Імені В. Г. Короленка icon

Імені В. Г. Короленка
Скачати 46.91 Kb.
НазваІмені В. Г. Короленка
Дата15.07.2012
Розмір46.91 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В.Г.КОРОЛЕНКА

КАФЕДРА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії

ПНПУ імені В.Г.Короленка

__________ проф. Степаненко М.І.

23 лютого 2012 року


ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБОВУВАННЯ З РИСУНКУ


Галузь знань: 0202 – Мистецтво

Напрям підготовки: 6.020205 – Образотворче мистецтво


Полтава – 2012

Програма вступного випробовування з Рисунку для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр / Укладачі: Л.В.Бичкова, І.М.Мужикова


Рецензенти: Саєнко Тетяна Валентинівна – кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри образотворчого мистецтва Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка;

Рибас Ніна Іванівна – доцент кафедри основ архітектури Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка


Затверджено на засіданні кафедри образотворчого мистецтва

Протокол № 12 від 7 лютого 2012 року


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Учитель образотворчого мистецтва повинен мати високий рівень професійної підготовки, широку ерудицію і загальну культуру, розвинену національну самосвідомість, чітко визначену громадянську і моральну позицію, здатність до самопізнання та постійного самовдосконалення.

Вступне випробування з рисунку для осіб, що вступають на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за напрямом підготовки Образотворче мистецтво, передбачає перевірку обізнаності майбутнього фахівця із основами образотворчої художньої грамоти та виявлення рівня володіння прийомами та технікою малювання, здатності до компонування, конструктивного та тонового зображення натури.
^

ЗМІСТ ПРОГРАМИВступне випробовування з рисунку передбачає виконання академічного рисунку античної гіпсової голови. Рисунок античної гіпсової голови виконується графітним олівцем на ј стандартного аркуша ватману. Термін роботи – 6 годин.

^

ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ АБІТУРІЄНТА

Абітурієнт повинен знати:


Елементарну грамоту зображення. Під грамотою в образотворчій діяльності розуміють знання системи певних правил та прийомів, що дозволяють відтворити дійсність:

  • основні закономірності перспективної побудови;

  • правила відтворення пропорцій, конструкцій і об’ємів предметів;

  • закони світлотіні та тонових співвідношень;

  • виражальні засоби і техніки їх використання.

Усі ці правила та закони є обов’язковими і використовуються при зображенні будь-яких об’єктів: натюрморту, орнаменту, голови, інтер’єру, постаті людини.

^ Абітурієнт повинен уміти:

Малювати з урахуванням правил перспективної та конструктивної побудови предметів. Правильно передавати у зображенні пропорції моделі. Виявляти об’єм предметів за допомогою світлотіні (штрихування). Робити малюнок цілісним і єдиним.

Абітурієнт повинен повністю завершити роботу над рисунком у відповідний термін.


КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ
^

Вступне випробовування оцінюється за 100-бальною шкалою ( від 100 до 200 балів).

Рисунок голови оцінюється за такими критеріями:

 1. Композиція рисунку (8-30 балів):

  • вдале розташування зображення у форматі (без невиправдано вільних просторів, нелогічних зрізів зображення краєм аркуша, суміщення контурів з краєм аркуша тощо) – 23-30 балів;

  • не зовсім вдале розташування рисунка на аркуші (без нелогічних зрізів та суміщення контурів, але із невиправдано вільними просторами) – 15-22 балів;

  • невдале розміщення малюнка на аркуші (нелогічні зрізи, суміщення контурів, вільні простори) – 8-14 балів.

 1. Відтворення пропорцій та конструктивної будови у рисунку (12-50 балів):

  • вдале відображення пропорцій об’єкта зображення (знайдені правильні відношення цілого й об’єму, цілого й деталей, деталей між собою) – 38-50 балів;

  • незначне порушення пропорцій зображеного об’єкта (знайдені правильні відношення загальних розмірів але є незначні порушення у відношенні цілого й деталей, деталей між собою) –25-37 балів;

  • невдале відображення пропорцій об’єкта зображення (значне порушення розмірів та пропорцій, деформація цілісності зображеного) – 12-24 бал.

 1. Тонове вирішення рисунку (4-20 балів):

  • грамотне тонове вирішення рисунку (раціонально використана кількість тонових засобів для виявлення об’єму та умов освітлення, професійне технічне виконання) – 15-20 балів;

  • не достатньо грамотне тонове вирішення рисунку (перевантаження тоном, недостатній вияв об’єму об’єкта, непрофесійне технічне виконання – 9-14 балів;

  • невдала тонова обробка (нелогічне використання тонових засобів, непрофесійне технічне виконання) – 4-8 балів.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАИХ ДЖЕРЕЛ 1. Антонович Є.А., Шпільчак В.А. Малюнок і живопис: Методичні рекомендації. – К., 1990.

 2. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты: Рисунок, живопись, композиция. – М.: Просвещение, 1981. – 239 с

 3. Бучинський С.Л. Основи грамоти образотворчого мистецтва. – К., 1981.

 4. Волков Н. Геометрия и композиция картин. – М.: «Искусство», 1990. – 132 с.

 5. Жданова Н.С. Перспектива: Учебное пособие. – М.: Владос, 2004. – 224 с.

 6. Кириченко М.А. Основи образотворчої грамоти. – К.Вища школа, 2003. – 248 с.

 7. Михайленко В.Є. Основи композиції. - К.: Каравела, 2004. – 304 с.

 8. Нестеренко В.Е. Рисунок головы человека. – Минск, 1992. – 123 с.

 9. Рисунок. Живопись. Композиция. – М., 1989.

 10. Рисунок: Учеб. Пособие для вузов / С.В.Тихонов, В.Г.Демьянов, В.Б.Подрезков. – М.: Строиздат, 1983. – 296 с.

 11. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. – М., 1984. – 347 с.

 12. Ростовцев Н.Н. Рисование головы человека. – М., 1989. – 215 с.

 13. Ростовцев Н.Н. Учебный рисунок. – М., 1976. – 354 с.

 14. Соловьева Б.А. Искусство рисунка. – Л., 1989.

 15. Школа изобразительного искуства: В 10 вып. – М., 1987 – 1992.

 16. Шорохов Е. Композиция. – М.: «Просвещение», 1986. – 264 с.

 17. Яблонский В.А. Преподавание предметов “Рисунок” и “Основы композиции”. – М.: Высшая школа, 1989. – 77 с.Голова предметної комісії

кандидат педагогічних наук, доцент,

завідувач кафедри образотворчого мистецтва І.М.Мужикова

Схожі:

Імені В. Г. Короленка iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет
Організація краєзнавчо-туристичної діяльності” / Укладач Л. О. Голуб. Пдпу імені В. Г. Короленка. — Полтава, 2009. — 8 с. — Затверджено...
Імені В. Г. Короленка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка затверджую
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / Укладачі: викладач кафедри фізичної культури І здоров'я...
Імені В. Г. Короленка iconМіністерство освіти, науки, молоді та спорту України полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка затверджую
«Фізичне виховання» Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / Укладачі: завідувач кафедри фізичної...
Імені В. Г. Короленка iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Затверджую ректор Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка
Імені В. Г. Короленка iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Затверджую ректор Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка
Імені В. Г. Короленка iconВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка М.І. Степаненко 2013 року Програма
«Бакалавр» напряму підготовки «Фізичне виховання*» / Укладачі: старший викладач кафедри медико-біологічних дисциплін І фізичного...
Імені В. Г. Короленка iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
«Початкова освіта» для вступників з базовою освітою «молодший спеціаліст початкової освіти» / Укладачі: Зімакова Л. В., Зімниця Є....
Імені В. Г. Короленка iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
«Початкова освіта» для вступників з базовою освітою «молодший спеціаліст початкової освіти» / Укладачі: Зімакова Л. В., Зімниця Є....
Імені В. Г. Короленка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка затверджую
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка» на основі окр «Молодший спеуваліст» / Укладачі: викладач...
Імені В. Г. Короленка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка затверджую
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, які здобувають другу вищу освіту / Укладачі: викладач...
Імені В. Г. Короленка iconПолтавський національнийпедагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет
Робоча навчальна програма складена на основі авторської програми з навчальної дисципліни „Геоекономіка”, розробленої Фідієм Олександром...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи