Міжнародна науково-технічна конференція, присвячена 80-річчю Дніпропетровської області та 90-річчю icon

Міжнародна науково-технічна конференція, присвячена 80-річчю Дніпропетровської області та 90-річчю
Скачати 96.16 Kb.
НазваМіжнародна науково-технічна конференція, присвячена 80-річчю Дніпропетровської області та 90-річчю
Дата15.07.2012
Розмір96.16 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки,

молоді та спорту України

ДВНЗ «Криворізький Національний університет»

Міжнародна науково-технічна конференція,

присвячена 80-річчю Дніпропетровської області та 90-річчю


ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Матеріали конференції


Сталий розвиток промисловості

та суспільства

Том 1
22-25 травня 2012 року


Кривий Ріг


Міністерство освіти і науки,

молоді та спорту України

ДВНЗ «Криворізький Національний університет»


^

Міжнародна науково-технічна конференція,

присвячена 80-річчю Дніпропетровської області та 90-річчю


ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Матеріали конференції


Сталий розвиток

промисловості та суспільства

Том 1


22-25 травня 2012 р.


Кривий Ріг


ББК 33:34.3

УДК 622:669

Г - 67


Редакційна колегія: ^ Вілкул Ю.Г., д-р техн. наук, проф. (відповідальний редактор); Ступнік М.І., канд., техн. наук, проф. (заступник відповідального редактора); Азарян А.А., д-р техн. наук, проф.; Андреев Б.М., д-р техн. наук, проф.; Бережний М.М., д-р техн. наук, проф.; Блізнюков В.Г., д-р техн. наук, проф.; Губін Г.В., д-р техн. наук, проф.; Гурін А.О., д-р техн. наук, проф.; Євтєхов В.Д., д-р геол.-мінерал. наук, проф.; Жуков С.О., д-р техн. наук, проф.; Моркун В.С., д-р техн. наук, проф.; Ковальчук В.А.,. д-р техн. наук, проф.; Перегудов В.В., д-р техн. наук, проф.; Рудь Ю.С., д-р техн. наук, проф.; Сидоренко В.Д., д-р техн. наук, проф.; Толмачов С. Т., д-р техн. наук, проф.; Федоренко П.Й., д-р техн. наук, проф.; Шелевицький І. В., д-р техн. наук, доц.; Шрамко Я.В., д-р філос. наук, проф.
Адреса редакції: 50002,

Кривий Ріг, вул. Пушкіна, 44.

Криворізький національний

університет. Тел. 26 24 07.

Редакційна колегія не несе відповідальності за авторські оцінки, добір

та викладення фактів у матеріалах, які надійшли до редакції і наведені у випуску та друкуються в авторській редакції.Реєстраційне свідоцтво © Криворізький національний

КВ № 17632-6482ПР від 20.01.2011 університет, 2012


Зміст


Том 1

Секція 1

ВІДКРИТА РОЗРОБКА

РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН

3

Секція 2

ПІДЗЕМНА РОЗРОБКА

РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН

6

Секція 3

ШАХТНЕ ТА ПІДЗЕМНЕ БУДІВНИЦТВО

24

Секція 4

МАРКШЕЙДЕРІЯ ТА ГЕОДЕЗІЯ

35

Секція 6

ЕКОНОМІКА

65

Секція 7

БУДІВНИЦТВО В ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

139

Секція 8

РУДНИКОВА АЕРОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ

238

Секція 9

МЕТАЛУРГІЯ

271

Секція 10

ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА, ГІРНИЧІ МАШИНИ

ТА ГАЛУЗЕВИЙ ТРАНСПОРТ

284

Секція 11

ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

ТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

320

Секція 12

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

В ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ ВИДОБУТКУ

ТА ПЕРЕРОБКИ КОРИСНИХ КОПАЛИН

331

Секція 14

ЗБАГАЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН

346

Том 2

Секція 15

ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІКИ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

3

Секція 16

ГУМАНІТАРНІ ПРОБЛЕМИ ТА СТАЛИЙ СУСПІЛЬНИЙ РОЗВИТОК

108Міжнародна науково-технічна конференція


СТАЛИЙ РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОСТІ ТА СУСПІЛЬСТВА


Матеріали конференції


22-25 травня 2012 року


Видавничий центр КНУ

Т.в.о. директора Соломенний О.В.

Комп'ютерний набір, верстка Самойлюк О.Г.


Здано в набір 25.03. 12. Підписано до друку 25.04.12 за рекомендацією Вченої Ради

ДВНЗ «Криворізький національний університет», протокол № 5.

Формат 6084/8. Ум. друк. арк. 46,4. Тираж 90 прим.

Замовл. № 6 . Укр., рос.


Надруковано ТОВ «Центр-Прінт», м. Кривий Ріг


Адреса видавництва:

50027, Кривий Ріг, вул. ХХ партз’їзду, 11


Видавничий центр

ДВНЗ «Криворізького національний університет»

Вип. 3-382.

Міністерство освіти і науки,

молоді та спорту України

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

^

Міжнародна науково-технічна конференція,

присвячена 80-річчю Дніпропетровської області та 90-річчю


ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Матеріали конференції


^ Сталий розвиток промисловості

та суспільства

Том 2
22-25 травня 2012 року


Кривий Ріг

Міністерство освіти і науки,

молоді та спорту України

ДВНЗ «Криворізький національний університет»


^

Міжнародна науково-технічна конференція,

присвячена 80-річчю Дніпропетровської області та 90-річчю


ДВНЗ «Криворізький національний університет»


Сталий розвиток

промисловості та суспільства

Том 2


Матеріали конференції


22-25 травня 2012 р.


Кривий Ріг


ББК 33:34.3

УДК 622:669

Г - 67


Редакційна колегія: ^ Вілкул Ю.Г., д-р техн. наук, проф. (відповідальний редактор); Ступнік М.І., канд., техн. наук, проф. (заступник відповідального редактора); Азарян А.А., д-р техн. наук, проф.; Андреев Б.М., д-р техн. наук, проф.; Бережний М.М., д-р техн. наук, проф.; Блізнюков В.Г., д-р техн. наук, проф.; Губін Г.В., д-р техн. наук, проф.; Гурін А.О., д-р техн. наук, проф.; Євтєхов В.Д., д-р геол.-мінерал. наук, проф.; Жуков С.О., д-р техн. наук, проф.; Моркун В.С., д-р техн. наук, проф.; Ковальчук В.А.,. д-р техн. наук, проф.; Перегудов В.В., д-р техн. наук, проф.; Рудь Ю.С., д-р техн. наук, проф.; Сидоренко В.Д., д-р техн. наук, проф.; Толмачов С.Т., д-р техн. наук, проф.; Федоренко П.Й., д-р техн. наук, проф.; Шелевицький І.В., д-р техн. наук, доц.; Шрамко Я.В., д-р філос. наук, проф.
Адреса редакції: 50002,

Кривий Ріг, вул. Пушкіна, 44.

Криворізький національний

університет. Тел. 26 24 07.

Редакційна колегія не несе відповідальності за авторські оцінки, добір

та викладення фактів у матеріалах, які надійшли до редакції і наведені у випуску та друкуються в авторській редакції.Реєстраційне свідоцтво © Криворізький національний

КВ № 17632-6482ПР від 20.01.2011 університет, 2012


Зміст


Том 1

Секція 1

ВІДКРИТА РОЗРОБКА

РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН

3

Секція 2

ПІДЗЕМНА РОЗРОБКА

РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН

6

Секція 3

ШАХТНЕ ТА ПІДЗЕМНЕ БУДІВНИЦТВО

24

Секція 4

МАРКШЕЙДЕРІЯ ТА ГЕОДЕЗІЯ

35

Секція 6

ЕКОНОМІКА

65

Секція 7

БУДІВНИЦТВО В ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

139

Секція 8

РУДНИКОВА АЕРОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ

238

Секція 9

МЕТАЛУРГІЯ

271

Секція 10

ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА, ГІРНИЧІ МАШИНИ

ТА ГАЛУЗЕВИЙ ТРАНСПОРТ

284

Секція 11

ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

ТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

320

Секція 12

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

В ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ ВИДОБУТКУ

ТА ПЕРЕРОБКИ КОРИСНИХ КОПАЛИН

331

Секція 14

ЗБАГАЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН

346

Том 2

Секція 15

ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІКИ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

3

Секція 16

ГУМАНІТАРНІ ПРОБЛЕМИ ТА СТАЛИЙ СУСПІЛЬНИЙ РОЗВИТОК

108Міжнародна науково-технічна конференція


СТАЛИЙ РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОСТІ ТА СУСПІЛЬСТВА


Том 2

Матеріали конференції


22-25 травня 2012 року


Видавничий центр КНУ

Т.в.о. директора Соломенний О.В.

Комп'ютерний набір, верстка Самойлюк О.Г.


Здано в набір 25.03. 12. Підписано до друку 25.04.12 за рекомендацією Вченої Ради

ДВНЗ «Криворізький національний університет», протокол № 5.

Формат 6084/8. Ум. друк. арк. 17,5. Тираж 90 прим.

Замовл. № 6 . Укр., рос.


Надруковано ТОВ «Центр-Прінт», м. Кривий Ріг


Адреса видавництва:

50027, Кривий Ріг, вул. ХХ партз’їзду, 11


Видавничий центр

ДВНЗ «Криворізького національний університет»

Вип. 3-144.

Схожі:

Міжнародна науково-технічна конференція, присвячена 80-річчю Дніпропетровської області та 90-річчю iconЗапрошення науково-практична конференція присвячена 55-річчю Тернопільського державного медичного університету
Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги І медицини катастроф
Міжнародна науково-технічна конференція, присвячена 80-річчю Дніпропетровської області та 90-річчю iconПро проведення VІ міжнародної наукової конференцiї студентів та аспірантів
Міжнародну наукову конференцiю студентів та аспірантів «Охорона навколишнього середовища та рацiональне використання природних ресурсов»,...
Міжнародна науково-технічна конференція, присвячена 80-річчю Дніпропетровської області та 90-річчю iconНаціональний університет «Одеська юридична академія»
«Правове життя сучасної України», присвячена 15-річчю заснування Національного університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю...
Міжнародна науково-технічна конференція, присвячена 80-річчю Дніпропетровської області та 90-річчю iconНаціональний університет «Одеська юридична академія»
«Правове життя сучасної України», присвячена 15-річчю заснування Національного університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю...
Міжнародна науково-технічна конференція, присвячена 80-річчю Дніпропетровської області та 90-річчю icon4-та Міжнародна науково-технічна конференція
Саме цим проблемам присвячена конференція. На ній представлені результати досліджень І розробок понад 200 авторів з 19 держав світу,...
Міжнародна науково-технічна конференція, присвячена 80-річчю Дніпропетровської області та 90-річчю iconМіністерство освіти І науки україни інститут української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова інформаційний лист
М. П. Драгоманова відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Від Івана Вишенського до Остапа Вишні та Павла Глазового:...
Міжнародна науково-технічна конференція, присвячена 80-річчю Дніпропетровської області та 90-річчю iconПроведення у 2009 році конференцій, семінарів, круглих столів професорсько-викладацьким складом
Міжнародна науково-практична конференція «Запоріжжя – минуле І сьогодення. Перспективи та пріоритети розвитку», присвячена 70-літтю...
Міжнародна науково-технічна конференція, присвячена 80-річчю Дніпропетровської області та 90-річчю icon13-14 травня 2008 року відбудеться чергова студентська наукова конференція присвячена 600 – річчю м. Чернівці
Тези студентських доповідей затверджуються на раді факультету та до 1 березня 2008 року подаються у відділ організації ндр (5 корпус,...
Міжнародна науково-технічна конференція, присвячена 80-річчю Дніпропетровської області та 90-річчю iconЗвіт про проведення науково-практичної конференції назва заходу
Культура здоров’я як предмет освіти”, присвячена 40-річчю кафедри фізіології людини І тварин. Проводиться за планом проведення науково-методичних...
Міжнародна науково-технічна конференція, присвячена 80-річчю Дніпропетровської області та 90-річчю iconОргкомітет запрошує Вас
Міжнародної науково-технічної конференції, яка присвячена 100-річчю з дня народження доктора технічних наук, професора Ігора Євгеновича...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи