На факультеті менеджменту І бізнесу полтавського національного технічного університету імені юрія кондратюка розпочате навчання за новими магістерськими програмами icon

На факультеті менеджменту І бізнесу полтавського національного технічного університету імені юрія кондратюка розпочате навчання за новими магістерськими програмами
НазваНа факультеті менеджменту І бізнесу полтавського національного технічного університету імені юрія кондратюка розпочате навчання за новими магістерськими програмами
Дата15.07.2012
Розмір71 Kb.
ТипДокументи


НА ФАКУЛЬТЕТІ МЕНЕДЖМЕНТУ І БІЗНЕСУ ПОЛТАВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА РОЗПОЧАТЕ НАВЧАННЯ ЗА НОВИМИ МАГІСТЕРСЬКИМИ ПРОГРАМАМИ


Бізнес-адміністрування (МБА)  підготовка магістрів з бізнес-адміністрування здійснюється на базі вищої освіти будь-якого напряму (диплом бакалавра, спеціаліста, магістра). Термін навчання  2 роки, вартість навчання – 6500 грн. за рік.

Магістерська програма «Бізнес-адміністрування» спрямована на підготовку керівників різних рівнів управління, а також тих, хто бажає здобути якісну управлінську освіту європейського рівня, шукає нові можливості власного професійного зростання, намагається знайти шляхи успіху організації та навчитися приймати нестандартні управлінські рішення в умовах постійної зміни зовнішнього бізнес-середовища, хоче бути лідером у бізнесі.

^ Підготовка за магістерською програмою дає можливість працювати на таких посадах: керівники підприємств, установ та організацій, головні фахівці – керівники і технічні керівники виробничих підрозділів у промисловості, керівники фінансових, бухгалтерських, економічних та адміністративних підрозділів, керівники проектів і програм, менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів, керівники у сфері державної служби, маркетингу, ефективності підприємництва, фінансової діяльності, раціоналізації виробництва та інтелектуальної власності, викладачі.


Менеджмент інвестиційної діяльності  підготовка магістрів здійснюється на основі напряму «Менеджмент». Термін навчання  1,5 року. Вартість навчання – 7000 грн. за рік.

^ Магістерська програма «Менеджмент інвестиційної діяльності» спрямована на підготовку керівників різних рівнів управління, основною метою діяльності яких є оцінка та прогнозування розвитку інвестиційного ринку, розроблення інвестиційної стратегії, управління інвестиційними проектами в системі менеджменту підприємства. Це програма навчання для тих, хто шукає шляхи успіху організації, бажає навчитися приймати нестандартні управлінські рішення щодо оптимізації інвестиційних потоків і використання фінансових ресурсів підприємства, організацій банківського інвестиційного кредитування, державного та міжнародного інвестиційного кредитування.

^ Підготовка за магістерською програмою дає можливість працювати на таких посадах: керівники підприємств, інвестиційних, економічних та адміністративних підрозділів, малих підприємств; менеджер (управитель) з питань інвестиційної діяльності; менеджер (керівник): інвестиційних проектів і програм з інвестиційної діяльності, комерціалізації наукових розробок; керівник інвестиційних проектів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва; директор (керівник) малого промислового підприємства (фірми); консультант з ефективності підприємництва, з організації виробництва; науковий співробітник (інвестиційна діяльність, інформаційна аналітика, економіка, менеджмент, ефективність підприємництва).


Менеджмент інноваційної діяльності  підготовка магістрів здійснюється на основі напряму «Менеджмент». Термін навчання  1,5 року. Вартість навчання – 7000 грн. за рік.

^ Магістерська програма «Менеджмент інноваційної діяльності» спрямована на підготовку керівників різних рівнів управління, основною метою діяльності яких є формування інноваційної політики й інноваційної стратегії розвитку (держава, регіон, корпоративні структури), управління інноваційними проектами та їх якістю, ризиками реалізації, управління інноваційними й фінансовими інвестиціями тощо. Профіль роботи: управлінська, організаційна, мотиваційна, контрольна, маркетингова, зовнішньоекономічна, інформаційно-аналітична, технологічна, науково-дослідницька, координаційно-інтеграційна, освітня діяльність.

^ Підготовка за магістерською програмою дає можливість працювати на таких посадах: менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій, їх підрозділів, керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів із науково-технічної підготовки виробництва, керівники інноваційних проектів і програм, менеджери з питань комерційної діяльності та управління, інформаційного забезпечення, керівники у сфері державної служби, маркетингу, ефективності підприємництва, фінансової діяльності, раціоналізації виробництва й інтелектуальної власності, в галузі інформації та інформаційного аналізу.

Маркетинг  підготовка магістрів здійснюється на основі напряму «Маркетинг». Термін навчання  1 рік. Вартість навчання – 8700 грн. за рік.


Компетенції фахівців із маркетингу: маркетингове планування розвитку організації, визначення ринкових передумов конкурентоспроможності й ефективного функціонування підприємства, розроблення рекомендацій щодо вибору оптимальної товарної, цінової, збутової та комунікаційної політики; формування комерційних зв’язків, взаємодія з діловими партнерами тощо.

^ Профіль роботи: організаційно-економічна, управлінська й наукова діяльність на підприємствах, у посередницьких і торговельних організаціях, на товарних біржах, у службах постачання й збуту, науково-дослідних установах, консалтингових та рекламних фірмах, відповідних підрозділах банків і органах господарського управління.

^ Підготовка за магістерською програмою дає можливість працювати на таких посадах: маркетолог з ефективності підприємства, з комунікативної політики, зі збуту, з реклами, маркетолог-аналітик, маркетолог-консультант, маркетолог-експерт з напрямів маркетингової діяльності, економіст відділу маркетингу підприємства, економіст відділу маркетингу, економіст відділу збуту, економіст відділу матеріально-технічного забезпечення, товарознавець комерційного відділу, товарознавець відділу маркетингу, торговий представник, PR-консультант, мерчандайзер, креативний менеджер, іміджмейкер.


Облік та аудит  підготовка магістрів здійснюється на основі напряму «Облік та аудит». Термін навчання  1 рік. Вартість навчання – 8700 грн. за рік.

Підготовка за магістерською програмою передбачає поглиблене навчання фахівців для: діяльності у виробничій сфері, податкових, бюджетних, фінансово-кредитних установах, банках; організації обліку на малих та середніх підприємствах різних форм власності. Ця спеціальність входить до числа найбільш затребуваних на ринку праці.

^ Компетенції фахівців з обліку та аудиту. Серед основних завдань бухгалтера – оптимізація фінансової діяльності компанії, аналіз стану рахунків та своєчасності проведення всіх фінансових операцій; ведення фінансового, податкового й управлінського обліку, контроль первинної документації, використання фінансів компанії. Бухгалтерська освіта необхідна на посадах фінансових директорів та головних бухгалтерів, ревізорів та податкових інспекторів, аудиторів, бухгалтерів, викладачів навчальних закладів.


Економічна кібернетика  підготовка магістрів здійснюється на основі напряму «Економічна кібернетика». Термін навчання  1 рік. Вартість навчання – 8700 грн. за рік.

^ Підготовка за магістерською програмою передбачає використання сучасних комп’ютерних технологій. Профіль роботи: аналіз і прогнозування фінансово-економічних ситуацій, управління економічними об’єктами та обчислювальними підрозділами, програмування, проектування, розроблення, супровід і використання сучасних комп’ютерних систем, управління виробництвом, капіталом та ринком, вироблення ефективних управлінських рішень, що базуються на фундаментальних знаннях економіки, з використанням інтелектуальних інформаційних технологій.

^ Основні місця роботи: директор (керівник) малого підприємства тощо, головний адміністратор, начальник (завідувач) підрозділу, головний фахівець, головний програміст, головний фахівець із програмного забезпечення, начальник відділу, науковий співробітник (обчислювальні системи), адміністратор бази даних, аналітик із комп’ютерних комунікацій, комп’ютерного банку даних, інженер із комп’ютерних систем, інженер із програмного забезпечення, конструктор комп’ютерних систем, науковий співробітник, інженер-програміст, програміст прикладний, програміст системний, викладач, експерт із питань комп’ютеризації, економіст, економіст обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру, економіст із бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності тощо.


Ключові переваги підготовки фахівців за новими магістерськими програмами в ПолтНТУ:

  • індивідуальна програма навчання, що дає можливість поєднати навчальну та трудову діяльність;

  • викладання дисциплін з урахуванням європейського досвіду підготовки магістрів з менеджменту, маркетингу, обліку й аудиту, економічної кібернетики та реалій українського бізнес-середовища;

  • залучення до навчального процесу провідних українських та іноземних викладачів, спеціалістів, відомих топ-менеджерів, управлінців; застосування інтерактивних методів навчання;

  • формування ефективного навчального середовища й постійне оновлення програм з урахуванням сучасних тенденцій розвитку міжнародного бізнесу;

  • можливість стажування за кордоном;

  • розвиток стратегічних і практичних управлінських навиків, ділових контактів, партнерства з випускниками ПолтНТУ;

  • забезпечення широкого спектра напрямів і видів діяльності магістрів.В університеті створено унікальні можливості з підготовки сучасних фахівців  менеджерів і маркетологів для економіки України та її регіонів, відкриті й ефективно працюють аспірантура та докторантура за профілем підготовки фахівців, діє аспірантура при кафедрі економічної кібернетики, що дає можливість продовжити навчання після успішного завершення магістратури. Створена та плідно працює спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських та докторських дисертацій за профілем навчання.


На факультеті створено можливості продовження навчання на базі ОКР «молодший спеціаліст» з обліку та аудиту, менеджменту, маркетингу на основі інтегрованих навчальних планів (термін навчання  2 роки). Це дає змогу здобути в короткі терміни диплом бакалавра, спеціаліста, магістра за вибраною спеціальністю.

Студенти факультету на основі інтегрованих навчальних планів мають можливість, навчаючись паралельно, за 1,5 – 2 роки навчання здобути другу вищу освіту з інших спеціальностей на факультеті дистанційної та післядипломної освіти.


Детальну інформацію щодо вступу на навчання Ви можете отримати за адресою:

36601,  м. Полтава, Першотравневий проспект, 24.

Телефони: (05322) 7-38-67, 56-16-04, 56-98-16.

Деканат факультету менеджменту і бізнесу:

(05322) 2-16-72.

Сайт: www.pntu.edu.ua

E-mail: vstup@pntu.edu.ua


Ласкаво просимо на навчання!

Схожі:

На факультеті менеджменту І бізнесу полтавського національного технічного університету імені юрія кондратюка розпочате навчання за новими магістерськими програмами iconПоложення про конкурс на гуртожиток Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка з максимального потенціалом енергозбереження
Конкурс проводиться серед гуртожитків №4 І №5 Полтавського національного технічного університету під гаслом «Збережи енергію, збережи...
На факультеті менеджменту І бізнесу полтавського національного технічного університету імені юрія кондратюка розпочате навчання за новими магістерськими програмами iconПравила прийому до Полтавського нафтового геологорозвідувального технікуму Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка у 2013 році
Провадження освітньої діяльності в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка здійснюється відповідно...
На факультеті менеджменту І бізнесу полтавського національного технічного університету імені юрія кондратюка розпочате навчання за новими магістерськими програмами iconГрафік
Правил прийому до Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка у 2012 році
На факультеті менеджменту І бізнесу полтавського національного технічного університету імені юрія кондратюка розпочате навчання за новими магістерськими програмами iconНаукових розроблень
...
На факультеті менеджменту І бізнесу полтавського національного технічного університету імені юрія кондратюка розпочате навчання за новими магістерськими програмами iconНаукових розроблень
...
На факультеті менеджменту І бізнесу полтавського національного технічного університету імені юрія кондратюка розпочате навчання за новими магістерськими програмами iconДержавний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет
Роботу виконано на кафедрі економічної теорії та регіональної економіки Полтавського національного технічного університету імені...
На факультеті менеджменту І бізнесу полтавського національного технічного університету імені юрія кондратюка розпочате навчання за новими магістерськими програмами iconСтанція «Полтава Київська» Станція «Полтава Південна» Автовокзал
Схема проїзду до Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка
На факультеті менеджменту І бізнесу полтавського національного технічного університету імені юрія кондратюка розпочате навчання за новими магістерськими програмами iconЗаявка на участь у конкурсі
Кафедра екології Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка запрошує школярів до участі у конкурсі...
На факультеті менеджменту І бізнесу полтавського національного технічного університету імені юрія кондратюка розпочате навчання за новими магістерськими програмами iconПрограма вступного фахового випробування
Міжнародна економіка” галузі знань 0305 „Економіка та підприємництво” освітньо-кваліфікаційного рівня – „Спеціаліст” розроблена на...
На факультеті менеджменту І бізнесу полтавського національного технічного університету імені юрія кондратюка розпочате навчання за новими магістерськими програмами iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Міжнародна економіка” галузі знань 0305 „Економіка та підприємництво” освітньо-кваліфікаційного рівня – „Спеціаліст” розроблена на...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи