Національний університет державної податкової служби україни затверджую icon

Національний університет державної податкової служби україни затверджую
НазваНаціональний університет державної податкової служби україни затверджую
Сторінка5/9
Дата15.07.2012
Розмір0.72 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9

3.7. ДодаткиОформленню додатків у курсовій роботі слід приділити увагу, оскільки їх кількість та якість свідчать про те, наскільки глибоко студент вивчив практичні та теоретичні матеріали з обраної теми; як старанно підібрав ці матеріали і чи підтверджують вони інформацію, викладену за текстом дослідження; наскільки обґрунтовані висновки та пропозиції, відображені у курсовій роботі.

Додатки подаються в кінці курсової роботи у вигляді форм первинних, зведених документів, облікових регістрів, форм звітності, аналітичних таблиць з розрахунками, графіки тощо. В обов’язковому порядку в додатках повинні міститися форми фінансової звітності «Баланс» та «Звіт про фінансові результати», «Звіт про власний капітал», «Звіт про рух грошових коштів», «Примітки», а також статистична, податкова та інші види звітності, що підтверджують той чи інший матеріал за об’єктом дослідження за відповідний звітний період поточного і попереднього років.

У додатки слід також виносити допоміжний матеріал, який при включенні в основну частину захаращує текст (проміжні розрахунки; таблиці допоміжної та вихідної цифрової інформації; інструкції, методики, розроблені в процесі виконання роботи; ілюстрації допоміжного характеру; запропоновані форми первинних документів тощо).

Додатки оформляють як продовження роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань за текстом роботи.

Кожен додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами (з першої великої) симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами (з першої великої) друкується слово “Додаток ___” , велика літера, що позначає додаток та його номер.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.

Нумерація додатків здійснюється в межах кожного питання. Наприклад, додатки до вступу: А.1, А.2 і т.д.; додатки до параграфу 1: Б.1, Б.2, Б.3 і т.д.; додатки до параграфа 2: В.1, В.2, В.3 тощо.

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У такому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру), крапку та відповідний номер. Наприклад: Додаток В.3. 1; додаток Д.4.2 тощо.

Ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2. - другий рисунок додатка Д.1; формула (А.1.1) - перша формула додатка А.1.

У разі посилання у тексті на додатки, вказується їх номер, наприклад: (дод. А.1.).

Документи, що додаються та використовуються у курсовій роботі, облікові регістри, форми звітності та інші матеріали повинні бути правильно оформлені (усі реквізити заповнені) та достовірні. Замість підпису на документах вказуються прізвища посадових осіб. Додатки, розміри яких більше формату А4, враховують як одну сторінку і згортають за форматом листів курсової роботи.

^

4. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

4.1. Загальні вимогиКурсова робота повинна відповідати певним вимогам щодо оформлення. Текст роботи повинен бути написаний чітким почерком пастою або чорнилом чорного кольору, без скорочень, на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (розмір 210х297мм) або надрукований з використанням шрифтів текстового редактора Word розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом. При написанні курсової роботи таблиці, формули й рисунки допускається виконувати тільки чорною пастою або чорнилом. Нумерація та будь-які виділення по тексту не допускаються.

Загальний обсяг курсової роботи (без списку використаних джерел та додатків) повинен становити – 35-40 сторінок рукописного тексту та 26-30 сторінок при друкуванні курсової роботи з використанням шрифтів текстового редактора Word розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом. Обсяг вступу – 5 сторінок рукописного тексту (3 сторінки при друкуванні курсової роботи). Обсяг основної частини курсової роботи – 25-30 сторінок рукописного тексту (17-24 сторінок при друкуванні курсової роботи). Обсяг висновків – 5 сторінок рукописного тексту або 3 сторінки друкованого тексту.

Текст повинен мати поля з чотирьох боків аркуша таких розмірів: ліве – 20мм, праве – 10мм, верхнє – 20мм, нижнє – 20мм.

Виявлені при оформленні курсової роботи помилки, описи та графічні неточності повинні бути виправлені чорнилом чорного кольору після охайної підчистки чи зафарбовування. Не допускається більше двох виправлень на одній сторінці.

Заголовки структурних частин курсової роботи друкують великими літерами (ЗМІСТ, ВСТУП, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ) і розташовують посередині сторінки.

Заголовки параграфів друкують з абзацу маленькими літерами (крім першої великої). Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки питань параграфа друкують також маленькими літерами (крім першої великої) з абзацу. Текст абзацу продовжують в тому ж рядку безпосередньо за заголовком параграфу.

Відстань між заголовком (за винятком питання параграфа) та текстом повинна дорівнювати 2-ом інтервалам.

Не можна вміщувати заголовок у кінці однієї сторінки, а текст починати з іншої. Новий параграф допускається починати на тій же сторінці, на якій закінчився попередній, за умови, що на ній поміститься 2-3 рядки тексту.

Матеріали в курсовій роботі необхідно розташувати у вказаній послідовності:

титульна сторінка (див. дод. А.1);

бланк оцінювання курсової роботи (див. дод. А 2);

завдання наукового керівника (див. дод. А 3);

зміст курсової роботи (див. дод. А 4);

вступ;

параграфи та питання основної частини;

висновки;

список використаних джерел;

додатки.

Після закінчення списку використаних джерел, відступивши на 2 інтервали, праворуч, студент вказує дату написання курсової роботи і ставить свій підпис.

Останній етап завершення курсової роботи - її зовнішнє оформлення. Аркуші роботи вирівнюють по правому та нижньому краях та прошивають.

Закінчена курсова робота подається на кафедру для перевірки і отримання відгуку наукового керівника.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет державної податкової служби України Інтернет-журнал про страхування «Форіншурер» Страховий рейтинг «Insurance top» Опольський університет (м.
Національний університет державної податкової служби України визнано як базовий навчальний заклад з організації та проведення Міжнародної...
Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconЗвіт №6 про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника від 23. 04. 2014р. Замовник: Найменування: Національний університет державної податкової служби України
Шевченко Сергій Петрович, начальник телекомунікаційного відділу Національного університету державної податкової служби України, Київська...
Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconПоложення про проведення вступних випробувань у Національному університеті державної податкової служби України І. Загальні положення
Національного університету державної податкової служби України (далі – Університет)
Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconДержавна податкова служби україни національний університет державної податкової служби україни
Випускаюча кафедра економічної кібернетики проводить підготовку фахівців за такою освітньо-кваліфікаційною характеристикою
Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconЛ. А. Клюско, канд екон наук, Національний університет Державної податкової служби України, Київська обл., м. Ірпінь забезпечення конкурентоспроможності банківських установ
Л. А. Клюско, канд екон наук, Національний університет Державної податкової служби України, Київська обл., м. Ірпінь
Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconПоложення про порядок роботи апеляційної комісії Національного університету державної податкової служби України І. Загальна частина
України та його філій заочної форми навчання (далі – Апеляційна комісія) утворюється для розгляду апеляцій вступників щодо екзаменаційної...
Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconНаціональний університет “Острозька академія” Поліський державний університет (Республіка Білорусь) Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана Національний університет державної податкової служби України
Актуальні питання економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій у фінансах
Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconНаціональний університет державної податкової служби україни яковчук михайло Юрійович
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, доцент кафедри публічного права
Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconДержавна податкова Служба України національний університет державної податкової служби україни
Керівникові
Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconМіністерсТво юстиції України
Національного університету державної податкової служби України державному раднику податкової служби першого рангу
Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconКиївський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана Національний університет державної податкової служби України Поліський державний університет (Республіка Білорусь) Національний університет “Острозька академія”
Пасічник І. Д., ректор Національного університету «Острозька академія», герой України, доктор психологічних наук, професор
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи