Вступники до докторантури icon

Вступники до докторантури
Скачати 173.93 Kb.
НазваВступники до докторантури
Дата14.07.2012
Розмір173.93 Kb.
ТипДокументи

Вступники до докторантури до 1 червня поточного року подають на ім'я ректора такі документи:


1) рапорт (заяву);

2) рапорт (заяву) від доктора наук про згоду здійснювати наукове консультування;

3) витяг з протоколу засідання кафедри (відділу, лабораторії) з визначенням можливості зарахування особи до докторантури, ухваленням напрямку майбутнього дисертаційного дослідження та кандидатури наукового консультанта;

4) розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук, пояснювальну записку до теми дисертації;

5) клопотання (рекомендація) на навчання від організації;

6) характеристика з місця роботи;

7) особовий листок з обліку кадрів (анкета);

8) список опублікованих наукових праць і винаходів.

9) копії основних наукових праць з обраної наукової спеціальності та темою докторської дисертації, які опубліковані;

10) копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном - копію нострифікованого диплома) та витяг із залікової відомості;

11) копію диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук;

12) автобіографію;

13) медичну довідку про стан здоров'я за формою N 286-у;

14) копію паспорта (1, 2, 11 стор.);

15) копію ідентифікаційного коду.


ЗРАЗОК


^ Проректору з наукової роботи Національного університету цивільного захисту України

полковнику служби цивільного захисту

Андронову В.А.


рапорт (заява)^ Згод(на)ен бути науковим консультантом
(прізвище, ім’я та по батькові кандидата на навчання в докторантурі)

за спеціальністю 21.06.02 "Пожежна безпека" у разі його зарахування до

докторантури університету.___” __________ 20__ р.

(Посада, науковий ступень,
вчене та спеціальне звання) (Підпис) (Ініціали та прізвище)
Згоден

Начальник ________________________

(кафедри, лабораторії, відділу)
^

ЗРАЗОК
Ректору Національного університету


цивільного захисту України

генерал-лейтенанту служби цивільного захисту

^ Садковому В.П.


Рапорт


Прошу розглянути мою кандидатуру у якості кандидата на навчання в докторантурі університету за спеціальністю 21.06.02 – "Пожежна безпека".


___” __________ 20__ р.

(Посада, науковий ступень,
вчене та спеціальне звання) (Підпис) (Ініціали та прізвище)
Клопочу з суттю рапорту

________________________

________________________

(клопотання безпосереднього начальника)

Рекомендація


(назва підрозділу, вищого навчального закладу, науково-дослідної установи МНС України або інш.)


Для вступу до докторантури Національного університету цивільного захисту України на денну форму навчання за науковою спеціальністю 21.06.02-"Пожежна безпека"


(спеціальне звання, прізвище, ім'я та по батькові)

___________________________________________________________________________________________________________

який (яка) обіймає посаду _______________________________________________

______________________________________________________________________

(місце роботи)

Має стаж роботи _________________________________________________

і зарахован(на)ий до кадрового резерву для прийняття на посаду ______________

_____________________________________________________________________


Після закінчення докторантури Національного університету цивільного захисту України випускник буде прийнятий на посаду відповідно до набутого наукового ступеня.


(керівник організації, яка дає рекомендацію
посада, спеціальне звання)
(підпис)
(ініціали та прізвище)


М.П.

"___" ___________ 20__ р.

(Дата)


Юридична адреса(повна назва підрозділу, ВНЗ, НДУ МНС України або інш.,


поштова адреса, телефон, Е-mail)


^ ЗРАЗОК Витяг

з протоколу засідання ________________________________________________________________

(назва кафедри, відділу, лабораторії)

від "___" ____________ 20__ р. № _____


Присутні: ____________________________________________________________

______________________________________________________________________


Порядок денний:

1. Надання рекомендації кандидату на навчання в докторантурі університету за науковою спеціальністю21.06.02-"Пожежна безпека"
(спеціальне звання, прізвище, ім’я та по батькові кандидата)

Слухали: наукову доповідь ______________________ за темою досліджень щодо написання дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 21.06.02-"Пожежна безпека" _______________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________


Виступили: ___________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________


Ухвалили:

1. Кафедра (лабораторія, відділ) вважає (не)можливим ___________________ ______________________________________________________________________(спеціальне звання, прізвище, ім’я та по батькові кандидата)

(не)рекомендує до вступу в докторантуру університету за спеціальністю 21.06.02-"Пожежна безпека".

Схвалити кандидатуру наукового консультанта ________________________

(посада, нвуковий ступень, вчене звання,

____________________________________________________________________ та

прізвище, ім’я та по батькові)

запропонований напрямок дисертаційних досліджень ________________________ ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________


Начальник (завідувач) _______________ _________________

(підпис) (ініціали та прізвище)


Секретар кафедри _______________ _________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

"__" __________ 20__ р.

^ ЗРАЗОК Витяг

з протоколу засідання ________________________________________________________________

(вченої ради факультету)

від "___" ____________ 20__ р. № _____


Присутні: ____________________________________________________________

______________________________________________________________________


Порядок денний:

1. Надання рекомендації кандидату на навчання в докторантурі університету за науковою спеціальністю21.06.02-"Пожежна безпека"
(спеціальне звання, прізвище, ім’я та по батькові кандидата)

Слухали: наукову доповідь ______________________ за темою досліджень щодо написання дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 21.06.02-"Пожежна безпека" _______________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________


Виступили: ___________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________


Ухвалили:

1. Кафедра (лабораторія, відділ) вважає (не)можливим ___________________ ______________________________________________________________________(спеціальне звання, прізвище, ім’я та по батькові кандидата)

(не)рекомендує до вступу в докторантуру університету за спеціальністю 21.06.02-"Пожежна безпека".

Схвалити кандидатуру наукового консультанта ________________________

(посада, нвуковий ступень, вчене звання,

____________________________________________________________________ та

прізвище, ім’я та по батькові)

запропонований напрямок дисертаційних досліджень ________________________ ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________


Начальник (завідувач) _______________ _________________

(підпис) (ініціали та прізвище)


Секретар кафедри _______________ _________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

"__" __________ 20__ р.

АВТОБІОГРАФІЯ

____________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

____________________________________________________________________

Пишеться власноручно по довільній формі, без поправок, вказуючи дату і місце народження, громадянство, освіту, коли і які навчальні заклади закінчив, службу в Збройних Силах, Національній гвардії, Службі безпеки, а також роботу з початку трудової діяльності і причини переходу з однієї роботи на іншу, виконання громадської роботи, склад сім'ї – короткі відомості про дружину (чоловіка), а також про батька, мати, братів, сестер своїх і дружини (чоловіка). чи притягувались Ви чи Ваші близькі родичі до судової відповідальності. Чи маєте близьких родичів за кордоном. Домашня адреса та номер телефону.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


"___" __________ 20__ р. _______________ _____________________

(дата) (підпис) (ініціали та прізвище)

А


Місце

для

фотокартки
НКЕТА

^ (ОСОБОВИЙ ЛИСТОК З ОБЛІКУ КАДРІВ)


1. Прізвище, ім'я, по батькові ________________________________

вкажіть і колишні, якщо змінювали їх

______________________________________________________

у встановленому законом порядку

2. Дата народження _______________________________________

3. Місце народження ______________________________________

______________________________________________________

село, місто, район, область, країна

4. Громадянство __________________________________________________________

з якого часу

5. Освіта _______________________________________________________________

коли і який навчальний заклад закінчено

______________________________________________________________________

набута спеціальність

6. Чи маєте наукові праці, винаходи __________________________________________

______________________________________________________________________

7. Рідна мова, якими іншими володієте і в якій мірі ________________________________

______________________________________________________________________


8. Чи притягались Ви до кримінальної, адміністративної відповідальності

_
коли, ким, за що, міра покарання
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Відношення до військового обов'язку ________________________________________

призовник, військовозобов'язаний

_________________________________________________________________________________

не військовозобов'язаний, № військового квитка

10. Ваші близькі родичі (мати, батько, брати, сестри, дорослі діти, дружина (чоловік), а також батько, мати, брати, сестри дружини (чоловіка))

Ступінь родинних зв'язків

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата та місце народження

Місце роботи, посада

Місце проживання


11 . Робота, що виконувалась з початку трудової діяльності (включаючи навчання у вищих, середніх спеціальних, і професійно-технічних навчальних закладах, військову службу). Підприємства, установи, організації, міністерства (відомства) вказувати назвами, які вони мали на час роботи в них. про проходження військової служби називати посаду, номер військової частини (установи), в якому військовому окрузі (флоті) вона знаходиться.

Дата

Посада з найменуванням підприємства, установи, організації, міністерства (відомства)

Місце заходження підприємства, установи, організації, (місто, область)

прийому

звільнення


Паспорт ________________________________________________________________

серія, номер, ким виданий і дата видачі

__________________________________________________________________________________

Місце проживання (домашня адреса,телефон) ____________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________


"___" _____________ 20__ року Особистий підпис __________________


Дані, наведені в анкеті, і особистий підпис завіряю.


Інспектор ____________________________________________


М.П.


(Анкета друкується на одному аркуші з обох сторін)

План

передбачуваного дисертаційного дослідження ___________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові кандидата)

за темою _________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________


Наукова новизна роботи полягатиме у: ______________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________


Розділ 1. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(назва розділу та стислий зміст передбачуваних досліджень)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________


Розділ 2. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(назва розділу та стислий зміст передбачуваних досліджень)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________


Розділ 3. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(назва розділу та стислий зміст передбачуваних досліджень)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________


Розділ 4. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(назва розділу та стислий зміст передбачуваних досліджень)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________


Розділ 5. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(назва розділу та стислий зміст передбачуваних досліджень)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________


_______________ ____________________________

(підпис) (ініціали та прізвище кандидата)

^ Пояснювальна записка

до теми дисертації ___________________________________________

(ініціали та прізвище кандидата на навчання)

"_____________________________________________________________________

(тема дисертаційних досліджень)

______________________________________________________________________

____________________________________________________________"


(Далі стисло навести актуальність роботи, наукову новизну, об'єкт, предмет та методи дослідження, практичне значення основних результатів, які передбачається отримати)


УЗГОДЖЕНО

______________________

(підпис одного з членів спеціалізованої вченої ради)

Схожі:

Вступники до докторантури iconВступники до докторантури подають на ім’я ректора університету документи

Вступники до докторантури icon2 особовий листок з обліку кадрів
Вступники до аспірантури або докторантури подають на ім'я керівника вищого навчального закладу, наукової установи такі документи
Вступники до докторантури icon2 особовий листок з обліку кадрів
Вступники до аспірантури або докторантури подають на ім'я керівника вищого навчального закладу, наукової установи такі документи
Вступники до докторантури iconПро зарахування до аспірантури та докторантури
Кабінету Міністрів України №309 від 01. 03. 1999 р., на підставі рішення приймальної комісії Національного авіаційного університету...
Вступники до докторантури iconОбґрунтування щодо відкриття аспірантури (докторантури) (перелік питань, які необхідно зазначити в обґрунтуванні, додається*)
Для розгляду питання про відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) за кожною новою науковою спеціальністю на засіданні...
Вступники до докторантури iconПерелік документів, необхідних для відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) у Національному університеті «Львівська політехніка»
Для розгляду питання про відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) за кожною новою науковою спеціальністю на засіданні...
Вступники до докторантури iconПерелік документів, необхідних для відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) у Національному університеті «Львівська політехніка»
Для розгляду питання про відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) за кожною новою науковою спеціальністю на засіданні...
Вступники до докторантури iconПерелік документів, необхідних для відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) у Національному університеті «Львівська політехніка»
Для розгляду питання про відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) за кожною новою науковою спеціальністю на засіданні...
Вступники до докторантури iconПерелік документів, необхідних для відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) у Національному університеті «Львівська політехніка»
Для розгляду питання про відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) за кожною новою науковою спеціальністю на засіданні...
Вступники до докторантури iconПерелік документів, необхідних для відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) у Національному університеті «Львівська політехніка»
Для розгляду питання про відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) за кожною новою науковою спеціальністю на засіданні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи