Криворізький технічний університет список наукових праць турило анатолія михайловича icon

Криворізький технічний університет список наукових праць турило анатолія михайловича
НазваКриворізький технічний університет список наукових праць турило анатолія михайловича
Сторінка1/3
Дата14.07.2012
Розмір0.78 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3

КРИВОРІЗЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

ТУРИЛО АНАТОЛІЯ МИХАЙЛОВИЧАп/п

Найменування

Рукописна або друкована

Назва видавництва

Кількість друкованих аркушів

Прізвище співавторів

1

2

3

4

5

6

МОНОГРАФІЇ
Економічна оцінка геомеханічних ризиків в діяльності залізорудних кар’єрів ГЗК

Друк.

Кривий Ріг: Видавничий центр, 2011.-150 с.

10,22

Калініченко О.В.

1.

Механизмы управления развитием социально-экономических систем

Друк.

Донецк: ГВУЗ «ДонНТУ»,2010.-686 с.

31,2

Мартякова О.В.

2.

Оцінка результативності ефективності продуктивності і збитковості підприємства

Друк.

Кривий Ріг: Етюд-Сервіс,2010.-196 с.

8,9

Турило А.А.

3.

Якість прибутку підприємства: сутність і оцінка

Друк.

Кривий Ріг: Етюд-Сервіс, 2009.- 125с.

5,7

Зінченко О.А.

4.

Економічний розвиток структурних підрозділів підприємства: оцінка, механізм, мотивація

Друк.

Кривий Ріг: Етюд-Сервіс, 2009.- 156с.

9,1

Романченко Н.В.,

Святенко С.В.,

Турило А.А.

5.

Економічна безпека підприємства

Друк.

Кривий Ріг: Видавничий дім, 2009.- 140с.

8,2


Новак С.Б.

Капітула С.В.

6.

Управління інноваційною діяльністю в економіці України: Колективна наукова монографія

Друк.

Київ: Національна академія управління, 2008. – 116 с.

5,3
7.

Удосконалення методів оцінки ефективності функціонування підприємств

Друк.

Кривий Ріг: Видавничий дім, 2007
Нусінов В.Я., Нусінова О.В., Кругла Н.М.

8.

Енергомаркетинг в рудопідготовці

Друк.

Кременчук: ПП Щербатих, 2007

11,5

Сокур М.І.,

Сокур І.М.

9.

Економічна оцінка інноватизації залізорудного виробництва

Друк.

Кривий Ріг: Видавничий дім, 2006

9,3

Зінченко Е.А.

10.

Організація матеріального стимулювання персоналу на промислових підприємствах

Друк.

Кривий Ріг: Видавничий дім, 2006

6,7

Адаменко М.В.

11.

Інноваційний лізинг

Друк.

Кривий Ріг: Видавничий дім, 2005

5,6

Черемисова Т.А.

12.

Елементи економіки і виробничого менеджменту в реформуванні гірничого виробництва

Друк.

Кривий Ріг: Мінерал, 2001

7,4

Жуков С.О.,

Нусінов В.Я.

13.

Інтенсифікація гірничорудного виробництва в умовах ринку

Друк.

Кривий Ріг: Мінерал, 2001

9,8

Жуков С.О.,

Темченко А.Г.

14.

Экономическая оценка интенсификации горнорудного производства

Друк.

Донецк: ИЭП НАН Украины, 1996

10
^ НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

15.

Фінансовий менеджмент

Друк.

Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2010

19,8

Гузенко О.П.

16.

Управління витратами підприємства

Друк.

Київ.: ЦУЛ, 2006

6,2

Кравчук Ю.Б.

17.

Экономический анализ деятельности предприятия

Друк.

Кривий Ріг: Мінерал, 1999

6,6

Жуков С.О.,

Темченко А.Г.

18.

Витрати та результати

Друк.

Кривий Ріг: Мінерал, 1998

5,3

Нусінов В.Я.,

Темченко А.Г.

19.

Фінанси підприємства

Друк.

Кривий Ріг: Мінерал, 1998

8,5

Терещенко Є.А.,

Темченко А.Г.

20.

Ресурси підприємства

Друк.

Кривий Ріг: Мінерал, 1998

5,2

Жуков С.О.,

Борискевич Л.Г.

^ НАУКОВІ СТАТТІ
Основні напрями підвищення капіталізації підриємств

Друк.

Міжнародна науково-практична конференція : Капіталізація підприємств та фінансових організацій: теорія і практика, Донецьк, 27 травня 2011

0,09

Мар’юк Т.В.
Ecjnjmic time troublcategoriessence and value in the system of economy subject innovative – investment development

Друк.

Nauka I Studia , Prezmysl, 2011

0,54

Зінченко О.А.
Необхідність розмежування категорій «Інтелектуальний капітал» та «Інтелектуальний капітал підприємства»

Друк.

Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки», №8 (122). – 2011. – С.60-65.
Корнух О.В.

21.

Теоретико-методологічні засади щодо визначення і сутності економічної категорії «інтелектуальний капітал підприємства»

Друк.

Міжнародна науково-практична конференція «Сталий розвиток гірничо-металургійної промисловості», Кривий ріг, 25-28 травня 2011.- С.

0,41

Корнух О.В.

22.

Проблеми активізації інноваційної політики та шляхи її подолання

Друк.

Міжнародна науково-практична конференція «Сталий розвиток гірничо-металургійної промисловості», Кривий ріг, 25-28 травня 2011.- С.
Сазонов Р.В. , Чорноморець К.В.

23.

Актуальні проблеми розвитку банківського сектора економіки

Друк.

Міжнародна науково-практична конференція «Сталий розвиток гірничо-металургійної промисловості», Кривий ріг, 25-28 травня 2011.- С.
Боярина Т.В., Корінь К.В.

24.

Влияние организационно-технического уровня железорудного предприятия на его рыночную стоимость

Друк.

Міжнародна науково-практична конференція «Сталий розвиток гірничо-металургійної промисловості», Кривий ріг, 25-28 травня 2011.- С.
Лисевич С.Г.

25.

Реструктуризація як метод досягнення зростання ринкової вартості підприємств

Друк.

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: Актуальні проблеми інформаційних технологій, економіки та права.- Чернівці, 2011.- С.256-257

0,09

Мар’юк Т.В.

26.

Вплив корпоративного управління на зростання вартості підприємства

Друк.

Збірник матеріалів 2-ої Міжнародної науково-практичної конференції Економічні науки «Сучасні тенденції розвитку наукової думки».-Лондон-Київ.-2011.-С.214-216

0,14

Мар’юк Т.В.

27.

Оптимізація прийняття інформаційних рішень в логістиці

Друк.

Вісник Криворізького технічного університету .- Збірник наукових праць Випуск 27’2011.- С.303-306

0,18

Черемісова Т.А.

28.

Теоретико-методичні підходи щодо сутності та оцінки ритмічності діяльності підприємства

Друк.

Вісник Криворізького технічного університету .- Збірник наукових праць № 27’2011.- С.311-314

0,18

Кашубіна Ю.Б.

29.

Рейтингова система оцінки фінансового стану комерційного банку

Друк.

Вісник Криворізького технічного університету .- Збірник наукових праць № 28’2011.- С.319-322

0,18

Вчерашня І.С.

30.

Застосування економіко-математичного моделювання в прогнозуванні діяльності фінансових установ

Друк.

Матеріали 1-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції: Економічко-математичне моделювання і його застосування в науці і прмисловості, Кривий Ріг, 23 травня 2011.-С.10-12

0,14

Турило А.М.

31.

L’importance des coefficients des mouvements des affaires et du marche (Значення показників ділової і ринкової активності для діяльності підприємства)


Друк.

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: Актуальні проблеми розвитку соціально-економічних систем.- Бердянськ, 18-19 квітня 2011, С.128-129

0,05

Вчерашня І.С., Георгієва О.П.

32.

Визначення критерію розмежування категорій «ділова активність підприємства» і «ринкова активність підприємства»

Друк.

Науковий журнал: Маркетинг і менеджмент інновацій.- Суми:ТОВ «ВТД Університетська книга», № 1, 2011.- С.82-85

0,24

Вчерашня І.С.

Зінченко О.А.

33.

Теоретико - методичні підходи до визначення складових інтелектуального капіталу підприємства та їх змісту

Друк.

Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки», №3 (117). – 2011. – С.168-177.

0,46

Корнух О.В.

34.

Теоретичні аспекти моделювання, оптимізації та управління ризиками при розробці корисних копалин відкритим способом

Друк.

Вісник Криворізького технічного університету .- Збірник наукових праць №1(26)’2010.- С.329-333

0,23

Калініченко О.В.

35.

Проблеми активізації інноваційної політики та шляхи їх подолання

Друк.

Вісник Криворізького технічного університету.- Збірник наукових праць №1(26)’2010.- С.336-339

0,14

Сазонов Р.В.

36.

Сутність категорії «економічні результати підприємства» і особливості її оцінки

Друк.

Збірник наукових праць. Мелітопольський інститут державного та муніципального управління «Класичного приватного університету»: Інситуційний вектор економічного розвитку, вип..3(2),с.43-48, 2010

0,27

Зінченко О.А.

37.

Теоретико - методичні засади визначення фінансової ефективності на підприємстві

Друк.

Науково-теоретичний та науково практичний журнал Міністерства фінансів України «Фінанси України», 2010, №11, с.87-92

0,41

Зінченко О.А.

38.

Роль антикризового управління підприємством у забезпеченні ефективного економічного розвитку регіону

Друк.

Сборник научных трудов. Национальная академия наук Украины институт экономики промышленности, вип.3, Т.2, Донець, с.29-34, 2010

0,27

Святенко С.В.

39.

Особливості оцінки конкурентоспроможності гірничорудних підприємств

Друк.

Міжнародна науково – практична конференція «Майбутнє-аудит», Кривий Ріг 2010, с.38-39

0,1

Святенко С.В.

40.

Проблеми оцінки обліку даних для оперативного управління ритмічністю операційної діяльності підприємства

Друк.

Міжнародна науково – практична конференція «Майбутнє-аудит», Кривий Ріг 2010, с.40-41

0,1

Кашубіна Ю.Б.

41.

Гудвіл: проблеми оцінки та визначення в обліку

Друк.

Міжнародна науково – практична конференція «Майбутнє-аудит», Кривий Ріг 2010, с.41-42

0,1

Мар’юк Т.В.

42.

Економіко – математичне моделювання при оцінці економічного стану підприємства

Друк.

Міжнародна науково – практична конференція «Майбутнє-аудит», Кривий Ріг 2010, с.42-43

0,1

Агапова А.В.

43.

Необхідність орієнтації стратегічного управління підприємством на максимізацію його вартості

Друк.

«Nauka I inowacja-2010», 2010.- С.60-61

0.09

Ма’рюк Т.В.

44.

Региональное социально -экономическое развитие - основа эффективности прогресса страны

Друк.

«Vedecky prumysl evropskeho kontinentu - 2010», листопад 2010.-С.52-53

0,09

Лысевич С.Г.

45.

Оценка влияния показателей организационно-технического уровня железорудных предприятий на их экономические результаты деятельности

Друк.

Економіка: проблеми теорії та практики : Збірник наукових праць. – Дніпрропетровськ: ДНУ.- Вип. 264, Том IX, 2010. – С. 2352-2362.

0,75

Лысевич С.Г.

46.

Экономические проблемы корпораций железорудного профиля и их решение через повышение организационно-технического уровня.

Друк.

Економіка: проблеми теорії та практики : Збірник наукових праць. – Дніпрропетровськ: ДНУ.- Вип. 262, Том VIII, 2010. – С. 2068-2073.

0,3

Лысевич С.Г.

47.

Основні ознаки визначення категорії «економічна активність підприємства».

Друк.

Сучасний соціокультурний простір 2010: Матеріали сьомої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. (Частина 1)– Київ, 20-22 вересня 2010 р. – С. 75-76.

0,04

Вчерашня І.С.
  1   2   3

Схожі:

Криворізький технічний університет список наукових праць турило анатолія михайловича iconСписок наукових публікацій чумака Михайла Михайловича кандидат історичних наук асистент кафедри педагогіки
Чумак М. М. Роль купечества Левобережной Украины в процессе модернизации промышленности (конец ХІХ – начало ХХ вв.) / Михаил Чумак...
Криворізький технічний університет список наукових праць турило анатолія михайловича iconСписок наукових праць блакберна А. А
Список наукових праць, які були опубліковані до захисту Блакберном А. А. кандидатської дисертації
Криворізький технічний університет список наукових праць турило анатолія михайловича iconСписок наукових та навчально-методичних праць баранової Світлани Володимирівни
Зб наукових праць “Функциональные и се­мантические аспекты типичных и нетипичных текстов”. Деп в Днтб україни 25. 04. 95, №936- ук...
Криворізький технічний університет список наукових праць турило анатолія михайловича iconСписок наукових та навчально-методичних праць
Бажана форма списку наукових та навчально-методичних праць, складається в хронологічному порядку]
Криворізький технічний університет список наукових праць турило анатолія михайловича iconСписок наукових праць федорченко олесі ігорівни
Науковий вісник Херсонського державного університету: [зб наук праць / гол ред. В. Олексенко]
Криворізький технічний університет список наукових праць турило анатолія михайловича iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність за 2012 рік кафедри промислового і цивільного будівництва Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2012 році № п/п
Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2012 році
Криворізький технічний університет список наукових праць турило анатолія михайловича iconКриворізький технічний університет

Криворізький технічний університет список наукових праць турило анатолія михайловича iconКриворізький технічний університет

Криворізький технічний університет список наукових праць турило анатолія михайловича iconВступники до аспірантури подають
Список опублікованих наукових праць. Аспіранти, які не мають опублікованих праць, подають наукові реферати з обраної ними наукової...
Криворізький технічний університет список наукових праць турило анатолія михайловича iconКриворізький технічний університет
move to 0-16742414
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи