Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка icon

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
Скачати 168.18 Kb.
НазваКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
Дата14.07.2012
Розмір168.18 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

КАФЕДРА НЕРВОВИХ ХВОРОБ, ПСИХІАТРІЇ ТА МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ІМ. С.М. САВЕНКА

КУРС ПСИХІАТРІЇ ТА МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ


ЗАТВЕРДЖЕНО”

на методичній нараді кафедри

“__” ______200 р., протокол №

Завідувач кафедри


МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА


ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ З ОСНОВ МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

^ НА ТЕМУ: “Особистість і хвороба. Особистість хворої людини. Переживання хворим хвороби. Особливості індивідуальних реакцій на хворобу. Внутрішня (аутопластична) картина хвороби. Типи відношення хворих до хвороби. Психо(пато)логічні зміни особистості внаслідок хвороби. Медико-психологічні аспекти допомоги хворим в залежності від типологічних особливостей особистості


^ Навчальний предмет – основи медичної психології

Медичний факультет, ІV курс

2 академічні години


МЕТОДИЧНУ ВКАЗІВКУ СКЛАЛА


^

Методична вказівка


до практичного заняття з основ медичної психології


ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Особистість і хвороба. Особистість хворої людини. Переживання хворим хвороби. Особливості індивідуальних реакцій на хворобу. Внутрішня (аутопластична) картина хвороби. Типи відношення хворих до хвороби. Психо(пато)логічні зміни особистості внаслідок хвороби. Медико-психологічні аспекти допомоги хворим в залежності від типологічних особливостей особистості


І. НАВЧАЛЬНА МЕТА:

1.1.Знати:

 • поняття внутрішньої картини хвороби;

 • чинники, які впливають на формування внутрішньої картини хвороби;

 • вплив статі на формування внутрішньої картини хвороби;

 • вплив віку на формування внутрішньої картини хвороби;

 • вплив типу темпераменту на формування внутрішньої картини хвороби;

 • вплив особистості на формування внутрішньої картини хвороби;

 • класифікацію патологічних форм реагування на хворобу;

 • види негармонійного реагування на хворобу за Лічко;

 • поняття нозогенії;

 • типи нозогенії за Смулевичем;

 • вплив хвороби на особистість;

 • патологічні зміни особистості під впливом хвороби;

 • медико – психологічні аспекти допомоги хворим в залежності від типу внутрішньої картини хвороби, типологічних властивостей особистості.


1.2. Уміти:

 • визначити внутрішню картину хвороби;

 • визначити типи реагування хворих на хворобу;

 • досліджувати темперамент особистості;

 • провести експериментально - психологічне обстеження відхилень у психічній діяльності людини;

 • виділити тип реагування хворого на хворобу і дати психологічну характеристику йому;

 • написати протокол проведеного дослідження.


1.3. Практичні навички:

 • визначення внутрішньої картини хвороби;

 • визначення темпераменту, його впливу на формування ВКХ;

 • дослідження особистості;

 • визначення типу реакції хворого на хворобу за ЛОБІ та їх значення у перебігу хвороби;

 • написання протоколу проведеного дослідження.
^

П. ПОРАДИ СТУДЕНТУНайглибше і всебічне вивчення даної теми почалося з робіт німецького лікаря-інтерніста А.Гольдшейдера (1926). Він назвав відчуття, переживання і уявлення хворого про свою хворобу аутопластичною картиною хвороби. Гольдшейдер виділив два рівні картини хвороби: «сенситивний», заснований на відчуттях, і «інтелектуальний» — результат роздумів хворого про свій фізичний стан.

У вітчизняній медицині більш пильна увага переживанням і реакціям хворого стала приділятися починаючи з 50-х років. В 1944 р. вийшла монографія відомого вітчизняного клініциста Р.А.Лурії «Внутрішня картина хвороби і ятрогенні захворювання», що поклала початок всебічному розгляду суб'єктивного відображення хвороби в психіці людини. Внутрішньою картиною хвороби (ВКХ) Лурія називав комплекс переживань хворого, пов'язаних із захворюванням: загальне самопочуття, відчуття, сприйняття, емоції, уявлення про хворобу.

Пропонувалися і інші назви для позначення суб'єктивного ставлення хворого до свого захворювання. Проте поняття «внутрішня картина хвороби», незважаючи на деяку аморфність і надмірну насиченість окремими складовими, як і раніше є самим споживаним у вітчизняній медицині і клінічній психології. В даний час під ВКХ розуміється суб'єктивне ставлення хворого до свого захворювання, що складається з хворобливих відчуттів і зовнішніх проявів хвороби, оцінки механізмів їх виникнення, тяжкості і значень для майбутнього, а також типи реагування на хворобу.

Психологом В.В.Николаєвою дана систематика рівнів відображення хвороби в психіці хворої людини:

• чуттєвий рівень, або рівень відчуттів;

• емоційний, або афективний, рівень, пов'язаний з різними видами реагування на окремі симптоми, захворювання в цілому і його наслідки;

• інтелектуальний, або когнітивний, рівень, що включає уявлення, знання про своє захворювання, роздуми про його причини і можливі наслідки, тобто концепцію хвороби, створювану хворим;

• мотиваційний, або поведінковий, рівень, що включає ставлення хворого до свого захворювання, зміна поведінки і способу життя в умовах хвороби, а також дії, спрямовані на повернення здоров'я.

Вираженість кожного з компонентів ВКХ, а також співвідношення між ними можуть бути різними. Наприклад, виникнення болю сприймається особистістю як показник фізичного неблагополуччя. Крім того, больові відчуття можуть оцінюватися індивідом і як сигнал загрози життя або можливих негативних наслідків у вигляді інвалідизації, зміни становища в сім'ї, суспільстві. Проте, залежно від характеру больового синдрому, а також індивідуальних особливостей особистості, в одних випадках може мати місце перебільшення значущості болю з вираженим страхом, відчаєм, відчуттям безнадійності, а в інших - недооцінка і спроба ігнорування больових відчуттів (так звані «безбольові форми» інфаркту міокарду, виразки шлунку, онкологічних і інших захворювань).

Безумовно, в клінічній практиці частіше за все зустрічається адекватне ставлення пацієнтів до хвороби, але можуть бути випадки, коли людина свідомо приховує її, дисимулює у зв'язку з особливими обставинами (ризик позбавлення роботи, розпаду сім'ї і т.п.). Психотравмуюча дія соматичного захворювання на особистість хворого може бути обумовлена як суб'єктивно важкими проявами хвороби, так і уявленнями про небезпеку діагнозу, обмеженнями, що накладаються соматичним стражданням на побутову і професійну діяльність, і багатьма іншими чинниками.

Тому для правильної оцінки ВКХ і надання кваліфікованої допомоги хворому необхідно знати основні фактори, визначаючі ВКХ. Ці фактори можуть бути розділений на наступні групи:

1) преморбідні біологічні і особистісні фактори;

2) характер захворювання і його можливі наслідки;

3) соціальне становище хворого і вплив оточення;

4) медичні фактори (умови діагностики і лікування).

^ Вплив на ВКХ преморбідних біологічних і особистісних факторів.

1. Стать. Відмінність у фізіології чоловіків і жінок накладає відбиток на переживання, пов'язані з критичними періодами. У жінок такими періодами є початок менструацій, вагітність і пологи, клімакс, під час яких посилюється реактивність і виявляються підвищена готовність до різних невротичних розладів переважно істеричного, іпохондричного, депресивного коло. У чоловіків вікові кризи не мають помітної зовнішньої вираженості, але в переживаннях, пов'язаних з виникненням тих або інших серйозних захворювань, часто знаходять відображення побоювання ослаблення або втрати сексуальних можливостей.

Ще однією помітною відмінністю, пов'язаною з статтю пацієнта, є переносимість фізичного болю, який у жінок вище. Краще переносять жінки і вимушену нерухомість, пов'язану з хворобою.

Для жінок більш актуальні сімейні проблеми, пов'язані з хворобою, а для чоловіків — службово-професійні, можливість втрати працездатності.

2. Вік. Розходження між суб'єктивною оцінкою хвороби і об'єктивними даними найбільш виражені в молодому і старечому віці. У дітей дошкільного віку власна оцінка захворювання ще не сформована, у дітей молодшого шкільного віку вона недостатньо повна і лише в пубертатному віці наближається до оцінки дорослих.

В порівнянні з дорослими, діти більш важко переносять біль і страждання, бояться лікарняну обстановку, медичні інструменти і маніпуляції, хірургічне втручання. Багато в чому реакція дитини на свою хворобу і його поведінку в умовах хвороби залежать від впливу оточуючих, в першу чергу, батьків і лікарів. Слід враховувати, що діти легко навіювані, легко відволікають увагу, швидко забувають пережите, перемикаються на нову ситуацію. Ці особливості дитячої психіки необхідно використовувати при проведенні лікування як з профілактичною метою, так і з метою усунення виниклих психічних порушень.

В підлітковому і юнацькому віці в переживаннях, пов'язаних із захворюванням, центральне місце займає зовнішня непривабливість. Саме до цього віку, як відомо, відноситься виникнення патологічних ідей фізичного недоліку. Дівчата частіше стурбовані косметичними недоліками, проблемою зайвої ваги, а у хлопців переживання торкаються переважно статевої системи, сексуальної активності.

У молодому віці (18—35 років) частіше зустрічаються переоцінка свого здоров'я і недооцінка хвороби, невіра в можливість важкого захворювання, інвалідизації. Перебільшення значущості хвороби буває в тих випадках, коли чітко виступають естетичний і інтимний компоненти переживання соматичної патології.

В зрілому віці самі виражені психологічні переживання і можливі психічні розлади пов'язані з хронічними, прогностично несприятливими, інвалідизуючими захворюваннями (порушення кровообігу, важкі інфаркти, онкологічні захворювання). Хронічна хвороба, що приводить до інвалідності, може стати причиною краху всіх життєвих планів і спрямування особистості.

Для передстаречого віку (60— 74 роки) типові не побоювання втрати працездатності, а страх смерті. Нерідко зустрічаються тривожно-депресивні стани і іпохондричне переживання хвороби.

Для старечого віку (75 років і старше) характерне перебільшення важкості захворювання, проте достатньо часто зустрічається недооцінка важкості, небезпеки хвороби через зниження критики, інтелектуальної неспроможності вікового генезу, ейфорії, що з'являється іноді унаслідок недостатності кровообігу.

3. Темперамент, в першу чергу, відповідає за фізіологічну основу реагування на хворобу. Вплив темпераменту позначається на характері відчуттів і емоційних проявів. Так, холерикам і меланхолікам властивий більш низький поріг больової чутливості в порівнянні з сангвініками і флегматиками. У меланхоліків навіть не дуже інтенсивні больові відчуття викликають зниження рухової активності у вигляді млявості, загальмованості. Навпаки, суб'єкти з яскраво вираженим холеричним темпераментом за наявності больових відчуттів не можуть залишатися на місці, скоюють імпульсні дії. Особливості темпераменту позначаються і на переносимості режиму обмеженої рухливості, пов'язаної із захворюванням.

4. Характер. Особливості характеру людини визначають своєрідність його поведінки і ставлення до оточуючої і самому собі, у тому числі до свого здоров'я і хвороби. Тут провідна роль належить емоційно-вольовій і мотиваційній сферам, що забезпечують адаптацію. Одним з найважливіших факторів ВКХ і формування реакції на хворобу є здатність суб'єкта до «захисної психологічної діяльності». Механізми і форми «психологічного захисту», що запускається при зіткненні з психотравмуючою ситуацією, якою в даному випадку виступає хвороба, були викладені вище. За допомогою механізмів «психологічного захисту» хвора людина «забуває», «витісняє» з свідомості події і факти, пов'язані із захворюванням, «раціоналізує», зменшуючи значущість наявних порушень, і т.д. Якщо його переживання, пов'язані з хворобою, не знаходять розуміння і відгуку у оточуючих, може виникнути «фіксація» на хворобливому стані з прагненням довести його актуальність оточуючим («втеча в хворобу»).

Таким чином, корисна дія «психологічного захисту», реалізованого на рівні підсвідомості, виявляється в знятті тривоги і душевного дискомфорту, усуненні або зведенні до мінімуму негативних, травмуючих особистість переживань, пов'язаних з хворобою. Шкідлива дія «психологічного захисту» полягає в тому, що завдяки ній досягається лише відносна душевна рівновага і особистісне благополуччя, але при цьому не розв'язуються проблеми, пов'язані із станом здоров'я, які можуть набувати хронічного характеру, сприяти виникненню невротичних розладів, оскільки людина позбавляється можливості активно (свідомо) впливати на ситуацію, що «потурає» хворобі.

Особливості характеру мають провідне значення у формуванні реакцій індивіда на хворобу. Адекватні форми реагування типові для осіб з гармонійним складом характеру, синтонних, що віднімаються товариськістю.

Обличчям з акцентуацією характеру і психопатіями збудливого типу, разом з властивою їм екстравертованістю, здатністю швидко схоплювати суть явищ і подій, що відбуваються, властива запальність, вибухова, імпульсна. Для них характерний «психологічний захист» по типу «емоційного відреагування», що виявляється дратівливістю, озлобленістю і «зігнало» своїх негативних емоцій, пов'язаних з хворобою, іноді у вигляді прямої агресії, на уявних «кривдників» (членів сім'ї, медичний персонал, сусідів по палаті і ін.) або аутоагресією. При цьому у них може бути присутній активність, направлена на подолання захворювання і його наслідків.

Для осіб з акцентуацією характеру і психопатіями типу (зокрема, астенічними, тривожно-довірливими), що гальмується, з властивими їм інтравертованістю, сенситивністю, схильністю до самоаналізу, характерні переважно пасивно-оборонні захисні реакції по типу «заперечення», «втечі» або «інтелектуалізації». Перебільшення тяжкості хвороби, її значущості може у осіб даного складу не виходити за рамки психічної норми, але часто виникають фобічні і тривожно-депресивні переживання.

Осіб з нестійким типом акцентуації і психопатіями відрізняє підвищена емоційність, лабільність, недостатня зрілість установок і думок. В структурі ВКХ у них більш виражений чуттєвий рівень при відносній бідності когнітивного або оцінного. Тому для хворих з даним типом характеру типова непослідовність поведінки, пов'язана як з суб'єктивною переоцінкою тяжкості і можливих наслідків захворювання, так і з їх недооцінкою.

Для ригідного типу акцентуації характеру і психопатичних осіб паранойяльного складу типова відсталість, безкомпромісність думок і переконань, загострена «гіперсоціальність» (прагнення у всьому наводити порядок відповідно до своїх уявлень про нього), повільність. В структурі ВКХ у них переважають когнітивні або оцінні рівні. В переживаннях особливе місце займає мотив втрати працездатності і втрати соціального статусу. Тому у одних хворих може спостерігатися наполегливе «заперечення» хвороби, а у інших, навпаки, - переоцінка з формуванням «рентних установок».

У шизоїдних психопатів, для яких характерні риси замкнутості, відгородженої, переважання інтелектуальних інтересів, в структурі ВКХ переважають когнітивні моменти, що може приводити до формування надцінних ідей, що стосуються як розуміння механізмів наявного захворювання, так і його лікування. Як «захисний механізм» у них може спостерігатися посилення аутизації, можливі несподівані реакції, у тому числі суїцидальні тенденції.

У демонстративних акцентуйованих осіб і істеричних психопатів в структурі ВКХ переважає чуттєвий рівень з вираженістю емоційного компоненту у вигляді так званої емоційної логіки. Механізмами захисту в одних випадках є «витіснення», «заміщення», «заперечення» хвороби, в інших — механізм «фіксації» з «втечею в хворобу» і наявністю «умовної приємності і бажаності» наявних розладів.

5. Особистість. Вплив особистість на формування ВКХ визначається її системою відносин, у тому числі ієрархією потреб, інтересів, мотивів, установок. Тому можна говорити про соціально-психологічний рівень суб'єктивного відображення хвороби людиною. У формуванні ВКХ мають значення світогляд хворої людини, його релігійні погляди, морально-етичні принципи і т.д. Істотний вплив на ВКХ можуть надавати і забобонність хворого, схильність тлумачити причини хвороби з містичних позицій («наврочили», «навели псування», «попав під вплив енергетичного вампіра» і т.п.).

Особливе значення у формуванні ВКХ має рівень освіти і культури хворого, у тому числі ступінь обізнаності в області медицини. Обізнаність в області медицини може грати двояку роль. Відсутність медичних знань іноді приводить до нерозуміння свого хворобливого стану, недооцінці його проявів і можливих наслідків. Надлишок же інформації у пацієнта про хвороби, механізми їх розвитку, течію, прогнозі також може приводити до деформації ВКХ. В одних випадках це виражається в перебільшенні тяжкості хвороби, в інших - в зменшенні її значущості або повному ігноруванні. Ці проблеми нерідко виникають у пацієнтів-лікарів і у випадках захворювання дітей, батьки яких — лікарі.

Різними авторами виділено велике число варіантів психологічного і патологічного реагування особистості на хворобу. Проте, незважаючи на відмінності пропонованих систематик, в основі їх лежать наступні типи особистісного реагування на хворобу:

• адекватна (гармонійна) реакція;

• перебільшення тяжкості захворювання;

• недооцінка тяжкості захворювання, включаючи заперечення факту хвороби (анозогнозію);

• усвідомлене спотворення оцінки хвороби (агравація, симуляція, дисимуляція).

У більшості хворих соматичного профілю реакції на хворобу носять адекватний характер і піддаються свідомому контролю і корекції.

Під гармонійною (адекватною) реакцією особистості на хворобу розуміється здатність пацієнта, визнаючи факт хвороби і правильно оцінюючи тяжкість свого стану, мобілізуватися на боротьбу з нею. Він встановлює довірчі відносини з лікарем і медперсоналом, співпрацює з ними, виконуючи всі лікарські розпорядження, приймає допомогу близьких. Хворий не втрачає надії на одужання або поліпшення стану. При несприятливому перебігу хвороби і настанні інвалідності — адаптується до нових умов життя. При важкому вітальному прогнозі хворий розумно відноситься до неминучого. Розуміючи можливість смертельного результату, він дає розпорядження близьким, складає заповіт і т.ін.

Стани тривоги, переживання, часто песимістичного характеру, пов'язані з хворобою, психологічно зрозумілі, виправдані, не виходять за рамки природних психологічних реакцій на важку ситуацію, обмежені за часом і піддаються корекції за допомогою нескладних психотерапевтичних прийомів, доступних кожному лікарю-клініцисту. Такі реакції на соматичні захворювання слід відносити до нормальних ситуаційних (психологічним) реакцій (Сергеев И.И., 1975). А.В.Квасенко, Ю.Г.Зубарев (1980) запропонували позначати особову реакцію хворого на своє страждання універсальним терміном «соматонозогнозія». Адекватне реагування на хворобу, нормосоматонозогнозія, характерний для пацієнтів без виражених аномальних рис особистість в преморбіді і з більш сприятливим клінічним і соціальним прогнозом соматичного захворювання. Питання, що стосуються нормальних ситуаційних реакцій, вимагають подальшої розробки. В клінічній практиці, наприклад, в хірургії, для купування адекватної тривоги перед операцією, або в гострому періоді інфаркту міокарду, крім психотерапевтичних прийомів, використовуються і седативні засоби (премедикація), оскільки супутня вегетативна напруга (підвищення температури, тахікардія, задишка і ін.) може надавати негативну дію.

Лікар часто зустрічається і з різними формами патологічного реагування на хворобу своїх пацієнтів, у зв'язку з чим він повинен уміти оцінювати їх і враховувати при виборі лікувально-діагностичної тактики відносно конкретних хворих. За даними багатьох авторів, частота нозогений — психогенних розладів, тісно пов'язаних з соматичними захворюваннями (хвороба виступає в ролі психічної травми), перевищує частоту всіх інших психічних розладів, що спостерігаються в соматичних стаціонарах, і складає від 20 до 30%. В поліклінічній ланці загальносоматичної сіті вони зустрічаються рідше — близько 15%. Патологічні форми реагування на хворобу можна розділити на:

• гіперсоматонозогнозії, що виражаються у високій суб'єктивній значущості соматичного страждання з перебільшенням тяжкості захворювання і його наслідків;

• гіпосоматонозогнозії, що виявляються в недооцінці соматичного страждання, його тяжкості і можливих наслідків;

• диссоматонозогнозії — усвідомлене спотворення оцінки хвороби, викликане бажанням хворого отримати певну вигоду у зв'язку із захворюванням.

Із запропонованих численних систематик патологічних форм реагування на хворобу можна привести систематику «переживань хвороби» В.В.Ковальова (1972), що виділив 6 типів: 1) депресивний; 2) дистимічний; 3) іпохондричний; 4) фобічний; 5) істероїдний; 6) ейфорично-анозогнозичний. А.В.Квасенко, Ю.Г.Зубарев (1980) розглядають як патологічні варіанти реагування на хворобу депресивний, фобічний, істеричний, іпохондричний і анозогнозичний. Від перерахованих вище систематик типів реагування на хворобу, в основу яких встановлені обкреслені психопатологічні синдроми, відрізняється типологія, запропонована чеськими авторами Р.Конечним і М.Боухалом (1983). Крім «нормального ставлення» до хвороби, вони виділяють:

• зневажливе (недооцінка серйозності захворювання, ігнорування рекомендацій по лікуванню, необґрунтований оптимізм відносно прогнозу хвороби);

• заперечливе (ігнорування факту хвороби, включаючи і дисимуляцію);

• нозофобічне (розуміння хворим того, що його побоювання, пов'язані із захворюванням, перебільшені, але подолати їх він не в змозі);

• іпохондричне (хворий необґрунтовано здогадується або переконаний, що страждає на важке захворювання або переоцінює серйозність хвороби);

• нозофільне (хворий одержує задоволення від того, що хвороба звільняє його від неприємних обов'язків);

• утилітарне (вищий прояв нозофільної реакції — отримання моральної або матеріальної вигоди від хвороби).

В даній систематиці типів реагування на хворобу, разом з класичними клінічними синдромами невротичного рівня, як окремі варіанти реакцій на хворобу виділяються установки хворих, механізми психологічного захисту, втілені в їх поведінці, і відсутність готовності до співпраці з лікарем в подоланні хвороби.

Слід зазначити, що реакція особистість на хворобу є похідною від багатьох зовнішніх і внутрішніх впливів. Відповідно, в широких межах, коливаються ступінь переоцінки захворювання (від легких невротичних розладів до іпохондричного марення, важких депресій, суїцидальних спроб) або його недооцінка, яка може виявлятися як тимчасовою ситуаційною дисимуляцією, так і повним запереченням хвороби (анозогнозією).

А.Б.Смулевич (2000) запропонував свою типологію нозогеній, в основу якої встановлений регістр психопатологічних розладів (невротичні, афективні, психопатичні, маячні) і варіанти нозогнозії.

Практичним вимогам найбільш відповідає наступна систематика клінічних варіантів реагування на хворобу, обумовлених психотравмуючим впливом соматичних захворювань, яка визначається за допомогою опитувальника ЛОБІ (Ленінградського особистісного опитувальника Бехтерівського інституту): Гармонійний (Г), Тривожний (Т), Іпохондричний (І), Меланхолічний (М), Апатичний (А), Неврастенічний (Н), Обсесивно-фобічний (О), Сензитивний (С), Егоцентричний (Я), Ейфоричний (Ф), Анозогнозичний (З), Ергопатичний (Р), Паранойяльний (П).


^ Ш. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 1. Поняття внутрішньої картини хвороби.

 2. Які чинники впливають та формування внутрішньої картини хвороби?

 3. Вплив статі на формування внутрішньої картини хвороби.

 4. Вплив віку на формування внутрішньої картини хвороби.

 5. Вплив типу темпераменту на формування внутрішньої картини хвороби.

 6. Вплив особистості на формування внутрішньої картини хвороби.

 7. Патологічні форми реагування на хворобу – класифікація.

 8. Види реагування на хворобу за Лічко.

 9. Поняття нозогенії.

 10. Типи нозогенії за Смулевичем.

 11. Вплив хвороби на особистість.

 12. Патологічні зміни особистості під впливом хвороби.

 13. Медико – психологічні аспекти допомоги хворим в залежності від типу внутрішньої картини хвороби, типологічних властивостей особистості.^

ІV. Л І Т Е Р А Т У Р А


Основна:

 1. Вітенко І.С., Вітенко Т.І. Основи психології:Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.- Вінниця, 2001.

 2. Загальна та медична психологія (практикум) /Під заг.ред. проф. І.Д.Спіріної, проф. І.С.Вітенка. – Дгніпропетровськ, АРТ ПРЕС, 2002.

 3. Лакосина Н.Д., Ушаков Г.К. Учебное пособие по медицинской психологии. – М.: “Медицина”, 1976.

 4. Клиническая психология: Учебник для студентов медицинских вузов и факультетов клинической психологии /Под ред. проф. Б.Д.Карвасарского. – Санкт – Петербург, 2002.

 5. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология.- М.: Медпрес., 2001.

 6. Клиническая психология: Учебник для студ.мед.вузов /Н.Д.Лакосина, И.И.Сергеев, О.Ф.Панкова. – М.: МЕДпресс-информ, 2003.


Додаткова:

 1. Кабанов М.М., Личко А.Е., Смирнов В.М. Методы психологической диагностики и коррекции в клинике. – Л.: Медицина, 1983. – 312 с.

 2. Карвасарский Б.Д. Медицинская психология. – Л., 1982.

 3. Лебединский М.С., Мясищев В.Н. Введение в медицинскую психологию. – Л., 1966.Методичну вказівку склала


Схожі:

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка icon1. Розрахунок на одну академічну групу: ?
Профільна кафедра –нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
На тему: “предмет І завдання медичної психології. Місце медичної психології в професійній діяльності лікаря. Завдання медичної психології....
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
На тему: “предмет І завдання медичної психології. Місце медичної психології в професійній діяльності лікаря. Завдання медичної психології....
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
До практичного заняття з основ медичної психології для студентів медичного факультету
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
До практичного заняття з основ медичної психології для студентів медичного факультету
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
До практичного заняття з основ медичної психології для студентів медичного факультету
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи