “Ін Юре”, – 2002. – С.8-58.

Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн: Підручник. - Харків: Право, 1999. – С.7-31.

Тищик Б. Й. Історія держави і права країн Стародавнього світу. Навч. посібник. – Львів: Світ, 2001.

Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. Навч. посіб. для студентів юрид. вузів та факультетів. – К.: Олан, 2001. – С.12 – 45.


4

2
3НЕ 1.3.

Держава і право Стародавньої Греції

Зародження держави в Афінах. Основні етапи розвитку Афінської демократичної республіки. Реформи Солона, Клісфена, Ефіальта і Перікла. Органи управління: народні збори, рада п’ятисот, колегія стратегів. Суд. Джерела та основні риси права.

Виникнення держави у Спарті. Суспільний лад. Особливості державного ладу Спарти. Царі. Народні збори. Рада старійшин. Ефори. Суд. Право.

Література:

История государства и права зарубежных стран. Часть І. Учебник для вузов. / Под. ред. проф.. Крашенинниковой Н.А. и проф. Жидкова О.А. – М.: Изд-во НОРМА, 1996. – С. 106-122.

Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія: Навч. посіб. для студентів юрид. спец. вищих закладів освіти / За ред. В.Д. Гончаренка. – К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2002. – С.59-74.

Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн: Підручник. – Харків: Право, 1999. – С.32-37, 44-49, 58-60.

Тищик Б.Й. Історія держави і права країн Стародавнього світу: Навч. посібник. – Львів: Світ, 2001. – С.143-216.

Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. Навч. посіб. для студентів юрид. вузів та факультетів – К.: Олан, 2001. – С.46-55.


2

-
1НЕ 1.4.

Держава і право Стародавнього Риму

Утворення давньоримської держави. Царський період в історії Риму.

Утворення республіки. Державний лад Римської республіки. Коміції. Сенат. Магістратури. Армія. Суд. Військові диктатури.

Падіння республіки і перехід до імперії. Принципат. Домінат. Падіння Західної Римської імперії.

Основні етапи історії римського права. Джерела римського права.


Література:

Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія: Навч. посіб. для студентів юрид. спец. вищих закладів освіти / За ред. В.Д. Гончаренка. – К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2002. – С.75-105.

История государства и права зарубежных стран. Часть І. Учебник для вузов / Под. ред. проф.. Крашенинниковой Н.А. и проф. Жидкова О.А. – М.: Изд-во НОРМА, 1996. – С. 123-146, 151-186.

Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн: Підручник. –

Харків: Право, 1999. – С.37-40, 43-44, 51-58, 60-71.

Тищик Б.Й. Історія держави і права країн Стародавнього світу: Навч. посібник. – Львів: Світ, 2001. – С.220-221, 231-236, 246-269, 298-317, 328-335, 341-347.

Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. Навч. посіб. для студентів юрид. вузів та факультетів – К.: Олан, 2001. – С.56-67.

22
2


НЕ 1.5.

Держава франків

Особливості виникнення держави у франків. Розвиток форм феодальної земельної власності. Власність і свобода. Державний лад франків за Меровінгів.

Реформи Карла Мартелла. Державний лад Каролінгської монархії. Верденський договір 843 р. і розпад імперії франків.

Салічна правда.

Література:

Всеобщая история государства и права: Учебник для вузов / Под ред. проф. К.И. Батыра. – М.: Былина, 1999. – С.121-130.

Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія: Навч. посіб. для студентів юрид. спец. вищих закладів освіти / За ред. В.Д. Гончаренка. – К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2002. – С.106-122.

История государства и права зарубежных стран. Часть І. Учебник для вузов. / Под ред. проф. Крашенинниковой Н.А. и проф. Жидкова О.А. – М.: Изд-во НОРМА, 1996. – С.199-213.

Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. Навч. посіб. для студентів юрид. вузів та факультетів – К.: Олан, 2001. – С.68-77.


2

2
2


НЕ 1.6.

Середньовічна держава у Франції

Становлення феодальної держави у Франції. Сеньйоріальна монархія. Централізація держави.

Формування станів. Утворення станово-представницької монархії. Королівська влада. Генеральні штати. Центральне і місцеве управління. Судова система.

Абсолютна монархія у Франції. Державний Франції у період абсолютизму. Криза абсолютної монархії у Франції.

Джерела феодального права Франції.

Література:

Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія: Навч. посіб. для студентів юрид. спец. вищих закладів освіти / За ред. В.Д. Гончаренка. – К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2002. – С.123-138.

История государства и права зарубежных стран. Часть І. Учебник для вузов. / Под ред. проф. Крашенинниковой Н.А. и проф. Жидкова О.А. – М.: Изд-во НОРМА, 1996. – С.214-238.

Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн: Підручник. - Харків: Право, 1999. – С.102-105, 110-113.

Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. Навч. посіб. для студентів юрид. вузів та факультетів – К.: Олан, 2001. – С.78-88.

Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн: Хрестоматія для студентів юрид. вузів та факультетів. – К.: Вентурі, 1995. – С.47-50.


2

2
3


НЕ 1.7.

Середньовічна держава і право в Англії

Ранні англосаксонські держави. Об’єднання Англії. Нормандське завоювання і його вплив на суспільний і державний лад Англії в ХІ-ХІІ ст. Центральні органи влади. Місцеве управління. Суд Велика Хартія Вільностей 1215 р.


Станово-представницька монархія в Англії. Король. Парламент. Органи місцевого управління. Судова система.

Абсолютна монархія в Англії. Особливості англійського абсолютизму. Король і парламент. Таємна рада. Зоряна палата. Висока комісія. Місцеве управління.

Джерела права. Загальне право. Право справедливості. Статутне право.


Література:

Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія: Навч. посіб. для студентів юрид. спец. вищих закладів освіти / За ред. В.Д. Гончаренка. – К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2002. – С.224-1245.

История государства и права зарубежных стран. Часть І. Учебник для вузов. / Под ред. проф. Крашенинниковой Н.А. и проф. Жидкова О.А. – М.: Изд-во НОРМА, 1996. – С.253-273.

Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн: [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти]. – Харків: Право, 1999. – С.92-96, 98, 105-108, 110-125.

Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. Навч. посіб. для студентів юрид. вузів та факультетів – К.: Олан, 2001. – С.89-98.2

2
3НЕ 1.8.


Середньовічна держава в Німеччині


Утворення держави в Німеччині. Державний лад “Священної Римської імперії німецької нації”. Політична децентралізація в імперії. “Золота Булла” 1356 р. Влада князів. Управління в князівствах і містах.

Станово-представницька монархія в Німеччині. Імператор. Органи станового представництва (рейхстаг і ландтаги). Імперський суд.

Князівський абсолютизм в Німеччині. Пруссія. Австрія. Джерела права середньовічної Німеччини (Саксонське зерцало, Швабське зерцало, Кароліна).


Література:

Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія: Навч. посіб. для студентів юрид. спец. вищих закладів освіти / За ред. В.Д. Гончаренка. – К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2002. – С.139-223.

История государства и права зарубежных стран. Часть І. Учебник для вузов / Под ред. проф. Крашенинниковой Н.А. и проф. Жидкова О.А. – М.: Изд-во НОРМА, 1996. – С.239-252.

Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн: Підручник. - Харків: Право, 1999. – С.108-110.

Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. Навч. посіб. для студентів юрид. вузів та факультетів – К.: Олан, 2001. – С.99-111.


2

2
3


НЕ 1.9.

Держава і право Візантії

Утворення Візантійської держави. Еволюція суспільного і державного ладу. Імператор і центральний державний апарат. Особливості місцевого управління. Держава і церква. Суд. Армія.

Вплив Візантії на державно-правовий розвиток слов’янських народів.

Основні джерела права (звід законів Юстиніана, Землеробський, Морський і Військовий закони, Прохірон, Епананога, «Книга епарха», “Василіки”).

Література:

История государства и права зарубежных стран. Часть І. Учебник для вузов. / Под ред. проф. Крашенинниковой Н.А. и проф. Жидкова О.А. – М.: Изд-во НОРМА, 1996. – С.274-281, 359-369.

Всеобщая история государства и права: Учебник для вузов / Под ред. проф. К.И. Батыра. – М.: Былина, 1999. – С.202-209.

Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. В 2т. / Отв. ред. д.ю.н., проф. Н.А. Крашенинникова. Т.1. Древний мир и Средние века / Сост. О.Л. Лысенко, Е.Н. Трикоз. – М.: Изд-во НОРМА, 2003. – С.341-394.

2

-
1


НЕ 1.10.

Арабський халіфат і формування мусульмансько- го права
Виникнення Арабського халіфату. Роль ісламу в становленні арабської державності. Державний лад Арабського халіфату. Центральне управління. Особливості місцевого управління. Суд. Розпад Арабського халіфату.
^
Особливості становлення мусульманського права. Джерела мусульманського права (Коран, сунна, адат, фетва, іджма).


Література:

Всеобщая история государства и права: Учебник для вузов / Под ред. проф. К.И. Батыра. – М.: Былина, 1999. – С.216-228.

История государства и права зарубежных стран. Часть І. Учебник для вузов / Под ред. проф. Крашенинниковой Н.А. и проф. Жидкова О.А. – М.: Изд-во НОРМА, 1996. – С.370-377, 416-429.

Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн: Підручник. – Харків: Право, 1999. – С.127-128, 142-143.

Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. Навч. посіб. для студентів юрид. вузів та факультетів – К.: Олан, 2001. – С.112-119.

Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. В 2т. / Отв. ред. д.ю.н., проф. Н.А. Крашенинникова. Т.1. Древний мир и Средние века / Сост. О.Л. Лысенко, Е.Н. Трикоз. – М.: Изд-во НОРМА, 2003. – С.762-771.

2

2
2


НЕ 1.11.

Середньовічна держава і право у південно-західних слов’ян

Утворення держави в Болгарії. Перше і друге Болгарське царство. Центральні і місцеві органи управління. Закон судний людям.

Виникнення сербської держави. Державний лад Сербії. Законник Стефана Душана.

Ранньофеодальна держава в Польщі. Станово-представницька монархія. Король. Вальний сейм і сеймики. Перехід від шляхетської демократії до магнатської олігархії. Поділи Польщі . Польська правда.

Утворення феодальної держави в Чехії. Організація державної влади. Станово-представницька монархія. Чехія у складі «Священної Римської імперії німецької нації. Чехія під владою Австрії. Джерела права.

Література:

Омельченко О.А. Всеобщая история государства и права: Учебник в 2т. Т.1. – М.: Остожье, 1998. – С.339-349.

Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. – М.: Юристъ, 1995. – С.208-227.

Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. Навч. посіб. для студентів юрид. вузів та факультетів – К.: Олан, 2001. – С.120-128.

Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: Учебное пособие / Сост. В.Н. Садиков; под. ред. проф. З.М. Черниловского. – М.: Гардарика, 1998. – С.138-153.1


НЕ 1.12.

Феодальна Московська держава

Передумови утворення російської централізованої держави. Державний лад Московського князівства. Реформи Івана IV.

Станово-представницька монархія в Росії. Царська влада. Боярська дума. Земські собори. Система приказів. Місцеве управління. Суд.

Становлення абсолютизму в Росії. Реформи Петра І. Імператорська влада. Сенат. Синод. Колегії. Суд.

Джерела права (Судебники 1497 і 1550, “Стоглав” 1551 р., Соборне уложення 1649 р., Військовий статут, Морський статут).

Література:

Исаев И.А. История государства и права России. Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2001. – С.82-95, 118-145, 145-163, 173-211, 212-265.

История государство и права России. Учебник / Под ред. Ю.П. Титова. – М.: Проспект, 1999. – С.61-166.

Российское государство Х-ХХ веков. Т.3. Акты Земских Соборов. – М.: Юрид. лит., 1985. – С.73-257.


2

2
2


НЕ 1.13.

Держава і право середньовічної Молдавії

Утворення Молдавської держави та основні етапи її історії. Державний лад Молдавії. Господар. Боярська рада. Центральне управління. Місцеве управління. Суд. Буковина у складі Молдавського князівства.

Джерела права. Звичаєве право. Хрисовули. Норми візантійського права. Уложення Василя Лупу 1646 р.

Література:

Буковина: історичний нарис. – Чернівці: Зелена Буковина, 1998. – С.25-65.

История государства и права СССР. Ч.1. / Под. ред. О.И. Чистякова и Мартысевича – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1985. – С.130-136.

Ожог И.А., Шаров. И.М. История Румынии. – Кишинев: Изд-во Cardi dact, 1977, 111-148.


2

-
1

20 12 25
^

Всього за модулем 1


Модуль 2. Історія держави і права зарубіжних країн в Новий час та Новітній часиНЕ 2.1.

Держава і право Англії в новий час

Основні етапи англійської революції середини XVIIст. Законодавство періоду англійської революції.

Республіка в Англії. Протекторат Кромвеля. “Знаряддя управління”.

Реставрація монархії. “Славна ” революція 1688 р. Формування конституційної монархії. “Білль про права”. “Акт про престолоспадкування”.

Дуалістична монархія. Утвердження парламентської монархії. Виборчі реформи 1832, 1867 і 1884-1885 рр. Формування політичних партій. Реформи місцевого управління і судової системи.

Еволюція джерел права. Злиття загального права і права справедливості. Розвиток статутного права.

Література:

Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія: Навч. посіб. для студентів юрид. спец. вищих закладів освіти / За ред. В.Д. Гончаренка. – К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2002. – С.295-327.

История государства и права зарубежных стран. Часть 2. Учебник для вузов / Под ред. проф. Крашенинниковой Н.А. и проф. Жидкова О.А. – М.: Изд. группа НОРМА-ИНФРА, 1998. – С.1-24.

Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн: Підручник. – Харків: Право, 1999. – С.203-213, 275-284.

Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. Навч. посіб. для студентів юрид. вузів та факультетів – К.: Олан, 2001. – С.136-153.

Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн: Хрестоматія для студентів юрид. вузів та факультетів. – К.: Вентурі, 1995. – С.67-76.

2

2
2


НЕ 2.2.


Держава і право США в новий час

Війна англійських колоній за незалежність. Декларація незалежності 1776 р. Утворення США. Статті конфедерації 1781 р. Конституція США 1987 р. Білль про права.

Державний лад США. Президент. Конгрес. Верховний суд. Система стримувань і противаг. Федерація і штати.

Громадянська війна в США. Зміни в державному ладі США в останній третині ХІХ ст.

Особливості формування права США. Джерела права. Закон і прецедент. Галузі права.


Література:

Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія: Навч. посіб. для студентів юрид. спец. вищих закладів освіти / За ред. В.Д. Гончаренка. – К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2002. – С.328-356.

История государства и права зарубежных стран. Часть 2. Учебник для вузов / Под ред. проф. Крашенинниковой Н.А. и проф. Жидкова О.А. – М.: Изд. группа НОРМА-ИНФРА, 1998. – С.25-47.

Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. Навч. посіб. для студентів юрид. вузів та факультетів – К.: Олан, 2001. – С.154-167.

Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн: Хрестоматія для студентів юрид. вузів та факультетів. – К.: Вентурі, 1995. – С.77-89.


4

2
3


НЕ 2.3.

Держава і право Франції в новий час

Основні етапи Великої французької революції 1789-1794 рр. Декларація прав людини і громадянина 1789 р. Конституція 1791 р. Конституційна монархія.

Проголошення першої республіки у Франції. Якобінська диктатура, її законодавство (Декларація прав людини і громадянина, Конституція 1793 р.).

Переворот 9 термідора. Директорія. Конституція 1795 р.

Державний переворот 1799 р. Введення консульства. Конституція 1799 р. Перша імперія у Франції.

Реставрація Бурбонів. Легітимна та Липнева монархії. Революція 1848 р. Друга республіка у Франції. Конституція 1848 р. Друга імперія у Франції. Конституція 1852 р. Паризька Комуна. Третя республіка. Конституція 1875 р.

Розвиток права. Цивільний кодекс Наполеона 1804 р. Кримінальний кодекс 1810 р. Кримінально-процесуальний кодекс 1810 р.


Література:


Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія: Навч. посіб. для студентів юрид. спец. вищих закладів освіти / За ред. В.Д. Гончаренка. – К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2002. – С.358-502.

История государства и права зарубежных стран. Часть 2. Учебник для вузов / Под ред. проф. Крашенинниковой Н.А. и проф. Жидкова О.А. – М.: Изд. группа НОРМА-ИНФРА, 1998. – С.48-118.

Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн: Підручник. – Харків: Право, 1999.С.224-248.

Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. Навч. посіб. для студентів юрид. вузів та факультетів – К.: Олан, 2001. – С.168-182.

Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн: Хрестоматія для студентів юрид. вузів та факультетів. – К.: Вентурі, 1995. – С.90-113.

2

2
3


НЕ 2.4.

Держава і право Німеччини в новий час

Падіння “Священної Римської імперії німецької нації” (1806 р.). Рейнський союз (1806р.). Німецький союз (1815р.). Митний союз.

Революція 1848 р. та її вплив на розвиток німецьких держав. Прусська конституція 1850 р.

Північно-Німецький союз (1866 р.). Утворення німецької імперії. Конституція 1878 р. Форма державного правління. Форма державного устрою. Політичний режим.

Джерела права. Цивільний кодекс 1896 р. Торговий кодекс 1897 р. Кримінальні кодекси 1810 і 1871 рр. Цивільне уложення 1900 р.


Література:

Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія: Навч. посіб. для студентів юрид. спец. вищих закладів освіти / За ред. В.Д. Гончаренка. – К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2002. – С.503-557.

История государства и права зарубежных стран. Часть 2. Учебник для вузов / Под ред. проф. Крашенинниковой Н.А. и проф. Жидкова О.А. – М.: Изд. группа НОРМА-ИНФРА, 1998. – С.124-151.

Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн: Підручник. – Харків: Право, 1999. – С.249-252.

Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. Навч. посіб. для студентів юрид. вузів та факультетів – К.: Олан, 2001. – С.183-190.

Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн: Хрестоматія для студентів юрид. вузів та факультетів. – К.: Вентурі, 1995. – С.114-118.


2

2
3


НЕ 2.5.

Російська імперія в ХІХ – на початку ХХ ст.

Загальна характеристика державного ладу Росії в 1 пол. ХІХ ст. Вищі державні органи. Центральні державні органи. Місцеве управління. Управління окраїнами.

Кодифікація права. Повне зібрання законів. Звід законів.

Скасування кріпосного права в Росії. Центральні і місцеві органи управління. Земська реформа. Міська реформа. Судова реформа. Фінансова реформа. Поліцейська реформа. Військова реформа. Контрреформи 1880-1890 рр.

Революція 1905-1907р.р. Державна Дума. Лютнева революція 1917 р. Проголошення Росії республікою.


Література:

Исаев И.А. История государства и права России. Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2001. – С.354-530.

История государство и права России. Учебник / Под ред. Ю.П. Титова. – М.: «Проспект», 1999. – С.166-259.

Титов Ю.П. Хрестоматия истории государства и права России. – М.: «Проспект», 1999. – С.232-292.


2

2
3


НЕ 2.6.

Утворення нових національних держав у Європі в другій половині ХІХ ст.

Рисорджименто в Італії. Об’єднання Італії в 1870 р. Конституція 1860 р. Італійська держава і папський престол.

Державний устрій Молдавії і Волощини. Об’єднання Молдавії і Волощини. Утворення Румунської держави. Конституція 1866 р.

Російсько-турецька війна 1877-1878 рр. Сан-Стефанський мирний договір. Утворення Болгарської держави. Тирновська конституція 1879 р. Виникнення Сербської держави. Конституції 1869 р. та 1888 р.


Література:

Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. – М.: Юристъ, 1995. – С.343-353.

Всеобщая история государства и права: Учебник для вузов / Под ред. проф. К.И. Батыра. – М.: Былина, 1999. – С.344-353.


2

-
2


НЕ 2.7.

Держава і право Японії в новий час

Революція Мейдзи в Японії. Реформи 60-80 рр. ХІХ ст. Конституція 1889 р. Імператор. Уряд. Державна рада. Парламент. Армія. Поліція. Судова система.

Джерела права.

Література:

Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія: Навч. посіб. для студентів юрид. спец. вищих закладів освіти / За ред. В.Д. Гончаренка. – К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2002. – С.549-557.

История государства и права зарубежных стран. Часть 2. Учебник для вузов / Под ред. проф. Крашенинниковой Н.А. и проф. Жидкова О.А. – М.: Изд. группа НОРМА-ИНФРА, 1998. – С.152-171.

Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн: Підручник. – Харків: Право, 1999.С.253-259.

Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. Навч. посіб. для студентів юрид. вузів та факультетів – К.: Олан, 2001. – С.191-197.

Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн: Хрестоматія для студентів юрид. вузів та факультетів. – К.: Вентурі, 1995. – С.119-121.

2

-
2


НЕ 2.8.

Держава і право Китаю в новий час

Цінська імперія в ХІХ ст. Імператор. Державна рада. Уряд. Місцеве управління. Армія. “100 днів реформ”. Особливості права.


Література:

Всеобщая история государства и права: Учебник для вузов / Под ред. проф. К.И. Батыра. – М.: Былина, 1999. – С.341-343.

История государства и права зарубежных стран. Часть 2. Учебник для вузов / Под ред. проф. Крашенинниковой Н.А. и проф. Жидкова О.А. – М.: Изд. группа НОРМА-ИНФРА, 1998. – С.172-179.


2

-
1


НЕ 2.9.

Державний лад і право країн Латинської Америки в новий час

Іспанські та португальські колонії в Латинській Америці. Війна за незалежність 1810-1826 рр. Утворення самостійних держав.

Конституції латиноамериканських держав. Політичні партії. Каудилізм. Еволюція державних режимів. Джерела права.


Література:

История государства и права зарубежных стран. Часть 2. Учебник для вузов. / Под ред. проф. Крашенинниковой Н.А. и проф. Жидкова О.А. – М.: Изд. группа НОРМА-ИНФРА, 1998. – С.180-204.

Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн: Підручник. – Харків: Право, 1999.-С.266-269.

Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: Учеб. пособие / Сост. В.Н. Садиков; Под ред. проф. Черниловского. – М.: Гардарика, 1998. – С.271-273.

Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. – М.: Юристъ, 1995. – С.361-368.1


НЕ 2.10.

Держава і право США в ХХ ст.

США після 1-ї світової війни. «Новий курс» Ф. Рузвельта. Конституційне законодавство . Зміни у виборчому праві. Посилення президентської влади. Роль конгресу. Верховний суд. Правоохоронні органи. Розвиток системи стримувань і противаг. Еволюція американського федералізму.

Зміни в джерелах та системі права.

Література:

Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія: Навч. посіб. для студентів юрид. спец. вищих закладів освіти / За ред. В.Д. Гончаренка. – К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2002. – С.558-576.

История государства и права зарубежных стран. Часть 2. Учебник для вузов / Под ред. проф. Крашенинниковой Н.А. и проф. Жидкова О.А. – М.: Изд. группа НОРМА-ИНФРА, 1998. – С.205-282, 578-617.

Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн: Підручник. – Харків: Право, 1999.- С.307-323.

Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. Навч. посіб. для студентів юрид. вузів та факультетів – К.: Олан, 2001. – С.249-269.

Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн: Хрестоматія для студентів юрид. вузів та факультетів. – К.: Вентурі, 1995. – С.122-130.

4

2
3


НЕ 2.11.

Новітня історія держави і права Великобританії

Централізація державної влади. Зростання ролі кабінету міністрів. Королівська влада. Сучасна судова система. Правоохоронні органи. Парламентаризм. Реформа парламенту 1949 р. Зміни у виборчому праві. Виборчі закони 1918, 1928, 1949 і 1969 рр.

Зміни в джерелах та системі права.

Література:

Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія: Навч. посіб. для студентів юрид. спец. вищих закладів освіти / За ред. В.Д. Гончаренка. – К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2002. – С.577-591.

История государства и права зарубежных стран. Часть 2. Учебник для вузов / Под ред. проф. Крашенинниковой Н.А. и проф. Жидкова О.А. – М.: Изд. группа НОРМА-ИНФРА, 1998. – С.266-282, 536-577.

Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн: Підручник. – Харків: Право, 1999. - С.324-334.

Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. Навч. посіб. для студентів юрид. вузів та факультетів – К.: Олан, 2001. – С.191-199.

Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн: Хрестоматія для студентів юрид. вузів та факультетів. – К.: Вентурі, 1995. – С.149-151.4

2
2


НЕ 2.12.

Держава і право Франції у ХХ ст.

Третя республіка між двома світовими війнами. Партійна сис­тема.

Зміни в державному ладі і політичному режимі. Боротьба проти фашизму. Народний фронт.

Зміни у виборчому праві. Виборчі закони 1919, 1927 рр. Падіння ролі парламенту і посилення уряду.

Франція у другій світовій війні. Режим Віші.

Виникнення Четвертої республіки. Конституція 1946 р. Політичний режим у 1946- 1958 рр.

Конституція 1958 р. Державний лад П'ятої республіки.

Основні джерела та риси права.

Література:

Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія: Навч. посіб. для студентів юрид. спец. вищих закладів освіти / За ред. В.Д. Гончаренка. – К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2002. – С.653-670.

История государства и права зарубежных стран. Часть 2. Учебник для вузов / Под ред. проф. Крашенинниковой Н.А. и проф. Жидкова О.А. – М.: Изд. группа НОРМА-ИНФРА, 1998. – С.283-300.

Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн: Підручник. – Харків: Право, 1999. - С.355-347.

Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. Навч. посіб. для студентів юрид. вузів та факультетів – К.: Олан, 2001. – С.285-290.


2

2
3


НЕ 2.13.

Держава і право Німеччини у ХХ ст.

Веймарська конституція 1919 р. Державний устрій Веймарської республіки (1919-1933 рр.).

Встановлення нацистської диктатури в Німеччині. Механізм нацистської диктатури. Тоталітарний політичний режим. Крах нацистської диктатури.

Потсдамські угоди. Утворення ФРН. Окупаційний статут. Конституція ФРН 1949 р. Державний лад ФРН.

Утворення НДР. Державний лад НДР.

Об’єднання Німеччини (1990 р.)

Характерні риси права.


Література:

Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія: Навч. посіб. для студентів юрид. спец. вищих закладів освіти / За ред. В.Д. Гончаренка. – К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2002. – С.592-632.

История государства и права зарубежных стран. Часть 2. Учебник для вузов / Под ред. проф. Крашенинниковой Н.А. и проф. Жидкова О.А. – М.: Изд. группа НОРМА-ИНФРА, 1998. – С.348-365.

Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн: Підручник. – Харків: Право, 1999. - С.253-259.

Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. Навч. посіб. для студентів юрид. вузів та факультетів – К.: Олан, 2001. – С.270-284.

2

2
3


НЕ 2.14.

Новітня історія держави і права Японії

Особливості суспільного ладу Японії в період між двома світовими війнами. Військово-монархічна диктатура. “Нова політична структура”. Агресивна зовнішня політика. Розгром Японії у другій світовій війні.

Конституція 1946 р. Демократизація політичного життя. Державний лад Японії.

Зміни в джерелах та системі права.

Література:

Всеобщая история государства и права: Учебник для вузов / Под ред. проф. К.И. Батыра. – М.: Былина, 1999. – С.455-459.

История государства и права зарубежных стран. Часть 2. Учебник для вузов / Под ред. проф. Крашенинниковой Н.А. и проф. Жидкова О.А. – М.: Изд. группа НОРМА-ИНФРА, 1998. – С.429-452.

Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія: Навч. посіб. для студентів юрид. спец. вищих закладів освіти / За ред. В.Д. Гончаренка. – К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2002. – С.693-695.

Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн: Підручник. – Харків: Право, 1999. - С.373-377.


2

-
1


НЕ 2.15.

Державно-правовий розвиток країн Латинської Америки у ХХ ст.

Нові тенденції в розвитку політичних систем латиноамериканських країн після другої світової війни. Військові диктатури. “Суперпрезидентські” республіки.

Конституційне законодавство. Основні інститути цивільного права. Особливості кримінального права.


Література:

История государства и права зарубежных стран. Часть 2. Учебник для вузов / Под ред. проф. Крашенинниковой Н.А. и проф. Жидкова О.А. – М.: Изд. группа НОРМА-ИНФРА, 1998. – С.478-497.

Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: Учеб. пособие / Сост. В.Н. Садиков; Под ред. проф. Черниловского. – М.: Гардарика, 1998. – С.375-380.


2

-
1


НЕ 2.16.

Держава і право постсоціалістичних країн Європи

“Оксамитові” революції в країнах південно-східної Європи. Зміни в державному ладі. Демократизація політичних режимів. Основні зміни в системах права.


Література:

Конституции государств Восточной Европы. - Учебное пособие / Отв. ред. д.ю.н. Д.А. Ковачев. – М.: Изд. группа ИНФРА. М. – НОРМА, 1996. – С.3-154.


1


НЕ 2.17.

Державно-правовий розвиток країн СНД

Розпад СРСР. Утворення СНД. Міжнародно-правовий статус СНД.

Розвиток державних інститутів в колишніх радянських республіках.

Зміни в джерелах та системах права.


Література:

Алма-Атинская декларация: [Об образовании СНГ в составе одиннадцати республик бывшего Советского Союза] // Известия. – 1991. – 23 декабря..

Конституции стран-членов СНГ. – Ереван: Мхитар Гоше 1997. – 328 с.

Соглашение о координационных институтах СНГ // Известия. – 1991. – 23 декабря.


2

-
120 18 35 Всього за модулем 2

Модуль контроль підсумковий (екзамен)


Всього балів
Схожі:

Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни «Логіка (загальна та юридична)»
move to 0-6209545
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Методологія юридичної науки ”
Знання, пізнання та його форми. Виникнення науки. Наука та практика. Наукове знання як система. Особливості та структура наукового...
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Методологія юридичної науки ”
Знання, пізнання та його форми. Виникнення науки. Наука та практика. Наукове знання як система. Особливості та структура наукового...
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни «Логіка (загальна та юридична)»
Предмет юридичної логіки. Історичні етапи розвитку логіки. Основні закони юридичного мислення
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Формування І розвиток української філософії права”
Формування філософської думки на українських землях в період зародження І розвитку феодальних відносин (іх-хш ст.)
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Формування І розвиток української філософії права”
Формування філософської думки на українських землях в період зародження І розвитку феодальних відносин (іх-хш ст.)
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни
Розуміти І знати об'єкт І предмет країнознавчих досліджень, історію та функції країнознавства, методи країнознавчих досліджень
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Логіка права”
Логіка права як наука про логічну природу права, про закономірності I специфіку правового мислення
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Логіка права”
Логіка права як наука про логічну природу права, про закономірності I специфіку правового мислення
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Юридична герменевтика ”
Становлення проблеми взаємозв’язку права І мови в історії правової думки. Зв’язок мовознавства, правознавства з філософією. Філософська...
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Юридична герменевтика ”
Становлення проблеми взаємозв’язку права І мови в історії правової думки. Зв’язок мовознавства, правознавства з філософією. Філософська...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи