№13 Синдроми ураження кори правої та лівої гемісфер мозку. Синдроми ураження лобної, вискової, тім’яної та потиличної долі головного мозку. Навчальний предмет – нервові хвороби Медичний факультет, Спеціальність „педіатрія”, ІV курс Методичну розробку підготувала доцент Кривецька І.І. Чернівці-200 icon

№13 Синдроми ураження кори правої та лівої гемісфер мозку. Синдроми ураження лобної, вискової, тім’яної та потиличної долі головного мозку. Навчальний предмет – нервові хвороби Медичний факультет, Спеціальність „педіатрія”, ІV курс Методичну розробку підготувала доцент Кривецька І.І. Чернівці-200
Скачати 56.11 Kb.
Назва№13 Синдроми ураження кори правої та лівої гемісфер мозку. Синдроми ураження лобної, вискової, тім’яної та потиличної долі головного мозку. Навчальний предмет – нервові хвороби Медичний факультет, Спеціальність „педіатрія”, ІV курс Методичну розробку підготувала доцент Кривецька І.І. Чернівці-200
Дата14.07.2012
Розмір56.11 Kb.
ТипДокументи


ЗАТВЕРДЖЕНО”

на методичній нараді кафедри

нервових хвороб, психіатрії та

медичної психології ім. С.М. Савенка

“______” _______________ 200__ р.


Протокол № _____ _____


Зав. кафедри нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології

Професор В. М. Пашковський


Методичні вказівки

студентам ІУ курсу медичного факультету

для самостійної підготовки до практичного заняття

Тема № 13

Синдроми ураження кори правої та лівої гемісфер мозку. Синдроми ураження лобної, вискової, тім’яної та потиличної долі головного мозку.


^ Навчальний предмет – нервові хвороби

Медичний факультет,

Спеціальність „педіатрія”, ІV курс


Методичну розробку підготувала

доцент Кривецька І.І.


Чернівці-200__


1. Тема: Синдроми ураження кори правої та лівої гемісфер мозку. Синдроми ураження лобної, вискової, тім’яної та потиличної долі головного мозку.


Топічна діагностика кіркових уражень ґрунтується на знаннях локалізації основних кіркових зон аналізаторів і центрів гнозиса, праксиса та мови. При аналізі кіркових розладів велике значення має факт домінантності півкулі.

2. Тривалість заняття: 2 години

^ 3. Навчальна мета.

3. 1. Знати:

 • сучасні погляди на вищу нервову діяльність;

 • вчення І.М. Сеченова та І. П. Павлова про вищу мозкову діяльність;

 • вищі мозкові функції;

 • особливості вищої нервової діяльності у різні вікові періоди;

 • особливості дослідження вищих мозкових функцій у дітей різних вікових груп;

 • клінічні синдроми ураження вищих мозкових функцій;


3.2.Вміти:

 • діагностувати ураження лобової долі;

 • діагностувати ураження тім’яної долі;

 • діагностувати ураження скроневої долі;

 • діагностувати ураження потиличної долі.

^ 3.3.Опанувати практичні навички:

 • дослідження моторної мови ;

 • дослідження сенсорної мови;

 • дослідження письма;

 • дослідження читання;

 • дослідження таксису;

 • дослідження гностичних функцій;

 • формулювання топічного діагнозу при ураженні лобної долі;

 • формулювання топічного діагнозу при ураженні скроневої долі;

 • формулювання топічного діагнозу при ураженні тім’яної долі;

 • формулювання топічного діагнозу при ураженні потиличної долі.


4.  Поради студенту


Функціональна неоднорідність різних відділів великих півкуль визначає симптомокомплекси, характерні для її окремих долей.

Ураження лобової долі: в ділянці прецентральної звивини проявляється у вигляді моноплегії, геміплегії недостатності УІІ та ХІІ пар ЧМН по центральному типу, а подразнення цієї ділянки викликає фокальні судомні припадки (моторна джексонівська епілепсія). Ураження заднього відділу середньої лобової звивини (кірковий центр погляду) призводить до паралічу чи парезу погляду – неможливості спів дружнього повороту очних яблук в сторону, протилежну локалізації вогнища. У важких випадках очні яблука фіксуються в крайньому відведенні дивляться на вогнище. Подразнення цього центру викликає адверсивні судорожні припадки. Ураження моторного центру Брока в домінантній півкулі супроводжується розвитком моторної афазії, яка може супроводжуватися аграфією. Ураження передніх відділів верхньої лобової звивини призводить до лобної атаксії. Патологічні процеси в лобовій долі характеризуються хватальними феноменами, рефлексами орального автоматизму. Типовими є зміни психіки – лобна психіка, страждає цілеспрямованість психічних процесів, втрачається здатність до перспективного планування дій, виникають абулія, апатія, втрати ініціативи. Часто спостерігаються ейфорія, зниження самокритики, схильність до грубих жартів, неряшливість.

Ураження тім’яної долі. Ураження задньої центральної звивини проявляється анестезією поверхневої і глибокої чутливості за кірковим типом (моно-, геміанестезія, сенситивна геміатаксія), а подразнення – фокальною сенсорною джексонівською епілепсією (приступи оніміння, поколювання, парестезій у відповідних ділянках тіла). При уражені центрів сенситивного гнозиса виникають: астереогноз (у домінантній півкулі), аутотопагнозія (порушення схеми тіла) та анозогнозія (не впізнавання власного дефекту) (у субдомінантній півкулі). У випадку локалізації вогнища в ділянці центру прасиса (надкрайова звивина) – апраксія, центрів читання, письма та рахунку – алексія, аграфія, акалькулія відповідно.

Ураження скроневої долі в ділянці сенсорного центру мови (центр Верніке) призводить до сенсорної афазії, в ділянці кіркових центрів слуху (звивина Геля), смаку (острівок Рейля) та нюху (гіпокампальна звивина) - до слухової, смакової та нюхової агнозій або галюцинацій відповідно. При подразненні скроневих відділів кори можуть виникати порушення пам’яті, присмеркові стани, складні психомоторні автоматизми та приступи головокружіння. Ураження глибинних структур (зорові та мозочкові шляхи) проявляються геміанопсією, контра латеральною геміатаксією.

Ураження потиличної долі проявляється перш за все у вигляді зорових порушень. Можуть спостерігатись гомонімна геміанопсія, зорові галюцинації, зорова агнозія, агностична алексія, фотопсії, метаморфопсії, порушення зорової орієнтації, зниження зорової пам’яті. Крім того, може виникати контра латеральна атаксія (потилично-мостомозочковий шлях).


^ 5. Контрольні питання:


 1. Які синдроми виникнуть при ураженні прицентральної звивини?

 2. Які синдроми виникнуть при ураженні зацентральної звивини?

 3. При якій локалізації ураження виникає моторна та сенсорна афазія?

 4. При якій локалізації ураження виникає моторна, ідеаторна та конструктивна апраксія?

 5. Який характер уражень призводить до появи галюцинацій і які вони бувають ?

 6. Ураження яких ділянок кори проявляється екстрапірамідними порушеннями і який характер вони носять.

 7. Ураження яких ділянок кори проявляється координаторними порушеннями і який характер вони носять.

 8. Які синдроми виникнуть при ураженні лобової долі?

 9. Які синдроми виникнуть при ураженні тім’яної долі?

 10. Які синдроми виникнуть при ураженні потиличної долі?

 11. Які синдроми виникнуть при ураженні скроневої долі?


6.  Література:

6.1.Основна:


 1. Бадалян Л.О. Детская неврология. – М., 1998. – 607 с.

 2. Гусев Е.И., Гречко В.Е., Бурд Г.С. Нервные болезни. - М., 1988. - 640 с.

 3. Горбач И.Н. Критерии диагностики в неврологии. - Мн."Высшая школа"., 1997. - 323 с.

 4. Иргер И.М. Нейрохирургия. – М., 1992. – 289 с.

 5. Зозуля И.С. и соавт. Практическая неврология. - К., 1997. - 216 с.

 6. Ярош О.Я. Нервові хвороби. - Київ: "Вища школа", 1993. - 447 с.

 7. Неврология /под ред. Самуэльса. - Москва:"Практика", 1997. - 641 с.


6.2.Додаткова:

 1. Барашнев Ю.И. Перинатальная неврология. – М.: Триада-Х, 2001. – 601 с.

 2. Верещагин Н.В. Компьютерная томография головного мозга. – М.,1986.- 251 с.

 3. Дуус П. Топический диагноз в невропатологии: /Пер. с нем. – М., 1996. – 378 с.

 4. Чернецький В.К. Методи дослідження в клініці нервових хвороб /Посібник для студентів медичних вузів, лікарів-інтернів та невропатологів/. – Чернівці, 1997. – 100 с.

 5. Карлов В.А. Терапия нервних болезней. – М., 1996. – 653 с.

 6. Патологоанатомическая диагностика опухолей человека: Руководство в 2-х томах / Под ред. Н.А.Краєвского. – М.: “Медицина”, 1993. – 688 с.

 7. Лихтерман Л.Б. Клиническая диагностика опухолей больших полушарий мозга. - М.: Медицина, 1979. – 245 с.


Схожі:

№13 Синдроми ураження кори правої та лівої гемісфер мозку. Синдроми ураження лобної, вискової, тім’яної та потиличної долі головного мозку. Навчальний предмет – нервові хвороби Медичний факультет, Спеціальність „педіатрія”, ІV курс Методичну розробку підготувала доцент Кривецька І.І. Чернівці-200 iconМетодична розробка
Синдроми ураження кори правої та лівої гемісфер мозку. Синдроми ураження лобної, вискової, тім’яної та потиличної долі головного...
№13 Синдроми ураження кори правої та лівої гемісфер мозку. Синдроми ураження лобної, вискової, тім’яної та потиличної долі головного мозку. Навчальний предмет – нервові хвороби Медичний факультет, Спеціальність „педіатрія”, ІV курс Методичну розробку підготувала доцент Кривецька І.І. Чернівці-200 iconМетодична розробка
Сучасна гістологічна класифікація пухлин центральної нервової системи. Пухлини головного мозку. Клініка, діагностика. Пухлини спинного...
№13 Синдроми ураження кори правої та лівої гемісфер мозку. Синдроми ураження лобної, вискової, тім’яної та потиличної долі головного мозку. Навчальний предмет – нервові хвороби Медичний факультет, Спеціальність „педіатрія”, ІV курс Методичну розробку підготувала доцент Кривецька І.І. Чернівці-200 icon* Сумський державний університет
У статті проаналізовано результати хірургічного лікування пухлин головного мозку, а також метастатичні ураження головного мозку залежно...
№13 Синдроми ураження кори правої та лівої гемісфер мозку. Синдроми ураження лобної, вискової, тім’яної та потиличної долі головного мозку. Навчальний предмет – нервові хвороби Медичний факультет, Спеціальність „педіатрія”, ІV курс Методичну розробку підготувала доцент Кривецька І.І. Чернівці-200 iconПротокол №
Довгастий мозок. Синдроми ураження каудальної групи черепних нервів ( IX-ХІІ пари). Бульбарний та псевдобульбарний синдроми. Методика...
№13 Синдроми ураження кори правої та лівої гемісфер мозку. Синдроми ураження лобної, вискової, тім’яної та потиличної долі головного мозку. Навчальний предмет – нервові хвороби Медичний факультет, Спеціальність „педіатрія”, ІV курс Методичну розробку підготувала доцент Кривецька І.І. Чернівці-200 iconМ.І. Пирогова кафедра нервових хвороб
...
№13 Синдроми ураження кори правої та лівої гемісфер мозку. Синдроми ураження лобної, вискової, тім’яної та потиличної долі головного мозку. Навчальний предмет – нервові хвороби Медичний факультет, Спеціальність „педіатрія”, ІV курс Методичну розробку підготувала доцент Кривецька І.І. Чернівці-200 iconС. М. Савенка (курс нервових хвороб) на 2010 – 2011 навчальний рік
...
№13 Синдроми ураження кори правої та лівої гемісфер мозку. Синдроми ураження лобної, вискової, тім’яної та потиличної долі головного мозку. Навчальний предмет – нервові хвороби Медичний факультет, Спеціальність „педіатрія”, ІV курс Методичну розробку підготувала доцент Кривецька І.І. Чернівці-200 iconКалендарний план лекцій з нервових хвороб для студентів IV курсу медичного факультету №3 (спеціальність „педіатрія ) на 2009-2010 навчальний рік осінній семестр
Введення у неврологію. Принципи структури І функцій нервової системи. Довільні рухи та їх порушення. Екстрапірамідна система та мозочок,...
№13 Синдроми ураження кори правої та лівої гемісфер мозку. Синдроми ураження лобної, вискової, тім’яної та потиличної долі головного мозку. Навчальний предмет – нервові хвороби Медичний факультет, Спеціальність „педіатрія”, ІV курс Методичну розробку підготувала доцент Кривецька І.І. Чернівці-200 iconМетодична розробка
Мозковий міст, синдроми ураження черепних нервів групи мосто-мозочкового кута (V, VII, VIII пари). Методика дослідження у дітей різних...
№13 Синдроми ураження кори правої та лівої гемісфер мозку. Синдроми ураження лобної, вискової, тім’яної та потиличної долі головного мозку. Навчальний предмет – нервові хвороби Медичний факультет, Спеціальність „педіатрія”, ІV курс Методичну розробку підготувала доцент Кривецька І.І. Чернівці-200 icon№11 вегетативна нервова система. Методика дослідження у дітей різних вікових груп. Синдроми ураження. Лімбіко-ретикулярний комплекс, синдроми ураження
Тої мускулатури, а також органів чуття. Крім того, ця система забезпечує гомеостаз та взаємодію внутрішніх органів з іншими системами...
№13 Синдроми ураження кори правої та лівої гемісфер мозку. Синдроми ураження лобної, вискової, тім’яної та потиличної долі головного мозку. Навчальний предмет – нервові хвороби Медичний факультет, Спеціальність „педіатрія”, ІV курс Методичну розробку підготувала доцент Кривецька І.І. Чернівці-200 iconПротокол №
Кора великих півкуль мозку, їх функціональна асиметрія. Вищі кіркові функції. методи дослідження вищих кіркових функцій у дітей різних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи