Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка затверджую icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка затверджую
Скачати 250.92 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка затверджую
Дата15.07.2012
Розмір250.92 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Г.КОРОЛЕНКА


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії

Полтавського національного

педагогічного університету

імені В.Г. Короленка

_________проф. М.І. Степаненко

23 лютого 2012 р.


Програма


вступного випробування

з фізичного виховання

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр


галузь знань: 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини»

спеціальність: 6.010201 «Фізичне виховання»


^ Полтава – 2012

Програма вступного випробування з фізичного виховання для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка» / Укладачі: викладач кафедри фізичної культури і здоров'я викладач Остапова О.О., декан факультету фізичного виховання, к.і.н., доц. Нагорна Т.В. – Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2012.


Рецензенти:

– кандидат педагогічних наук, професор кафедри фізичної культури Української медичної стоматологічної академії Римар М.П.

– кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри методики викладання спортивних дисциплін Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, доцент Свєртнєв О.А.


Затверджено на засіданні кафедри методики викладання спортивних дисциплін Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка (протокол № 16 від 14 лютого 2012 року).


І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Фізичне виховання — важливий засіб фізичного, соціального та духовного розвитку молоді в сучасній Україні.

^ Основною метою навчального предмета «Фізична культура» є: формування стійкої мотивації щодо збереження свого здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовки; гармонійний розвиток природних здібностей та психічних якостей; використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя.

Мета реалізовується комплексом таких навчальних, оздоровчих і виховних завдань:

— формування загальних уявлень про фізичну культуру, її значення в житті людини, збереження та зміцнення здоров’я, фізичного розвитку;

— розширення рухового досвіду, вдосконалення навичок життєво необхідних рухових дій, використання їх у повсякденній та ігровій діяльності;

— розширення функціональних можливостей організму дити-ни через цілеспрямований розвиток основних фізичних якостей і природних здібностей;

— формування ціннісних орієнтацій щодо використання фізич-них вправ як одного з головних чинників здорового способу життя;

— формування практичних навичок для самостійних занять фізичними вправами та проведення активного відпочинку.

Програма характеризується спрямованістю на реалізацію принципу варіативності, який передбачає планування навчального матеріалу відповідно до віково-статевих особливостей абітурієнтів, їхніх інтересів, матеріально-технічного забезпечення навчального процесу (спортивний зал, спортивні майданчики, стадіон, басейн тощо), кадрового забезпечення.

Навчальна програма побудована за модульною системою. Вона складається з двох інваріантних, або обов’язкових модулів: теоретико-методичні знання та загальна фізична підготовка і декількох варіативних модулів.

Програма вступного екзамену складено відповідно до таких нормативно-правових актів, що становлять систему правових засад фізичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах:

  1. Державна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2007 – 2011 рр., затверджена полстановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2006 року.

  2. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 року.

  3. Наказ МОН України №210 «Про утворення фізкультурно-спортивних клубів та їх осередків у вищих, середніх і професійно-технічних навчальних закладах» від 22.03.2002 року.

  4. Національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту, затверджена Указом Президента України від 28.09.2004 року.

  5. Указ Президента України «Про національний план дій щодо реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту» від 2.08.2006 року.

  6. Цільова комплексна програма «Фізичне виховання – здоров’я нації», затверджена Указом Президента України від 1.09.1998 року.

  7. Навчальна програма з фізичної культури для учнів 5-9 класів.

  8. Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 24 від 14 січня 2004 р.

Програму розглянуто та ухвалено на засіданні кафедри методики викладання спортивних дисциплін (протокол №15 від 23 лютого 2010 р.)

До виконання нормативів допускаються особи, які пройшли медичне обстеження і допущені лікарем до вступних випробувань у вигляді тестування з фізичного виховання, ознайомилися з технікою й правилами безпеки під час їх виконання.

У разі незадовільного самопочуття брати участь у випробуваннях не рекомендується. Вступні випробування проводяться впродовж одного дня: акробатична комбінація, стрибок у довжину з місця, силовий норматив (для хлопців - підтягування, для жінок - піднімання в сід з урахуванням часу).

Особи, що підлягають тестуванню, повинні бути одягнені в спортивний одяг і взуття. Вправи можуть викопуватись і босоніж. Не дозволяється використовувати взуття з шипами.


ІІ.ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


Фахове випробування проводиться з метою виявлення випускників, які під час навчання досягай відповідного професійного рівня та отримали необхідні знання для подальшого вдосконалення чи професійної діяльності в сфері фізичної культури та спорту

Під час випробування абтурієнт повинен

знати:

- основні поняття та положення тем курсу «Фізична культура»

- зміст завдання, мету та умови функціонування національної системи фізичного виховання;

- засоби фізичного виховання для збереження і зміцнення здоров'я людини;

- умови реалізації принципів і методів фізичного виховання;

- - основу методик розвитку фізичних якостей;

- правила підбору засобів при вирішенні завдань фізичного виховання;

- значення між предметних зв'язків у процесі фізичного виховання;

- різні форми занять фізичними вправами;

- основи системи організаційного та методичного управління педагогічним процесом;

- основні положення фізичного виховання різних верств населення;

- особливості роботи вчителя фізичного виховання у загальноосвітній школі;

уміти:

- реалізувати методичні принципи фізичного виховання;

- виконувати практичні вправи з фізичної культури, передбачені навчальною програмою з фізичної культури для ЗНЗ;

- правильно застосовувати ефективні засоби і методи навчання збереження і зміцнення здоров'я тих, що займаються;

- проводити педагогічні дослідження процесу фізичного виховання.

Вступний кзамен передбачає перевірку знань, умінь та навичок з дисципліни шляхом перевірки і виконання практичних завдань.


ІІІ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

1. Акробатична комбінація

^ Акробатика (жінки)

В.П. - основна стійка (о.с.) обличчям до акробатичної доріжки -

стійка п'ятки разом, носки розведені під кутом 60°. Ноги прямі. Руки вільно опущені вздовж тулуба. Кисті з трохи зігнутими пальцями торкаються стегон. Голова прямо, підборіддя припідняте.

1. Рівновага на правій (лівій) нозі, руки в сторони, тримати - відводячи праву (ліву) ногу назад до відмови, руки в сторони. Тулуб і голову тримати прямо. Повільно нахиляючи тулуб вперед, піднімаючи ногу до відмови назад (не нижче рівня плечей), зберегти прогнуте положення.

2. «Старт плавця» - напівприсід, руки назад - дещо згинаючи ноги в колінному суглобі, відводячи руки назад, тулуб приймає положення напівнахилу.

3. Перекид вперед у положення сидячи, руки в сторони - розгинаючи ноги, перенести вагу тіла на руки (опора руками спереду на півкроку), злегка згинаючи руки І нахиливши голову вперед, відштовхнутись носками ніг від опори, виконати перевертання через голову, опускаючи прямі ноги у положення сидячи, руки в сторони.

Руки вгору, нахил вперед до торкання носків - піднімаючи руки вгору,

виконати нахил вперед до торкання руками носків ніг. Ноги в колінах не згинати.

4. Перекатом назад з прямими ногами стійка на лопатках, тримати -перекатом прийти в положення лежачи на спині, підняти прямі ноги якомога вище, руки підставити долонями під спину (лікті по можливості звести для стійкості в утриманні тіла), прогнутись, направляючи ноги вертикально вгору, зафіксувати.

^ 5. Згинаючи ноги, упор руками за головою, із положення лежачи, «міст» тримати - опускаючи, зігнути ноги на ширині плечей, руки в упорі біля голови (пальці до плечей), розгинаючи ноги і руки підняти тіло, прогнутись; голова відводиться назад, плечі над кистями, коліна дещо зігнуті, вага тіла рівномірно розподіляється на руки, на ноги.

6. Поворот наліво (направо) кругом в упор присівши - повернувши до середини кисть тієї руки, через яку буде виконуватись поворот, рухом протилежного плеча та стегна поворотом навкруги визначеної руки прийти в упор присівши.

^ 7. Стрибок вгору, прогнувшись - вистрибуючи вгору, виносячи руки махом вперед-вгору, відводячи прямі ноги назад, прогнутися. Приземлитися на дещо зігнуті в колінах ноги, напівнахил вперед, руки вгору долонями назовні.


^ Акробатика (чоловіки)

1. Політ - перекид в упор присівши - поштовхом ніг та махом рук вперед, виконати стрибок вгору вперед із приземленням на руки, згинаючи руки і нахиляючи голову до грудей завершити перекид в упорі присівши. При виконанні даного елементу наявність фази польоту (безопорного положення) обов'язкова. Групування виконується тільки після торкання опори руками.

2. Силою, зігнувшись, стійка на голові і руках, тримати - з упору присівши, руки дещо ширше плечей, пальці вперед-назовні. Опираючись на кисті рук поставити голову ( чільною частиною) на опру попереду рук (голова і руки утворюють рівносторонній трикутник). Випрямляючи ноги, вивести таз у вертикальне положення. Розгинаючись у кульшовому суглобі, підняти прямі ноги вгору, злегка прогнутись, зафіксувати стійку.

3. Опускання в упор лежачи - із стійки на голові, опускаючи пряме тіло у горизонтальне положення, розгинаючи руки в ліктьових суглобах, прийти у положення лежачи.

4. Упор присівши - поштовхом ніг, згинаючись у кульшовому суглобі, прийти в упор присівши.

5. Рівновага на одній нозі, руки в сторони, тримати - відводячи праву (ліву) ногу назад до відмови, руки в сторони. Тулуб і голову тримати прямо. Повільно нахиляючи тулуб вперед, піднімаючи ногу до відмови назад (не нижче рівня плечей), зберегти прогнуте положення.

6. Два - три кроки, два перевороти боком (колесо) у стійку ноги нарізно - виконуючи 2-3 кроки вперед лицем до напрямку руху, руки підняті вгору на останньому кроці, нахиляючи тулуб, поставити ліву (праву) руку на підлогу, без зупинки зробити мах правою (лівою) ногою назад і відштовхнутись лівою (правою), поставити праву (ліву) руку (кисть повернути до середини) на підлогу в положення на ширині плечей. Одночасно виконується поворот тулуба наліво (направо), а права (ліва) нога активно продовжує рух і ставиться на підлогу за рахунок почергового поштовху лівою (правою), а потім правою (лівою) рукою і згинання правої ноги в кульшовому суглобі. Переворот боком завершується в стійку на лівій (правій) нозі, права (ліва) в сторону, руки в сторону. Переносячи вагу тіла на ліву (праву) ногу, без проміжної зупинки, виконати другий переворот боком, за поданим описом. Другий переворот завершується в стійку ноги нарізно, руки в сторони. Під час виконання переворотів ноги і руки ставляться на одній лінії зі збереженням приблизно однакової відстані між ними, ноги максимально розведені, тіло, під час проходження стійки, пряме.

^ 7. Приставляючи ногу, стрибок вгору, прогнувшись - приставляючи праву (ліву) ногу, вистрибуючи вгору, виносячи руки махом вперед-вгору, відводячи прямі ноги назад, прогнутися. Приземлитися на дещо зігнуті в колінах ноги, напівнахил вперед, руки вгору долонями назовні.


^ 2. Силовий норматив Підтягування


Обладнання. Горизонтальний брус або перекладина діаметром 2-3 сантиметри, лава, магнезія. Брус чи перекладина повинні бути розміщені на такій висоті, щоб учасник у вису не торкався ногами землі.

^ Опис проведення випробування. Учасник тестування стає на лаву і хватом зверху (долонями вперед) береться за перекладину на ширині плечей, руки прямі. Згинаючи руки, він підтягується до такого положення, коли його підборіддя знаходиться над перекладиною. Потім учасник повністю випрямляє руки, опускаючись у вис. Вправа повторюється стільки разів, скільки в учасника вистачить сил.

^ Результатом випробування є кількість безпомилкових підтягувань, під час яких не порушена жодна умова.

Загальні вказівки і зауваження. Кожному учасникові дозволяється лише один підхід до перекладини.

Не дозволяється розгойдуватися під час підтягування, робити зайві рухи ногами для допомагання собі.

Випробування припиняється, якщо учасник робить зупинку на 2 і більше секунди або йому не вдається зафіксувати потрібного положення більш як 2 рази підряд.

^ Піднімання в сід за 1 хвилину

Обладнання. Секундомір, гімнастична мата. Опис проведення тестування. Учасник тестування лягає спиною на рівну поверхню, ноги зігнуті в колінах під прямим кутом, відстань між ступнями — ЗО сантиметрів, пальці рук з'єднані за головою. Партнер тримає його ступні так, щоб п'яти торкались опори. Після команди «Можна» учасник переходить у .положення-сидячи і торкається .ліктями колін, потім знову повертається у вихідне положення, торкаючись спиною і руками мати, після чого знову повертається в положення сидячи. Протягом 1 хвилини він повторює вправу, з максимальною частотою.

Результатом тестування є кількість підйомів з положення лежачи в положення сидячи протягом 1 хвилини.

^ Загальні вказівки і зауваження. Відштовхуватися від мати ліктями забороняється. Учасник тестування повинен намагатися виконувати вправу без. зупинки, але і після зупинки тестування можна продовжувати.


^ 3. Стрибки в довжину з місця

Обладнання. Неслизька поверхня з лінією і розміткою в сантиметрах.

Опис проведення випробування. Учасник випробування стає носками до лінії, робить змах руками назад, потім різко виносить їх уперед, відштовхуючись ногами, стрибає якомога далі.

Результатом випробування є дальність стрибка в сантиметрах у кращій з трьох спроб.

^ Загальні вказівки і зауваження. Тестування проводиться відповідно до правил змагань для стрибків у довбну з розбігу. Місце підштовхування і приземлення повинні перебувати па одному рівні.


^ ТЕСТУВАННЯ ЗА НОРМАТИВНИМИ ВИМОГАМИ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ СТАЦІОНАРУ у 2012 р. (ЧОЛОВІКИ)

^ Вид дисципліни

Вид програми

Вік

Тестування

БАЛИ


80-75

74-68

67-60

59-53

52-46

45-39

38-32

31-25

24-18

17-11

10

Гімнастика

1. Акробатика

17-30

9,9-9,7

9,6-9,4

9,3-9,1

9,0-8,8

8,7-

8,5

8,4-8,2

8,1-7,9

7,8-7,6

7,5-7,3

7,2-7,0

6,9
1. Політ – перекид в упор присівши (3,0). 2. Силою, зігнувшись, стійка на голові і руках, тримати (2,0). 3. Опускання і упор лежачи (0,5). 4. Упор присівши (0,5). 5. Рівновага на одній нозі, руки в сторони, тримати (0,5). 6. Два – три кроки, два перевороти вбік (колесо) у стійку ноги нарізно (3,0). 7. Приставляючи ногу, стрибок вгору, прогнувшись (0,5).

^ 2.Силовий норматив (підтягування, разів)

БАЛИ
60-56

55-51

50-46

45-41

40-36

35-31

30-26

25-21

20-16

15-11

10

17-30

16-15

14-13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

БАЛИ
60-56

55-51

50-46

45-41

40-36

35-31

30-26

25-21

20-16

15-11

10
^ 3. Стрибок у довжину з місця

17-30

265-261

260-256

255-251

250-248

247-245

244-242

241-239

238-236

235-233

232-230

229

Голова предметної комісії______________________О.О.Остапова


^ ТЕСТУВАННЯ ЗА НОРМАТИВНИМИ ВИМОГАМИ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ СТАЦІОНАРУ у 2012 р. (ЖІНКИ)

^ Вид дисципліни

Вид програми

Вік

Тестування

БАЛИ


80-75

74-68

67-60

59-53

52-46

45-39

38-32

31-25

24-18

17-11

10

Гімнастика

1. Акробатика

17-30

9,9-9,7

9,6-9,4

9,3-9,1

9,0-8,8

8,7-

8,5

8,4-8,2

8,1-7,9

7,8-7,6

7,5-7,3

7,2-7,0

6,9
В.П. - основна стійка (о.с) обличчям до акробатичної доріжки. 1. Рівновага на правій (лівій) нозі, руки в сторони, тримати (1.0). 2. “Старт плавця” – напівприсід, руки назад (0,5). 3. Перекид вперед у положенні сидячи, руки в сторони (1,0). Руки вгору, нахил вперед до торкання носків (1.0). 4. Перекатом назад з прямими ногами стійка на лопатках, тримати (1.0). 5. Згинаючи ноги, упор руками за головою, із положення лежачи, “міст” тримати (3.0). 6. Поворот наліво (направо) кругом в упор присівши (2). 7. Стрибок вгору, прогнувшись (0.5).

ПРИМІТКА: «Міст» дозволяється виконувати з положення стоячи з наступним підніманням в о.с. (для цього із стійки на лопатках, згинаючи ноги, перекатом вперед встати, ліву (праву) ноги вбік.


^ 2.Силовий норматив (піднімання і сід за

1 хв., разів)


БАЛИ
60-56

55-51

50-46

45-41

40-36

35-31

30-26

25-21

20-16

15-11

10

17-30

60-58

57-55

54-52

51-49

48-47

46-44

43-41

40-38

37-35

34-32

31

БАЛИ
60-56

55-51

50-46

45-41

40-36

35-31

30-26

25-21

20-16

15-11

10
^ 3. Стрибок у довжину з місця

17-30

215-213

212-210

209-207

206-202

201-197

196-192

191-187

186-182

181-177

176-172

171Голова предметної комісії______________________О.О.Остапова


^ ТЕСТУВАННЯ ЗА НОРМАТИВНИМИ ВИМОГАМИ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ ЗАОЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ у 2012 р. (ЧОЛОВІКИ)


^ Вид дисципліни

Вид програми

Вік

Тестування

БАЛИ


80-75

74-68

67-60

59-53

52-46

45-39

38-32

31-25

24-18

17-11

10

Гімнастика

1. Акробатика

17-30 старші

9,9-9,7

9,6-9,4

9,3-9,1

9,0-8,8

8,7-

8,5

8,4-8,2

8,1-7,9

7,8-7,6

7,5-7,3

7,2-7,0

6,9
1. Політ – перекид в упор присівши (3,0). 2. Силою, зігнувшись, стійка на голові і руках, тримати (2,0). 3. Опускання і упор лежачи (0,5). 4. Упор присівши (0,5). 5. Рівновага на одній нозі, руки в сторони, тримати (0,5).6. Два – три кроки, два перевороти вбік (колесо) у стійку ноги нарізно (3,0). 7. Приставляючи ногу, стрибок вгору, прогнувшись (0,5)


^ 2. Силовий норматив

БАЛИ
60-56

55-51

50-46

45-41

40-36

35-31

30-26

25-21

20-16

15-11

10

17-30

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

старші

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3
БАЛИ
60-56

55-51

50-46

45-41

40-36

35-31

30-26

25-21

20-16

15-11

10
^ 3. Стрибок у довжину з місця

17-30

220-218

217-215

214-212

211-209

208-206

205-203

202-200

199-197

196-194

193-190

189
старші

210-208

2,07-205

2,04-202

2,01-199

1,98-196

1,95-193

1,92-190

1,89-187

1,86-184

1,83-180

179
Голова предметної комісії______________________О.О.Остапова


^ ТЕСТУВАННЯ ЗА НОРМАТИВНИМИ ВИМОГАМИ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ ЗАОЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ у 2012 р. (ЖІНКИ)

^ Вид дисципліни

Вид програми

Вік

Тестування

БАЛИ


80-75

74-68

67-60

59-53

52-46

45-39

38-32

31-25

24-18

17-11

10

Гімнастика

1. Акробатика

17-30

9,9-9,7

9,6-9,4

9,3-9,1

9,0-8,8

8,7-

8,5

8,4-8,2

8,1-7,9

7,8-7,6

7,5-7,3

7,2-7,0

6,9В.П. - основна стійка (о.с) лицем до акробатичної доріжки. 1. Рівновага на правій (лівій) нозі, руки в сторони, тримати (1.0). 2. “Старт плавця” – напівприсід, руки назад (0,5). 3. Перекид вперед у положенні сидячи, руки в сторони (1,0). Руки вгору, нахил вперед до торкання носків (1.0). 4. Перекатом назад з прямими ногами стійка на лопатках, тримати (1.0). 5. Згинаючи ноги, упор руками за головою, із положення лежачи, “міст” тримати (3.0). 6. Поворот наліво (направо) кругом в упор присівши (2). 7. Стрибок вгору, прогнувшись (5.0).

ПРИМІТКА: “Міст дозволяється виконувати з положення стоячи з наступним підніманням в о.с. (для цього із стійки на лопатках, згинаючи ноги, перекатом вперед встати, ліву (праву) ноги вбік.


^ 2. Силовий норматив

БАЛИ
60-56

55-51

50-46

45-41

40-36

35-31

30-26

25-21

20-16

15-11

10

17-30

50-48

47-45

44-42

41-39

38-36

35-33

32-30

29-27

26-24

23-20

19
старші

40-38

37-35

34-32

31-29

28-26

25-23

22-20

19-17

16-14

13-10

9
БАЛИ
60-56

55-51

50-46

45-41

40-36

35-31

30-26

25-21

20-16

15-11

10
^ 3. Стрибок у довжину з місця

17-30

180-178

177-175

174-172

171-169

168-166

165-163

162-160

159-157

156-154

153-150

149старші

170-168

167-165

164-162

161-159

158-156

155-153

152-150

149-147

146-144

143-140

139

Голова предметної комісії______________________О.О.Остапова


Абітурієнт, який отримав бали 0-9, до складання наступного виду програми не допускається.


Абітурієнт, який отримав бали 0-9, до складання наступного виду програми не допускається.


Абітурієнт, який отримав бали 0-9, до складання наступного виду програми не допускається.Абітурієнт, який отримав бали 0-9, до складання наступного виду програми не допускається.Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка затверджую iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Полтавський відділ Українського географічного товариства
М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка затверджую iconМіністерство освіти, науки, молоді та спорту України полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка затверджую
«Фізичне виховання» Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / Укладачі: завідувач кафедри фізичної...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка затверджую
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка» на основі окр «Молодший спеуваліст» / Укладачі: викладач...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Затверджую
Програма вступного випробування з біології для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр. – Полтава: пнпу, 2011. – 27...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Затверджую
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка затверджую
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, які здобувають другу вищу освіту / Укладачі: викладач...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни полтавський національний педагогічний університет імені в. Г. Короленка факультет фізичного виховання затверджую
Програма вступного випробування з дисципліни «Теорія І методика фізичного виховання» для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Маємо честь запросити Вас до участі у міжнародній науково-практичній конференції «Неформальна мистецька освіта в системі підготовки...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка затверджую iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Українська спілка психотерапевтів Секція системної сімейної психотерапії
Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь у роботі конференції, яка відбудеться 15-17 лютого 2013 року у Полтавському національному...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту україни полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Програма вступного випробування з танцю для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістр / Укладачі: Горголь П. С., Благова...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи