Тема: \" Нуклёїнові кислоти \" icon

Тема: " Нуклёїнові кислоти "
Скачати 58.34 Kb.
НазваТема: " Нуклёїнові кислоти "
Дата14.07.2012
Розмір58.34 Kb.
ТипДокументи


Биология 10 класс

тема: " Нуклёїнові кислоти "


Нуклеїнові кислоти - це біополімери , мономомерами яких є нуклеотиди . Кожний нуклеотид складається з п'ятивуглецевого моносохариду ,

азотистої основи та залишку фосфатної кислоти .


Залежно від виду моносохариду нуклеїнові кислоти поділяють на дві групи :


1) рибонуклеїнові кислоти ( РНК ) , що містять рибозу ;


2) дезоксирибонуклеїнові кислоти ( ДНК ) , до склади яких входить дезоксирибоза .


Азотисті основи є похідними пурину та піримідину . До поринових основ належать аденін ( А ) і гуанін ( Г ) , до піримідинових - цітозин ( Ц ) ,

урацил ( У ) , тимін ( Т ) . До складу ДНК входять аденін , гуанін , цитозин , тимін ; у РНК замість тиміну міститься урацил . Нітратні основи

приєднуються до 1' - карбонового атома , а фосфатна кислота - до 5' - карбонового атома рибози або дезоксирибози .


^ Дезоксирибонуклеїнова кислота ( ДНК )


у 1953 р . американський біохімік Джеймс Уотсон і англійський фізик Френсіс Крік запропонували модель організації ДНК , відповідно до якої :


1) кожна молекула ДНК складається з двох антипаралельних полінуклеотидних ланцюгів , які утворюють подвійну спіраль ;


^ 2) кожний нуклеотид розташований у площині , перпендикулярній до осі спіралі ;


3) два полінуклеотидні ланцюги сполучені водневими зв'язками , які утворюються між нітратними основами різних ланцюгів ;


^ 4) взаємодія азотистих основ специфічна : пуринова основа може сполучатися тільки з піримідиновою , і навпаки . Такий принцип сполучання


основ називається принципом комплементарності .


^ Два полінуклеотидні ланцюги в молекулі ДНК сполучаються між собою за допомогою водневих зв'язків між відповідними азотистими основами :


аденін взаємодія з тиміном за допомогою двох водневих зв'язків , цитозин з гуаніном - за допомогою трьох . При цьому утворюється подвійна


спіраль , полінуклеотидні ланцюги в якій орієнтовані антипаралельно .


Рибонуклеїнова кислота ( РНК )


^ РНК міститься у всіх живих клітинах у вигляді одноланцюгових молекул . Залежно від структури та функції РНК поділяють на матричну , або


інформаційну ( мРНК , або іРНК ) , рибосомну ( рРНК ) і транспортну ( тРНК ) . Інформаційна РНК синтезується в ядрі клітини на матриці одного з


ланцюгів ДНК , тобто є комплементарною певному ЇЇ фрагменту . Далі вона транспортується в цитоплазму і сама служить матрицею для синтезу


білка . Рибосомна РНК входить до складу рибосом , беручи участь у трансляції . Транспортна РНК відповідає за доставку певної амінокислоти


до рибосоми та включення її в утворений поліпептидний ланцюг . У структурі тРНК є комплементарні послідовності нуклеотидів , які взаємодіють


з утворенням специфічної просторової структури тРНК ( наявність декількох " шпильок " ) , що нагадує листок конюшини . На одній із шпильок


розташований нуклеотидний триплет - антикодон , на протилежному кінці - послідовність для специфічного зв'язування амінокислоти .


Аденозинтрифосфорна кислота ( АТФ )


^ АТФ за структурою є нуклеотидом . Молекула АТФ складається з моносохариду рибози , нітратної основи аденіну і трьох послідовно зв'язаних


залишків фосфатної кислоти .


^ Основна функція АТФ полягає в акумуляції енергії , що виділяється під час різних біохімічних реакцій ( розщеплення вуглеводів і жирів , фотосин -


тезу ) . Численні процеси , які відбуваються в клітині ( проведення нервового імпульсу , м'язове скорочення , транспорт речовин , синтез білка ) ,


вимагають надходження енергії , яка міститься в хімічних зв'язках молекули АТФ . Зв'язки , під час розриву яких виділяється велика кількість


енергії , називаються макроергічними .


^ АТФ виконує свою функцію шляхом ферментативного відщеплення кінцевої фосфатної групи ; при цьому утворється аденозиндифосфорна


кислота ( АТФ ) , а енергія , що вивільняється використовується для здійснення біохімічних реакцій . Відокремленна фосфатна група може потім


знову приєднатися до АДФ з утворенням АТФ . При цьому використовується енергія , яка виділяється в результаті розщеплення , наприклад ,


вуглеводів і ліпідів .


^ Генетичний код


У ДНК у зашифрованому вигляді записана інформація про всі білки , що синтезуються клітиною.Послідовність нуклеотидів ДНК визначає


амінокислотну послідовність білків . Залежність між основами нуклеотидів та амінокислотами називається генетичним кодом .


Основні властивості генетичного коду


^ 1) Кожна амінокислота кодується послідовністю з трьох нуклеотидів , яка називається триплетом , або кодоном .


2) У всіх організмах одні й ті самі амінокислоти кодуються одними й тими ж кодонами , тобто код універсальний .


^ 3) Код є виродженим - одна амінокислота кодується більш ніж одним триплетом ( виключення - метіонін і триптофан ) .


4) Код однозначний - кожний кодон ( триплет ) кодує тільки одну амінокислоту .


^ 5) Код не перекривається : кодони зчитуються одним за одним . Наприклад , за послідовністю АУГГЦАЦГА зчитування відбувається тільки у такій


спосіб : АУГ / ГЦА / ЦГА . Зчитування АУГ / УГГ / ГГЦ або АУГ / ГГЦ / ЦАЦ неможливе .


^ Домашне завдання : підручнік Общая біологія , 10\11 класс Н.Е.Кучеренко . Кіев 2001 г

пар. 6-7 , зробити в зошиті ріс 6 і виконати тест в зошиті .


ТЕСТ


1) Структуру подвійної спіралі має молекула :


1) ДНК 2) РНК 3) Гемоглобіну 4) Глюкози


^ 2) У соответсвии із принципом комплементарности аденин у молекулі ДНК утворює пари з :


1) Тимином 2) Гуаніном 3) Цитозином 4) Урацилом


3) Приблизно 3-5 тис. нуклеотидов входять до складу молекули :


1) т- РНК 2) і- РНК 3) р- РНК 4) м- РНК


^ 4) Антикодону УАА т- РНК на й- РНК відповідає :


1) АУУ 2) ТУУ 3) ТАА 4) АТТ


5) Ділянка ДНК , службовець матрицею для синтезу одному поліпептидного ланцюга :


1) Ген 2) Нуклеотид 3) Оперон 4) Хромосома


^ 6) Урацил утворює комплементарний зв'язок :


1) Аденином 2) Цитозином 3) Тимином 4) Гуаніном


7) Магній входить до складу :


1) АТФ 2) Гемоглобіну 3) РНК 4) Хлорофила


8) Транспортна РНК - це :

1) Білок 2) Жир 3) Фермент 4) Нуклеиновая кислота


9) Найбільша кількість енергії у вигляді тепла выделяетса :


1) На етапі кисневого подиху 2) На етапі гліколізу


3) При окисненому фофсолировании 4) При підготовчому етапі подиху


10) Молекула ДНК , на відміну від молекули РНК :


1) складається з нуклеотидов 2) Складається з білка


3) складається із двох полинуклеотидных ланцюгів 4) Не встречаетса в живій природі


11) Антикодону УГЦ на транспортній РНК соотвествует триплет на ДНК :


1) ТГЦ 2) АГЦ 3) ТЦГ 4) АЦГ


12) Функціональна одиниця генетичного коду :


1) Нуклеотид 2) Триплет 3) Амінокислота 4) т- РНК

Схожі:

Тема: \" Нуклёїнові кислоти \" iconТема: " Нуклёїнові кислоти "
Нуклеїнові кислоти це біополімери, мономомерами яких є нуклеотиди. Кожний нуклеотид складається з п'ятивуглецевого моносохариду
Тема: \" Нуклёїнові кислоти \" iconМетодичні вказівки до заняття №1 Тема : Нуклеїнові кислоти І їх роль у зберіганні та експресії генетичної інформації
Методичні вказівки для студентів на кожне практичне заняття, які мають містити повну найбільш важливу та додаткову інформацію
Тема: \" Нуклёїнові кислоти \" iconІнтернет Олімпіада 2013
Яку масу піриту, масова частка домішок в якому становить 15%, потрібно використати для одержання сульфур триоксиду, при розчиненні...
Тема: \" Нуклёїнові кислоти \" iconVii завдання для контрольних робіт з навчальної дисципліни„господарське право”
«юпі» за ціною 2 грн за пачку та 6 пачок лимонною кислоти за ціною 50 коп за пачку для їх реалізації за цінами 2 грн та 2 грн за...
Тема: \" Нуклёїнові кислоти \" iconНатрієва сіль (2-метил-6-метоксихінолін-4-ілтіо)оцтової кислоти ("Хінотін"), що проявляє високу антиоксиданту, антигіпоксичну, протиішемічну та мембраностабілізуючу активність, як потенційний лікарський та ветеринарний засіб
Рогнозу та проведених доклінічних досліджень установлено, що натрієва сіль (2-метил-6-метоксихінолін-4-ілтіо)оцтової кислоти ("Хінотін")...
Тема: \" Нуклёїнові кислоти \" iconБіоорганічна та біологічна хімія
Енергетичний обмін. Тканинне дихання та окиснювальне фосфорилювання. Окиснювальне декарбоксилювання піровиноградної кислоти. Цикл...
Тема: \" Нуклёїнові кислоти \" iconЗатверджую проректор з навчальної роботи Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова
Протеїни і білки. Вітаміни. Макро- і мікроелементи. Органічні кислоти. Глюкозиноляти (тіоглікозиди) і ціаногенні глікозиди
Тема: \" Нуклёїнові кислоти \" iconДодаток 1 Граф логічної структури теми
Блокатори Н2-гістамінових рецепторів, блокатори протонної помпи, антациди, антибіотики, прокінетики, цитопротектори, м-холінолітики,...
Тема: \" Нуклёїнові кислоти \" iconТема Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту
Тема Тема Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках
Тема: \" Нуклёїнові кислоти \" iconТема фінансова діяльність держави тема предмет, сметод І система фінансового права
Тема 23. Фінансово-правові відносини, які виникають з діяльності комерційних банків
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи