Найважливіші наукові та науково-технічні розробки одеського державного екологічного університету завершені у 2008 р icon

Найважливіші наукові та науково-технічні розробки одеського державного екологічного університету завершені у 2008 р
Скачати 124.96 Kb.
НазваНайважливіші наукові та науково-технічні розробки одеського державного екологічного університету завершені у 2008 р
Гопченко Є. Д
Дата29.05.2012
Розмір124.96 Kb.
ТипДокументи

Найважливіші наукові та науково-технічні розробки ОДЕСЬКОГО Державного екологічного університету завершені у 2008 р.

РОЗРОБКА 1


Назва розробки: Теоретичне обґрунтування нормативної бази для розрахунку максимального стоку з невеликих водозборів України

Автори: Гопченко Є. Д., д. г. н., Овчарук В.А., к.г.н., доц., Шакірзанова Ж.Р., к. г. н., доц.

Основні характеристики, суть розробки: Проведено обґрунтування параметрів формул максимального стоку операторного типу та граничної інтенсивності для невеликих водозборів України. Результати НДР можна розглядати, як один із можливих варіантів побудування нових нормативних документів в Україні, повязаних із удосконаленням діючого СНіП 2.01.14-83.
^

Патенто- конкурентоспроможні результати: не визначались

Порівняння із світовими аналогами: Відповідає рівню світових аналогів.


Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість: Пропонується нова науково-методична база по розрахунках максимального стоку невеликих річок України для створення нового нормативного документу, замість морально застарілого Сніп 2.01.14-83.

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки: Держводгосп України, Гідрометеорологічна служба України.

Стан готовності розробки: Розробка закінчена і може бути використана як основа при створенні нового нормативного документа по розрахунках стоку невеликих річок України.

.^ Результати впровадження: Впроваджено в учбовий процес при підготовці фахівців за спеціальністю «гідрологія та гідрохімія». Представлено до впровадження в Держводгосп України.

Адреса: Одеський державний екологічний університет, 65016, Одеса, вул.Львівська, 15. , каф. гідрології суші.

Телефон: (0482) 32-67-46 , Факс: (0482) 42-77-67 , E-mail: gidro@ogmi.farlep.odessa.ua
^

РОЗРОБКА 2
Назва розробки: Оцінка впливу змін клімату на зерновий баланс України.

Автори: Польовий А. М. – д. г. н., проф.; Божко Л.Ю. – к. г. .н., доц.


^ Основні характеристики, суть розробки: Отримані кількісні оцінки зміни агрокліматичних умов вирощування озимих і ярових зернових культур та впливу цих змін на рівень врожайності зерна та валових зборів зерна в Україні; кількісна оцінка зміни грунтово-кліматичних зон України; оцінка ймовірності посушливих явищ при реалізації сценаріїв зміни клімату; наукове обґрунтування заходів щодо адаптації сільського господарства України до очікуваних змін клімату.
^

Патенто- конкурентоспроможні результати: В Україні аналогів немає.


  1. Порівняння із світовими аналогами: Використана наукова основа розробки – динамічна модель формування продуктивності сільськогосподарських культур, методи автоматизації виконання розрахунків, перелік отриманної вихідної інформації відповідають світовому рівню.

^ Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість: Розробка може бути використана для наукового обгрунтування поліпшення малопродуктивних земель.

^ Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки: Отримані результати досліджень будуть використані в системі Міністерства агропромислової політики України: при оптимізації структури посівних площ зернових культур в Україні, зміні оптимальних строків сівби та строків збирання урожаю, перегляду складу вирощуваних сортів зернових культур та розподілу спеціалізованих зон насінництва в умовах зміни клімату; як рекомендації щодо врахування фактору зміни клімату при розробці державної політики в сфері виробництва зерна в Україні

^ Стан готовності розробки: 100 %

Результати впровадження: Розробка передана в Міністерство агропромислової політики України.

Адреса: Одеський державний екологічний університет, 65016, Одеса, вул.Львівська, 15, каф. агрометеорології та агрометпрогнозів.

Телефон: (0482) 32-67-45 , Факс: (0482) 42-77-67 , E-mail: apolevoy@te.net.ua

РОЗРОБКА 3

Назва розробки: Ранжування території і акваторії південних регіонів України за рівнем природно-техногенної небезпеки з метою управління якістю довкілля

^

Автори: Сафранов Т.А., д.г.-м.н., проф., Чугай А.В., к.г.н., доц., Волков А.І.


Основні характеристики, суть розробки: Отримана оцінка негативних природних і природно-техногенних процесів, встановлені види й отримана оцінка рівнів техногенного впливу на стан довкілля, що є важливим інструментом управління в галузі охорони довкілля, раціонального природокористування та забезпечення екологічної безпеки. За результатами проведених досліджень: наведені загальні принципи і підходи до ранжування територій за ступенем техногенного навантаження, надана інформація щодо диференціації регіонів Одеської області за ступенем антропогенного навантаження на природні середовища з застосуванням кластерного аналізу; проведено районування території м. Одеси за ступенем забруднення твердими домішками (пилом та сажею) на основі розрахунку фонових концентрацій; наведена інформація щодо ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки північно-західного Причорномор’я; проаналізовані підходи щодо оцінки природних вод; виконано ранжування акваторії північно-західного шельфу Чорного моря за ступенем антропогенного забруднення.
^

Патенто- конкурентоспроможні результати: не визначались.


Порівняння із світовими аналогами: Отримані результати відповідають світовому рівню наукових розробок екологічного спрямування.

^ Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість: Результати розробки є важливим інструментом управління охороною довкілля, раціональним природокористуванням та забезпеченням екологічної безпеки, сприяють запобіганню економічного збитку.

^ Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки: Структурні підрозділи Міністерства охорони навколишнього природного середовища України. Впроваджено в учбовий процес при підготовці фахівців за спеціальністю «екологія та охорона навколишнього середовища» в Одеському державному екологічному університеті.
^

Стан готовності розробки: 100 %.


Результати впровадження: Розробка підготована до впровадження.

Адреса: Одеський державний екологічний університет, 65016, Одеса, вул.Львівська, 15, каф. прикладної екології.

Телефон: (048) 785-27-16 , Факс: (0482) 42-77-67 , E-mail: synop@ogmi.farlep.odessa.ua.


РОЗРОБКА 4

^

Назва розробки: Економіко-екологічний механізм підвищення ефективності природокористування та природоохоронної діяльності


Автори: Ковальов В.Г., д.е.н., проф.; Колонтай С.М., к.е.н., доц; Подгорна Д.М., к.е.н., доц; Павленко О.П., к.е.н., доц.; Розмаріна А.Л., к.е.н., доц. та інш.

^ Основні характеристики, суть розробки: Визначено напрямки формування економічного механізму удосконалення природокористування та природоохоронної діяльності; проаналізовано економічний механізм удосконалення природокористування та природоохоронної діяльності на зміни результативних показників; розроблено основи комплексного моделювання економічного механізму удосконалення природокористування та природоохоронної діяльності; визначено оцінку результатів моделювання механізму удосконалення природокористування та природоохоронної діяльності; виявлено концептуальні основи нових економічних підходів до удосконалення механізму підвищення ефективності природокористування та природоохоронної діяльності; проаналізовано вплив нових економічних підходів до удосконалення механізму підвищення ефективності природокористування та природоохоронної діяльності; розроблено основи системного моделювання нових економічних підходів до удосконалення механізму підвищення ефективності природокористування та природоохоронної діяльності; розроблена методика комплексної оцінки нових економічних підходів до удосконалення механізму підвищення ефективності природокористування й природоохоронної діяльності; розроблена методика системного підходу до аналізу моделей підвищення ефективності природокористування та природоохоронної діяльності; розроблені методи застосування статистичного аналізу з метою дослідження моделей підвищення ефективності природокористування та природоохоронної діяльності; досліджені моделі підвищення ефективності природокористування та природоохоронної діяльності з застосуванням методів статистичного аналізу.

^ Патенто- конкурентоспроможні результати: не визначались.

Порівняння із світовими аналогами: Отримані результати відповідають світовому рівню наукових розробок еколого-економічного спрямування.

^ Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість: Розробка сприяє підвищенню ефективності природокористування та природоохоронної діяльності.


^ Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки: Структурні підрозділи Міністерства охорони навколишнього природного середовища України. Впроваджено в учбовий процес при підготовці фахівців за спеціальністю «менеджмент організацій» в Одеському державному екологічному університеті.
^

Стан готовності розробки: 100 %.


Результати впровадження: Розробка підготована до впровадження в Управління охорони навколишнього природного середовища в Одеській області.

Адреса: Одеський державний екологічний університет, 65016, Одеса, вул.Львівська, 15, каф. менеджменту природоохоронної діяльності.

Телефон: (048) 785-27-13 , Факс: (0482) 42-77-67 , E-mail: synop@ogmi.farlep.odessa.ua.
РОЗРОБКА 5


^ Назва розробки: Розвиток та застосування нових методів обчислювальної математики та математичної фізики в задачах класичної, квантової механіки й квантової електродинаміки

Автори: Глушков О.В., д.ф.-м.н., проф., Вітавецька Л.А., к.ф.-м.н., доц., Лобода А.В., к.ф.-м.н., доц., Свинаренко А.А., к.ф.-м.н., доц., Хецеліус О.Ю., к.ф.-м.н., доц., Чернякова Ю.Г., к.ф.-м.н., доц., Дубровська Ю.В., к.ф.-м.н., доц.

^ Основні характеристики, суть розробки. Зміст – розвиток нових версій КЕД та релятивістськоі теоріі збурень для рішення задач розрахунку спектрів багаточастинкових фермі та бозе квантових систем. Важливі отримані результати: нові версіі КЕД та релятивістськоі теоріі збурень для рішення задач розрахунку спектрів багаточастинкових фермі та бозе квантових систем. Практичне значення: розроблений комплекс РС програм для моделювання спектрів багаточастинкових атомних систем.

^ Патентно-конкурентно спроможні результати. Отримані результати патентно спроможні.

Відповідність світовому рівню. Отримані результати відповідають світовому рівню (а частково навіть перевищують світові аналоги) розробки методів обчислювальної математики та математичної фізики в задачах класичної, квантової механіки й квантової електродинаміки.

^ Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження, реалізації, показники, вартість. Розробка може бути використана у розв’язанні широкого класу прикладних задач у галузі індустріальної та прикладної математики, фізики та хімії плазми та плазмових приладів, фізики лазерів та короткохвильових лазерних систем, квантової інформатики та криптографії тощо.

^ Галузі, міністерства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки: Міністерство освіти і науки України, Міністерство промислової політики України, Укратом.

^ Стан готовності розробки. 100%

Існуючі результати впровадження. Робота надана в Науково-дослідний інститут фізики Одеського національного університету ім.І.Мечникова, Український Антарктичний центр, а також впроваджена у навчальний процес кафедри вищої та прикладної математики ОДЕКУ.

^ Назва організації, адреса, телефон, факс, E-mail. Одеський державний екологічний університет, 65016, Одеса, вул.Львівська, 15, оф.408, кафедра вищої та прикладної математики, Телеф. (0482)-326739; Факс: (0482)-326764; e-mail: glushkov@paco.net


РОЗРОБКА 6


^ Назва розробки: Розвиток нових високоточних методів розрахунку елементарних атомних процесів, включаючи процеси у полі лазерного випромінювання, та нових оптимальних технологічних схем лазерного розділення ізотопів

Автори: Лобода А.В., к.ф.-м.н., доц., Хецеліус О.Ю., к.ф.-м.н., доц., Свинаренко А.А., к.ф.-м.н., доц., Глушков О.В., д.ф.-м.н., проф.

^ Основні характеристики, суть розробки. Принципово нові теоретичні схеми та прикладні нано- технології. Нові високоточні методики розрахунку елементарних атомних процесів, включаючи процеси у полі лазерного випромінювання, та нові оптимальні технологічні схеми лазерного розділення ізотопів. Застосування: принципово нові нано-технології у ядерній енергетиці, плазмотехнологіях, очищенні речовин на атомному рівні, побудова нових пристроїв, зокрема, атомні машини Карно, гамма лазери, одноатомні лазери, квантова криптографія тощо.

^ Патентно-конкурентно спроможні результати. Отримані результати патентно спроможні.

Відповідність світовому рівню. Отримані результати відповідають світовому рівню (а частково навіть перевищують світові аналоги) розробки методів розрахунку елементарних атомних процесів та розвитку нових оптимальних технологічних схем лазерного розділення ізотопів.

^ Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження, реалізації, показники, вартість. Розробка може бути використана у розв’язанні широкого класу прикладних задач у галузі ядерної енергетики, плазмотехнологій, очищення речовин на атомному рівні, побудови нових пристроїв, зокрема, атомних машин Карно, гамма лазерів, одноатомних лазери, квантової криптографії тощо.

^ Галузі, міністерства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки: Міністерство освіти і науки України, Міністерство промислової політики України, Укратом.

^ Стан готовності розробки. 100%

Існуючі результати впровадження. Робота надана в Міністерство освіти і науки України, Науково-дослідний інститут фізики Одеського національного університету ім.І.Мечникова, Український Антарктичний центр, а також впроваджена у навчальний процес кафедрою вищої та прикладної математики ОДЕКУ.

^ Назва організації, адреса, телефон, факс, E-mail. Одеський державний екологічний університет, 65016, Одеса, вул.Львівська, 15, оф.408, кафедра вищої та прикладної математики, Телеф. (0482)-326739; Факс: (0482)-326764; e-mail: glushkov@paco.net

РОЗРОБКА 7^ Назва розробки: Методологічні основи прикладного використання числових математичних моделей для розробки рекомендацій щодо управління якістю вод екосистем прибережних морських акваторій та внутрішніх водоймищ, підданих сильному антропогенному навантаженню.
^

Автор: Тучковенко Ю. С. – д. г. н., с.н.с.


Основні характеристики, суть розробки: Розроблено й апробовано комплекс сучасних числових математичних моделей гідродинаміки та формування якості вод проблемних водних об’єктів, які зазнають значного антропогенного навантаження, методики їх інформаційного забезпечення, адаптації, калібрування, верифікації, практичного використання при вирішенні прикладних екологічних задач, пов'язаних з вибором оптимальних шляхів управління якістю вод екосистем. Розроблені моделі використані для прогнозування екологічних наслідків, оцінки доцільності та ефективності різних управлінських рішень, спрямованих на збереження і поліпшення якості вод досліджуваних водних об'єктів (Одеський район північно-західної частини Чорного моря, Тузловська група лиманів, Дофіновський лиман, прибережна зона м.Одеси, Придунайськи озера Ялпуг, Кугурлуй, Китай).
^

Патенто- конкурентоспроможні результати: отримано авторське свідоцтво.


Порівняння із світовими аналогами: Розроблені математичні моделі відповідають сучасним відомим світовим аналогам.

^ Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість: Економічний ефект визначається мінімізацією витрат на реалізацію природоохоронних заходів спрямованих на раціональне використання, охорону та відновлення природних ресурсів прибережних акваторій та водойм північно-західного Причорномор’я та Придунав’я. Соціальний ефект полягає в поліпшенні екологічного стану навколишнього середовища та здоров’я населення.

^ Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки: Структурні підрозділи Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Держводгоспу.
^

Стан готовності розробки: 100 %.


Результати впровадження: Результати роботи впроваджені в виробничу діяльність Одеського обласного виробничого управління з водного господарства Держводгоспу України, Управління з охорони навколишнього природного середовища в Одеський області Мінприроди України при виконанні госпдоговірних робіт.

Адреса: Одеський державний екологічний університет, 65016, Одеса, вул.Львівська, 15.

Телефон: (0482) 35-73-71 , Факс: (0482) 42-77-67 , E-mail: tuch2001@ukr.net

РОЗРОБКА 8

Назва розробки: Дослідження екстремальних гідрометеорологічних явищ на території України та їх діагноз за допомогою мезомасштабної атмосферної моделі високого розділення.

^

Автори: Іванов С.В. – к. г. .н., доц., Казаков О.Л., - к. ф.-м. н., с. н. с.

Основні характеристики, суть розробки: Виконаний аналіз умов виникнення стихійних гідрометеорологічних явищ на Україні у 1992-2006 рр., в тому числі просторово-часова мінливість та синоптичні умови їх виникнення. Обрані оптимальні схеми параметризації процесів підсіткового масштабу з різним горизонтальним розділенням в моделі. Отримані розподілення помилки прогнозу над різними регіонами північної півкулі, різними типами підстильної поверхні, в різних шарах атмосфери, в залежності від синоптичної ситуації. Адаптована до умов України регіональна модель MM5 високого розділення в змозі відтворювати розвиток складних погодних умов, що супроводжуються інтенсивними опадами.

^

Патенто- конкурентоспроможні результати: не визначались.


Порівняння із світовими аналогами: Адаптація моделі високого розділення до умов України порівняна з задачами, що розв'язуються в європейських проектах ARPEGE-ALADIN і HIRLAM, американських MM5-WRF і «Polar reanalysis». Зокрема, даний проект виконувався в контакті з Метеорологічним інститутом університету Бонн (Німеччина), Інститутом океанології ім.П.П.Ширшова РАН (Росія) і Океанографічним інститутом Скрипса (США), що працюють над подібними проектами.

^ Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість: При наявності достатньо працездатної ЕОМ у регіональних центрах прогнозування погоди, впровадження випробуваної регіональної моделі високого розділення може значно покращити якість прогнозування, в тому числі збільшити завчасність попереджень небезпечних та дуже небезпечних метеорологічних явищ, а також розвинути чисельний прогноз до трьох годин завчасності, так званий прогноз "на тепер", вкрай необхідний для багатьох галузей господарства.

^ Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки: Структурні підрозділи Міністерства надзвичайних ситуацій України, у тому числі Державна гідрометеорологічна служба.

Стан готовності розробки: 100 %.


Результати впровадження: Розробка впроваджена в виробничу діяльність Гідрометцентру Чорного та Азовського морів (м. Одеса)

Адреса: Одеський державний екологічний університет, 65016, Одеса, вул.Львівська, 15.

Телефон: (0482) 785-27-22 , Факс: (0482) 42-77-67 , E-mail: svvivo@te.net.ua

Схожі:

Найважливіші наукові та науково-технічні розробки одеського державного екологічного університету завершені у 2008 р iconНайважливіші наукові та науково-технічні розробки одеського державного екологічного університету завершені у 2010 р
Назва розробки: Розробка методики довгострокових прогнозів характеристик весняного водопілля на річках Півдня України
Найважливіші наукові та науково-технічні розробки одеського державного екологічного університету завершені у 2008 р iconНайважливіші наукові та науково-технічні розробки одеського державного екологічного університету завершені у 2009 р
Назва розробки: Оцінка наповнення Хаджибейського лиману поверхневими водами та довгострокове прогнозування його стану у весняний...
Найважливіші наукові та науково-технічні розробки одеського державного екологічного університету завершені у 2008 р iconНайважливіші наукові та науково-технічні розробки одеського державного екологічного університету завершені у 2007 р
Десни, гідроморфологічні І гідроенергетичні особливості деяких річок України, методичні підходи до моделювання сольового балансу...
Найважливіші наукові та науково-технічні розробки одеського державного екологічного університету завершені у 2008 р iconКонкурс на здобуття стипендії кабінету міністрів україни для молодих вчених
України для молодих учених (далі стипендії) можуть висуватися наукові співробітники, викладачі вузів, інженерно-технічні працівники...
Найважливіші наукові та науково-технічні розробки одеського державного екологічного університету завершені у 2008 р iconУмови та порядок проведення конкурсу на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених
В україни для молодих учених /далі стипендії/ можуть висуватися наукові співробітники, викладачі вузів, інженерно-технічні працівники...
Найважливіші наукові та науково-технічні розробки одеського державного екологічного університету завершені у 2008 р iconРішення про висунення приймається на засіданні ради таємним голосуванням за умови, що за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх членів ради
України для молодих учених /далі стипендії/ можуть висуватися наукові співробітники, викладачі вузів, інженерно-технічні працівники...
Найважливіші наукові та науково-технічні розробки одеського державного екологічного університету завершені у 2008 р iconВісник одеського державного екологічного університету, випуск №7, 2009р
Многофакторный системный стохастический подход к моделированию динамики системы "фитопланктон –зоопланктон рыба"
Найважливіші наукові та науково-технічні розробки одеського державного екологічного університету завершені у 2008 р iconВісник Одеського державного екологічного університету
Сафранов Т. А., д-р геол мінер наук, проф., Тучковенко Ю. С., д-р географ наук, с н с
Найважливіші наукові та науково-технічні розробки одеського державного екологічного університету завершені у 2008 р iconВісник одеського державного екологічного університету, випуск №6, 2008р
Многофакторный системный и мультифрактальный подходы в моделировании экстремально высоких паводков (на примере р. Дунай) и временных...
Найважливіші наукові та науково-технічні розробки одеського державного екологічного університету завершені у 2008 р iconДодаток 5 План опису розробки для буклету «Інноваційні науково-технічні розробки нук»

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи