Національний університет державної податкової служби україни затверджую icon

Національний університет державної податкової служби україни затверджую
НазваНаціональний університет державної податкової служби україни затверджую
Сторінка7/9
Дата15.07.2012
Розмір0.72 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9
^

4.4. Загальні правила цитування та посилання на використані джерелаПри написанні курсової роботи студент повинен робити посилання на додатки, ілюстрації, таблиці, формули, літературні та інші джерела.

При посиланні на використані джерела приводиться порядковий номер за списком використаних джерел, взятий у квадратні дужки, наприклад [2]. Коли використовують відомості джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок. Якщо джерела цитуються, то в кінці цитати, що закінчуються лапками, ставиться порядковий номер використаного джерела та номер сторінки, на якій розміщена цитата (наприклад, [2, с.32] або [2, с.30-31].

Посилання на ілюстрації вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад: «як це видно з рис. 1.2».

Посилання на таблиці вказують порядковим номером таблиці. При цьому слово «таблиця» в тексті пишуть скорочено, наприклад: «у табл. 1.3».

Посилання на формули вказують порядковим номером формули, наприклад: «у формулі (3.2)».

Посилання на раніше згадані рисунки, таблиці, додатки проводяться скороченим словом «дивись» (наприклад: див. рис.1.1).

Загальні вимоги до цитування такі:

текст цитати починається і закінчується лапками, та наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, зі збереженням особливостей авторського написання;

цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту та без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками;

кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело;

при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів своїми словами) слід бути гранично точним у викладенні думок автора, коректним щодо оцінювання його результатів і давати відповідні посилання на джерело.

^

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ. ЇЇ ОЦІНЮВАННЯПідготовка до виконання курсової роботи починається з попереднього вивчення літератури. Після цього складається план майбутньої роботи, який узгоджується з науковим керівником.

Підбір джерел є самостійною роботою студента, в якій він повинен проявити ініціативу, вміння використовувати каталоги, бібліотечні довідники і тощо. При підборі літератури слід використовувати найпізніші видання й узгоджувати з керівником список підібраних джерел. Вивчення джерел слід починати з підручників та навчальних посібників, а потім необхідно переходити до робіт дослідницького характеру, наукових статей, інструктивних матеріалів тощо.

У визначений кафедрою термін повністю закінчена робота студентом подається на кафедру. Після перевірки науковий керівник відмічає у відгуку позитивні сторони і недоліки (якщо вони є), дає рекомендації для їх усунення, підготовки та захисту роботи. За необхідності доопрацювання, робота разом з відгуком повертається студенту для усунення недоліків. Доопрацьований варіант повертається на перевірку разом з попереднім.

Після допуску роботи до захисту науковим керівником, курсова робота захищається при комісії, до складу якої входять викладачі кафедри.

Керівник курсової роботи при написанні відгуку оцінює роботу від 0 до 50 балів за об’єктами та правилами, наведеними у таблиці 5.1.

До захисту не допускається робота студента, яка оцінена керівником менше як на 25 балів. При цьому в примітках керівник рекомендує студентові доопрацювати роботу. Після доопрацювання керівник не заповнює додатковий бланк оцінювання курсової роботи, а плюсує добрані бали в стовпчику «Фактична кількість балів» з вказівкою дати та підпису.

Робота з позитивною оцінкою керівника захищається перед комісією, яку створюють на кафедрі. Комісія із захисту курсової роботи здійснює оцінювання її від 0 до 50 балів (табл. 5.2).

Таблиця 5.1

^ Оцінювання курсової роботи керівником

Об’єкти контролю

Діапазон оцінки в балах

^ Фактична кількість балів

Примітки

Дата, П.І.П. керівника, підпис

1.Зміст курсової роботи (якість теоретичного матеріалу, його зв’язок з практичним, вміння представляти матеріал в логічній послідовності, наявність висновків та пропозицій)

від 0 до 20


^ 2.Якість практичного матеріалу та додатків

від 0 до 103.Дотримання вимог щодо оформлення

від 0 до 10^ 4.Вчасне виконання роботи на всіх етапах у встановлені кафедрою терміни

від 0 до 10^ РАЗОМ БАЛІВ*

від 0 до 50
Таблиця 5.2

Оцінювання курсової роботи комісією по захисту

^ Об’єкти контролю

Діапазон оцінки в балах

Фактична кількість балів

Примітки

Дата, П.І.П. членів ко-місії, підписи

^ 1.Зміст курсової роботи та якість практичного матеріалу

від 0 до 15


^ 2.Дотримання вимог щодо оформлення

від 0 до 53. Знання теоретичного та практичного матеріалу, вміння відповідати на запитання

від 0 до 30^ РАЗОМ БАЛІВ

від 0 до 50ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ

від 0 до 100
Правила переведення загальної бальної оцінки в оцінку за національною шкалою та шкалою ECTS наведені у наступній таблиці (табл. 5.3).

Таблиця 5.3

^ Правила переведення бальної оцінки в оцінку за національною шкалою

та шкалою ECTS

^ Оцінка за 100-бальною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за національною шкалою

90-100

А

5 (відмінно)

80-89

В

4,5 (дуже добре)

70-79

С

4 (добре)

60-69

D

3,5 (задовільно)

50-59

E

3 (достатньо)

35-49

FX

2 (незадовільно)

0-34

F

1 (неприйнято)1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет державної податкової служби України Інтернет-журнал про страхування «Форіншурер» Страховий рейтинг «Insurance top» Опольський університет (м.
Національний університет державної податкової служби України визнано як базовий навчальний заклад з організації та проведення Міжнародної...
Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconЗвіт №6 про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника від 23. 04. 2014р. Замовник: Найменування: Національний університет державної податкової служби України
Шевченко Сергій Петрович, начальник телекомунікаційного відділу Національного університету державної податкової служби України, Київська...
Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconПоложення про проведення вступних випробувань у Національному університеті державної податкової служби України І. Загальні положення
Національного університету державної податкової служби України (далі – Університет)
Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconДержавна податкова служби україни національний університет державної податкової служби україни
Випускаюча кафедра економічної кібернетики проводить підготовку фахівців за такою освітньо-кваліфікаційною характеристикою
Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconЛ. А. Клюско, канд екон наук, Національний університет Державної податкової служби України, Київська обл., м. Ірпінь забезпечення конкурентоспроможності банківських установ
Л. А. Клюско, канд екон наук, Національний університет Державної податкової служби України, Київська обл., м. Ірпінь
Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconПоложення про порядок роботи апеляційної комісії Національного університету державної податкової служби України І. Загальна частина
України та його філій заочної форми навчання (далі – Апеляційна комісія) утворюється для розгляду апеляцій вступників щодо екзаменаційної...
Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconНаціональний університет “Острозька академія” Поліський державний університет (Республіка Білорусь) Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана Національний університет державної податкової служби України
Актуальні питання економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій у фінансах
Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconНаціональний університет державної податкової служби україни яковчук михайло Юрійович
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, доцент кафедри публічного права
Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconДержавна податкова Служба України національний університет державної податкової служби україни
Керівникові
Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconМіністерсТво юстиції України
Національного університету державної податкової служби України державному раднику податкової служби першого рангу
Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconКиївський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана Національний університет державної податкової служби України Поліський державний університет (Республіка Білорусь) Національний університет “Острозька академія”
Пасічник І. Д., ректор Національного університету «Острозька академія», герой України, доктор психологічних наук, професор
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи