Тип модуля: обов’язковий. Семестр: Обсяг модуля icon

Тип модуля: обов’язковий. Семестр: Обсяг модуля
Скачати 29.37 Kb.
НазваТип модуля: обов’язковий. Семестр: Обсяг модуля
Дата15.07.2012
Розмір29.37 Kb.
ТипДокументи

Опір матеріалів


Код модуля: ОМ_6006_С01

Тип модуля: обов’язковий.

Семестр: 3.

Обсяг модуля: 288 год. (64 год. лек., 32 год. лаб., 32 год. практ., 8 кредитів).

Лектор: професор, доктор технічних наук Білобран Б. С.


Результати навчання. Мета викладання дисципліни полягає у вивченні основ механіки деформівного твердого тіла стосовно оцінки міцності матеріалів у відповідності до характеру їх руйнування, жорсткості та стійкості елементів конструкцій; енергетичних методів механіки пружних систем стосовно розрахунку на міцність і жорсткість стрижневих елементів конструкцій при статичних та динамічних навантаженнях; проблем міцності матеріалів при циклічних напруженнях; основ теорії пружності та пластичності стосовно розрахунку стрижнів, пластин і оболонок, а також у підготовці студентів до вивчення базових професійно-орієнтованих дисциплін. В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати: елементи теорії напруженого і деформованого стану; фізичний взаємозв’язок напружень і деформацій; теорії міцності; умови міцності при простих та складних видах деформування стрижневих елементів конструкцій в умовах статичних навантажень; енергетичні методи механіки пружних стрижневих систем; особливості деформування стрижневих конструкцій від дії динамічних і ударних навантажень та методи розрахунку таких конструкцій; ме­ханізми руйнування матеріалів при повторно-змінних напруженнях. Підготовлений фахівець повинен вміти: будувати розрахункові моделі реальних об’єктів, оцінювати вплив механічних властивостей матеріалів на їх міцність; добирати теорії міцності для пояснення механізму руйнування матеріалів та виконувати розрахунки на міцність, жорсткість і стійкість стрижневих елементів конструкцій в умовах статичних навантажень; застосовувати енергетичні підходи до розрахунків на міцність і жорсткість стрижневих конструкцій; виконувати розрахунки стрижневих елементів при динамічних та ударних навантаженнях; оцінювати вплив втомного руйнування на міцність матеріалів; розв’язувати прикладні задачі теорії пружності з розрахунку пластинок та оболонок.

^ Спосіб навчання: аудиторне, дистанційне.

Попередні та супутні модулі. До початку вивчення дисципліни студент повинен засвоїти і знати такі розділи інших дисциплін програми навчання. З математики: алгебра, геометрія, тригонометрія, диференціальне та інтегральне числення, диференціальні рівняння; з фізики: механіка; з теоретичної механіки: статика, кінематика та динаміка матеріальної точки і абсолютно твердого тіла.

^ Зміст навчального модуля. Загальні положення, поняття та гіпотези опору матеріалів. Експериментальне вивчення пружних та механічних характеристик матеріалів. Основи теорії напруженого та деформованого стану в точці тіла. Фізичні рівняння механіки пружного деформування. Класичні та узагальнені теорії міцності. Побудова та розв’язання рівнянь напружено-деформованого стану прямого стрижня. Основи статичної міцності при простих та складних видах деформування прямих стрижнів. Поздовжній та поздовжньо-поперечний згин прямих стрижнів. Енергетичні методи в механіці пружних стрижневих систем. Методи розрахунку напружено-деформованого стану тонкостінних стрижнів. Особливості розрахунку стрижневих елементів на ударне та динамічне навантаження. Міцність матеріалів при циклічних напруженнях. Поняття про розрахунок стрижнів в умовах пружно-пластичного деформування.

Теоретичний матеріал опору матеріалів викладається на лекціях, а його засвоєння під­кріплюється практичними і лабораторними заняттями, на яких студенти опановують методики розрахунку елементів конструкцій на міцність, жорсткість та стійкість при статичних і динамічних навантаженнях, а також проводять експериментальні дослідження механічних властивостей матеріалів і поведінки стрижнів і стрижневих систем у різноманітних випадках їх деформування.

^ Рекомендована література. Посацький С. Л. Опір матеріалів. – Львів: Видавництво Львівського університету, 1973. – 404 с.; Писаренко Г. С., Квітка О. Л., Уманський Е. С. Опір матеріалів. – К.: Вища школа, 1993. – 655 с.; Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. – Львів, Львівська політехніка, 1998-2004 р. р.

Форми та методи навчання. Денна, заочна форма навчання, екстернат (лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота).

Методи і критерії оцінювання знань. Поточний контроль (розрахунково-графічна робота, лабораторні роботи) – 30%; підсумковим контроль (іспит) – 70%.

Мова викладання – українська.

Схожі:

Тип модуля: обов’язковий. Семестр: Обсяг модуля icon2. Код модуля: фс 8 3 18­ 3 Тип модуля: обов’язковий Семестр: 1 Обсяг модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (кредитів єктс – 1,5) аудиторні години – 18 (лекцій – 10, семінарів – 8 )
Тип модуля: обов’язковий. Семестр: Обсяг модуля icon2. Код модуля: дпп 8 3 2 Тип модуля: обов'язковий Семестр: 1 Обсяг модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 72 (кредитів єктс – 2); аудиторні години – 28 (лекцій – 14, практичних занять – 14)
Тип модуля: обов’язковий. Семестр: Обсяг модуля icon2. Код модуля: дпп 8 3 5. Тип модуля: обов'язковий Семестр: 2 Обсяг модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (кредитів єктс – 1,5); аудиторні години – 18 (лекцій – 10, практичних занять – 8)
Тип модуля: обов’язковий. Семестр: Обсяг модуля iconТип модуля: обов’язковий. Семестр: Обсяг модуля
Обсяг модуля: загальна кількість – 54 (кредитів, ects – 1,5); аудиторні години – 18 (лекцій – 8, практичних – 10)
Тип модуля: обов’язковий. Семестр: Обсяг модуля iconТип модуля: обов’язковий Семестр: V обсяг модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 60 (кредитів єктс – 2) аудиторні години – немає
Тип модуля: обов’язковий. Семестр: Обсяг модуля icon3. Тип модуля: обов'язковий Семестр: 9 Обсяг модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (єктс – 1,5); аудиторні години 18 (лекції 8, практичні заняття 10)
Тип модуля: обов’язковий. Семестр: Обсяг модуля icon3. Тип модуля: обов'язковий Семестр: 9 Обсяг модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (єктс – 1,5); аудиторні години 18 (лекції 8, практичні заняття 10)
Тип модуля: обов’язковий. Семестр: Обсяг модуля icon3. Тип модуля: обов’язковий Семестр: 9 Обсяг модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (кредитів єктс – 1,5) аудиторні години – 16 (лекції – 8, практичні – 8)
Тип модуля: обов’язковий. Семестр: Обсяг модуля iconТип модуля: обов’язковий Семестр: VII обсяг модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів єктс – 3) аудиторні години – немає
Тип модуля: обов’язковий. Семестр: Обсяг модуля iconТип модуля: обов’язковий Семестр: I і II обсяг модуля
Обсяг модуля: Загальна кількість годин 216 (кредитів єктс – 6), аудиторних год. –96 (лабор. – 96)
Тип модуля: обов’язковий. Семестр: Обсяг модуля icon3. Тип модуля: обов’язковий. Семестр: 1 Обсяг модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (кредитів єктс – 1,5) аудиторні години – 18 (лекційні – 10, практичні – 8)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи