Найважливіші наукові та науково-технічні розробки одеського державного екологічного університету завершені у 2010 р icon

Найважливіші наукові та науково-технічні розробки одеського державного екологічного університету завершені у 2010 р
Скачати 89.75 Kb.
НазваНайважливіші наукові та науково-технічні розробки одеського державного екологічного університету завершені у 2010 р
Гопченко Є.Д
Дата29.05.2012
Розмір89.75 Kb.
ТипДокументи

Найважливіші наукові та науково-технічні розробки ОДЕСЬКОГО Державного екологічного університету завершені у 2010 р.


Назва розробки: Розробка методики довгострокових прогнозів характеристик весняного водопілля на річках Півдня України

Автори: наук.кер. д.г.н., проф. Гопченко Є.Д., відпов. вик. к.г.н., доц. Шакірзанова Ж.Р.

Основні характеристики, суть розробки. Науково-методичні рекомендації щодо довгострокового прогнозування характеристик весняного водопілля на річках південної частини України, включаючи невивчені у гідрологічному відношенні річки північно-західного Причорномор’я.

^ Патентно-конкурентно спроможні результати.

В результаті виконання проекту розроблена нова методика для територіального довгострокового прогнозування шарів стоку і максимальних витрат води весняного водопілля, строків його проходження на річках Півдня України, яка вперше дозволить складати прогнози стоку для річок на значній території Причорноморської низовини, взагалі не охопленої даними гідрологічних спостережень.

^ Відповідність світовому рівню. Отримана наукова продукція – методика довгострокового прогнозу максимального стоку річок південної України у найбільш багатоводну фазу весняного водопілля має переваги за вітчизняні та закордонні методи прогнозів стоку водопілля у тому, що уперше при гідрометеорологічному забезпеченні споживачів прогнозні величини максимальних витрат води водопілля представляються у картографічному вигляді; надаються просторові ймовірносні оцінки настання у багаторічному розрізі прогнозних величин – максимальних витрат води і шарів стоку, прогнозуються дати початку та проходження максимальних витрат води весняного водопілля на річках з завчасністю 10-15 діб, надається схема оперативного фонового прогнозування характеристик весняного водопілля та його строків для річок територій, які недостатньо або взагалі не висвітлені даними гідрометеорологічних спостережень.

^ Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження, реалізації, показники, вартість.

Економічний ефект полягає у завчасному попередженні для здійснення заходів щодо захисту об’єктів господарчої діяльності та населених пунктів, особливо від катастрофічно високих водопіль. З іншого боку, це забезпечить завчасну евакуацію небезпечних забруднюючих речовин із зон затоплення, що буде сприяти зменшенню негативних екологічних наслідків.

^ Галузі, міністерства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки: в оперативній практиці відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру та сектору річкових прогнозів гідрометцентру Чорного та Азовського морів для надання довгострокових прогнозів весняного стоку у вигляді карто-схем очікуваних величин та їх ймовірнісних оцінок з довготерміновою завчасністю.

^ Стан готовності розробки.

Розроблені методичні і практичні рекомендації (у вигляді програмного комплексу) для складання оперативних довгострокових прогнозів шарів стоку та максимальних витрат (рівнів) води, строків початку та проходження максимумів весняних водопіль, визначення їх забезпеченості у багаторічному розрізі. Надані практичні рекомендації й для довгострокового прогнозування характеристик весняного стоку в регіонах, де взагалі відсутні спостереження за гідрологічним стоком річок.

Існуючі результати впровадження.

- Акт впровадження в оперативну діяльність ГМЦ ЧАМ при обслуговуванні господарських установ і органів регіонального самоврядування.

- Результати НДР використовуються у навчальному процесі ОДЕКУ (в навчальному бюро гідрологічних прогнозів, виконанні курсових проектів, магістерських та дипломних робіт).

Адреса: Одеський державний екологічний університет Міністерства освіти і науки України, 65016, м. Одеса, вул. Львівська, 15, тел. 32-67-62, факс 32-67-64,


^ Назва розробки: Вейвлет-аналіз та мультіфрактальне моделювання динаміки нелінійних процесів у кібернетичних, геофізичних і гідроекологічних системах

Автори: проф.Глушков О.В., проф. Лобода А.В., проф. Хецеліус О.Ю., проф. Свинаренко А.А., доц.Вітавецька Л.А., доц.Чернякова Ю.Г., доц.Дубровська Ю.В., ст.викл. Сухарев Д.Є., Флорко Т.О.

^ Основні характеристики, суть розробки. Зміст роботи полягає в розвитоку нових версій методів вейвлет-аналізу та мультіфрактального моделювання кібернетичних, геофізичних і гідроекологічних систем. Отримані нові дані по динаміці та еволюції цілого ряда нейрокібернетичних, геофізичних і гідроекологічних систем; відкрито явище хаосу у динаміці ряда кібернетичних, геофізичних і гідроекологічних систем. Практичне значення полягає у можливості високоточного прогнозу еволюціі цілого ряда нейрокібернетичних, геофізичних і гідроекологічних систем. Розроблений комплекс РС програм.

^ Патентно-конкурентно спроможні результати. Результати наукової розробки є патентно-конкуретно спроможними, особливо у частині нових версій методів вейвлет-аналізу та мультіфрактального моделювання і їх РС програмної реалізації.

^ Відповідність світовому рівню. Розробка з точки зору новизни, теоретичної та практичної значущості перевищує світові аналоги (відповідні розробки, зокрема, Японіі, Німмечини, США).

^ Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження, реалізації, показники, вартість. На основі наукової розробки можлива побудова відповідних експертних систем моделювання та прогнозу нейрокібернетичних, геофізичних і гідроекологічних систем.

^ Галузі, міністерства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки: Міністерство освіти та наук України, Міністерства, які відповідають за питання економічного розвитку та промисловості.

^ Стан готовності розробки. 100 %

Існуючі результати впровадження. Впровадження в навчальний процес кафедр вищої та прикладної математики, інформаційних технологій, гідроекології та водних ресурсів Одеського державного екологічного університету.

Адреса: м.Одеса, Одеський державний екологічний університет, вул. Львівська 15, кафедра вищої та прикладної математики, тел. (0482) 326739; e-mail: glushkov@paco.net


^ Назва розробки: Оцінка та розрахунок гідравліко-морфометричних характеристик водообміну в системі «Тілігульський лиман ? Чорне море» для розробки рекомендацій по збереженню природних ресурсів лиману

Автори: Лобода Н.С., д. геогр. н., проф., Тучковенко Ю.С., д. геогр. н., с. н. с., Гриб О.М., к. геогр. н.

^ Основні характеристики, суть розробки: Об’єкт дослідження – екосистема Тілігульського лиману, включаючи його водозбірний басейн, акваторію, канал «лиман-море», озера пересипу та прилеглу до лиману частину Чорного моря. Виконана оцінка сучасних та розрахунок оптимальних гідравліко-морфометричних характеристик водообміну в системі «Тілігульський лиман ? Чорне море» (на основі гідравлічних розрахунків та гідродинамічного моделювання) для розробки рекомендацій по збереженню ресурсів лиману.

^ Патентно- конкурентоспроможні результати: Вперше комплексно оцінені гідравліко-морфометричні характеристики Тілігульського лиману, з’єднувального каналу, озер пересипу та прилеглої частини Чорного моря; розраховано поверхневий стік води річок в басейні лиману; визначено водообмін між лиманом і морем при сучасних гідравліко-морфометричних характеристиках каналу та оптимальних – при яких буде підтримуватися сприятливий екологічний стан лиману (на основі гідравлічних розрахунків і гідродинамічного моделювання); розроблено науково-обґрунтовані рекомендації щодо відновлення та подальшого підтримання сприятливого екологічного стану лиманного комплексу водойми за рахунок оптимізації водообміну через канал «лиман-море» та упорядкування регулювання поверхневого припливу води з басейну водойми.

^ Порівняння із світовими аналогами: Використані загально визнані у світі методи аналізу та оцінки гідравліко-морфометричних характеристик водообміну між лиманом і морем через з’єднувальний канал, поверхневого припливу води з водозбірного басейну лиману, атмосферних опадів, випаровування, які формували водообмін, гідрологічний та гідрохімічний режими лиману в ХХ ст., а також числова гідротермодинамічна модель, яка відповідає сучасним зарубіжним аналогам.

^ Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізація, показники, вартість: Методика розрахунку та оцінки гідравліко-морфометричні характеристики Тілігульського лиману, з’єднувального каналу, озер пересипу та прилеглої частини моря, поверхневого стоку води річок в басейні лиману, результати визначення водообміну між лиманом і морем при сучасних гідравліко-морфометричних характеристиках каналу та оптимальних – при яких буде підтримуватися сприятливий екологічний стан лиману та науково-обґрунтовані рекомендації пропонуються для розробки заходів щодо відновлення та підтримання сприятливого екологічного стану лиманного комплексу водойми за рахунок оптимізації водообміну через канал «лиман-море» та упорядкування регулювання поверхневого припливу води на басейні Тілігульського лиману.

^ Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки: отримані результати можуть бути використані в діяльності Управління екології та природних ресурсів в Одеській області Міністерства екології і природних ресурсів України, Одеського виробничого управління з водного господарства Держводгоспу України, адміністрації Тілігульського регіонального ландшафтного парку (Одеська область), Державної екологічної інспекції з охорони довкілля північного-західного регіону Чорного моря.

^ Стан готовності розробки: Розробка є закінченим дослідженням і дає можливість визначити заходи по відновленню та підтриманню екологічно задовільного стану та водно-сольового режиму Тілігульського лиману шляхом оптимізації водообміну з морем та упорядкування перехоплення поверхневого стоку води на водозбірному басейні лиману, а також здійснювати моніторинг гідроекологічного стану водних об’єктів лиманного комплексу для прогнозування його змін.

^ Результати впровадження: Отримані результати використовуються в навчальному процесі Одеського державного екологічного університету (при вивченні дисциплін «Гідроекологія», «Оцінка, прогнозування та управління якістю водних ресурсів», «Математичне моделювання гідроекосистем», виконанні курсових, магістерських, дипломних робіт і проектів), впроваджуються в діяльність Управління екології та природних ресурсів в Одеській області, адміністрації Тілігульського регіонального ландшафтного парку (Одеська обл.), Управління освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації для визначення і реалізації необхідних заходів по відновленню і підтриманню задовільного екологічного стану та водно-сольового режиму Тілігульського лиману.

Адреса: Одеський державний екологічний університет Міністерства освіти і науки України, кафедра гідроекології та водних досліджень, 65016,
м. Одеса, вул. Львівська, буд. 15, НЛК № 2, каб. 513, тел.: 7852718,
факс: 326764, e-mail: gideko@ogmi.farlep.odessa.ua.

^

Назва розробки: Рекомендації стосовно зміни структури посівних площ сільськогосподарських культур в Україні з метою адаптації до кліматичних змін.

Автори: Польовий А.М. д.г.н., проф., Божко Л.Ю. к.г.н.,доц., Дронова О.О. к.г.н., доц.

Основні характеристики, суть розробки: Оцінка впливу змін клімату на сільськогосподарське виробництво, розробка науково обґрунтуваних заходів щодо адаптації сільського господарства України до очікуваних змін клімату: Надано оцінки зміни агрокліматичних умов вирощування сільськогосподарських культур та впливу цих змін на їх фотосинтетичну продуктивність: надається оцінка очікуваних в зв'язку зі змінами клімату рівнів урожайності озимих та ярових зернових колосових культур та гороху; оцінка коливань урожайності та валових зборів озимої пшениці, ярого ячменю, кукурудзи та гороху в Україні та оптимізація структури посівних площ в зв'язку з можливими змінами клімату показала, що складуться сприятливі умови вирощування цих сільськогосподарських культур при реалізації сценарію GFDL-30 % , при яких середній валовий збір зерна озимої пшениці може складати 24,42 млн. т, ярого ячменю – 11,39 млн. т, гороху – 0,77 млн. т. Розроблені рекомендації стосовно зміни структури посівних площ сільськогосподарських культур в Україні з метою адаптації до кліматичних змін. При оптимізації структури посівних площ на рівні адміністративних областей та їх зміні з урахуванням можливих змін клімату валовий збір зерна озимої пшениці в Україні буде в середньому складати 25,06 млн. т, ярого ячменю – 11,73 млн. т.

Патенто-, конкурентоспроможні результати: Комплексні дослідження впливу кліматичних змін на ефективність сільського господарства України виконано впернше. Отримані результати мають всі ознаки конкурентноспроможності.


^ Порівняння із світовими аналогами: Аналіз сучасного стану проблеми показав, що в світовій літературі приводяться оцінки впливу майбутніх кліматичних змін на умови вирощування окремих сільськогосподарських культур, але не розглядається весь зерновий клин і не надаються науково-обгрунтовані рекомендації щодо змін строків сівби та структури посівних площ с.-г. культур в зв'язку зі змінами клімату.

^ Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість: Врахування науково-обгрунтованих рекомендацій щодо змін строків сівби та структури посівних площ с.-г. культур в зв'язку зі змінами клімату дозволить на 30-40% збільшити валові збори зерна в Україні.

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати результати розробки: Міністерство Агропромполітики України, Гідрометеорологічна служба України

Стан готовності розробок: 100%


Результати впровадження: Результати передані для впровадження в Гідрометеорологічну службу України

Адреса: Одеський державний екологічний університет, кафедра агрометеорології, 65016, Україна, м.Одеса, вул. Львівська 15, тел. – (0482) 32-67-45, факс – (0482) 35-73-71. E – mail: science@ogmi.farlep.odessa.ua


Схожі:

Найважливіші наукові та науково-технічні розробки одеського державного екологічного університету завершені у 2010 р iconНайважливіші наукові та науково-технічні розробки одеського державного екологічного університету завершені у 2008 р
Назва розробки: Теоретичне обґрунтування нормативної бази для розрахунку максимального стоку з невеликих водозборів України
Найважливіші наукові та науково-технічні розробки одеського державного екологічного університету завершені у 2010 р iconНайважливіші наукові та науково-технічні розробки одеського державного екологічного університету завершені у 2009 р
Назва розробки: Оцінка наповнення Хаджибейського лиману поверхневими водами та довгострокове прогнозування його стану у весняний...
Найважливіші наукові та науково-технічні розробки одеського державного екологічного університету завершені у 2010 р iconНайважливіші наукові та науково-технічні розробки одеського державного екологічного університету завершені у 2007 р
Десни, гідроморфологічні І гідроенергетичні особливості деяких річок України, методичні підходи до моделювання сольового балансу...
Найважливіші наукові та науково-технічні розробки одеського державного екологічного університету завершені у 2010 р iconКонкурс на здобуття стипендії кабінету міністрів україни для молодих вчених
України для молодих учених (далі стипендії) можуть висуватися наукові співробітники, викладачі вузів, інженерно-технічні працівники...
Найважливіші наукові та науково-технічні розробки одеського державного екологічного університету завершені у 2010 р iconУмови та порядок проведення конкурсу на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених
В україни для молодих учених /далі стипендії/ можуть висуватися наукові співробітники, викладачі вузів, інженерно-технічні працівники...
Найважливіші наукові та науково-технічні розробки одеського державного екологічного університету завершені у 2010 р iconРішення про висунення приймається на засіданні ради таємним голосуванням за умови, що за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх членів ради
України для молодих учених /далі стипендії/ можуть висуватися наукові співробітники, викладачі вузів, інженерно-технічні працівники...
Найважливіші наукові та науково-технічні розробки одеського державного екологічного університету завершені у 2010 р iconВісник одеського державного екологічного університету, 2010, 10
У статті наведена оцінка комплексного впливу деяких метеорологічних факторів (температури повітря, відносної вологості та швидкості...
Найважливіші наукові та науково-технічні розробки одеського державного екологічного університету завершені у 2010 р iconВісник одеського державного екологічного університету, випуск №7, 2009р
Многофакторный системный стохастический подход к моделированию динамики системы "фитопланктон –зоопланктон рыба"
Найважливіші наукові та науково-технічні розробки одеського державного екологічного університету завершені у 2010 р iconВісник Одеського державного екологічного університету
Сафранов Т. А., д-р геол мінер наук, проф., Тучковенко Ю. С., д-р географ наук, с н с
Найважливіші наукові та науково-технічні розробки одеського державного екологічного університету завершені у 2010 р iconВісник одеського державного екологічного університету, випуск №6, 2008р
Многофакторный системный и мультифрактальный подходы в моделировании экстремально высоких паводков (на примере р. Дунай) и временных...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи