На базі Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова 10. 00. 10. 10 Відкриття засідання. Вступне слово від Держзв’язку. Прийняття нових членів ннвк «Інфокомунікації» icon

На базі Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова 10. 00. 10. 10 Відкриття засідання. Вступне слово від Держзв’язку. Прийняття нових членів ннвк «Інфокомунікації»
Скачати 268.44 Kb.
НазваНа базі Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова 10. 00. 10. 10 Відкриття засідання. Вступне слово від Держзв’язку. Прийняття нових членів ннвк «Інфокомунікації»
Дата27.05.2012
Розмір268.44 Kb.
ТипДокументиПрограма VI засідання Ради ННВК «Інфокомунікації» 28 листопада 2008 р


на базі Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова

10.00.-10.10

Відкриття засідання. Вступне слово від Держзв’язку.

Прийняття нових членів ННВК «Інфокомунікації»

Інформація голови Ради Комплексу проф. Воробієнко П.П.

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

Доповідає. доцент Сомов Сергій Вікторович.

Національний аерокосмічний університет ім. Н.Е. Жуковського "Харківський авіаційный інститут"

Доповідає проф. Зеленський Олександр Олексійович.

10.10 -10.20

Інформація про виконання рішень Ради Комплексу.

Інформація голови Ради Комплексу проф. Воробієнко П.П.

10.20 -12.00

Про розробку тестів оцінки якості підготовки студентів з нормативних дисциплін природничо –

наукових та загально - професійного циклів.

Доповідає проф. Захарченко М.В., проректор з навчальної роботи ОНАЗ ( додаток 1).

12-00 -13.00

^ Обговорення концепції підготовки робітничих спеціальностей в плані нових вимог МОН України.

Доповідають: Петрович В.С., директор МВПУЗ м. Київ;

Шматко В.С. заст. директора Київського коледжу зв’язку

14.00 – 14.30

Сучасні підходи до практичної підготовки студентів в ВНЗ.

Доповідає проф. Воробієнко П.П., ректор ОНАЗ ім. О.С.Попова.


14.30 – 15.30

Круглий стіл: «Нові умови прийому до ВНЗ та організація набору студентів в 2009 р.»

15.30-16.00

Затвердження плану роботи Комплексу та робочих груп на 2009 рік.
Додаток 1


П р о е к т


^ I. Модулі дисциплін гуманітарного циклу

 

1

Філософія

1.1-1.2

 

3,5

Філософія - квінтесенція розвитку наукової думки суспільства

1,5

Форми матеріальної і духовної діяльності людини

2

2

Психология

2.4

Психологія

1,5

3

Укр. мова (за проф. спрямуванням)

2.3

Українська мова (за проф. спрямуванням)

1,5

4

Правознавство

1.3

Правознавство

2

5

Політологія

4.2

Політологія

2

6

Соціологія

2.3

Соціологія

1,5

7

Історія України

1.1

Історія України

1,75

8

Іноземна мова (за проф. спрямуванням)

1.1-3.1

 

9,75

9

Фізична культура

1.1-4.2

 

6,75

Усього:

30,25

Модулі дисциплін вибору ВНЗ

1

Культурологія

2.1

Культурологія

1,5

2

Економіка галузі

4.1-4.2

Економіка галузі

3

3

Економічна теорія

2.4

Економічна теорія

2

Усього:

6,5

^ Модулі дисциплін вибору студента (студент вибирає модулі не менш 6,5 кредитів)

1

Міжнародні та громадянські правові

 

Міжнародні та громадянські правові питання телекомунікацій

2

питання телекомунікацій

 

 

2

Педагогіка викладання "Основ телекомунікацій"

 

Педагогіка викладання "Основ телекомунікацій" в середній школі

1,5

в середній школі

 

 

3

Логістичні системи Телекомунікацій

1.1

Логістичні системи Телекомунікацій

1,5

4

Комунікативні основи інформаційного суспільства

 

Комунікативні основи інформаційного суспільства

1,5

5

Соціально-політичні дослідження Інтернету

 

Соціально-політичні дослідження Інтернету

1,5

6

Сучасні загрози безпеці

 

Сучасні загрози безпеці

1,5

7

Правове регулювання Інтернет-послуг

 

Правове регулювання Інтернет-послуг

1,5

8

Патентознавство, інтелектуальна власність і

1.3

Патентознавство, інтелектуальна власність і авторське право в Україні та в

1,5

авторське право в Україні та в країнах Євросоюзу

країнах Євросоюзу

9

Права людини, їх захист законодавством України

1.2

Права людини, їх захист законодавством України і міжнародним правом

1,5

і міжнародним правом

 

10

Етногенез і етнична історія українського народу

1.2

Етногенез і етнична історія українського народу

1,5

11

Основні закони "Інформаціології"

 

Основні закони "Інформаціології"

1,5

Усього:

6,5

^ Усього за циклом:

43,25
^ Модулі дисциплін, які викладаються на І курсі

І. Модулі дисциплін гуманітарного циклу

1

Філософія

1.1-1.2

 

3,5

Філософія - квінтесенція розвитку наукової думки суспільства

1,5

Форми матеріальної і духовної діяльності людини

2

2

Правознавство

1.3

Правознавство

2

3

Історія України

1.1

Історія України

1,75

4

Іноземна мова (за проф. спрямуванням)

1.1-1.4

 

4

5

Фізична культура

1.1-1.4

 

2

6

Логістичні системи Телекомунікацій

1.1

Логістичні системи Телекомунікацій

1,5

7

Патентознавство, інтелектуальна власність і

1.3

Патентознавство, інтелектуальна власність і авторське право в Україні та в

1,5

авторське право в Україні та в країнах Євросоюзу

країнах Євросоюзу

8

Права людини, їх захист законодавством України

1.2

Права людини, їх захист законодавством України і міжнародним правом

1,5

і міжнародним правом

 

9

Етногенез і етнична історія українського народу

1.2

Етногенез і етнична історія українського народу

1,5

Усього:

19,25

^ II. Модулі дисциплін природничо-наукової підготовки

1

Вища математика

 

 

10

1.1

Векторна алгебра та аналітична геометрія

2,5

1.2

Диференціальне числення

2,5

1.3

Інтегральне числення

2,5

1.4

Ряди. Диференціальні рівняння

2,5

2

Фізика

 

 

8

1.1

Електричний струм та магнітне поле струмів

2

1.2

Електричні коливання та хвилі

2

1.3

Основи фізики напівпровідникових приладів

2

1.4

Фізика оптичного зв'язку

2

3

Інформатика
 

8

1.1

Основні відомості про ПК та організація обчислювальних процесів

2

1.2

Програмування задач із циклами та масивами

2

1.3

Програмування задач із структурованими типами даних

2

1.4

Об'єктпо-орієнтоване програмування

2

4

Інженерна та комп'ютерна графіка

1.3

Інженерна та комп'ютерна графіка

2,5

5

Охорона праці. Екологія. БЖД. ЦЗ

 

 

3

1.1

Охорона праці та екологія

1,5

1.2

БЖД та цивільний захист

1,5

6

Основи теорії систем

1.4

Основи теорії систем

3

7

Теорія поля та ТФКП

1.4

Теорія поля та ТФКП

2

8

Технічні засоби інформатизації

1.4

Технічні засоби інформатизації

2

Усього:

38,5^ III. Модулі дисциплін загально-професійної підготовки

1

Теорія електричних кіл та сигналів

 

 

3

1.3

Аналіз електричних кіл при постійних та гармоничних впливах

1,5

1.4

Частотні методи аналізу електричних кіл

1,5

Усього:

3

^ Усього за перший курс:

60,75
^ Модулі дисциплін, які викладаються на 2 курсі

І. Модулі дисциплін гуманітарного циклу

1

Психологія

2.4

Психологія

1,5

2

Укр. мова (за проф. спрямуванням)

2.3

Українська мова (за проф. спрямуванням)

1,5

3

Соціологія

2.3

Соціологія

1,5

4

Іноземна мова (за проф. спрямуванням)

2.1-2.4

 

4,25

5

Фізична культура

2.1-2.4

 

2

6

Культурологія

2.1

Культурологія

1,5

7

Економічна теорія

2.4

Економічна теорія

2

Усього:

14,25

^ II. Модулі дисциплін природничо-наукової підготовки

1

Вища математика
 

5

2.1

Дискретна математика

2,5

2.2

Теорія ймовірностей та математична статистика

2,5

2

Фізика

2.1

Електроматеріали

2

3

Основи математичного моделювання

2.3-2.4

Основи математичного моделювання

2,5

4

Вимірювання в системах зв'язку

2.3

Автоматизація вимірювань у телекомунікаціях

2,5

5

Організація і збереження баз данних

2.3

Організація і збереження баз даних (група 1)

2,75

Усього:

14,75

^ III. Модулі дисциплін загально-професійної підготовки

1

Теорія електричних кіл та сигналів

 

 

4,5

2.1

Частотні та оперативні методи аналізу кіл

2

2.2

Аналогова та дискретна обробка сигналів

2,5

2

Теорія електричного зв'язку

 

 

7,5

2.1

Сигнали електрозв'язку

2

2.2

Передача інформації в телекомунікаційних системах

1,5

2.3

Теорії завадостійкості приймання сигналів електроз'вязку

2

2.4

Завадостійке кодування в телекомунікаційних системах

2

3

Основи схемотехніки

 

 

6

2.1

Аналогова схемотехніка

1,5

2.2

Цифрова схемотехніка

1,5

2.3

Дискретна схемотехніка

1,5

2.4

Інтегральна схемотехніка

1,5

4

Обчисл. техніка та мікропроцесори

 

 

6

2.3

Вузли електроних пристроїв ОТ та МП. Програмування МП фірми Intel

3

2.4

Мікропро-ні сист. на універсальних МП та мікроконтролерах. Прогр-ня МПС

3

5

Метрологія, станд., серт. та акредит.

 

Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація

4

6

Технічна електродинаміка

 

 

4

2.1

Теоретичні основи електродинаміки

2

2.2

Прикладна електродинаміка

2

7

Інтернет технології

 

Інтернет технології

2

8

Електроживлення систем зв'язку

2.4

Електроживлення систем зв'язку (група 1)

3

Усього:

37

^ Усього за 2 курс:

66
^ Модулі дисциплін, які викладаються на 3 курсі

І. Модулі дисциплін гуманітарного циклу

1

Іноземна мова (за проф. спрямуванням)

3.1

 

1,5

2

Фізична культура

 

 

 

3.1-3.4

 

2

Усього:

3,5

ІІ. Модулі дисциплін природничо-наукової підготовки

1

Технології програмування

3.2

Технології програмування (група 2)

2,75

Усього:

2,75

ІІІ. Модулі дисциплін загально-професійної підготовки

1

Локальні мережі

3.2

Локальні мережі

2,75

2

Основи автоматики

3.1

Основи автоматики

2,75

3

Адаптивна обробка сигналів

 

 

3

3.1

Стиснення сигналів

1,5

3.2

Статичне кодування

1,5

4

Основи телебачення та радіомовлення

3.4

Основи телебачення та радіомовлення (група 2)

2,5

5

Основи теорії телекомунікаційних систем

3.1

Основи теорії телекомунікаційних систем (група 3)

3

Усього:

14

ІV. Модулі дисциплін професійної підготовки (формується ВНЗ з урахуванням І-го робочого місця)

1

Телекомунікаційні системи передачі

 

 

6

3.2

1 Методи мультиплексування

2

3.3

2 Цифрові системи передачі плезіохронної ієрархії

2

3.4

3 Цифрові системи передачі синхронної ієрархії

2

2

Системи розподілу інформації

 

 

8

3.1

1 Мережі, служби та послуги телекомунікацій. Комутаційні технології

2,5

3.2

2 Цифрові системи комутації

2,5

3.3

3 Впровадження комутаційних систем на мережах зв'язку. Комутаційне обладнання мереж NGN

3

3

Телекомунікаційні та інформаційні мережі

 

 

4

3.3

1 Принципи побудови та функціонування телекомунікаційних мереж. (Мережі доступу. Транспорні мережі)

2

3.4

2 Архітектура інформаціних мереж. Інтернет

2

4

Електричні лінії передавання

 

 

4,5

3.1

1 Конструкції ЕЛП. Теорії поширення електромагнітних хвиль та взаємних впливів між колами ЕЛП.

2

3.2

2 Теорія зовнішніх електромагнітних вплтвів на ЕЛП. Типове проектування, будівництво та технічна експлуатація ЕЛП.

2,5

5

Системи передавання даних

 

 

4

3.3

1 Завадостійке кодування.

2

3.4

2 Алгоритми і протоколи адаптивних систем передавання.

2

6

Волоконно-оптичні системи передавання

 

 

4

3.3

1 Волоконно-оптичні лінії передавання

2

3.4

2 Компоненти волоконно-оптичних систем передавання

2

Усього:

30,5

^ Усього за третій курс:

50,75
Модулі дисциплін, які викладаються на 4 курсі

^ I. Модулі дисциплін гуманітарного циклу

1

Політологія

4.2

Політологія

2

2

Фізична культура

4.1-4.2

 

0,75

3

Економіка галузі

4.1-4.2

Економіка галузі

3

Усього:

5,75

ІІ. Модулі дисциплін природничо-наукової підготовки

1

Теорія телетрафіка в телекомунікаціях

4.2

Теорія телетрафіка в телекомунікаціях (група 3)

3

Усього:

3

ІV. Модулі дисциплін професійної підготовки (формується ВНЗ з урахуванням І-го робочого місця)

1

Телекомунікаційні системи передачі

 

 

2

4.1

4 Цифрові системи передачі з оптичним мультиплексуванням (WDM)

1

4.2

5 Радіорелейні та супутникові системи передачі

1

2

Телекомунікаційні та інформаційні мережі

 

 

2

4.1

3 Мережні служби. Телекомунікаційні та інформаційні послуги. Мережні застосування

2

3

Адміністрування телекомунікаційних систем

 

 

3

4.1

1 Конфігурування телекомунікаційних систем

1,5

4.2

2 Діагностика телекомунікаційних систем

1,5

4

Системи мобільного зв'язку

 

 

4

4.1

1 Сигнали в системах мобільного радіозв'язку та засоби їх передавання та приймання

2

4.2

2 Розподіл радіоволн та антенні пристрої систем мобільного радіозв'язку та радіомовлення

2

5

Захист інформації в ТКС

4.1-4.2

1 Захист інформації в телекомунікаційних системах

5

6

Основи управлiння та оптимiзації

4.1

1 Основи управлiння та оптимiзації

2,5

7

Практична підготовка

9

8

Спеціалізація відповідно першому робочому місцю

15

9

Написання атестаційної роботи

6

10

Державна атестація

4,5

Усього:

53

Усього за четвертий курс:

61,75

Схожі:

На базі Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова 10. 00. 10. 10 Відкриття засідання. Вступне слово від Держзв’язку. Прийняття нових членів ннвк «Інфокомунікації» iconПрограма VI засідання Ради ннвк «Інфокомунікації» 28 листопада 2008 р на базі Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова >10. 00. 10. 10
Національний аерокосмічний університет ім. Н. Е. Жуковського "Харківський авіаційный інститут"
На базі Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова 10. 00. 10. 10 Відкриття засідання. Вступне слово від Держзв’язку. Прийняття нових членів ннвк «Інфокомунікації» iconІнструкці я з діловодства Одеської національної академії зв'язку ім. О. С. Попова
Державного департаменту з питань зв’язку та інформатизації від 01. 06. 2007 р. №166
На базі Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова 10. 00. 10. 10 Відкриття засідання. Вступне слово від Держзв’язку. Прийняття нових членів ннвк «Інфокомунікації» iconЗатверджено наказ Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова від 01. 02. 2011 р. №01-05-30
Державного департаменту з питань зв’язку та інформатизації від 01. 06. 2007 р. №166
На базі Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова 10. 00. 10. 10 Відкриття засідання. Вступне слово від Держзв’язку. Прийняття нових членів ннвк «Інфокомунікації» iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у 2-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Інфокомунікації – сучасність та майбутне»
Одеса 11-12 жовтня 2012 року, на базі факультету інфокомунікацій Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова за адресою:...
На базі Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова 10. 00. 10. 10 Відкриття засідання. Вступне слово від Держзв’язку. Прийняття нових членів ннвк «Інфокомунікації» iconГолові Правління
Прошу прийняти мене до членів Міжнародної асоціації випускників Одеської національної академії зв'язку ім. О. С. Попова
На базі Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова 10. 00. 10. 10 Відкриття засідання. Вступне слово від Держзв’язку. Прийняття нових членів ннвк «Інфокомунікації» iconГолові Правління
Прошу прийняти мене до членів Міжнародної асоціації випускників Одеської національної академії зв'язку ім. О. С. Попова
На базі Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова 10. 00. 10. 10 Відкриття засідання. Вступне слово від Держзв’язку. Прийняття нових членів ннвк «Інфокомунікації» iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова
Захист відбудеться 5 березня 2010 р о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради д 41. 816. 03 Одеської національної академії...
На базі Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова 10. 00. 10. 10 Відкриття засідання. Вступне слово від Держзв’язку. Прийняття нових членів ннвк «Інфокомунікації» iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова положення про щорічну рейтингову оцінку роботи професорсько-викладацького складу Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова затверджено
Рейтингова оцінка роботи професорсько-викладацького складу використовується керівництвом Академії у процесі
На базі Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова 10. 00. 10. 10 Відкриття засідання. Вступне слово від Держзв’язку. Прийняття нових членів ннвк «Інфокомунікації» iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова проект положення про щорічну рейтингову оцінку роботи професорсько-викладацького складу Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова затверджено
Рейтингова оцінка роботи професорсько-викладацького складу використовується керівництвом Академії у процесі
На базі Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова 10. 00. 10. 10 Відкриття засідання. Вступне слово від Держзв’язку. Прийняття нових членів ннвк «Інфокомунікації» iconПравила прийому до Одеської національної академії зв'язку ім. О. С. Попова у 2012 році погоджено 2011 р. Перший заступник Міністра Є. М. Суліма
Провадження освітньої діяльності в Одеській національній академії зв’язку ім. О. С. Попова здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи