Опис модуля з дисципліни \"Педагогічні засади творчості у професійній діяльності \" icon

Опис модуля з дисципліни "Педагогічні засади творчості у професійній діяльності "
НазваОпис модуля з дисципліни "Педагогічні засади творчості у професійній діяльності "
Дата14.07.2012
Розмір26.3 Kb.
ТипДокументи

ОПИС МОДУЛЯ

з дисципліни "Педагогічні засади творчості у професійній діяльності "


Напрямок – бакалаври інженерно-технічних спеціальностей


1.НАЗВА МОДУЛЯ: Педагогічні засади творчості у професійній діяльності

2.КОД МОДУЛЯ: ППП_6040_С01

3.ТИП МОДУЛЯ: Вибірковий

4.СЕМЕСТР:

5.ОБСЯГ МОДУЛЯ:

Загальна кількість годин: 60 год.

Кредитів ЄКТС: 2

Аудиторні години: 24 год.

Лекції: 8 год.

Практичні: 16 год.

6.ЛЕКТОР: к.пед.н., доц. Швай Р.І.

7.РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:

Мета викладання. забезпечити професійну компетентність з проблем генезису творчості, її структури, діагностики. розвитку творчого потенціалу та адаптації творчої особистості до вимог професійної діяльності.

В результаті вивчення змістового модуля студент повинен:

засвоїти: психолого-педагогічні особливості творчої особистості, структуру творчого потенціалу, тактики та стратегії творчої професійної діяльності, природу і механізми вияву та розвитку творчого потенціалу людини, методи діагностики та навчання творчості;

вміти: інтерпретувати сучасні методи діагностики креативності, створювати системи психолого-педагогічних засобів фпідтримки, умов для розвитку творчого потенціалу людини та його захисту від негативних впливів соціального середовища, організовувати творчі тренінги з метою розв’язування практичних завдань, оптимізувати творчі процеси професійних працівників різних спеціальностей.

8.СПОСІБ НАВЧАННЯ: аудиторне

9.НЕОБХІДНІ ОБОВ"ЯЗКОВІ ПОПЕРЕДНІ ТА СУПУТНІ МОДУЛІ: основи психології та педагогіки

10.ЗМІСТ МОДУЛЯ:

Сучасна освітня парадигма в контексті теорій творчості. Концептуальні положення педагогіки та психології творчості. Творчість, креативність та інновація як важливі поняття сучасної педагогіки. Види творчості. Елітарний та егалітарний підхід до творчості. Формування творчої особистості з позицій системного підходу. Сутність творчої діяльності, її загальна характеристика. Особливості творчої діяльності на різних етапах онтогенезу. Психолого-педагогічні особливості творчої особистості. Моделі творчого навчання та розвитку креативності: творчість як зміст і метод навчання. Проблеми стимуляції творчої діяльності. Соціально-психологічні умови творчої праці. Технічна творчість. Методологія теорії винахідництва. Індивідуальні стратегії та тактики творчої діяльності. Ідентифікації творчого потенціалу особистості. Методи дослідження та навчання творчості. Соціальна адаптація творчо обдарованих людей.

11.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Александров А.А. Психогенетика. – СПб.: Питер, 2004. – 192 с. 2. Ґоральський А.. Правила тренінгу творчості. Львів: ВНТЛ, 1998. – 52 с. 3. Горальський А. Теорія творчості. – Львів.: Каменяр, Warszawa: Universitas rediviva, 2002. – 144 с. 4. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. – СПб.: Питер, 2007. – 368 с. 5. Педагогічна творчість: методологія, теорія, технології / В. П. Андрущенко, С. О. Сисоєва, Н. В. Гузій, Н. В. Кічук; За ред. С. О. Сисоєвої, Н.В.Гузій. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. – 183 с. 6. Пономарев Я. А. Психология творчества и педагогика. – М.: Педагогика, 1976. – 280 с. 7. Психологія: Підручник/Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.;за ред Ю.Л.Трофімова. – К.: Либідь, 2001. – 560 с. 8. Моляко В.А.. Психология конструкторской деятельности. – М.: Машиностроение, 1983. – 134 с. 9. Психологічне дослідження творчого потенціалу особистості: монографія/авт..кол., наук. керівник В.О.Моляко. – К.: Педагогічна думка, 2008. – 208 с.

12.ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: Лекції, практичні заняття, самостійна робота.

13.МЕТОДИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ: Поточний контроль: (40%): усне опитування, виступи на практичних заняттях, контрольна робота. Підсумковий контроль: (60%, диференційований залік): підсумкова залікова комплексна контрольна робота (тестові завдання, теоретичні питання)

14.МОВА НАВЧАННЯ: українська.

Схожі:

Опис модуля з дисципліни \"Педагогічні засади творчості у професійній діяльності \" iconОпис модуля з дисципліни "політологія" назва модуля: Політологія код модуля: кп 6013 С01 тип модуля
Вивчення дисципліни спрямоване на формування та виховання громадян демократичної держави з високим рівнем політичної свідомості І...
Опис модуля з дисципліни \"Педагогічні засади творчості у професійній діяльності \" iconОпис модуля з дисципліни «Основи мовної комунікації» Назва модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (кредитів – 5); аудиторні години – 18 (лекції – 10, практичні заняття 8)
Опис модуля з дисципліни \"Педагогічні засади творчості у професійній діяльності \" iconТести з основ педагогічної майстерності (ІІ варіант) Педагогічні здібності вчителя
Психологічна стійкість у професійній діяльності: а позитивне емоційне ставлення до себе, дітей, праці
Опис модуля з дисципліни \"Педагогічні засади творчості у професійній діяльності \" iconО. В. Тарасова, кандидат психол наук, двнз «Криворізький національний університет»
У статті подано теоретичний огляд і аналіз наукової літератури з проблеми розвитку професійної творчості в сучасній психології, визначено...
Опис модуля з дисципліни \"Педагогічні засади творчості у професійній діяльності \" iconЛ. И. Лурье // Alma mater. 2012. № С. 52-58
Кравченко, А. Педагогічні умови формування комунікатив-ної взаємодії курсантів у первинній професійній підготовці / А. Кравченко...
Опис модуля з дисципліни \"Педагогічні засади творчості у професійній діяльності \" iconПсихологія творчості види творчості. Поняття про творчий процес
Другий підхід пов’язує творчість із самореалізацією людини, з розвитком мотивації її творчої діяльності. Критерій творчості в такому...
Опис модуля з дисципліни \"Педагогічні засади творчості у професійній діяльності \" iconОпис модуля з дисципліни «Українська мова»
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 108(кредитів єктс – 3), аудиторні години – 32(практичні заняття)
Опис модуля з дисципліни \"Педагогічні засади творчості у професійній діяльності \" iconОпис модуля з дисципліни «Українська мова»
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 108(кредитів єктс – 3), аудиторні години – 32(практичні заняття)
Опис модуля з дисципліни \"Педагогічні засади творчості у професійній діяльності \" iconОпис модуля з дисципліни «Українська мова»
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 108(кредитів єктс – 3), аудиторні години – 30(практичні заняття)
Опис модуля з дисципліни \"Педагогічні засади творчості у професійній діяльності \" iconОпис модуля Назва модуля: кінетика хімічних процесів Код модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин 72 (кредитів єктс – 2), аудиторні години – 36 годин (лекцій – 16, практичних занять – 20)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи