Національний університет державної податкової служби україни затверджую icon

Національний університет державної податкової служби україни затверджую
НазваНаціональний університет державної податкової служби україни затверджую
Сторінка2/9
Дата15.07.2012
Розмір0.72 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9
^

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИПри виконанні курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік і прийняття управлінських рішень» студенти розширюють і поглиблюють теоретичні знання, одержані при вивченні цієї дисципліни та інших дисциплін професійної підготовки; набувають досвіду роботи з першоджерелами, нормативно-законодавчими актами та уміння знаходити в них головні положення, які безпосередньо відносяться до обраної теми курсової роботи; вчаться самостійно знаходити і аналізувати конкретний практичний матеріал, працювати з документами, обліковими регістрами, фінансовою звітністю, за результатами дослідження проводити узагальнення інформації, складати висновки та приймати певні управлінські рішення.

Мета курсової роботи: на основі розширення, поглиблення та систематизації отриманих теоретичних знань з дисципліни «Бухгалтерський облік і прийняття управлінських рішень» та практичних матеріалів підприємства, оцінки показників його діяльності за проблемою дослідження, розробити конкретні пропозиції для прийняття дієвих управлінських рішень.

Основними завданнями курсової роботи є:

закріпити та систематизувати теоретичні знання, навчитися використовувати їх у практичній діяльності та науково-дослідній роботі;

здобути нові навички самостійної роботи з нормативно-законодавчими матеріалами та матеріалами статистичних довідників, спеціальною літературою з організації та методики ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності для зовнішніх користувачів;

оцінити методику використання даних первинних документів, облікових регістрів у реальних умовах;

привити студентам навички критично оцінювати стан ресурсів, власного капіталу та зобов’язань підприємства;

навчити студентів самостійно і правильно подавати матеріал у тісному зв’язку теоретичних знань з практикою ведення обліку і складання звітності та приймати відповідні управлінські рішення на основі проведеного аналізу, узагальнення та оцінки організації та методики обліку.

Конкретні завдання курсової роботи – це розкриття пунктів її плану.

Орієнтовна структура курсової роботи:

вступ;

основна частина (параграфи та питання);

висновки і пропозиції;

список використаних джерел;

додатки.

^

3. ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

3.1. Загальні вимогиТема курсової роботи розкривається безпосередньо через відображення її в змісті, який складається із вступу, основної частини, висновків і пропозицій, списку використаних джерел та додатків. Зміст курсової роботи повинен передбачити послідовне, логічне розкриття теми через викладення результатів дослідження та відображення її суті. Усі частини курсової роботи повинні бути пов’язані між собою, доповнювати та поглиблювати одна одну.

Текст курсової роботи повинен викладатися від третьої особи, без вживання займенників «я», «ми». Таких термінів, як «за нашого часу», «тепер», «у цьому році», «в минулому році» слід уникати, необхідно вказувати конкретний рік і місяць.

Не допускається скорочення слів, крім загально прийнятних. Не рекомендується перенасичувати текст спеціальними термінами.

За зміст курсової роботи, достовірність та об’єктивність усієї інформації відповідає студент – автор роботи.

Курсова робота виконується на підставі глибокого вивчення Законів України, Постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства Фінансів України, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів, довідкової та спеціальної літератури, що стосуються обліку і звітності за обраною темою курсової роботи.

Крім визначених джерел, студент опрацьовує первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, фінансову, статистичну, податкову та іншу звітність підприємства, внутрішні стандарти, що регламентують його фінансово-господарську діяльність.

При вивченні основної й додаткової літератури необхідно використовувати літературу останніх років видання, останні публікації в журналах «Бухгалтерський облік і аудит», «Главбух», «Бухгалтер», «Баланс», «Галицькі контракти» тощо, які мають відношення до проблеми дослідження.

Окремі положення, думки, факти, які цікавлять студентів, повинні бути викладені своїми словами або приведені у вигляді цитати з обов’язковим посиланням на першоджерела, наприклад, [8, с.12].

Оцінка організації та методики бухгалтерського обліку і стану справ з обраної проблеми та прийняття управлінських рішень викладається на практичному матеріалі підприємства: нормативних та первинних документів підприємства, регістрів, звітності тощо. На її основі формуються обґрунтовані висновки та вносяться конкретні пропозиції щодо доцільності прийняття тих чи інших управлінських рішень для удосконалення діяльності підприємства.

При проведенні аналізу, оцінки результатів діяльності, стану підприємства, на підставі яких проводяться розрахунки, використовується інформація як мінімум за два останні звітні періоди.

Обробка конкретної інформації повинна здійснюватися з використанням комп’ютерних технологій.

^

3.2. Титульний лист, завдання на курсову роботу та змістКурсова робота починається з титульного листа. На лицевій стороні титульного листа для студентів денної та заочної форм навчання (додаток А.1), міститься назва відомчого органу, вузу, факультету, кафедри, характер роботи (курсова), назва її теми та підприємства, за матеріалами якого виконувалась робота. Нижче вказується група, курс, прізвище, ім’я та по батькові виконавця, керівника теми (науковий ступінь, посада, прізвище, ім’я, по батькові), місто і рік виконання роботи. На зворотній стороні титульного листа вказується реєстраційний номер роботи, результати перевірки та результати захисту.

За титульним листом, на окремому бланку оцінювання наводяться результати пере­ві­р­ки керівником та комісією із захисту курсової роботи (дод. А2).

Науковий керівник видає студенту завдання на виконання курсової роботи (додаток А.3) і погоджує календарний графік його виконання. Завдання на виконання курсової роботи розміщують після бланку оцінювання.

Далі розміщується зміст курсової роботи (додаток А.4). У ньому перелічуються з визначенням початкової сторінки: вступ, параграфи основної частини (4-7 параграфів), висновки, список використаних джерел і додатки. Кожен параграф має свою назву. До параграфу можуть входити окремі питання (2-3 в кожному).


1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет державної податкової служби України Інтернет-журнал про страхування «Форіншурер» Страховий рейтинг «Insurance top» Опольський університет (м.
Національний університет державної податкової служби України визнано як базовий навчальний заклад з організації та проведення Міжнародної...
Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconЗвіт №6 про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника від 23. 04. 2014р. Замовник: Найменування: Національний університет державної податкової служби України
Шевченко Сергій Петрович, начальник телекомунікаційного відділу Національного університету державної податкової служби України, Київська...
Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconПоложення про проведення вступних випробувань у Національному університеті державної податкової служби України І. Загальні положення
Національного університету державної податкової служби України (далі – Університет)
Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconДержавна податкова служби україни національний університет державної податкової служби україни
Випускаюча кафедра економічної кібернетики проводить підготовку фахівців за такою освітньо-кваліфікаційною характеристикою
Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconЛ. А. Клюско, канд екон наук, Національний університет Державної податкової служби України, Київська обл., м. Ірпінь забезпечення конкурентоспроможності банківських установ
Л. А. Клюско, канд екон наук, Національний університет Державної податкової служби України, Київська обл., м. Ірпінь
Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconПоложення про порядок роботи апеляційної комісії Національного університету державної податкової служби України І. Загальна частина
України та його філій заочної форми навчання (далі – Апеляційна комісія) утворюється для розгляду апеляцій вступників щодо екзаменаційної...
Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconНаціональний університет “Острозька академія” Поліський державний університет (Республіка Білорусь) Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана Національний університет державної податкової служби України
Актуальні питання економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій у фінансах
Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconНаціональний університет державної податкової служби україни яковчук михайло Юрійович
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, доцент кафедри публічного права
Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconДержавна податкова Служба України національний університет державної податкової служби україни
Керівникові
Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconМіністерсТво юстиції України
Національного університету державної податкової служби України державному раднику податкової служби першого рангу
Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconКиївський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана Національний університет державної податкової служби України Поліський державний університет (Республіка Білорусь) Національний університет “Острозька академія”
Пасічник І. Д., ректор Національного університету «Острозька академія», герой України, доктор психологічних наук, професор
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи