Найважливіші наукові та науково-технічні розробки одеського державного екологічного університету завершені у 2009 р icon

Найважливіші наукові та науково-технічні розробки одеського державного екологічного університету завершені у 2009 р
Скачати 161.28 Kb.
НазваНайважливіші наукові та науково-технічні розробки одеського державного екологічного університету завершені у 2009 р
Гопченко Є. Д
Дата28.07.2012
Розмір161.28 Kb.
ТипДокументи

Найважливіші наукові та науково-технічні розробки ОДЕСЬКОГО Державного екологічного університету завершені у 2009 р.
РОЗРОБКА 1


Назва розробки: Оцінка наповнення Хаджибейського лиману поверхневими водами та довгострокове прогнозування його стану у весняний період року

Автори: Гопченко Є. Д., д. г. н., проф., Шакірзанова Ж.Р., к. г. н., доц.

Основні характеристики, суть розробки: У зв'язку з суттєвим підвищенням рівнів води у Хаджибейському лимані в періоди весняних водопіль постає загроза переливу тало-дощової складової через дамбу, яка відокремлює лиман від моря, і затоплення населення і підприємств значної частини м. Одеси - району Пересипу весняними водами, особливо у багатоводні роки, зокрема, як це було навесні 2003 р. З урахуванням практичної відсутності даних гідрологічних спостережень в регіоні авторами проекту обґрунтовано методику можливого наповнення Хаджибейського лиману у весняний період року на основі довгострокового прогнозу шарів стоку весняного водопілля в басейні лиману та надання ймовірнісних оцінок повторюваності водопіль у багаторічному розрізі.

^ Патенто- конкурентоспроможні результати: Прогнозування рівнів води у Хаджибейському лимані буде вестися спираючись на карти очікуваних шарів стоку весняного водопілля і перерахуванням їх у висоту максимального весняного підйому рівня над початковим рівнем води у лимані на дату складання прогнозу з урахуванням морфометричних характеристик басейну, з одного боку, і морфометричних характеристик водойми, з іншого. Методика прогнозу є конкурентноспроможною авторською розробкою.

^ Порівняння із світовими аналогами: Відповідає рівню світових аналогів. В Україні аналогів не має. В результаті виконання проекту авторами розроблена нова методика для довгострокової оцінки наповнення Хаджибейського лиману поверхневими водами та прогнозування шарів стоку і максимальних витрат та рівнів води у весняний період року. Методика вперше дозволить складати й прогнози стоку для річок на значній території Причорноморської низовини, взагалі не охопленої даними гідрологічних спостережень.

Прогнозні величини шарів стоку та максимальних витрат води водопілля представляються в методиці у картографічному вигляді; надаються просторові ймовірносні оцінки настання у багаторічному розрізі прогнозних величин – максимальних витрат води і шарів стоку, прогнозуються дати початку та проходження максимальних витрат води весняного водопілля на річках з завчасністю 10-15 діб і більше.

^ Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість: Запропоновані методики для визначення розрахункових характеристик паводків і водопіль різної ймовірності перевищення та довгострокового прогнозу елементів весняного водопілля, що дасть можливість об’єктивно оцінити ступінь регулювання поверхневих вод ємністю водойми лиману Хаджибей, з довгостроковою завчасністю оцінити критичність високих відміток рівня води в лимані при небезпечності переливу води, руйнуванню дамби і затоплення промислових і житлових комплексів району м.Одеси у роки з катастрофічним розвитком гідрометеорологічної ситуації на басейні..

^ Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки: обслуговування господарських установ і органів регіонального самоврядування, Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерство екології і природних ресурсів України, Управління екології та природних ресурсів в Одеській області, а також підрозділи Держводгоспу України, Державної гідрометеорологічної служби України, Гідрометцентр Чорного та Азовського морів для оперативного прогностичного забезпечення.

^ Стан готовності розробки: розроблено практичні рекомендації для складання прогнозу наповнення Хаджибейського лиману та визначення його ймовірностних характеристик у багаторічному розрізі.

^ Результати впровадження: Впроваджено у виробничу діяльність Гідрометцентру Чорного та Азовського морів при обслуговуванні господарських установ і органів регіонального самоврядування.

Адреса: Одеський державний екологічний університет, 65016, Одеса, вул.Львівська, 15. , каф. гідрології суші.

Телефон: (0482) 32-67-46 , Факс: (0482) 42-77-67 , E-mail: gidro@ogmi.farlep.odessa.ua

РОЗРОБКА 2
Назва розробки: ^ Оцінка багаторічних змін складових водного балансу Куяльницького лиману для розробки рекомендацій по збереженню його природних ресурсів.


Автори: Гопченко Є. Д., д. г. н., проф., Гріб О.М., к. г. н.

^ Основні характеристики, суть розробки: Об’єкт дослідження – екосистема Куяльницького лиману (акваторія лиману, басейни річок Великий Куяльник, Долдока, Кубанка, ставки та водосховища, озера пересипу). Виконана комплексна оцінка багаторічних змін складових водного балансу Куяльницького лиману та їх багаторічної мінливості, розроблені рекомендації по збереженню його природних ресурсів.

^ Патенто- конкурентоспроможні результати: Вперше для Куяльницького лиману розраховані щорічні водні баланси водойми за період з 1960 по 2007 рр., які дозволять прийняти управлінські рішення щодо відновлення сприятливого водного-сольового режиму лиману та збереження його екологічного стану і природних ресурсів лиману.

^ Порівняння із світовими аналогами: Використані загально визнані у світи методи аналізу і оцінки природних та антропогенних чинників, які формували гідрологічний режим лиману з 1860 по 2008 рр. та формують у сучасний період; статистичні методи аналізу даних по опадах і рівнях води лиману; аналізу циклічності в рядах опадів і рівнів води лиману; методики польових досліджень.

^ Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість: Методика розрахунку та оцінки багаторічних змін складових водного балансу Куяльницького лиману може бути використана при складанні прогнозів зміни рівнів та солоності води інших ізольованих від моря лиманів Північно-західного Причорномор’я. Отримані оцінки і рекомендації будуть використані структурними підрозділами Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Держводгоспу України при розробці проекту регулювання поверхневого припливу води на басейні водойми, створення національного ландшафтного парку, заходів щодо збереження і розвитку рекреаційного і бальнеологічного ресурсів лиману.

^ Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки: Отримані результати (у вигляді оцінених багаторічних змін складових водного балансу Куяльницького лиману, рекомендацій) передані для впровадження в Управління охорони навколишнього природного середовища в Одеській області, Комінтернівську райдержадміністрацію Одеської області, Міжвідомчу комісію з вивчення стану санаторно-курортних установ і визначення можливостей поліпшення їх стану Одеської міської ради для прийняття управлінських рішень щодо збереження природних ресурсів лиману

^ Стан готовності розробки: Методика є закінченим дослідженням і дає можливість визначати багаторічні зміни складових водного балансу Куяльницького лиману та прогнозувати зміни рівнів води та солоності водойми, при можливому упорядкуванні регулювання поверхневого припливу води на басейні лиману. На основі результатів використання методики розроблені рекомендації по збереженню природних ресурсів Куяльницького лиману.


^ Результати впровадження: Результати НДР використовуються у навчальному процесі ОДЕКУ (в навчальному бюро гідрологічних прогнозів, виконанні курсових проектів, магістерських та дипломних робіт), передані для впровадження в Міжвідомчу комісію з вивчення стану санаторно-курортних установ і визначення можливостей поліпшення їх стану Одеської міської ради.

Адреса: Одеський державний екологічний університет Міністерства освіти і науки України, 65016, м. Одеса, вул. Львівська, 15, тел. 32-67-62, факс 32-67-64, gidro@ogmi.farlep.odessa.ua

РОЗРОБКА 3^ Назва розробки: Науково-методичне забезпечення розрахунку перенесення атмосферних забруднень над акваторією Чорного моря

Автори: Д.ф.-м.н., проф. Степаненко С.М., к.г.н., доц. Лужбін А.М., к.г.н., с.н.с. Іванов С.В.

Основні характеристики, суть розробки: Мезомасштабна чисельна модель атмосфери високого розділення (до 1 км), що адаптована для північно-західної частини Чорного моря. Модель включає схеми параметризації граничного шару, конвективних, радіаційних та мікрофізичних процесів та призначена для діагнозу та прогнозу крупно- і мезомасштабних характеристик атмосфери, таких як вертикальна стратифікація і горизонтальна циркуляція, які визначають умови перенесення й трансформації забруднюючих речовин.

^ Патентно-конкурентно спроможні результати: Модельний комплекс розробляється в рамках міжнародного співробітництва, яке виключає можливість патентування або ліцензування.

^ Порівняння із світовими аналогами: Грунтується на базі сучасних зарубіжних розробок ММ5-WRF (США) та HIRLAM (консорціум країн Північної Європи). 

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження, реалізації, показники, вартість. Модель прогнозу стану атмосфери, що розробляється, може замінити застарілу методику, яка є базовою для оцінки рівня забруднення повітря промисловими підприємствами. Численність дрібних організацій, що мають ліцензії на виконання таких оцінок, не дозволяє оцінити потенційний прибуток від впровадження розробки. За умови додатку до модельних результатів даних спеціалізованої мережі спостережень постає можливим активна участь на сучасному міжнародному рівні в рамках програм моніторингу стану атмосфери та залучення міжнародних грантів.  

^ Галузі, міністерства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки: Міністерство з надзвичайних ситуацій (Укрдержгідромет, Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів), Міністерство охорони навколишнього природного середовища України.

^ Стан готовності розробки. Фізико-динамічні модулі опису стану атмосфери розроблені та установлені на 90% на наявній обчислювальній платформі. Готовність модулів хімічного опису стану атмосфери розроблені на 35% і потребують їх наступної інтеграції в єдиний модельний комплекс. 

^ Результати впровадження. Програмний комплекс для діагнозу та прогнозування розвитку синоптичних процесів, мезомасштабних особливостей стану та умов забруднення атмосфери над північно-західною частиною Чорного моря, зокрема, над о.Зміїний впроваджений в Гідрометеорологічному центрі Чорного та Азовського морів. Здобутий ефект полягає в розширенні переліку прогностичних характеристик.

Адреса: Одеський державний екологічний університет Міністерства освіти і науки України, 65016, м. Одеса, вул. Львівська, 15, тел. 32-67-62, факс 35-73-71, science@ogmi.farlep.odessa.ua

РОЗРОБКА 4

^

Назва розробки: Метод оцінки агрометеорологічних умов періоду вегетації та прогнозу урожайності озимої пшениці в Україні

Автори: А.М. Польовий, д.г.н., проф.; Л.Ю. Божко. к.г.н., доц.; О.В. Вольвач к.г.н., доц.; О.Л. Жигайло к.г.н., доц.; О.О. Дронова к.г.н., доц., О.А. Барсукова к.г.н.; М.М. Наумов к.г.н., доц.; С.М. Свидерська к.г.н.


^ Основні характеристики, суть розробки: Розроблена модель формування фотосинтетичної продуктивності озимої пшениці. Проведено моделювання впливу чинників зовнішнього середовища на формування продуктивності озимої пшениці в Україні. Виконано ідентифікацію параметрів моделі стосовно основних грунтово-кліматичних зон. На цій основі розроблено метод оцінки агрометеорологічних умов періоду вегетації та прогнозу урожайності озимої пшениці в Україні

^ Патенто- конкурентоспроможні результати: Отримані результати можуть бути запатентовані як розрахунковий метод оцінки умов формування продуктивності та прогнозу урожаю.

^ Порівняння із світовими аналогами: Виконана розробка відповідає світовому рівню, аналогів подібної розробки немає.

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість: Виконана розробка може бути використана в практичній роботі Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, Українському гідрометцентрі. Метод оцінки агрометеорологічних умов періоду вегетації та прогнозу урожайності озимої пшениці в Україні, планується включити в АРМ-агрометеоролога для автоматизованої оперативної оцінки умов вирощування цієї культури, що дозволить підвищити її урожаї та зменшити збітки від несприятливих агрокліматичних умов.

^ Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки: Результати розробки можуть бути реалізовані у системі Державної гідрометеорологічної служби України МНС України.
^

Стан готовності розробки: Розробка завершена.


Результати впровадження: Результати розробки використовувались для прогнозування урожайності озимої пшениці в Одеській області в 2009 році, а також викладись в рамках курсу „Довгострокові агрометеорологічні прогнози” в Одеському державному екологічному університеті.

Адреса: Одеський державний екологічний університет, кафедра агрометеорології, 65016, Україна, м.Одеса, вул. Львівська 15, тел. – (0482) 32-67-45, факс – (0482) 35-73-71. E – mail: science@ogmi.farlep.odessa.ua

.

РОЗРОБКА 5Назва розробки: Кліматичні ресурси Одеської області для цілей сталого розвитку регіону.

Автори: Волошина Ж.В., к.г.н., доцент

Основні характеристики, суть розробки: Основні кліматичні параметри, які складають основу спеціалізованих прогнозів і включаються в нормативні документи по будівництву  це радіаційні характеристики клімату, характеристики температурного режиму, режиму опадів і вологості повітря, швидкості вітру. В результаті виконання проекту уточнені, з урахуванням змінного клімату, нормативні спеціалізовані кліматичні параметри, які використовуються при проектуванні різних технічних систем. Підготовані статистичні характеристики по режиму радіаційних потоків, температури повітря, опадів, вологості повітря, швидкості вітру необхідні для потреб проектувальних та адміністративних організацій. Представлені кліматичні ресурси області: обсяг сонячної радіації, доступної для геліоприймачів і сонячних колекторів, середні швидкості вітру для вітроенергетичних установ, дефіціт тепла в опалювальний період, об’єми опадів, величина снігового покрову, відкладень льоду, ступінь комфортності клімату і можливість організації кліматолікування і рекреації.

^ Патенто- конкурентоспроможні результати: Підвищення температури призводить до зменшення довжини опалювального періоду і дозволяє економити паливо. Сектори економіки, самі схильні до впливу метеорологічних умов  це сільське господарство, будівництво, у тому числі і містобудування і міське планування, паливно-енергетичний комплекс, транспорт, комунальне господарство, промисловість. У залежності від погодних чинників і кліматичних умов знаходяться здоров'я людей, їх відпочинок, туризм і спорт. Природно-ресурсний потенціал регіону багато в чому визначається кліматичним чинником, внесок якого в стійкий розвиток регіону складає за експертними оцінками від 10% (будівництво) до 18% (сільське хазяйство). Кліматичні ресурси можна розглядати як запаси різних видів енергії, речовини і інформації про атмосферу, які можуть бути використані для вирішення конкретних соціально-економічних проблем. Ресурсний підхід до вивчення клімату, як одного з природних чинників, необхідний при визначенні шляхів розвитку економіки регіону, окремих галузей і районів.

^ Порівняння із світовими аналогами: Отримані результати відповідають рекомендаціям та вимогам Всесвітньої метеорологічної організації щодо вивчення та надання сучасної інформації про метеорологічний режим та його зміни населенню, органам місцевого самоврядування, господарюючим суб’єктам для сприяння сталого розвитку регіонів.

^ Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість: Одеська область одна з найбільших в Україні, Одеса – курортний центр, велике промислове місто і порт, Одеська область  це значний сільськогосподарський комплекс. Для промислового і агропромислового комплексів, транспорту (залізничного, автомобільного і морського), для планування будівництва і комунального господарства, паливно-енергетичного господарства, для курортної діяльності потрібні спеціалізовані кліматичні характеристики, що враховують існуючу кліматичну тенденцію. Слід також враховувати, що кліматичні ресурси бувають не тільки сприятливими для соціально-економічної діяльності, але і несприятливими, коли їх дію потрібно нейтралізувати або попередити: опалювати будівлі, створювати вітровий захист, каналізаційні системи необхідної пропускної спроможності і т.і. Уточнення величини кліматичних ресурсів сприяє також економії енергії, будівельних матеріалів, грамотному плануванню діяльності по запобіганню надзвичайних ситуацій, розвиненню курортно-лікувальної діяльності.

^ Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки: Комунальні служби, органи місцевого самоврядування Одеської області, регіональні структурні підрозділи Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Державної гідрометеорологічної служби України, Міністерства надзвичайних ситуацій України, Гідрометцентр Чорного та Азовського морів для оперативного прогностичного забезпечення споживачів.
^

Стан готовності розробки: Розробка закінчена.


Результати впровадження: Результати роботи впроваджені у виробничу діяльність Гідрометцентру Чорного і Азовського морів для інформування органів самоврядування Одеської області і господарюючих суб’єктів.

Адреса: Одеський державний екологічний університет МОН України, кафедра фізики атмосфери та кліматології, 65016, м. Одеса, вул. Львівська, 15, тел. (0482) 35-73-72, факс (0482) 32-67-64, geophys@ogmi.farlep.odessa.ua

РОЗРОБКА 6
^ Назва розробки: Технологія діагнозу і прогнозу впливу стоку річки Дунай на гідрологічні і гідрохімічні характеристики морських вод північно-західної частини Чорного моря

^

Автори: Тучковенко Ю.С. д.г.н., Тучковенко О.А., Ситов В.М., к.г.н.


Основні характеристики, суть розробки: Розроблена та адаптована до умов північно-західного шельфу Чорного моря числова тривимірна нестаціонарна модель формування якості вод шельфових і пригирлових морських акваторій. На базі нестаціонарної тривимірної моделі гідротермодинаміки, евтрофікації та розповсюдження забруднюючих речовин у морському середовищі створено моделюючий комплекс для відтворення та прогнозування мінливості екологічного стану та гідрологічних харктеристик вод в акваторії о.Зміїний в залежності від стоку р.Дунай, якості річкових вод, гідрометеорологічних умов.

^ Патенто- конкурентоспроможні результати: Розроблена і адаптована модель, програмний комплекс можуть використовуватися для оцінки (діагнозу) та прогнозу гідрологічних та гідрохімічних характеристик екологічного стану морського середовища, отримувати експертні оцінки рівня забруднення вод шельфу північно-західної частини Чорного моря при функціонуванні морегосподарчих об'єктів, надзвичайних ситуаціях, пов'язаних з аварійними скидами забруднювальних речовин.

^ Порівняння із світовими аналогами: Відповідає сучасним зарубіжним аналогам HydroQual, CE-QUAL-ICM, не має аналогів в Україні

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість: Використання програмного моделюючого комплексу дозволить розширити перелік параметрів морського середовища, які прогнозуються, та забезпечити світовий рівень гідрометеорологічного та екологічного обслуговування морегосподарчої діяльності.

^ Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки: Результати розробки можуть бути використані підрозділами Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Міністерства транспорту і зв'язку України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій, суб'єктами морегосподарчої діяльності, які займаються гідрометеорологічним обслуговуванням, забезпеченням екологічної безпеки морегосподарчої діяльності, питаннями раціонального використання, збереження та відтворення ресурсів шельфу Чорного моря.
^

Стан готовності розробки: У частині реалізації та використання моделі - на 100 %, у частині розробки структури сервісної облонки споживача – на 50 %.


Результати впровадження: Результати розробки впроваджені у виробничу діяльність Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів.

Адреса: Одеський державний екологічний університет, кафедра океанології і морського природокористування, 65016, Україна, м.Одеса, вул. Львівська 15, тел. – (0482) 35-73-71, факс – (0482) 35-73-71. E – mail: science@ogmi.farlep.odessa.ua


РОЗРОБКА 7


^ Назва розробки: Наукове обґрунтування системи інтегрованого управління природокористуванням в морській прибережній смузі Одеської області.

Автори: Лоєва І.Д., д.геогр. н., проф.; Павленко М.Ю., к.х.н, с.н.с.; Степаненко С.М., д.ф-м.н., проф. – пр.н.с; Тучковенко Ю.С., д.геогр.н., с.н.с.; Школьний Є.П., д.т.н.,проф.; Бабов К.Д., д.м.н., проф.; Степанов В.М., д.е.н., проф.; Громова О.М., д.е.н., с.н.с.; Стойловський В.П., д.б.н., проф.; Черкез Є.А., д.г-м.н., проф.; Засипка Л.Г., к.м.н.; Саталкін Ю.М., к.т.н., с.н.с.; Фесенко О.В., к.г-м.н, доц.; Некіпелова О.Г., к.х.н., с.н.с.; Орлова І.Г., к.х.н., с.н.с.; Шинкевич Н.Г., к.геогр.н.; Владимирова О.Г., к.геогр.н., доц.

^ Основні характеристики, суть розробки: Науково-технічна продукція містить: характеристику ресурсного потенціалу (природного, економічного, соціального) та територіально-галузевої організації морської прибережної смуги (МПС) Одеської області; аналіз методології інтегрованого управління морською прибережною смугою та методичних підходів до ідентифікації прибережної смуги моря; аналіз нормативно правового забезпечення управління природокористуванням в МПС України, у тому числі пропозиції щодо удосконалення проекту Закону УкраїниПро прибережну смугу морів” та внесення змін до Водного кодексу і Земельного кодексу; проект методичних рекомендацій „Типовий план заходів з упровадження принципів інтегрованого управління природокористуванням у морській прибережній смузі”.

^ Порівняння із світовими аналогами: Науково-дослідна робота виконана з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду організації системи інтегрованого управління морською прибережною смугою (ІУМПС) і відповідно до рекомендацій головних міжнародних документів у сфері ІУМПС (Європейського кодексу поводження у прибережній зоні та Модельного закону про стале управління прибережною зоною). Робота виконана на базі досліджень ресурсного потенціалу і економіко-екологічних проблем МПС Одеської області, але основні результати НДР (методологічні і методичні засади ІУМПС та рекомендації щодо удосконалення нормативно-правового забезпечення ІУМПС) мають загальнодержавне значення.

^ Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження, реалізації, показники, вартість: Рекомендації з удосконалення нормативно правового та методичного забезпечення ІУМПС відповідають потребам оптимізації управління природокористуванням в МПС України відповідно до цілей сталого розвитку приморських регіонів, а також Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу. Впровадження принципів ІУМПС в управлінні природокористуванням в МПС Одеської області є ефективним заходом для попередження виникнення і розвитку існуючих економіко-екологічних конфліктів між природокористувачами, розв’язання головних екологічних проблем, і сприятиме реалізації стратегічної мети України щодо створення безпечного для людини загальноєвропейського екологічного простору.

^ Галузі, міністерства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробк: - Міністерство охорони навколишнього природного середовища України; - Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи; - Одеська обласна державна адміністрація; Одеський міськвиконком.

^ Стан готовності розробки: Розроблений проект методичних рекомендацій «Типовий план заходів з упровадження принципів інтегрованого управління природокористуванням у морській прибережній смузі» є підставою для розробки і прийняття законодавчих актів щодо інтегрованого управління господарчою діяльністю у прибережної смузі окремих регіонів України.

Існуючі результати впровадження: Державна екологічна інспекція з охорони довкілля північно-західного регіону Чорного моря; Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи ВР України

Адреса: Одеський державний екологічний університет, кафедра екологічного права, 65016 м. Одеса, вул. Львівська,15, Телефон, факс: (8-0482) 7852716, E-mail: law-ecology@ogmi.farlep.odessa.ua


Схожі:

Найважливіші наукові та науково-технічні розробки одеського державного екологічного університету завершені у 2009 р iconНайважливіші наукові та науково-технічні розробки одеського державного екологічного університету завершені у 2010 р
Назва розробки: Розробка методики довгострокових прогнозів характеристик весняного водопілля на річках Півдня України
Найважливіші наукові та науково-технічні розробки одеського державного екологічного університету завершені у 2009 р iconНайважливіші наукові та науково-технічні розробки одеського державного екологічного університету завершені у 2008 р
Назва розробки: Теоретичне обґрунтування нормативної бази для розрахунку максимального стоку з невеликих водозборів України
Найважливіші наукові та науково-технічні розробки одеського державного екологічного університету завершені у 2009 р iconНайважливіші наукові та науково-технічні розробки одеського державного екологічного університету завершені у 2007 р
Десни, гідроморфологічні І гідроенергетичні особливості деяких річок України, методичні підходи до моделювання сольового балансу...
Найважливіші наукові та науково-технічні розробки одеського державного екологічного університету завершені у 2009 р iconКонкурс на здобуття стипендії кабінету міністрів україни для молодих вчених
України для молодих учених (далі стипендії) можуть висуватися наукові співробітники, викладачі вузів, інженерно-технічні працівники...
Найважливіші наукові та науково-технічні розробки одеського державного екологічного університету завершені у 2009 р iconУмови та порядок проведення конкурсу на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених
В україни для молодих учених /далі стипендії/ можуть висуватися наукові співробітники, викладачі вузів, інженерно-технічні працівники...
Найважливіші наукові та науково-технічні розробки одеського державного екологічного університету завершені у 2009 р iconРішення про висунення приймається на засіданні ради таємним голосуванням за умови, що за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх членів ради
України для молодих учених /далі стипендії/ можуть висуватися наукові співробітники, викладачі вузів, інженерно-технічні працівники...
Найважливіші наукові та науково-технічні розробки одеського державного екологічного університету завершені у 2009 р iconВісник одеського державного екологічного університету, випуск №7, 2009р
Многофакторный системный стохастический подход к моделированию динамики системы "фитопланктон –зоопланктон рыба"
Найважливіші наукові та науково-технічні розробки одеського державного екологічного університету завершені у 2009 р iconВісник Одеського державного екологічного університету
Сафранов Т. А., д-р геол мінер наук, проф., Тучковенко Ю. С., д-р географ наук, с н с
Найважливіші наукові та науково-технічні розробки одеського державного екологічного університету завершені у 2009 р iconВісник одеського державного екологічного університету, випуск №6, 2008р
Многофакторный системный и мультифрактальный подходы в моделировании экстремально высоких паводков (на примере р. Дунай) и временных...
Найважливіші наукові та науково-технічні розробки одеського державного екологічного університету завершені у 2009 р iconДодаток 5 План опису розробки для буклету «Інноваційні науково-технічні розробки нук»

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи