Національний університет державної податкової служби україни затверджую icon

Національний університет державної податкової служби україни затверджую
НазваНаціональний університет державної податкової служби україни затверджую
Сторінка8/9
Дата15.07.2012
Розмір0.72 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9
^

6. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТп/п

Тематика курсових робіт з фінансового обліку

Тематика курсових робіт з бухгалтерського обліку та прийняття управлінських рішень

Основи організації бухгалтерського обліку і аналізу

1

Форми бухгалтерського обліку та їх розвиток на сучасному етапі

Використання облікової інформації в управлінні фінансовою діяльністю підприємства

2

Національні і міжнародні стандарти обліку та звітності: характеристика та основні відмінності

Оцінка облікової політики та її вплив на фінансовий стан підприємства

Облік і аналіз грошових коштів, фінансових інвестицій та розрахунків з дебіторами

3

Облік касових операцій

Оцінка наявності та руху готівки та прийняття управлінських рішень щодо оптимізації готівкових грошових потоків

4

Облік операцій на рахунках у банках

Оцінка руху коштів на рахунках у банках та прийняття управлінських рішень з оптимізації безготівкових грошових потоків

5

Облік валютних коштів та операцій в іноземних валютах

Оцінка операцій в іноземній валюті та прийняття управлінських рішень щодо ефективності використання валютних коштів

6

Облік інших коштів

Оцінка наявності та руху інших коштів підприємства та прийняття управлінських рішень щодо їх використання

7

Облік поточних фінансових інвестицій

Оцінка поточних фінансових інвестицій та прийняття управлінських рішень щодо підвищення ефективності інвестиційних проектів

8

Облік довгострокових фінансових інвестицій

Оцінка довгострокових фінансових інвестицій та прийняття управлінських рішень щодо ефективності інвестиційних проектів

9

Облік цінних паперів

Оцінка складу цінних паперів та прийняття управлінських рішень з їх ефективного використання

10

Облік розрахунків з покупцями

Оцінка стану розрахунків з покупцями і їх впливу на фінансовий стан підприємства та прийняття управлінських рішень з їх оптимізації

11

Облік розрахунків з замовниками

Оцінка стану розрахунків із замовниками за виконані роботи та прийняття управлінських рішень щодо їх оптимізації

12

Облік розрахунків з різними дебіторами

Оцінка стану розрахунків з різними дебіторами та прийняття управлінських рішень щодо їх оптимізації

13

Облік витрат майбутніх періодів

Оцінка складу витрат майбутніх періодів та прийняття управлінських рішень з їх оптимізації

14

Інвентаризація грошових коштів та відображення її результатів в обліку

Оцінка фактичної наявності грошових коштів та прийняття управлінських рішень щодо їх відповідності даним обліку

15

Інвентаризація розрахунків та відображення її результатів в обліку

Оцінка стану розрахунків з юридичними та фізичними особами та прийняття управлінських рішень щодо їх оптимізації
^

Облік і аналіз запасів


16

Облік матеріалів

Оцінка наявності та руху матеріалів та прийняття управлінських рішень щодо ефективності їх використання

17

Облік надходження виробничих запасів та формування їх собівартості

Оцінка процесу постачання виробничими запасами та прийняття управлінських рішень щодо забезпечення ними безперебійної діяльності підприємства

18

Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів

Оцінка забезпеченості підприємства МШП та прийняття управлінських рішень щодо ефективності їх використання

19

Облік палива

Оцінка стану забезпеченості пально-мастильними матеріалами та прийняття управлінських рішень щодо ефективності їх використання

20

Облік запасних частин

Оцінка стану забезпеченості підприємства запасними частинами та прийняття управлінських рішень щодо ефективного їх використання

21

Облік тари та тарних матеріалів

Оцінка забезпеченості підприємства тарою і тарними матеріалами та прийняття управлінських рішень щодо їх використання

22

Облік наявності та руху сировини

Оцінка наявності та руху сировини та прийняття управлінських рішень щодо ефективного їх використання

23

Облік дорогоцінних металів

Оцінка наявності дорогоцінних металів та прийняття управлінських рішень щодо їх збереження і раціонального використання

24

Облік витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції

Оцінка рівня витрат виробництва та прийняття управлінських рішень щодо зниження собівартості продукції

25

Облік прямих витрат

Оцінка рівня прямих витрат і їх вплив на собівартість продукції та прийняття управлінських рішень щодо їх оптимізації

26

Облік витрат основного виробництва

Оцінка рівня витрат основного виробництва та прийняття управлінських рішень щодо їх оптимізації

27

Облік діяльності допоміжних (підсобних) виробництв

Оцінка діяльності допоміжних (підсобних) виробництв та прийняття управлінських рішень щодо покращання їх фінансових результатів

28

Облік діяльності обслуговуючих виробництв та господарств

Оцінка діяльності обслуговуючих виробництв і господарств та прийняття управлінських рішень щодо покращання їх фінансових результатів

29

Облік та оцінка незавершеного виробництва

Оцінка обсягу незавершеного виробництва та прийняття управлінських рішень його оптимізації

30

Облік продукції та послуг допоміжних (підсобних) виробництв

Оцінка обсягу виробництва продукції (послуг) допоміжних (підсобних) виробництв та прийняття управлінських рішень щодо його збільшення

31

Облік браку

Оцінка виявленого браку та інших виробничих втрат і прийняття управлінських рішень щодо їх мінімізації

32

Облік купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів

Оцінка стану забезпеченості підприємства купівельними напівфабрикатами та комплектуючими виробами і прийняття управлінських рішень щодо їх постачання

33

Облік напівфабрикатів власного виробництва

Оцінка використання напівфабрикатів власного виробництва та прийняття управлінських рішень щодо безперебійного їх постачання

34

Облік відходів

Оцінка обсягу одержаних відходів та прийняття управлінських рішень щодо їх зменшення

35

Облік витрат за центрами виникнення і місцями відповідальності

Оцінка рівня витрат за центрами виникнення та місцями відповідальності і прийняття управлінських рішень щодо їх оптимізації

36

Облік витрат та калькулювання собівартості продукції при позамовному методі

Оцінка рівня витрат за замовленнями та прийняття управлінських рішень щодо їх оптимізації

37

Облік витрат та калькулювання собівартості продукції при попередільному методі

Оцінка рівня витрат за переділами та прийняття управлінських рішень щодо їх оптимізації

38

Облік витрат та калькулювання собівартості продукції при нормативному методі

Оцінка рівня витрат та прийняття управлінських рішень щодо їх відповідності визначеним нормам

39

Облік готової продукції та її оцінка

Оцінка випуску готової продукції та прийняття управлінських рішень щодо його збільшення

40

Облік переоцінки оборотних активів

Оцінка стану та умов збереження оборотних активів та прийняття управлінських рішень щодо їх переоцінки

41

Інвентаризація запасів та відображення її результатів в обліку

Оцінка фактичної наявності запасів та прийняття управлінських рішень щодо їх відповідності даним обліку

Облік і аналіз необоротних активів

42

Облік капітальних інвестицій

Оцінка стану капітальних інвестицій та прийняття управлінських рішень щодо їх оптимізації

43

Облік основних засобів

Оцінка наявності та руху основних засобів та прийняття управлінських рішень з ефективності їх використання

44

Облік будинків та споруд

Оцінка наявності будинків та споруд та прийняття управлінських рішень щодо ефективності їх експлуатації

45

Облік земельних ділянок та витрат на поліпшення земель

Оцінка наявності та стану земельних ділянок та прийняття управлінських рішень щодо їх поліпшення

46

Облік транспортних засобів

Оцінка наявності та стану транспортних засобів та прийняття управлінських рішень щодо ефективності їх використання

47

Облік багаторічних насаджень

Оцінка наявності та стану багаторічних насаджень та прийняття управлінських рішень щодо ефективності їх використання

48

Облік зносу основних засобів

Оцінка зносу основних засобів та прийняття управлінських рішень щодо їх оновлення

49

Облік витрат на поліпшення основних засо­бі­в

Оцінка витрат на поліпшення та модернізацію основних засобів і прийняття управлінських рішень з їх оптимізації

50

Облік операцій з оперативної оренди майна

Оцінка операцій з оперативної оренди майна та прийняття управлінських рішень щодо їх доцільності

51

Облік операцій з фінансової оренди (лізингу) майна

Оцінка операцій з фінансової оренди (лізингу) та прийняття управлінських рішень щодо їх доцільності

52

Облік інших необоротних матеріальних активів

Оцінка наявності інших необоротних матеріальних активів і прийняття управлінських рішень щодо їх збереження та ефективного використання

53

Облік малоцінних необоротних матеріальних активів

Оцінка наявності та руху малоцінних необоротних матеріальних активів та прийняття управлінських рішень щодо ефективного їх використання

54

Облік нематеріальних активів

Оцінка наявності та стану нематеріальних активів і прийняття управлінських рішень щодо доцільності їх придбання та ефективності використання

55

Облік переоцінки необоротних активів

Оцінка стану необоротних активів та прийняття управлінських рішень щодо їх переоцінки

56

Інвентаризація необоротних активів та відображення її результатів в обліку

Оцінка фактичної наявності необоротних активів та прийняття управлінських рішень щодо їх відповідності даним обліку

Облік і аналіз зобов’язань

57

Облік зобов’язань за розрахунками з постача-льниками та підрядниками

Оцінка стану зобов’язань за розрахунками з постачальниками та підрядниками і прийняття управлінських рішень щодо своєчасності їх погашення

58

Облік короткострокових позик банку

Оцінка зобов’язань за короткостроковими позиками та прийняття управлінських рішень стосовно доцільності їх отримання і цільового використання

59

Облік довгострокових позик банку

Оцінка зобов’язань за довгостроковими позиками та прийняття управлінських рішень стосовно доцільності їх отримання і цільового використання

60

Облік розрахунків з бюджетом по податку на прибуток

Оцінка стану розрахунків з бюджетом за податком на прибуток і прийняття управлінських рішень щодо своєчасності погашення зобов’язань

61

Облік розрахунків з бюджетом по податку на додану вар­тість

Оцінка стану розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість і прийняття управлінських рішень щодо своєчасності погашення зобов’язань

62

Облік розрахунків з бюджетом по акцизному податку

Оцінка стану розрахунків з бюджетом з акцизного податку та прийняття управлінських рішень щодо повноти та своєчасності його погашення

63

Облік плати за землю

Оцінка стану зобов’язань з плати за землю та прийняття управлінських рішень щодо повноти та своєчасності її погашення

64

Облік розрахунків з бюджетом за єдиним податком

Оцінка стану розрахунків з бюджетом за єдиним податком та прийняття управлінських рішень щодо повноти та своєчасності його погашення

65

Облік розрахунків з бюджетом за загальнодержавними зборами

Оцінка стану розрахунків з бюджетом за загальнодержавними зборами та прийняття управлінських рішень щодо повноти та своєчасності їх погашення

66

Облік розрахунків з бюджетом по податку на доходи фізичних осіб

Оцінка стану розрахунків з бюджетом з податку на доходи фізичних осіб та прийняття управлінських рішень щодо повноти та своєчасності його погашення

67

Облік вексельних операцій

Оцінка стану розрахунків векселями та прийняття управлінських рішень щодо доцільності їх використання

68

Облік зобов’язань з оренди

Оцінка стану розрахунків за орендними операціями та прийняття управлінських рішень щодо доцільності їх здійснення

69

Облік розрахунків зі страхування

Оцінка стану розрахунків зі страхування та прийняття управлінських рішень щодо його здійснення

70

Облік єдиного соціального внеску

Оцінка стану розрахунків за єдиним соціальним внеском та прийняття управлінських рішень щодо повноти та своєчасності його погашення

71

Облік основної заробітної плати

Оцінка стану нарахування основної заробітної плати та прийняття управлінських рішень щодо своєчасності її виплати

72

Облік додаткової заробітної плати та інших заохочувальних і компен­са­цій­них виплат

Оцінка нарахування додаткової заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат та прийняття управлінських рішень щодо доцільності їх застосування

73

Облік фонду оплати праці

Оцінка складових фонду оплати праці та прийняття управлінських рішень щодо його оптимізації

74

Облік розрахунків з оплати праці

Оцінка стану розрахунків з оплати праці та прийняття управлінських рішень щодо повноти та своєчасності їх здійснення

75

Облік доходів майбутніх періодів

Оцінка обсягу та структури доходів майбутніх періодів та прийняття управлінських рішень щодо їх оптимізації

Облік і аналіз власного капіталу та забезпечення зобов’язань

76

Облік власного капіталу

Оцінка розміру та структури власного капіталу та прийняття управлінських рішень щодо його впливу на фінансову стійкість підприємства

77

Облік статутного капіталу

Оцінка розміру та формування статутного капіталу та прийняття управлінських рішень щодо доцільності його змін

78

Облік додаткового капіталу

Оцінка розміру та формування додаткового капіталу та прийняття управлінських рішень щодо доцільності його змін

79

Облік резервного капіталу

Оцінка розміру резервного капіталу та прийняття управлінських рішень щодо його формування та використання

80

Облік забезпечення зобов’язань

Оцінка доцільності створення забезпечення зобов’язань та прийняття управлінських рішень щодо ефективного їх використання

81

Облік цільового фінансування і цільових надходжень

Оцінка обсягу цільового фінансування та цільових надходжень та прийняття управлінських рішень щодо ефективності їх використання

Облік і аналіз витрат діяльності та витрат за елементами

82

Облік загальновиробничих витрат

Оцінка рівня загальновиробничих витрат і їх впливу на собівартість продукції та прийняття управлінських рішень щодо їх оптимізації

83

Облік адміністративних витрат

Оцінка рівня адміністративних витрат і їх впливу на фінансові результати та прийняття управлінських рішень щодо їх оптимізації

84

Облік витрат на збут

Оцінка рівня витрат на збут і їх впливу на витрати діяльності та прийняття управлінських рішень щодо їх оптимізації

85

Облік інших витрат операційної діяльності

Оцінка рівня інших витрат операційної діяльності і їх впливу на фінансові результати та прийняття управлінських рішень щодо їх оптимізації

86

Облік фінансових витрат

Оцінка рівня фінансових витрат і їх впливу на фінансові результати та прийняття управлінських рішень щодо їх оптимізації

87

Облік інших витрат звичайної діяльності

Оцінка рівня інших витрат звичайної діяльності і їх впливу на фінансові результати та прийняття управлінських рішень щодо їх оптимізації

88

Облік операційних витрат за елементами

Оцінка рівня операційних витрат за елементами і їх впливу на фінансові результати та прийняття управлінських рішень щодо їх оптимізації

89

Облік матеріальних витрат

Оцінка рівня матеріальних витрат та прийняття управлінських рішень щодо їх оптимізації

90

Облік витрат на оплату праці

Оцінка рівня витрат на оплату праці та прийняття управлінських рішень щодо їх оптимізації

91

Облік відрахувань на соціальні заходи

Оцінка обсягу відрахувань на соціальні заходи та прийняття управлінських рішень щодо їх оптимізації

92

Облік амортизаційних витрат

Оцінка амортизаційних витрат та прийняття управлінських рішень щодо їх оптимізації

93

Облік доходів від реалізації

Оцінка доходів від реалізації та прийняття управлінських рішень щодо їх збільшення

94

Облік інших операційних доходів

Оцінка обсягу доходів від іншої операційної діяльності і їх впливу на фінансові результати та прийняття управлінських рішень щодо їх доцільності

95

Облік доходів фінансової діяльності

Оцінка обсягу доходів від фінансової діяльності і їх впливу на фінансові результати та прийняття управлінських рішень щодо їх доцільності

96

Облік доходів іншої звичайної діяльності

Оцінка обсягу доходів від іншої звичайної діяльності і їх впливу на фінансові результати та прийняття управлінських рішень щодо їх доцільності

97

Облік доходів та витрат надзвичайної діяльності

Оцінка надзвичайної діяльності і її вплив на фінансові результати підприємства та прийняття управлінських рішень щодо її уникнення

98

Облік фінансових результатів діяльності

Оцінка фінансових результатів діяльності підприємства та прийняття управлінських рішень щодо підвищення його прибутковості

99

Облік формування та використання прибутку

Оцінка формування прибутку та прийняття управлінських рішень щодо ефективності його використання

Фінансова звітність та аналіз її показників

100

Методика складання бухгалтерського балансу

Оцінка фінансово-майнового стану підприємства та прийняття управлінських рішень щодо збільшення його фінансової стійкості та платоспроможності

101

Методика складання звіту про фінансові результати

Оцінка обсягу доходів і витрат підприємства за різними видами діяльності та прийняття управлінських рішень для підвищення його прибутковості

102

Методика складання звіту про власний капітал

Оцінка стану та змін власного капіталу підприємства та прийняття управлінських рішень щодо його фінансової незалежності

103

Методика складання звіту про рух грошових коштів

Оцінка руху грошових коштів в розрізі видів діяльності та прийняття управлінських рішень щодо ефективності грошових потоків

104

Методика складання приміток до фінансової звітності

Оцінка діяльності підприємства за даними приміток до фінансової звітності та прийняття управлінських рішень щодо її покращання в майбутньому

105

Фінансова звітність суб’єкта малого підприємництва, порядок її складання та подання

Оцінка діяльності суб’єкта малого підприємництва за даними фінансової звітності та прийняття управлінських рішень щодо її покращання

106

Методика складання консолідованої фінансової звітності

Оцінка показників консолідованої фінансової звітності та прийняття управлінських рішень щодо ефективності діяльності компанії

107

Облік процесу ліквідації та банкрутства підприємства

Оцінка процесу ліквідації та банкрутства підприємства і визначення шляхів її уникнення в майбутньому

Облік і аналіз операцій на позабалансових рахунках

108

Облік операцій на позабалансових рахунках

Оцінка стану активів і зобов’язань, які перебувають на позабалансових рахунках і прийняття управлінських рішень щодо їх доцільності

Особливості обліку і аналізу окремих господарських операцій та облік в різних галузях

109

Облік експортних операцій

Оцінка експортних операцій та прийняття управлінських рішень щодо збільшення їх прибутковості

110

Облік імпорту та реекспорту товарів

Оцінка розрахунків за імпортними та реекспортними операціями і їх вплив на результати діяльності підприємства та прийняття управлінських рішень щодо їх доцільності

111

Облік обмінних (бартерних) операцій та операцій із давальницькою сировиною

Оцінка обмінних (бартерних) операцій і операцій з давальницькою сировиною та прийняття управлінських рішень щодо їх доцільності

112

Ведення бухгалтерського обліку в малих під­приємствах

Оцінка використання облікової та звітної інформації в управлінні фінансово-господарською діяльністю малого підприємства

113

Ведення бухгалтерського обліку на підприємствах з іно­земними інвес­ти­ці­я­м­и

Оцінка використання облікової та звітної інформації в управлінні фінансово-господарською діяльністю підприємств з іноземними інвестиціями

114

Облік товарів

Оцінка наявності та руху товарів у торгівлі та прийняття управлінських рішень щодо ефективності їх реалізації

115

Облік реалізації товарів

Оцінка стану надходження та реалізації товарів та прийняття управлінських рішень щодо ефективності діяльності підприємств торгівлі

116

Облік будівельних матері­а­л­і­в

Оцінка забезпеченості підприємства будівельними матеріалами та прийняття управлінських рішень щодо своєчасності їх надходження та ефективності використання

117

Облік витрат та калькулювання собівартості будівельно-монтажних робіт

Оцінка витрат будівельно-монтажних робіт та прийняття управлінських рішень зниження щодо їх собівартості

118

Облік тимчасових (нетитульних) споруд

Оцінка витрат на спорудження тимчасових (нетитульних) споруд та прийняття управлінських рішень щодо їх необхідності та ефективності використання

119

Облік витрат та калькулювання собівартості продукції рослинництва

Оцінка витрат у рослинництві та прийняття управлінських рішень щодо їх оптимізації

120

Облік витрат та калькулювання собівартості продукції тваринництва

Оцінка витрат у тваринництві та прийняття управлінських рішень щодо їх оптимізації

121

Облік продукції сільськогосподарського виробництва

Оцінка обсягу виробництва сільськогосподарської продукції та прийняття управлінських рішень щодо її збільшення

122

Облік поточних біологічних активів

Оцінка наявності та надходження поточних біологічних активів та прийняття управлінських рішень щодо ефективності їх використання

123

Облік довгострокових біологічних активів

Оцінка наявності та надходження довгострокових біологічних активів та прийняття управлінських рішень щодо ефективності їх використання

124

Облік матеріалів сільськогосподарського призначення

Оцінка наявності та надходження матеріалів сільськогосподарського призначення та прийняття управлінських рішень щодо ефективності їх використання

125

Облік діяльності підприємств ресторанного бізнесу

Оцінка діяльності підприємств ресторанного бізнесу та прийняття управлінських рішень щодо її ефективності

126

Облік діяльності автотранспортних підприємств

Оцінка рівня прибутковості від надання послуг автотранспортних підприємств та прийняття управлінських рішень щодо її підвищення

127

Облік продукції лісового господарства

Оцінка надходження продукції лісового господарства та прийняття управлінських рішень щодо збільшення доходів від її реалізації

128

Інфляція та її вплив на об’єкти обліку

Оцінка впливу інфляційних процесів на об’єкти обліку та прийняття управлінських рішень щодо їх нейтралізації
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет державної податкової служби України Інтернет-журнал про страхування «Форіншурер» Страховий рейтинг «Insurance top» Опольський університет (м.
Національний університет державної податкової служби України визнано як базовий навчальний заклад з організації та проведення Міжнародної...
Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconЗвіт №6 про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника від 23. 04. 2014р. Замовник: Найменування: Національний університет державної податкової служби України
Шевченко Сергій Петрович, начальник телекомунікаційного відділу Національного університету державної податкової служби України, Київська...
Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconПоложення про проведення вступних випробувань у Національному університеті державної податкової служби України І. Загальні положення
Національного університету державної податкової служби України (далі – Університет)
Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconДержавна податкова служби україни національний університет державної податкової служби україни
Випускаюча кафедра економічної кібернетики проводить підготовку фахівців за такою освітньо-кваліфікаційною характеристикою
Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconЛ. А. Клюско, канд екон наук, Національний університет Державної податкової служби України, Київська обл., м. Ірпінь забезпечення конкурентоспроможності банківських установ
Л. А. Клюско, канд екон наук, Національний університет Державної податкової служби України, Київська обл., м. Ірпінь
Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconПоложення про порядок роботи апеляційної комісії Національного університету державної податкової служби України І. Загальна частина
України та його філій заочної форми навчання (далі – Апеляційна комісія) утворюється для розгляду апеляцій вступників щодо екзаменаційної...
Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconНаціональний університет “Острозька академія” Поліський державний університет (Республіка Білорусь) Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана Національний університет державної податкової служби України
Актуальні питання економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій у фінансах
Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconНаціональний університет державної податкової служби україни яковчук михайло Юрійович
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, доцент кафедри публічного права
Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconДержавна податкова Служба України національний університет державної податкової служби україни
Керівникові
Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconМіністерсТво юстиції України
Національного університету державної податкової служби України державному раднику податкової служби першого рангу
Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconКиївський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана Національний університет державної податкової служби України Поліський державний університет (Республіка Білорусь) Національний університет “Острозька академія”
Пасічник І. Д., ректор Національного університету «Острозька академія», герой України, доктор психологічних наук, професор
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи