Наука України Поточний інформаційний список icon

Наука України Поточний інформаційний список
Скачати 56.93 Kb.
НазваНаука України Поточний інформаційний список
Дата13.07.2012
Розмір56.93 Kb.
ТипДокументи

Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

0542-33-10-39 library.sumdu.edu.ua | library_ssu@ukr.net
Наука України

Поточний інформаційний список

за ІIІ квартал 2010 року

Україна. Кабінет Міністрів.

Деякі питання діяльності Державного комітету з питань науки, інновацій та інформатизації: постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 2010 р. № 675 /Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2010. – № 142.- 4 серпня. – С. 17-18.Україна. Президія ВАК.

Про внесення електронного наукового видання до переліку наукових фахових видань України: із постанови президії ВАК України від 26 травня 2010 р. № 2-05/4 /Україна. Президія ВАК //Бюлетень вищої атестаційної комісії України. – 2010. – № 6. – С.13.Україна. Президія ВАК.

Про внесення періодичних друкованих наукових фахових видань до нового переліку наукових фахових видань України: із постанови президії ВАК України від 26 травня 2010 р. № 1-05/4 / Україна. Президія ВАК // Бюлетень вищої атестаційної комісії України. – 2010. – № 6. – С. 2-10.Україна. Президія ВАК.

Про внесення періодичних друкованих наукових фахових видань до нового переліку наукових фахових видань України: із постанови президії ВАК України від 26 травня 2010 р. № 5-08/4-з / Україна. Президія ВАК // Бюлетень вищої атестаційної комісії України. – 2010. – № 6. – С. 13.Україна. Президія ВАК.

Про затвердження змін до переліку спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань: із наказу ВАК України від 29.04.2010 №273 / Україна. Президія ВАК // Бюлетень вищої атестаційної комісії України. – 2010. – № 6. – С. 11-12.

Бандурина, И.А. Этос науки и этика ученого /И.А.Бандурина // Высшее образование в России. – 2010. – № 5. – С. 161-164.Брюханов, В.В. Развитие научной и инновационной деятельности: [Калининградский государственный технический университет] / В.В.Брюханов // Высшее образование в России. – 2010. – № 7. – С. 56-64.В Госдуме обсудили проблемы российской науки и инноваций // Alma mater. – 2010. – № 4. – С. 5.Голенок, Л.Н. Менеджмент научной продукции студентов /Л.Н.Голенок // Alma mater. – 2010. – № 4. – С. 47-51.Горовий, В. Соціальні інформаційні комунікації і розвиток бібліотечної діяльності / В.Горовий // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. – 2009. – Вип. 23. – С.7-25.Денисенко, Т.Л. Анализ программного обеспечения для управления проектами при внедрении информационных систем /Т.Л.Денисенко, Ю.И.Мерзликина, В.Г.Концевич // Вісник Сумського державного університету. Технічні науки. – 2010. – №1. – С. 68-76.Звітна доповідь президента НАН України, академіка НАН України Б.Є. Патона "Про основні підсумки діяльності у 2009 році та перспективи розвитку Національної академії наук України" //Наука та наукознавство. – 2010. – № 2. – С. 3-14.Зольникова, Л.М. Аспирант как научный руководитель НИРС (Научно-исследовательская работа студентов) /Л.М.Зольникова, Б.Б.Мойзес, И.И.Сквирская // Высшее образование в России. – 2010. – № 7. – С. 151-154.Клименко, Н. Рейдеры в науке: в украинском обществе формируется новый вид захватничества - интеллектуальный /Н.Клименко, Е.Карпиловская // День. – 2010. – № 167-168.- 17-18 сентября. – С. 7.Короденко, М. Наукова і науково-технічна діяльність, її вдосконалення / М.Короденко // Освіта України. – 2010. – № 51-52.- 9 липня. – С. 2.Костенко, О. Про підвищення ролі суспільних наук у модернізації України / О.Костенко // Віче. – 2010. – № 13. – С. 25-27.Летута, С.Н. Об организации научно-исследовательской деятельности в классическом университете: [Оренбургский государственный университет] / С.Н.Летута // Высшее образование в России. – 2010. – № 7. – С. 121-125.Локтєв, В. Цивілізаційний регрес в Україні як переддень національної катастрофи / В.Локтєв // Науковий світ. – 2010. –

№ 7. – С. 2-4.Лучников, В. Отечественная наука по-настоящему решает проблемы электроэнергетического производства: на соискание государственной премии в области науки и техники за 2010 год /В.Лучников // Голос Украины. – 2010. – № 170.- 14 сентября. – С.14.Любаренко, Л. Науково-дослідна робота Національної парламентської бібліотеки України (1969-2009): стан і тенденції /Л.Любаренко // Бібліотечна планета. – 2010. – № 1. – С. 9-13.Меморандум про взаєморозуміння між міжнародною асоціацією академій наук і міжнародною асоціацією державних органів атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації // Бюлетень вищої атестаційної комісії України.– 2010.– № 8. – С. 4.Михуринская, Е.А. Подходы к определению сущности и предпосылок формирования инновационной среды социально ориентированной экономики региона / Е.А.Михуринская //Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 28. – С. 156-164.Наумовець, А.Г. Від фундаментальних досліджень до комерціалізації результатів: досвід і завдання НАН України /А.Г.Наумовець // Наука та наукознавство. – 2010. – № 2. – С. 21-31.Никольский, В.С. О признании теологии в качестве отрасли научного знания / В.С.Никольский // Высшее образование в России. 2010. – № 5. – С.112-119.О привлечении ведущих ученых в российские вузы // Alma mater. – 2010. – № 4. – С. 4-5.Рішення ХІ Конференції міжнародної асоціації державних органів атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (МАДАТ), 22-23 червня 2010 р. м. Київ // Бюлетень вищої атестаційної комісії України. – 2010. – № 8. – С. 2-3.Рожен, А. В Украине запланированы суперсенсации в науке: Институт термоэлектричества выпускает особый микроавтобус и самый большой в мире генератор / А.Рожен // День. – 2010. – №167-168.- 17-18 сентября. – С. 10.Семенюк, Е. Наука як фактор збереження цивілізації і культури / Е.Семенюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Філософські науки. – 2010. – № 661. – С.3-7.Стенограмма выступления премьер-министра РФ В.В.Путина на общем собрании Российской академии наук: новости образования в России // Alma mater. – 2010. – № 5. – C. 3-4.Трахтенберг, І. Наука на підступах до хвороб цивілізації: інститут фізіології імені О.Богомольця НАН України висунув працю "Молекулярні механізми порушення метаболізму білку: причини, наслідки та шляхи корекції" на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки. Йдеться про проблему наслідків антропогенного впливу на біосферу, виникнення так званих "хвороб цивілізації" / І.Трахтенберг // Дзеркало тижня. – 2010. – №26.- 10-17 липня. – С. 12.Хохлов, Д.Р. О проблемах физической науки и образования в современных условиях / Д.Р.Хохлов // Alma mater. – 2010. – №3. – С. 20-27.Чем привлекательна Америка для ученых: новости образования в мире // Alma mater. – 2010. – № 2. – С. 56-57.Шпак, В. Батько парашута: створення Глібом Котельниковим рятувального пристрою для авіаторів / В.Шпак //Урядовий кур'єр. – 2010. – № 169.- 14 вересня. – С. 9.
Схожі:

Наука України Поточний інформаційний список iconНаука України: Поточний інформаційний список
Про присудження Державних премій України в галузі науки І техніки 2007 року: Указ Президента України від 10 грудня
Наука України Поточний інформаційний список iconНаука України: Поточний інформаційний список
Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери: Указ Президента України від 16 травня 2008 року
Наука України Поточний інформаційний список iconНаука України: Поточний інформаційний список, III кв. 2007р
Про внесення зміни до статті 5 Закону України Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, галузевих...
Наука України Поточний інформаційний список iconНаука України Поточний інформаційний список
Про наукові парки: закон України від 25 червня 2009 року №1563-vi / Україна. Закони // Голос України. – 2009. – №149
Наука України Поточний інформаційний список iconНаука України Поточний інформаційний список
Про внесення зміни до Закону України "Про наукову І науково-технічну діяльність": Закон України від 3 грудня 2009 року №1748-vi /...
Наука України Поточний інформаційний список iconНаука України Поточний інформаційний список
Про внесення зміни до статті 24 Закону України "Про наукову І науково-технічну діяльність" : Закон України від 2 грудня 2010 р. №2745-vi...
Наука України Поточний інформаційний список iconНаука України Поточний інформаційний список
Про внесення зміни до статті 24 Закону України "Про наукову І науково-технічну діяльність" : Закон України від 2 грудня 2010 р. №2745-vi...
Наука України Поточний інформаційний список iconНаука України: Поточний інформаційний список за іiiкв. 2008 р
Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери: Указ Президента України від 16 травня 2008 року №444 / Україна. Президент...
Наука України Поточний інформаційний список iconНаука України Поточний інформаційний список
Про внесення змін до Закону України "Про пріоритетні напрями розвитку науки І техніки" : Закон України від 9 вересня 2010 року №2519-vi...
Наука України Поточний інформаційний список iconНаука України Поточний інформаційний список
Про внесення змін до Закону України "Про пріоритетні напрями розвитку науки І техніки" : Закон України від 9 вересня 2010 року №2519-vi...
Наука України Поточний інформаційний список iconНаука України Поточний інформаційний список
Деякі питання діяльності Державного комітету з питань науки, інновацій та інформатизації: постанова Кабінету Міністрів України від...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи