Методичні вказівки icon

Методичні вказівки
НазваМетодичні вказівки
Сторінка4/4
Дата02.06.2012
Розмір0.71 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4

^ Контрольні запитання

 1. У чому сутність методу «витрати - ефект»?

 2. Як будується залежність «витрати - ефект»?

 3. Які властивості притаманні залежності «витрати - ефект»?

 4. Перелічіть вихідні дані для побудови залежності «витрати - ефект»?

 5. Назвіть критерії ранжирування проектів.

 6. Як здійснюється аналіз графіку «витрати - ефект»?

 7. У чому спільність і відмінність механізмів фінансування будівельних проектів?

 8. Назвіть основні результати застосування механізмів фінансування будівельних проектів.

Практичне завдання 4

Оптимізація черговості реалізації проектів при лінійній залежності тривалості проекту від вартості

^ Мета роботи: навчити студентів визначати оптимальну черговість проектів при лінійній залежності тривалості від вартості, використовуючи критерій «упущена вигода».

^ Теоретичні відомості

Кожен проект після його завершення дає фірмі певний доход. Затримка в термінах реалізації проектів веде до зменшення доходу, тобто до упущеної вигоди.

Порівнюючи два проекти, якщо першим завершитися перший проект, упущена вигода складе:


, (4.1)

де , ;

Сі – доход проекту;

Wі – обсяг проекту (кількість ресурсів для проекту);

аі – кількість ресурсів для реалізації проекту в період (місяці);

і- число періодів, необхідне для реалізації проекту

N – рівень фінансування мультипроекту.


Якщо першим завершитися другий проект, то упущена вигода складе:

. (4.2)

Порівнюючи отримані результати, визначаємо черговість реалізації проектів. Проект, де упущена вигода від його реалізації першим більше, реалізується другим.

Алгоритм визначення оптимальної черговості проектів.

 1. Розглядаються 1 і 2 проекти. Проект 1 і 2 не можуть фінансуватися на максимальному рівні, тому що а1 + а2 > N. Виникає конфліктна ситуація.

 2. Нехай проект 1 виконується на максимальному рівні. Визначається упущена вигода за формулою (4.1).

 3. Нехай проект 2 виконується на максимальному рівні. Визначається упущена вигода за формулою (4.2).

 4. Аналогічно розглядаються усі варіанти реалізації проектів

 5. Результати розрахунків зводять в табл. 4.1.

 6. Порівнюючи критерії упущена вигода, визначається оптимальна черговість реалізації проектів.


Таблиця 4.1

Проект

?, міс.?

С, тис. грн

Черговість реалізації

1

2

1

3Приклад

Вихідні дані подані у табл. 4.2, необхідно визначити оптимальну черговість реалізації проектів.

Таблиця 4.2

Проект

W,

тис грн..

а,

тис. грн./міс.

?, міс.

С,

тис. грн.

1. П’ятиповерховий будинок

3500

310

11,3

280

2. Готель на 100 місць

6200

440

14,1

500

3.Універсам

3900

480

8,1

320

4.Кінотеатр

12500

600

20,8

1000

Рівень фінансування мультипроекту N = 500 тис. грн./міс.

1. Проекти 1 і 2 не можуть бути профінансовані на максимальному рівні:

а1+ а2 = 310 + 440 = 750 > 500 тис. грн. /міс.

1.1 Проект 1 фінансується на максимальному рівні.

тис. грн.

? = 280/500=0,56; ∆ = 310+440-500=250 тис. грн./мес.

1.2. Проект 2 фінансується на максимальному рівні.

тис. грн.

2. Проекти 1 і 3 не можуть бути профінансовані на максимальному рівні

а1 + а3 = 310 + 480 = 790 > 500 тис. грн. /міс.

2.1 Проект 1 фінансується на максимальному рівні.

тис. грн.

? = 280/320=0,875; ∆ = 310 + 480 – 500 = 290 тис. грн./міс.

2.2 Проект 3 фінансується на максимальному рівні.

тис. грн.

 1. Проект 1 і 4 не можуть бути профінансовані на максимальному рівні

а1 + а4 =310 + 600 = 900 > 500 тис. грн. /міс.

  1. 3.1 Проект 1 фінансується на максимальному рівні.

тис. грн.

? = 280/1000 = 0,28; ∆ = 310 + 600 – 500 = 410 тис. грн./міс.

  1. 3.2 Проект 4 фінансується на максимальному рівні.

тис. грн.

 1. Проект 2 і 3 не можуть бути профінансовані на максимальному рівні

а2 + а3 = 440 + 480 = 920 > 500 тис. грн. /міс.

  1. 4.1. Проект 2 фінансується на максимальному рівні.

С(2;3) = 13578,7 тис. грн.

? = 500/320 =1,56; ∆ = 440 + 480 – 500 = 420 тис. грн./міс.

4.2. Проект 3 фінансується на максимальному рівні.

С(3;2) = 13490,4 тис. грн.

 1. Проект 2 і 4 не можуть бути профінансовані на максимальному рівні

а2 + а4 = 440 + 600 =1040 > 500 тис. грн. /міс.

5.1. Проект 2 фінансується на максимальному рівні.

С(2;4) = 40540 тис. грн.

? = 500/1000 = 0,5; ∆ = 440 + 600 – 500 = 540 тис. грн./міс.

5.2. Проект 4 фінансується на максимальному рівні.

С(4;2) = 40613,6 тис. грн.

 1. Проект 3 і 4 не можуть бути профінансовані на максимальному рівні

а3 + а4 = 480 + 600 = 1080 > 500 тис. грн./міс.

6.1 Проект 3 фінансується на максимальному рівні.

С(3;4)=31222 тис. грн.

? = 320/1000 = 0,32; ∆ = 480 + 600 – 500 = 580 тис. грн. /міс

6.2. Проект 4 фінансується на максимальному рівні.

С(4;3) = 31434,6 тис. грн.

7. Результати розрахунків зведені у табл. 4.3.

Таблиця 4.3

Проект

?, міс.?

С,

тис. грн.

Черговість реалізації

1

2

11,3

250

0,56

13424,2

2-1

14,1

13397,9

1

3

11,3

290

0,875

7940,7

3-1

8,1

7877,7

1

4

11,3

410

0,28

31685,7

4-1

20,8

31666,7

2

3

14,1

420

1,56

13578,7

3-2

8,1

13490,4

2

4

14,1

540

0,5

40540

2-4

20,8

40613,6

3

4

8,1

580

0,32

31222

3-4

20,8

31434,6

8. Оптимальна черговість реалізації проектів 3-2-4-1.

Завдання

Визначити оптимальну черговість реалізації проектів. Вихідні дані містяться у табл. 4.4 і 4.5.

Таблиця 4.4

№ варіанта

Проекти

1

2

4

7

9

2

4

6

9

10

3

1

4

7

9

4

6

7

8

10

5

1

2

4

6

6

3

5

7

9

7

1

2

3

4

8

5

7

8

9

9

1

5

6

9

10

1

3

5

7

11

2

3

8

10

12

5

6

7

10

13

2

5

6

8

14

2

6

8

10

15

3

4

6

7

16

1

3

6

10

17

1

4

6

8

18

4

7

8

10

19

1

2

7

8

20

1

6

8

10

Таблиця 4.5з/п

Проект

W,

тис. грн.

а,

тис. грн./міс.

?,

міс.

С,

тис. грн.

1

П’ятиповерховий будинок

4700

600

7,8

370

2

Шістнадцятиповерховий будинок

16500

1030

16

1350

3

Готель

7840

550

14,3

630

4

Лікарня

6580

540

12,2

500

5

Універсам

4020

500

8

320

6

Їдальня

2510

410

6,1

220

7

Дитячий садок

3520

420

8,4

280

8

Школа

5820

650

9

480

9

Кінотеатр

12500

780

16

1200

10

Бібліотека

9620

800

12

800


Рівень фінансування для усіх варіантів N = 800 тис. грн. /міс.


^ Контрольні запитання

 1. Дайте визначення поняття «втрачена вигода».


Практичне завдання 5

Оптимізація черговості реалізації проектів при степенній залежності тривалості проекту від вартості

^ Мета роботи: навчити студентів визначати оптимальну черговість проектів при степенній залежності тривалості від вартості, використовуючи критерій «упущена вигода».


Теоретичні відомості

Якщо першим завершиться проект 1, то упущена вигода складе:


, (5.1)

де .

Якщо першим завершиться проект 2, то упущена вигода складе:


. (5.2)

Порівнюючи отримані результати, визначаємо черговість реалізації проектів. Проект, де упущена вигода від його реалізації першим більше, реалізується другим.

Результати розрахунків зводимо у табл. 5.1

Таблиця 5.1

Проекти

?, мес.

?

С,

тис. грн.

Черговість реалізації

1

21

3…..Приклад

Вихідні дані представлені у табл. 5.2. Необхідно визначити оптимальну черговість реалізації проектів.

Таблиця 5.2

Проект

W, тис грн.

а, тис. грн./міс.

?, мес.

С, тис. грн.

1.Дев’ятиповерховий будинок

5600

650

18,6

450

2. Поліклініка

7500

500

25

600

3. Столова

2560

450

8,5

200

4. Школа

7820

550

26

620


Рівень фінансування мультипроекту 9000 тис. грн. /міс.

1. Проекти 1 і 2 не можуть бути профінансовані на максимальному рівні:

а1 + а2 = 650 + 500 = 1150 > 900 тис. грн./міс.

1.1 Першим завершиться 1 проект:

тис. грн.

? =18,6/25 = 0,74; ? = 450/600 = 0,75

1.2 Першим завершиться 2 проект:

тис. грн.

2. Проекти 1 і 3 не можуть бути профінансовані на максимальному рівні:

а1 + а3 = 650 + 450 = 1100 > 900 тис. грн./мес.

2.1 Першим завершиться 1 проект:

тис. грн.

? = 18,6/8,5 = 2,2; ? = 450/200 = 2,25

2.2 Першим завершиться 3 проект:

тис. грн.


3. Проекти 1 і 4 не можуть бути профінансовані на максимальному рівні

а14 = 650 + 550 = 1200 > 900 тис. грн./міс.

3.1 Першим завершиться 1 проект:

тис. грн.

? =18,6/26 = 0,72; ? = 450/620 = 0,73

3.2 Першим завершиться 4 проект:

тис. грн.

4. Проекти 2 і 3 не можуть бути профінансовані на максимальному рівні:

а2 + а3 = 500 + 450 = 950 > 900 тис. грн./міс.

4.1 Першим завершиться 2 проект:

тис. грн.

? = 25/8,5 = 2,2; ? = 600/200 = 2,25

4.2 Першим завершиться 3 проект:

тис. грн.

5. Проекти 2 і 4 не можуть бути профінансовані на максимальному рівні:

а2 + а3 = 500 + 550 = 1050 > 900 тис. грн./міс.

5.1 Першим завершиться 2 проект:

тис. грн.

? = 25/26 = 0,96; ? = 600/620 = 0,97

5.2 Першим завершиться 4 проект.

тис. грн.

6. Проекти 3 і 4 можуть бути профінансовані на максимальному рівні

а34 = 450 + 550 = 1000 > 900 тис. грн./міс.

6.1 Першим завершиться 3 проект:

тис. грн.

? = 8,5/26 = 0,33; ? = 200/620 = 0,32

6.2 Першим завершиться 4 проект:

тис. грн.

7. Результати розрахунків зводимо в табл. 5.3.


Таблиця 5.3

№ проекту

?, міс.

?

С,

тис. грн.

Черговість реалізації

1

2

18,6

0,75

30941,2

1-2

25

32042,1

1

3

18,6

2,25

13265,3

3-1

8,5

12401,9

1

4

18,6

0,73

32504,8

1-4

26

33755,9

2

3

25

3

21057,2

3-2

8,5

19491,8

2

4

25

0,97

12386,4

2-4

26

42650,9

3

4

8,5

0,32

20703,5

3-4

26

22345,9

Оптимальна черговість реалізації проектів 3-1-2-4.

Завдання

Визначити оптимальну черговість реалізації проектів, вихідні дані яких містяться у табл. 5.4, 5.5.

Таблиця 5.4

№ варіанта

Проекти

1

4

7

8

10

2

1

4

7

9

3

1

2

3

4

4

6

7

8

10

5

2

5

6

8

6

1

5

6

9

7

4

6

9

10

8

1

4

6

8

9

2

3

8

10

10

5

6

7

10

11

1

2

7

8

12

3

4

6

7

13

5

7

8

9

14

2

4

7

9

15

1

3

6

10

16

1

3

5

7

17

3

5

7

9

18

2

6

8

10

19

1

6

8

9

20

1

2

4

6


Характеристики проектів

Таблиця 5.5з/п

Проект

W,

тис. грн.

а,

тис. грн./міс.

?,

міс.

С, тис. грн.

1

Дев’ятиповерховий будинок

6500

620

21,7

520

2

Чотирнадцятиповерховий будинок

12400

730

41,3

980

3

Будинок побуту

820

550

27,3

656

4

Поліклініка

5680

610

18,9

450

5

Магазин

4200

500

14

336

6

Їдальня

3420

490

11,4

270

7

Дитячий садок

3080

505

10,3

246

8

Школа

9820

800

32,7

780

9

Кінотеатр

11200

820

37,3

920

10

Бібліотека

8330

610

27,8

600

Рівень фінансування усіх проектів N = 900 тис. грн./міс.


^ Контрольні запитання


 1. Наведіть формулу критерію «втрачена вигода» при степенній залежності тривалості проекту від його вартості.

 2. Сформулюйте етапи алгоритму оптимального визначення черговості проектів.

^ Самостійна робота 6

Сітьове планування

Мета роботи: освоєння методики складання і розрахунку сітьових моделей. Отримання навичок розрахунку часових параметрів сітьового графіку.

^ Теоретичні відомості

Сітьовий графік – модель, що відображує логічну послідовність і взаємозалежність окремих видів робіт (процесів).

Розрахункові параметри графіка – параметри оптимальних строків початку й закінчення кожної конкретної роботи.

При побудові сітьового графіка використовують три основні поняття: робота (включно очікування і залежність), подія і шлях.

Робота (?) – трудовий, виробничий процес, що потребує витрат часу, трудових і фінансових ресурсів.

Очікування (?) – процес, що не потребує витрат трудових і фінансових ресурсів, а тільки витрат часу.

Залежність ( ) – свідчить про відсутність необхідності витрат часу й ресурсів, але вказує на існування зв’язку між роботами, при якому початок однієї або декількох робіт залежить від виконання попередніх.

Подія ( ) – результат, факт завершення, виконання всіх робіт, що входять до даної події, дозволяє почати всі роботи, що з неї виходять. Подія, що не має попередніх робіт, називається вихідною подією, що завершує всі роботи – кінцевою.

Шлях ( ) – безперервна послідовність робіт від вихідної до кінцевої події. Шлях, що має найбільшу тривалість, є критичним.

^ Графічний метод розрахунку параметрів сітьового графіку


Приклад


У поданому на рис. 6.1 сітьовому графіку визначити число шляхів, тривалість критичного шляху і термін закінчення проекту, перелік робіт критичного шляху, ранні й пізні терміни початку й закінчення робіт, повні (загальні) резерви часу, вільні (часткові) резерви часу.
Рис. 6.1

Алгоритм розрахунку

1. Усі події поділяють на чотири сектори: нижній, верхній, лівий і правий (рис. 6.2).

2. Розрахунок починають з визначення раннього терміну початку робіт. Починають рух по вершинах графа від вихідної події. У лівий сектор першої події графіка записують нуль, у нижній – теж нуль, тому перша подія не має попередніх робіт.Номер події


Ранній термін

початку

роботи Б

Пізній

термін

закінчення роботи А


Робота А

Робота БНомер

попередньої події

Рис. 6.2 – Графічне зображення події


3. Ранні терміни початку наступних робіт дорівнюють максимальному з ранніх закінчень попередніх робіт, тобто найбільшій величині із сум ранніх початків і тривалостей попередніх робіт:

,

бо в цих робіт немає попередніх.

Усі роботи, що виходять з тієї самої події, матимуть однакові ранні початки:

.

У лівий сектор другої вершини заносимо 5, а в нижній – одиницю, тому що до другої події веде єдиний шлях – дуга (1,2), він проходить через першу вершину графа:

.

У лівий сектор 3-ї вершини заносимо 7, а в нижній – одиницю, тому що до третьої події веде єдиний шлях – дуга (1,3), він проходить через першу вершину графа:

.

У лівий сектор 4-ї вершини заносимо 7, а в нижній – 3 – номер події, через яку до даної веде шлях максимальної тривалості:

.

У лівий сектор 5-ї вершини вміщуємо 7, у нижній 3 або 1 (обидві суми однакові):У лівий сектор 6-ї вершини вміщуємо 13, у нижній – 2:У лівий сектор 7-ї вершини вміщуємо 19, у нижній – 4 і т.д.

При розгляді останньої 11-ї вершини значення в лівому секторі дорівнює максимальній величині із сум ранніх початків і тривалостей завершальних робіт, що складає довжину критичного шляху графа:У нижній сектор записуємо номер події, через яку до завершальної веде шлях максимальної тривалості, тобто 7.

4. Далі визначаємо роботи, що належать до критичного шляху. Критичний шлях проходить через завершальну подію (11), у нижньому секторі якої записано 7. Отже, подія (7) також належить до критичного шляху. У нижньому секторі події (7) записано 4, тобто критичний шлях пройде через подію (4) і т.д. до вихідної події. Критичний шлях у розглянутому прикладі Lкр.= (1,3,4.7,11).

5. Потім визначаємо пізні терміни закінчення робіт. При цьому хід по вершинах графа відбувається у зворотному порядку – від завершальної події до вихідної. Пізні терміни закінчення для завершальних робіт рівні тривалості критичного шляху, тому в правий сектор завершальної події (11) записуємо 27. Пізні закінчення попередніх робіт визначаємо в такий спосіб:У правий сектор вершини (6) записуємо 20.

Усі роботи, що входять в ту саму подію, матимуть однакові пізні закінчення:У правий сектор вершини (9) записуємо 23:

У правий сектор вершини (7) записуємо 19:

У правий сектор вершини (8) записуємо 20.

і т.д.

У такий же спосіб знаходимо пізні закінчення всіх інших робіт.

6. Після розрахунку початків і закінчень робіт визначаємо резерви часу.

Наприклад, повний резерв часу для роботи (3,8) і вільний резерв для роботи (3,9):

Резерви часу записуємо безпосередньо на графіку під роботою у вигляді дробу, чисельник якого показує повний резерв, а знаменник – вільний резерв.


Контрольні запитання

 1. Охарактеризуйте сітьове моделювання.

 2. Основні правила побудови сітьових графіків.

 3. Елементи сітьового графіка.

 4. Розрахунок сітьового графіка.

Завдання


Варіант 1Варіант 2

Варіант 3

Варіант 5


Варіант 4

Варіант 5


Варіант 6

Варіант 9

Варіант 8

Варіант 7
Варіант 12

Варіант 11

Варіант 10


Варіант 14

Варіант 13


Варіант 15


Список літератури


 1. Баркалов С.А., Бабакин В.Ф. Управление проектами в строительстве. Лабораторный практикум: Уч. пособие. – М.: Из-во АСВ, 2003. – 288 с.

 2. Богданов В. Управление проектами в Microsoft Project 2002. – СПб.: Питер, 2003. – 640 с.

 3. Кобилянський Л.С. Управління проектами: Навч. посібник /МАУП. – К.: МАУП, 2002. – 198 с.

 4. Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Управление проектами: Справочное пособие / Под ред. И.И. Мазура и В.Д. Шапиро. – М.: Высш. шк., 2001. – 875 с.

 5. Наносов П.С., Варежкин В.А. Управление проектно-сметным процессом.- М.: Изд-во «Мастерство», 2002. – 176 с.

 6. Павлов И.Д., Радкевич А.В. Модели управления проектами: Уч. пособие. – Запорожье: ГУ «ЗИГМУ», 2004. – 320 с.

 7. Словник-довідник з питань управління проектами/ За ред.. С.Д. Бушуєва. – К.: Ділова Україна, 2001. – 640 с.

 8. Управление проектами. Зарубежный опыт / Под ред. В.Д. Шапиро. – СПб.: ДваТрИ, 1993.

 9. Управление проектом / Фил Бэгьюли. – Пер. с англ. В. Петрушек. – М.% ФАИР-ПРЕСС, 2002. – 208 с.

 10. Управління проектами: Навчальний посібник / Л.І. Нефьодов, Ю.А. Петренко, С.А. Кривенко та ін. – Харків: ЗНАДУ, 2004. – 200 с.

 11. Управління проектами: Навч. – К.: Каравела, 2004. – 344 с.

 12. Шапиро В.Д. и др. Управление проектами: Учебник для вузов. – СПб.: ДваТрИ, 1996.

Навчальне видання


Методичні вказівки для виконання для виконання практичних завдань з курсу «Управління проектами» (для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 6.050200 – «Менеджмент організацій»


Укладачі: Володимир Миколайович Бабаєв,

Галина Василівна Висоцька,

Таїсія Геннадіївна Молодченко-Серебрякова,

Вікторія Олександрівна Мельман


Редактор: М.З. Аляб’єв


План 2006, поз. 273


__________________________________________________________________

Підп. до друку 30.06.06 Формат 6084 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі Обл.- вид. арк. 2,5

Замовл. №_________ Тираж 150 прим.

__________________________________________________________________
61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12.

__________________________________________________________________

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ
61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 121   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
Методичні вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи