E-mail: library ssu@ukr net icon

E-mail: library ssu@ukr net
Скачати 103.12 Kb.
НазваE-mail: library ssu@ukr net
Дата13.07.2012
Розмір103.12 Kb.
ТипДокументи

Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

33-10-39 http://library.sumdu.edu.ua

e-mail: library_ssu@ukr.net


Наука України:

Поточний інформаційний список за І кв. 2009 р.

Україна. Президент.

Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери з метою створення умов для дальшого розвитку науки в Україні, підвищення її ролі в соціально-економічних процесах: указ Президента України від 16 травня 2008 р. № 444/2008 / Україна. Президент // Післядипломна освіта в Україні. – 2008. – № 2. –

С. 106.Україна. Президент.

Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2009 рік: розпорядження Президента України від 16 грудня 2008 року №336/2008-рп

/ Україна. Президент // Урядовий кур'єр. – 2008. – № 241.-

23 грудня. – С. 12.Україна. Верховна Рада.

Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2008 рік: постанова Верховної Ради України від 15 січня 2009 року № 871-VI / Україна. Верховна Рада // Голос України. – 2009. – № 15.-

29 січня. – C. 3.Україна. Кабінет Міністрів.

Про затвердження Державної цільової економічної програми "Створення в Україні інноваційної інфраструктури" на

2009-2013 роки: постанова Кабінету Міністрів України від

14 травня 2008 р. N 447 / Україна. Кабінет Міністрів // Наука та інновації. – 2009. – № 1, Том 5. – С. 5-28.Україна. ВАК.

Паспорт спеціальності 12.00.11 - міжнародне право: Затверджено постановою президії ВАК України від 8 жовтня

2008 р. № 45-06/7 / Україна. ВАК // Бюлетень вищої атестаційної комісії України. – 2009. – № 2. – С. 8-10.Україна. ВАК.

Паспорт спеціальності 12.00.12 - філософія права: Затверджено постановою президії ВАК України від 21 травня

2008 р. № 38-06/6 / Україна. ВАК // Бюлетень вищої атестаційної комісії України. – 2009. – № 2. – С. 10-11.Україна. ВАК.

Паспорт спеціальності 19.00.06 - юридична психологія: Затверджено постановою президії ВАК України від 8 жовтня

2008 р. № 45-06/7 / Україна. ВАК // Бюлетень вищої атестаційної комісії України. – 2009. – № 2. – С. 11-12.Україна. ВАК.

Паспорт спеціальності 13.00.02 - теорія та методика навчання (загальновійськові та військово-спеціальні дисципліни): Затверджено постановою президії ВАК України від 9 квітня 2008 р. № 30-06/4) / Україна. ВАК // Бюлетень вищої атестаційної комісії України. – 2009. – № 2. – С. 12-13.Україна. ВАК.

Паспорт спеціальності 21.03.01 - гуманітарна та політична безпека держави (політичні науки): Затверджено постановою президії ВАК України від 12 березня 2008 р. № 2-08/3 / Україна. ВАК // Бюлетень вищої атестаційної комісії України. – 2009. –

№ 2. – С. 13-14.Україна. ВАК.

Паспорт спеціальності 21.03.02 - регіональна безпека держави (політичні науки): Затверджено постановою президії ВАК України від 12 березня 2008 р. № 2-08/3 / Україна. ВАК // Бюлетень вищої атестаційної комісії України. – 2009. – № 2. – С. 14-15.Україна. ВАК.

Паспорт спеціальності 21.03.03 - геополітика (політичні науки): Затверджено постановою президії ВАК України від

12 березня 2008 р. № 2-08/3 / Україна. ВАК // Бюлетень вищої атестаційної комісії України. – 2009. – № 2. – С. 15-16.Україна. ВАК.

Паспорт спеціальності 12.00.10 - судоустрій; прокуратура та адвокатура: Затверджено постановою президії ВАК України від

8 жовтня 2008 р. № 45-06/7 / Україна. ВАК // Бюлетень вищої атестаційної комісії України. – 2009. – № 2. – С. 7-8.Україна. Президія Національної академії наук.

Про використання бюджетних коштів установами НАН України у 2009 році в умовах фінансової кризи: постанова Президії Національної академії наук України від 14.01 2009 № 9

/ Україна. Президія Національної академії наук // Украинская техническая газета. – 2009. – № 9.- 26 февраля. – С. 5.

Андрейцев, В.В. Суб'єкти договірних правовідносин на виконання науково-дослідних робіт: проблемно-постановчий контекст / В.В.Андрейцев // Часопис Київського університету права. – 2008. – № 4. – С. 136-142.Басанская, Л. Виктор Ивченко: Развитие национальной инновационной системы требует комплексного подхода

/ Л.Басанская // Винахідник і раціоналізатор. – 2008. – № 12. –

С. 24.Беляева, С. Разобрали на цитаты. Издательство Elsevier и Научная библиотека eLibrary.RU назвали самых продуктивных российских ученых / С.Беляева // Поиск. – 2008. – № 51.-

19 декабря. – С. 21.Булкин, И.А. Рецензия на книгу И.Ю.Егорова "Наука и инновации в процессах социально-экономического развития"

/ И.А.Булкин // Проблеми науки. – 2008. – № 12. – С. 44-46.Булюбаш, Б. Нарратив между наукой и образованием

/ Б.Булюбаш // Знание - сила. – 2009. – № 1. – С. 15-21.Від Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки // Голос України. – 2009. – № 1.- 9 січня. – С. 12.Гаташ, В. Наука и кризис: погибнуть, выжить или развиваться? Когда заканчиваются деньги - это плохо. Гораздо хуже, когда заканчиваются идеи. Критическую ситуацию в науке комментирует академик НАН Украины, директор НТК "Институт монокристаллов" Владимир Семиноженко / В.Гаташ // Украинская техническая газета. – 2009. – № 9.- 26 февраля. – С. 4.10 научных открытий года: По традиции в декабре американский журнал Time определил десятку главных научных событий уходящего года // Украинская техническая газета. –

2009. – № 1-2.- 8 января. – С. 13.До 10-річчя створення Науково-дослідного центру правової інформатики Академії правових наук України // Правова інформатика. – 2009. – № 1(21). – С. 3-8.Дынич, В.И. Формирование инновационного сознания: амбивалентный статус популяризации науки / В.И.Дынич // Alma mater. – 2008. – № 9. – С. 52-56.II Міжнародний форум "Трансфер технологій та інновацій"

// Світ. – 2008. – № 47-48.- грудень. – С. 3.Єгоров, І.Ю. Проблеми технологічного трансферу та шляхи їх подолання в Україні / І.Ю.Єгоров, В.О.Чехун, В.Ю.Грига

// Проблеми науки. – 2008. – № 12. – С. 15-21.Криворученко, В.К. От традиции к новаторству. Автореферат диссертации: каким ему быть? / В.К.Криворученко

// Alma mater. – 2008. – № 11. – С. 13-21.Лауреати Нобелівської премії 2008 року

/ матеріал підготовлено за публікаціями:

http: www.epochtimes.com.ua/articles/view/2/11901.html,

http: //fizika.net.ua/index.php?newsid=34,

http: //fizika.net.ua/index.php?newsid=45

// Науково-технічна інформація. – 2008. – № 4. – С. 67.Лещинская, А.Ф. К оценке экономической эффективности реализации наукоёмких технологий / А.Ф.Лещинская

// Менеджмент в России и за рубежом. – 2008. – № 6. – С. 62-64.Лідери наукового пошуку: Хто отримав Нобелівську премію 2008 року // Вісник НАН України. – 2008. – № 12. – С. 52-54.Майбутнє за новими технологіями: Президент В.Ющенко вручив Державні премії України в галузі науки і техніки, а також щорічні премії молодим ученим // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 15.- 29 січня. – С. 3.Максімова, В. Впливові чинники розвитку університетської науки на загальнонаціональному та регіональному рівнях

/ В.Максімова // Економіст. – 2008. – №11. – С. 50-53.Малицький, Б.А. Про науково-технологічну та інноваційну політику Росії / Б.А.Малицький // Наука та інновації. – 2008. –

№ 6, Том 4. – С. 103-105.Матвєєва, Л.В. Становлення Української академії наук (1918-1928 рр.) / Л.В.Матвєєва // Український історичний журнал. – 2008. – № 6. – С. 4-26.Мировая практика государственной поддержки исследовательских университетов: Новости образования в мире

// Alma mater. – 2008. – № 11. – С. 46.Моисеева, Н. Придать науке инновационный импульс

/ Н.Моисеева // Изобретатель и рационализатор. – 2008. – № 12. – С. 16-17.Набок, С.В. Українська академія наук як чинник формування національного наукового простору / С.В.Набок

// Український історичний журнал. – 2008. – № 6. – С. 38-46.Національній академії наук України - 90 років // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2008. – Том 51, № 4. – С. 7-16.Овчинникова, Т.И. Отраслевой сектор науки в контексте инновационных процессов / Т.И.Овчинникова, Г.В.Беляева

// Менеджмент в России и за рубежом. – 2008. – № 6. – С. 82-85.О деятельности Президиума РАН в 2001-2007 годах. Доклад главного ученого секретаря Президиума РАН академика В.В.Костюка // Вестник Российской Академии Наук. – 2008. –

Том 78, № 11. – С. 973-981.О деятельности Президиума Российской академии наук в 2001-2007 годах. Постановление Общего собрания РАН // Вестник Российской Академии Наук. – 2008. – Том 78, № 11. – С. 997-999.Перечень публикаций "Экономических наук" - "Российского экономического журнала" за 50 лет // Российский экономический журнал. – 2008. – №7/8. – С. 73-126. – Продолжение. Начало в

№ 5-6 за 2008 г.Перелік дисертаційних досліджень, захищених в Україні з наукової спеціальності "Економічні науки": (за період 2008.01.01-2008.06.31) // Науково-технічна інформація. – 2008. – № 4. –

С. 68-70.Перечень публикаций "экономических наук" - "Российского экономического журнала" за 50 лет // Российский экономический журнал. – 2008. – № 9-10. – С. 59-128.Президент призначив гранти молодим ученим. Троє з них представляють СумДУ: Олена Біловодська - кандидат економічних наук, доцент; Станіслав Мелейчук - кандидат технічних наук, старший викладач; : Леонід Таранюк - кандидат економічних наук, доцент // Суми і сумчани. – 2008. – № 52.- 26 грудня. – С. 2.Президент призначив гранти молодим ученим із Сум : Троє з них представляють СумДУ: кандидат економічних наук Олена Біловодська, кандидат технічних наук Станіслав Мелейчук, кандидат економічних наук Леонід Таранюк // Сумщина. – 2009. – № 4-5.-16 січня. – С. 1.Сергієнко, І. Наукові ідеї академіка В.М. Глушкова та розвиток сучасної інформатики / І.Сергієнко // Вісник НАН України. – 2008. – № 12. – С. 9-29.Сохранить положительную динамику в развитии отечественной науки: Дневник общего собрания Российской Академии наук // Вестник Российской Академии Наук. – 2008. – Том 78, № 11. – С. 963-966.Терлецька, І.М. Особливості американського медичного сленгу / І.М.Терлецька, Н.О.Васько // Нові технології навчання. – 2008. – № 54. – С. 54-55.Терлецька, І.М. Особливості спілкування в англомовному комп`ютерному середовищі / І.М.Терлецька // Проблеми освіти. – 2008. – № 56. – С. 55-58.Теряева, Н. За тайнами прошлого ради будущего : NICA - базирующийся на нуклотроне сверзпроводящий высокоэнергетический ускорительный комплекс тяжелых ионов на встречных пучках / Н.Теряева // Знание - сила. – 2009. – № 1. –

С. 47-54.Толок, В.Т. Последнее задание Курчатова: К 100-летию со дня рождения И.В.Курчатова / В.Т.Толок // Университеты. – 2008. – С. 90-103.Тырнов, В. В горящую избу войдет...: В Музеи истории компьютера выставлена копия разностной машины Чарльза Бэббиджа, построенная по его чертежам 150-летней давности Лондонским музеем науки / В.Тырнов // Украинская техническая газета. – 2009. – № 10.- 5 марта. – С. 12.Тырнов, В. Давать или не давать?: [Финансирование научных разработок] / В.Тырнов // Украинская техническая газета. – 2009. – № 11.- 12 марта. – С. 5.Унікальні надбання НАН України для науки, держави та нащадків / О.Созінов, О.Левчук, О.Дембновецький, Ф.Пацюк

// Вісник НАН України. – 2008. – № 12. – С. 30-37.Фельдштейн, Д.И. Экспертные советы ВАК и их роль в подготовке кадров высшей квалификации / Д.И.Фельдштейн

// Alma mater. – 2008. – № 10. – С. 12-17.Цирфа, Ю. Нобелівський скандал - премія миру: 10 грудня вручатимуть премії Альфреда Нобеля / Ю.Цирфа // Віче. – 2008. – № 23(236). – С. 14-15.Щур, Е. Національній академії наук - 90 / Е.Щур // Науковий світ. – 2009. – № 1. – С. 27.Як зупинити занепад наукових шкіл: У парламенті зареєстровано проект постанови про проведення парламентських слухань "Стратегія інноваційного розвитку України на

2010-2020 роки в умовах глобалізації викликів" // Голос України. – 2009. – № 14.-28 січня. – С. 3.Місця збереження документів:


Інформаційно-бібліографічний відділ – 2 поверх

Учбовий зал – 3 поверх

Науковий зал – 4 поверх

Схожі:

E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Высшее образование в Республике Казахстан. – oecd; The world bank, 2007. – 256 с. – Дар
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Буркальцева, Д. Механізми кредитування економіки в умовах трансформаційних перетворень / Д. Буркальцева
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
С євроатлантична інтеграція України: рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ,...
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Андрусенко, Н. Україна в рейтингу конкурентоспроможності країн світу / Н. Андрусенко // Праця І зарплата. – 2009. – №19. 20 травня. –...
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Видатні наукові відкриття : Для дітей середнього шкільного віку / В. М. Скляренко, Т. В. Іовлєва, О. Ю. Очкурова. – Х. Фоліо, 2008. –...
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Авангард в авангарде: очередной чемпионат области по госоку рю каратэ традиционно прошел в гостеприимных стенах Сумгу // Данкор....
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Авангард в авангарде: очередной чемпионат области по госоку рю каратэ традиционно прошел в гостеприимных стенах Сумгу // Данкор....
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Бабиніна, А. Назустріч ювілею: у 2012 році Машинобудівний коледж Сумду відсвяткує своє 95-річчя / А. Бабиніна, А. Холод // Резонанс....
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Бабиніна, А. Назустріч ювілею: у 2012 році Машинобудівний коледж Сумду відсвяткує своє 95-річчя / А. Бабиніна, А. Холод // Резонанс....
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Про внесення зміни до статті 65 Закону України "Про вищу освіту": Закон України від 19 лютого 2009 року №1024-vi
E-mail: library ssu@ukr net iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
Творча зустріч з Андрієм Курковим, українським письменником, журналістом, кіносценаристом
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи