Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Мости І транспортні тунелі» icon

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Мости І транспортні тунелі»
Скачати 105.55 Kb.
НазваПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Мости І транспортні тунелі»
Дата14.07.2012
Розмір105.55 Kb.
ТипРозрахунок

Перелік дисциплін, які виносяться

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

зі спеціальності «Мости і транспортні тунелі»


Будівельна механіка

Будівельні конструкції

Залізобетонні мости

Механіка грунтів, основи та фундаменти

Технологія будівельного виробництва

Металеві мости


Програми дисциплін


Будівельна механіка


Основні положення будівельної механіки

Вступ у будівельну механіку. Кінематичний аналіз. Утворення і аналітичний розв’язок багатопрогонових шарнірних балок. Теорія лінії впливу. Побудова ліній впливу в двоопорних балках та багатопрогонових шарнірних балках. Визначення зусиль за лініями впливу. Аналітичний розрахунок тришарнірних арок. Розрахунок тришарнірних арок на рухоме навантаження. Визначення напружень у перетинах арки.

Основи розрахунку стержневих систем

Розрахунок тришарнірних рам. Розрахунок ферм на стале навантаження. Розрахунок ферм на рухоме навантаження. Визначення переміщень і основні енергетичні теореми та варіаційні принципи будівельної механіки. Основи методу скінченних елементів.

Розрахунок статично невизначених систем методом сил

Статично невизначені системи. Основні властивості та методи розрахунку. Розрахунок статично невизначених рам методом сил. Розрахунок складних рам методом сил. Врахування симетрії. Розрахунок статично невизначених арок і ферм методом сил. Розрахунок нерозрізних балок за допомогою рівнянь трьох моментів і методом фокусних відношень. Побудова ліній впливу у нерозрізних балках і рамах.

Розрахунок статично невизначених систем методом
переміщень і змішаним методом. Наближені методи розрахунку


Розрахунок статично невизначених рам методом переміщень. Розрахунок симетричних рам методом переміщень. Врахування симетрії. Змішаний метод розрахунку. Наближені розрахунки статично невизначених рам.

Динаміка та стійкість споруд

Основні поняття динамічного розрахунку. Динаміка систем з одним ступенем свободи. Динаміка систем з багатьма ступенями свободи. Коливання систем із безмежною кількістю ступенів свободи. Основні поняття теорії стійкості. Стійкість прямих стиснутих стержнів. Стійкість плоских рам.


Література

1. Попович Б.С. Будівельна механіка статично визначених стержневих систем : посіб. / Б.С. Попович, О.Р. Давидчак. – Львів : вид-во НУ «Львівська політехніка», 2007. – 194 с.

2. Баженов В.А. Будівельна механіка. Розрахункові вправи. Задачі. Комп’ютерне тестування / В.А. Баженов, Г.М. Іванченко, О.В. Шишов. – К. : Каравела, 200. – 343 с.

3. Дорошук Г.П. Основи будівельної механіки : підруч. / Г. П. Дорошук, В.М. Трач. – Рівне : УДУВГП, 2003. – 504 с.

4. Будівельна механіка у прикладах : посіб. / О.Ф. Яременко, В.С. Шебанін, А.М. Орлова та ін. – Одеса, 2003. – 246 с.

Будівельні конструкції


Елементи залізобетонних та бетонних конструкцій

Основні фізико-механічні властивості бетону, арматури і залізобетону. Експериментальні основи теорії опору залізобетону та методи розрахунку залізобетонних конструкцій. Загальний метод розрахунку міцності стержневих елементів. Елементи, що працюють на згин. Елементи, що працюють на стиск. Елементи, що працюють на розтяг. Тріщиностійкість і переміщення залізобетонних елементів.

Залізобетонні та муровані конструкції промислових та громадських споруд

Загальні принципи проектування залізобетонних конструкцій. Конструкції багатоповерхових каркасних і панельних будинків. Плоскі залізобетонні перекриття. Залізобетонні фундаменти неглибокого закладання. Одноповерхові каркасні виробничі будинки. Муровані та армомуровані конструкції.


Література

1. Клименко Ф.Є. Металеві конструкції.

2. Байков В.Н. Железобетонные конструкции / В.Н. Байков, Э.Е. Сигалов. – М., 1991.

3. Мандриков А.П. Строительные конструкции / А.П.Мандриков. – М., 1984.

4. ДБН В.1.2-2-2006. 2006. СНББ. Навантаження і впливи.

5. Стальные конструкции. СНиП ІІ-23-81*.


Залізобетонні мости


Залізобетонні мости як споруди, їх види і класифікація

Загальні відомості про залізобетонні мости як споруди. Основні системи і класи залізобетонних мостів. Види залізобетонних мостів та їх класифікація.

Балкові залізобетонні мости

Плитні і ребристі прогонові будови балкових мостів. Конструктивні і розрахункові (статичні) схеми залізобетонних балкових мостів. Поперечні перерізи монолітних балкових мостів і армування їх елементів. Способи поділу прогонових будов балкових мостів на збірні елементи по довжині та ширині мосту. Типи стиків для з’єднання елементів збірних і збірно-монолітних прогонових будов балкових мостів. Поперечні перерізи збірних і збірно-монолітних балкових мостів і їх армування.

Залізобетонні балкові мости з попередньо напруженою арматурою

Способи творення попереднього напруження і методи натягу арматури під час виготовлення прогонових будов балкових мостів. Способи створення попереднього напруження під час монтажу прогонових будов мостів для об’єднання їх елементів. Монолітні конструкції прогонових будов мостів з попередньо напруженою арматурою. Збірні залізобетонні конструкції прогонових будов балкових мостів, зі звичайною і попередньо напруженою арматурою. Типові конструкції прогонових будов мостів з попередньо напруженою арматурою.

Проектування і розрахунок залізобетонних мостів

Загальні вимоги до проектування мостів. Системні підходи до розрахунку залізобетонних мостів. Норми для розрахунку і конструювання залізобетонних мостів. Статичний розрахунок залізобетонних балкових мостів. Загальні настанови.

Розрахунок плит проїзної частини залізобетонних мостів

Розрахункові схеми під час розрахунку плити проїзної частини залізобетонних балкових мостів. Розрахунок однопрогонових розрізних плит проїзної частини залізобетонних мостів. Розрахунок багатопрогонових нерозрізних плит. Принципи розрахунку плит проїзної частини, опертих по контуру. Конструктивний розрахунок плит проїзної частини залізобетонних мостів.

Розрахунок головних балок залізобетонних балкових мостів

Методи просторового розрахунку залізобетонних балкових мостів. Статичний розрахунок головних балок. Загальні настанови і вимоги. Визначення зусиль в головних балках (M і Q) за лініями впливу. Визначення коефіцієнтів поперечного розподілу (Kпр) під час розрахунку залізобетонних мостів. Кількість. Визначення коефіцієнтів поперечного розподілу (Kпр) методом важеля. Визначення коефіцієнтів поперечного розподілу методом позацентрового стиску. Визначення коефіцієнтів поперечного розподілу методом пружних опор.

Конструктивний розрахунок головних балок залізобетонних мостів

Загальні настанови. Метод граничних станів (МГС) розрахунку залізобетонних мостів. Групи граничних станів. Розрахунок міцності нормальних перерізів головних балок. Умова міцності нормальних перерізів (1-а група граничних станів). Розрахунок міцності похилих перерізів головних балок залізобетонних мостів. Умова міцності похилих перерізів. Визначення розрахункової висоти нормальних перерізів головних балок залізобетонних мостів (таврової і двутаврової форми). Визначення розрахункової площі перерізу основної робочої напружуваної арматури головних балок. Особливості розрахунку коробчастих перерізів головних балок залізобетонних мостів.

Розрахунок залізобетонних конструкцій мостів за 2-ю групою граничних станів

Загальні настанови. Втрати попереднього напруження в арматурі і їх види. Розрахунок тріщиностійкості нормальних перерізів головних балок в стадії експлуатації. Особливості розрахунку тріщиностійкості головних балок залізобетонних мостів в стадіях виготовлення, транспортування і монтажу. Визначення прогинів головних балок залізобетонних балкових мостів з врахуванням попереднього напруження. Визначення кривини під час розрахунку прогинів головних балок залізобетонних мостів. Визначення жорсткості під час розрахунку прогинів головних балок з врахуванням довгочасової дії навантажень.

Системи залізобетонних мостів для великих прогонів

Рамні залізобетонні мости, особливості їх конструкцій, армування і будівництво. Аркові залізобетонні мости, їх статичні і конструктивні схеми. Залізобетонні мости комбінованих систем (висні і вантові).


Література

1. Мосты и сооружения на дорогах : учеб. в 2 ч. / П.М. Саламахин и др. – М. : Транспорт, 1991.

2. Гибшман М.Е. Проектирование транспортных сооружений / М.Е. Гибшман, В.Н. Попов. – М. : Транспорт, 1988.

3. Потапкин А.А. Проектирование стальных мостов / А.А. Потапкин. – М. : Транспорт, 1982.

4. Експлуатація і реконструкція мостів / Н.Е. Страхова, В.О. Голубєв, П.М. Ковальов та ін.; за ред. А.І. Лантух-Лащенка. – К., 2002.

5. Мосты и сооружения на дорогах : в 2 ч. / Е.Е. Гибшман и др. – М. : Транспорт, 1972.

6. Примеры расчета железобетонных мостов / Я. Д. Лившиц и др. – К. : Вища шк., 1986.

7. ДБН В.1.2-2-2006. 2006. СНББ. Навантаження і впливи.


Механіка ґрунтів, основи та фундаменти


Основні положення геології та ґрунтознавства ґрунтів

Природні геологічні процеси і будова основ споруд. Основи гідрології. Гідрологічні явища. Класифікація та характеристики ґрунтів.

Механічні властивості ґрунтів

Визначення характеристик стисливості ґрунтів. Опір ґрунту зрушенню. Граничний опір зрушенню піщаних та незв’язних ґрунтів.

Застосування теорії лінійного
деформування для розв’язання задач механіки ґрунтів


Визначення напружень у масиві ґрунту при дії зовнішніх навантажень. Розподіл напружень під підошвою фундаментів. Види деформацій ґрунтів. Розрахунок осідань фундаментів. Теорія фільтраційної консолідації ґрунтів.

Теорія граничного напруженого стану ґрунтів

Стійкість укосів ґрунту. Визначення тиску ґрунту на огорожу.

Принципи проектування основ та фундаментів

Фундаменти у відкритих котлованах на природній основі. Пальові фундаменти. Конструкції та розрахунки підпірних і підземних споруд. Покращення механічних властивостей ґрунтів конструктивними методами. Розрахунок основ за граничними станами відповідно до вимог СНиП, ДБН. Основні положення проектування жорстких і відносно жорстких фундаментів за граничними станами. Принципи проектування фундаментів на штучних основах. Проектування основ та фундаментів на структурно-нестійких ґрунтах.


Література

1. Швецов Г.И. Основания и фундаменты : справочник / Г.И.Швецов. – М., 1991.

2. Байков В.Н. Железобетонные конструкции / В.Н. Байков, Э.Е. Сигалов. – М., 1991.

3. ДБН В.1.2-2-2006. 2006. СНББ. Навантаження і впливи.


Технологія будівельного виробництва


Основні положення будівельного виробництва

Будівельна продукція. Будівельні процеси, їх склад і структура. Технічне нормування: суть і склад. Будівельні роботи. Індустріалізація будівельного виробництва. Нормативна документація будівельного виробництва. Основи системи управління якістю будівельно-монтажних робіт. Будівельні вантажі та їх транспортування. Технологічне проектування будівельних процесів.

Технологічні процеси переробки ґрунту і влаштування паль

Основні положення. Розробка ґрунту механічним методом. Основні положення методу. Переробка ґрунту гідромеханічним методом. Розробка ґрунту буруванням. Вибуховий метод розробки ґрунту. Розробка ґрунту безтраншейним методом. Особливості технології процесів переробки ґрунту в екстремальних умовах. Технологія процесів занурення і влаштування набивних паль.

Технологія процесів монолітного бетону та залізобетону

Основні положення. Процес опалублення. Армування конструкцій. Бетонування конструкцій. Витримка бетону і розпалубка конструкцій. Особливості технології в екстремальних умовах.

Технологія процесів мурування

Основні положення по технології процесів мурування. Процеси і способи мурування. Особливості технології мурування в екстремальних умовах.

Технологія процесів монтажу будівельних конструкцій

Загальні положення. Транспортні та підготовчі процеси. Технологія процесів монтажного циклу. Особливості монтажу залізобетонних елементів. Особливості монтажу елементів металевих конструкцій. Особливості монтажу дерев’яних конструкцій і виробів. Особливості монтажу конструкцій в екстремальних умовах.

Технологія процесів влаштування захисних, ізоляційних та опорядкувальних покрить

Протикорозійні покриття неметалевих конструкцій. Види покрить, умови їх застосування. Технологія процесів влаштування ізоляційних покрить. Технологія процесів влаштування оздоблювальних покрить.


Література

1. Технологія будівельного виробництва / за ред. В.К. Черненка. – К. : Вища шк., 2002.

2. Технологія будівельного виробництва / за ред. М.Г. Ярмоленка. – К. : Вища шк., 2005.


Металеві мости


Типи металевих мостів та їх класифікація

Загальні вимоги. Основні системи металевих мостів. Елементи мостового переходу з прогоновими металевими конструкціями.

Матеріал металевих мостів

Сталі, що використовують в металевих мостових конструкціях. Фізико-механічні характеристики сталі. Особливості роботи металу за різних напружених станів.

Проектування металевих мостів

Навантаження і впливи. Класифікація габаритів. Розрахункові схеми і характеристики навантаження. Розрахункові схеми навантаження АК і НК. Основні вимоги щодо розрахунку металевих мостів за граничними станами 1-ї групи. Основні вимоги щодо розрахунку металевих мостів за граничними станами 2-ї групи.

Прогонові будови з суцільними балками

Системи мостів з суцільними балками. Балкова клітка металевих мостів. Основні типи поперечних перерізів прогонових будов. Конструкція клепаних та зварних головних балок. Монтажні та заводські стики. Розрахунок поздовжніх та поперечних балок. Розрахунок головних балок. Розрахунок з’єднань поздовжніх, поперечних та головних балок. Умови загальної та місцевої стійкості балок.

Розрахунок і конструювання сталезалізобетонних прогонових будов

Розрахунок напруженого стану сталезалізобетонних прогонових будов. Геометричні характеристики зведеного перерізу. Розрахунок спряження залізобетонної плити з металевою балкою. Конструктивні рішення об’єднання плити з балкою. Типи і розрахунок гнучких і жорстких анкерів.


Розрахунок наскрізних металевих конструкцій прольотних будов (ферми)

Основні схеми балкових ферм. Конструювання елементів ферм. Вузли з’єднання ферм. Системи зв’язків.


Література

1. Мосты и сооружения на дорогах : учеб. в 2 ч. / П.М. Саламахин и др. – М. : Транспорт, 1991.

2. Експлуатація і реконструкція мостів / Н.Е. Страхова, В.О. Голубєв, П.М. Ковальов та ін.; за ред. А.І. Лантух-Лащенка. – К., 2002.

3. Мосты и сооружения на дорогах : в 2 ч. / Е.Е. Гибшман и др. – М. : Транспорт, 1972.

4. Примеры расчета железобетонных мостов / Я. Д. Лившиц и др. – К. : Вища шк., 1986.

5. Шаповал И.П. Проектирование мостов и путепроводов на автомобильных дорогах / И.П. Шаповал. – К., 1976.

6. СНиП 2.05.03-84. Мосты и трубы. Нормы проектирования. – М., 1984.

7. Методичні вказівки до курсового проекту з курсу «Залізобетонні і металеві мости» / за ред. Б.Г. Гнідця і І.П. Фецовича. – Львів, 1982.

Схожі:

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Мости І транспортні тунелі» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Мости і транспортні тунелі»
move to 0-21563268
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Мости І транспортні тунелі» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Автомобільні дороги і аеродроми»
move to 0-21563267
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Мости І транспортні тунелі» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Промислове і цивільне будівництво»
move to 0-21563264
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Мости І транспортні тунелі» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Міське будівництво та господарство»
move to 0-21563265
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Мости І транспортні тунелі» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»
move to 0-21563266
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Мости І транспортні тунелі» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна фізика»
Незгасаючі та згасаючі гармонічні коливання з одним та багатьма ступенями вільності
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Мости І транспортні тунелі» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Односкладні речення. Main syntactic sentence structures. Secondary predication constructions in English
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Мости І транспортні тунелі» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Односкладні речення. Main syntactic sentence structures. Secondary predication constructions in English
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Мости І транспортні тунелі» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Cоціологія»
Соціологія в системі наук про суспільство. Предмет та об’єкт соціології. Система соціологічних знань та її елементи
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Мости І транспортні тунелі» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Cоціологія»
Соціологія в системі наук про суспільство. Предмет та об’єкт соціології. Система соціологічних знань та її елементи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи