Р 11. 07. 12 езультат пошуку icon

Р 11. 07. 12 езультат пошуку
Скачати 128.23 Kb.
НазваР 11. 07. 12 езультат пошуку
Дата15.07.2012
Розмір128.23 Kb.
ТипДокументи

Р
11.07.12
езультат пошукуБібліографічний опис


74.1

Б74 Богуш, А. М.

Українське народознавство в дошкільному закладі : Навч. посібник. - К.:Вища шк., 2002. - 407 с.74.1

Б74 Богуш, А. М.

Українське народознавство в дошкільному закладі : Практикум. - К.:Вища шк., 2003. - 206 с.74.1

Б73 Богуш, А. М.

Формування оцінно-етичних суджень у дітей старшого дошкільного віку. - О.:ПНЦ АПН України, 2002. - 239 с.74.1

Б74 Богуш, А. М.

Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі. Практикум : Навч. посібник. - К.:Вища шк., 1995. - 192 с.74.268

Б74 Богуш, А.

Методика оганізації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у дошкільних навчальних закладах : Підруч. для студ. вищ. навч. закл. ф-тів дошк. освіти. - К.:Слово, 2006. - 304 с.74.102

Д71 Дошкільна лінгводидактика : Хрестоматия : Навч. посібник для студ. вищ. пед. навч. закл.. - К.:Слово, 2005. - 720 с.74.102

Б73 Богуш, А. М.

Мовленнєвий компонент дошкільної освіти : Навч.- метод. посібник. - О.:Ярослав, 2004. - 176 с.72

Н34 Науковий вісник [Текст] : Зб. наук. праць. - О.:ПДПУ74.200

В94 Виховання і культура : Міжнар. наук.-практ. журнал. - О.:ПДПУ72

Н34 Богуш, А. М.

Л. С. Виготський: проблема багатомовності в дошкільному віці.

//Науковий вісник [Текст] . - 1997 . - Вип. 1. - С. 21-239

В27 Великая Отечественная война Советского Союза 1941-1945 : Краткая история. - М.:Воениздат, 1967. - 624 с.72

Н34 Богуш, А. М.

Підготовка студентів до навчання дітей української мови у дошкільному закладі.

//Науковий вісник [Текст] . - 1998 . - Вип. 2-3. - С. 125-1309

И90 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 : В 6 т. - Подготовка и развязывание войны империалистическими державами . Т. 1. - 533 с.9

И90 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 : В 6 т. - Итоги Великой Отечественной войны . Т. 6. - 620 с.74.1

Б74 Богуш, А. М.

Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика навчання дітей рідної мови : Підруч. для студ. вищ. навч. закл., які навч. за спец. "Дошкільне виховання". - К.:Вища шк., 2007. - 542 с.72

Н34 Богуш, А. М.

Рідномовні обов'язки І. Огієнка.

//Науковий вісник [Текст] . - 1998 . - Вип. 10-11. - С. 15-2072

Н34 Богуш, А. М.

Духовні цінності в контексті сучасної парадигми виховання.

//Науковий вісник [Текст] . - 1999 . - Вип. 4-5. - С. 5-974.1

А32 Адреса досвіду: НВК "Надія" [Текст] : зб. наук. пр., присвяч. 10-річчю НВК "Надія". - О.:ПНЦ АПН України, 2003. - 195 с.74.1

А32 Богуш, А. М.

Дитинство в сучасному освітньому просторі.

//Адреса досвіду: НВК "Надія" [Текст] . - 2003. - С. 3-2474

Б74 Богуш, А. М.

Біобібліографічний покажчик [Текст]. - К.; О.:СВД М. П. Черкасов, 2005. - 99 с.81.411

Л59 Лінгводидактика в сучасних закладах освіти [Текст] : [монографія. - О.:ПНЦ АПН України, 2001. - 269 с.72

Н34 Богуш, А. М.

Духовність в аспекті національного виховання в Україні.

//Науковий вісник [Текст] . - 1999 . - Вип. 10. - С. 7-1274.1

Б74 Богуш, А. М.

Запрошуємо до розмови [Текст] : посіб. для роботи з дошкільниками. - К.:Освіта, 1997. - 152 с.74.1

Б74 Богуш, А. М.

Методика обучения русскому языку в дошкольных учреждениях [Текст] : [учеб. пособие]. - К.:Выща шк., 1990. - 221 с.74.1

Б74 Богуш, А. М.

Педагогічні нотатки та роздуми [Текст] : зб. наук.-метод. праць. - Запоріжжя:ЛІПС, 2001. - 224 с.74.1

Б74 Богуш, А. М.

Обучение правильной речи в детском саду [Текст]. - К.:Рад. шк., 1990. - 216 с.74.1

Б74 Богуш, А. М.

Теорія і методика розвитку мовлення дітей раннього віку [Текст] : навч. посібник. - К.:Слово, 2003. - 344 с.28

В41 Богуш, А. М.

Проблема екологічного виховання дітей в педагогічній спадщині С. Русової.

//Виховання екологічної культури [Текст] . - 1997. - С. 5-672

Н34 Богуш , А. М.

О. Ольжич і С. Русова: національне виховання українського дошкілля.

//Науковий вісник [Текст] . - 2000 . - Вип. 5-6. - С. 5-1072

В84 Богуш, А. М.

Використання педагогічної спадщини К. Д. Ушинського в методиці розвитку та корекції мовлення дітей дошкільного віку.

//Всеукраїнські науково-практичні читання студентів і молодих науковців, присвячені спадщині великого вітчизняного педагога Костянтина Дмитровича Ушинського, 20-21 трав. 2003 року [Текст] . - 2003. - С. 84-8974

В85 Богуш, А. М.

Специфіка діяльності логопеда дошкільного закладу.

//Всеукраїнські науково-практичні читання студентів і молодих науковців, присвячені педагогічній спадщині К. Д. Ушинського (до 180 р. з дня народження), В. О. Сухомлинського (до 85 р. з дня народження), 18-19 трав. 2004 р. [Текст] . - 2004. - С. 12-1474

В85 Богуш, А. М.

Підготовка дефектологів-логопедів до роботи у дошкільних навчальних закладах.

//Всеукраїнські науково-практичні читання студентів і молодих науковців, присвячені педагогічній спадщині К. Д. Ушинського (до 180 р. з дня народження), В. О. Сухомлинського (до 85 р. з дня народження), 18-19 трав. 2004 р. [Текст] . - 2004. - С. 9-1274.200

В54 Богуш, А. М.

Духовні цінності в контексті сучасної парадигми виховання.

//Виховання і культура . - 2001 . - №1(1). - С. 5-974.200

В94 Богуш, А. М.

До проблеми комфортності дитини.

//Виховання і культура . - 2002 . - №1(2). - С. 8-1174.200

В54 Богуш, А. М.

Дитинство:погляд сьогодення.

//Виховання і культура . - 2003 . - №1-2 (3-4). - С. 4-1072

Н34 Богуш, А. М.

Місце педагогічної оцінки в навчальній діяльності дошкільників.

//Науковий вісник [Текст] . - 2001 . - Вип. 3-4. - С. 110-13174.200

В54 Богуш, А.

Батьківська педагогіка Василя Сухомлинського.

//Виховання і культура . - 2004 . - №1-2 (5-6). - С. 7-1074.200

В54 Богуш, А. М.

Слово як фактор виховання мовної особистості.

//Виховання і культура . - 2005 . - №1-2 (7-8). - С. 4-774.200

В54 Богуш, А. М.

Духовність як категорія педагогіки.

//Виховання і культура . - 2007 . - №1-2 (11-12). - С. 14-1674

Б74 Богуш, А.

Педагогічні виміри Василя Сухомлинського в сучасному освітньому просторі [Текст] : монографія. - К.:Слово, 2008. - 272 с.74.1

Д71 Дошкільна лінгводидактика : хрестоматія : посіб. для студ. пед. закл. освіти : [у 2 ч.]. - К.:Вища шк., 199972

Н34 Богуш, А. М.

Принципи гуманізації освіти у вищій школі.

//Науковий вісник [Текст] . - 2002 . - Вип. 10. Ч. 1. - С. 50-5474.1

Б74 Богуш, А. М.

Українське народознавство в дошкільному закладі [Текст] : навч. посібник для студ. пед. навч. закладів. - К.:Вища школа, 1994. - 398 с.74.1

Б74 Богуш, А. М.

Мова ваших дітей [Текст] : [посібник]. - К.:Рад. шк., 1989. - 130 с.74.1

Б74 Богуш, А. М.

Методика навчання дітей української мови в дошкільному закладі [Текст] : практикум : навч. посіб. для студ. пед. ін-тів та учнів педучилищ. - К.:Вища шк., 1994. - 157 с.74.1

Б74 Богуш, А. М.

Методика навчання української мови в дошкільних закладах [Текст] : навч. посіб. для студ. пед. ін-тів та учнів педучилищ. - К.:Вища шк., 1993. - 327 с.74.1

Д44 Диагностические методики выявления уровня психического развития детей дошкольного возраста [Текст]. - О.:[б. и.], 1991. - 48 с.74.200

В54 Богуш, А.

Теоретичні засади дослідження творчого мовленнєвого самовираження дошкільників.

//Виховання і культура . - 2006 . - №1-2 (9-10). - С. 4-8Гавриш, Н. В.

Проблема розвитку діалогічного мовлення дошкільників у лінгводидактичній системі А. М. Богуш.

//Дошкільна освіта . - 2009 . - № 4. - С. 13-18Богуш, А. М.

Духовність і моральність: виховний контекст.

//Дошкільне виховання . - 2009 . - № 10. - С. 4-774

И33 Богуш, А. М.

Комфортність особистості в аспекті безперервної освіти.

//Известия Международной славянской академии образования им. Я. А. Коменского . - 2003 . - № 1. - С. 114-12074.10(4Укр)д

Н34 Наукова школа академіка Алли Богуш [Текст] : [монографія]. - К.:Слово, 2009. - 528 с.74.1

О-75 Особливості вивчення української мови в дошкільних закладах з російською мовою навчання [Текст] : (прогр. спецпрактикуму та метод. рек. для студ. ІІІ курсу спец. "Педагогіка та психологія (дошкільна)"). - О.:[б. в.], 1992. - 46 с.72

Н34 Богуш, А.

Специфіка спрямованих оцінно-контрольних дій у дітей дошкільного віку в навчально-мовленнєвій діяльності.

//Науковий вісник [Текст] . - 2005 . - Вип. 3-4. - С. 8-1474.1

П11 Підготовча до школи група в дитячому садку [Текст] : метод. посібник. - К.:Рад. шк., 1989. - 432 с.51.1

Р31 Богуш, А. М.

Коррекция речи детей-билингвов.

//Реабилитация детей (медицинская и социальная) с заболеваниями нервной системы [Текст] . - 1995. - С. 67-6874.58

М34 Богуш, А. М.

Формирование эстетической культуры будущего педагога.

//Материалы республиканской научно-практической конференции по проблемам эстетического воспитания и художественного образования [Текст] . - 1992. - С. 5-872

Н34 Богуш, А. М.

Розвиток мовленнєвотворчого самовираження дітей в ігровій діяльності.

//Науковий вісник [Текст] . - 2006 . - Вип. 1-2. - С. 11- 1672

Н34 Богуш, А. М.

Витоки художньо-мовленнєвої діяльності дітей у педагогічної спадщині С. Русової.

//Науковий вісник [Текст] . - 2006 . - Вип. 1-2. - С. 103-10874.102.1

У45 Українське народознавство в дошкільному закладі [Текст] : програма та довідковий матеріал вихователям дошк. закладів. - Запоріжжя:ЛІПС, 2001. - 84 с.63.5

У45 Українське народознавство в дошкільному закладі [Текст] : програма та довідковий матеріал вихователям дошк. закладів. - О.:[б. в.], 1993. - 80 с.72

Н34 Богуш, А. М.

Адаптаційно-корекційна робота з дошкільниками з відхиленням у розвитку.

//Науковий вісник [Текст] . - 2007 . - Вип. 1-2. - С. 12-1772

Н34 Богуш, А,. М.

Самоконтроль: специфіка його прояву в дітей.

//Науковий вісник [Текст] . - 2007 . - Ювіл. випуск. - С. 3-1074+91

Б74 Алла Михайлівна Богуш - академік АПН України [Текст] : біобліогр. покажчик. - К.:[б. в.], 2009. - 118 с.74.200

В54 Богуш, А. М.

"Детство" в педагогическом наследии В. А. Сухомлинского.

//Виховання і культура . - 2010 . - №1 (21). - С. 5-1074. 200

В54 Богуш, А. М.

Морально-етичне виховання дітей дошкільного віку.

//Виховання і культура . - 2010 . - №2 (22). - С. 5-972

Н34 Богуш, А. М.

Становлення мовлення дітей немовлячого віку.

//Науковий вісник [Текст] . - 2010 . - Вип. 1-2. - С. 197-205Богуш, А. М.

Сухомлинський: экология детства.

//Дошкільна освіта . - 2010 . - № 2. - С. 4-1074.213

Б74 Богуш, А. М.

Етичні бесіди в 1-3 класах [Текст]. - К.:Рад. шк.72

Н34 Богуш, М. А.

До проблеми психолого-педагогічного супроводу мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку.

//Науковий вісник [Текст] . - 2009 . - Вип. 1-2. - С. 181-18774

Н34 Богуш, А. М.

Перспективні напрями розвитку дошкільного виховання в Україні.

//Наука і освіта [Текст] . - 1997 . - №4. - С. 15-1974

Н34 Богуш, А. М.

Змістова характеристика видів мовленєвої компетенції дошкільників.

//Наука і освіта [Текст] . - 1998 . - № 1-2. - С. 16-2172

Н34 Богуш, А. М.

Срезнєвський: вивчення рідної мови в дитячому віці.

//Наука і освіта [Текст] . - 1999 . - № 3-4. - С. 3-572

Н34 Богуш, А. М.

Мовленнєвий супровід ігрової діяльності дітей дошкільного віку.

//Науковий вісник [Текст] . - 2010 . - Вип. 3-4. - С. 140-14572

Н34 Богуш, А. М.

Компетентісний підхід до мовленнєвої підготовки майбутнього вихователя дошкільного закладу.

//Науковий вісник [Текст] . - 2010 . - Спецвипуск. - С. 35-4272

Н34 Богуш, А. М.

Вплив засобів масової інформації на процес соціалізації особистості дитини.

//Науковий вісник [Текст] . - 2010 . - Вип. 5-6. - С. 178-18337

Б74 Богуш, А. М.

Речевая подготовка детей к школе [Текст]. - К.:Рад. шк., 1984. - 176 с.74

Н34 Богуш, А. М.

Концепція "розуміння" Г. С. Костюка в контексті художньо-мовленнєвої діяльності дошкільників.

//Наука і освіта [Текст] . - 2000 . - №3. - С. 3-574

Н34 Богуш, А.

Дитинство: сходинки його комфортності.

//Наука і освіта [Текст] . - 2001 . - №5. Спецвипуск. "В. О. Сухомлинський і сучасність".. - С. 16-18Богуш, А. М.

Експериментальні дослідження навчання російськомовних дітей української мови.

//Наука і освіта [Текст] . - 2003 . - №2. - С. 85-90Богуш, А. М.

Василь Сухомлинський: азбука виховання майбутніх громадян України.

//Наука і освіта [Текст] . - 2008 . - №6. Спецвипуск: проект А. М. Богуш "До 90 рокыв з Дня народження В. О. Сухомлинського".. - С. 3-574.1

З-88 Зотова, И. В.

Формирование речевого общения дошкольников в разновозрастном детском коллективе [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08. - О., 2010. - 250 с.74.1

З-88 Зотова, І. В.

Формування мовленнєвого спілкування дошкільників у разновіковому дитячому колективі [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08. - О., 2011. - 20 с.74.1

З-88 Зотова, И. В.

Формирование речевого общения дошкольников в разновозрастном детском коллективе [Электронный ресурс] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08. - О., 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-R)81.411.1

Г12 Гавриш, Н. В.

Розвиток мовленнєтворчої діяльності в дошкільному дитинстві [Текст] : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02. - К., 2002. - 32 с.74.200

В54 Богуш, А. М.

Характеристика розвитку мовлення дітей третього року життя.

//Виховання і культура . - 2011 . - № 2(26). - С.15-2281.411.1

К84 Крутій, К. Л.

Теорія і практика формування граматично правильного мовлення в дітей дошкільного віку [Текст] : (на матеріалі морфології і словотворення) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02. - К., 2005. - 44 с.74.102я73

Б74 Богуш, А. М.

Мовленнєво-ігрова діяльність дошкільників [Текст] : мовленнєві ігри, ситуації, вправи : навч.-метод. посібник. - К.:Слово, 2008. - 256 с.74.102я73

Б74 Богуш, А. М.

Методика ознайомлення дітей з довкіллям у дошкільному навчальному закладі [Текст] : підруч. для студ. ВНЗ. - К.:Слово, 2008. - 408 с.74.58

Д64 Долинський, Б. Т.

Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів до формування здоров'язбережувальних навичок і вмінь у молодших школярів у навчально-виховній діяльності [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04. - О., 2011. - 549 с.74.58

Д64 Долинський, Б. Т.

Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів до формування здоров'язбережувальних навичок і вмінь у молодших школярів у навчально-виховній діяльності [Текст] : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04. - О., 2011. - 44 с.74.58

Д64 Долинський, Б. Т.

Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів до формування здоров'язбережувальних навичок і вмінь у молодших школярів у навчально-виховній діяльності [Електронний ресурс] : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04. - О., 2011. - 1 ел. опт. диск (CD-RW)72

Н34 Наукові школи Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського [Текст]. - О.:Друк. дім, Фаворит, 2007. - 256 с.72

Н34 Богуш, А. М.

"Передшкільна освіта" в системі неперервної освіти.

//Наука і освіта [Текст] . - 2011 . - №4. Спецвипуск. Проект "Дошкільна, передшкільна та початкова ланки освіти: реалії та перспективи" . - 2011. - С. 6-874.1

П70 Праці Богуш Алли Михайлівни [Електронний ресурс] : список наук. та навч.-метод. праць. - О.:ПНПУ, 2011. - 1 ел. опт. диск (CD-RW)72

Н34 Богуш, А. М.

Формирование оценочно-контрольных действий в речевой деятельности дошкольников.

//Наука і освіта [Текст] . - 1997 . - №1. - С. 41-4674.10д

Б74 Богуш, А. М.

Оглядаючи пройдене... [Текст] : спогади. - О.:[ВМВ], 2009. - 182 с.74.03(4Укр)

С79 Степанова, Т. М.

Трансформації змісту передшкільної освіти в історії розвитку вітчизняної дошкільної педагогіки: методологія, теорія, практика (кінець ХІХ - ХХ століття) [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 : 13.00.08. - О., 2011. - 595 с.74.03(4Укр)

С79 Степанова, Т. М.

Трансформації змісту передшкільної освіти в історії розвитку вітчизняної дошкільної педагогіки: методологія, теорія, практика (кінець ХІХ - ХХ століття) [Текст] : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 : 13.00.08. - О., 2011. - 44 с.74.03(4Укр)

С79 Степанова, Т. М.

Трансформації змісту передшкільної освіти в історії розвитку вітчизняної дошкільної педагогіки: методологія, теорія, практика (кінець ХІХ - ХХ століття) [Електронний ресурс] : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 : 13.00.08. - О., 2011. - 1 ел. опт. диск (CD-RW)74

Н34 Богуш, А.

Проблема мовної особистості педагога в педагогічній науці.

//Наука і освіта [Текст] . - 2004 . - №1. - С. 77-79Богуш, А.

Головні аспекти підготовки дітей до школи. Педагогічна спадщина В. К. Котирло.

//Дошкільне виховання . - 2011 . - № 10. - С. 2-574.100.53

Б73 Богуш, А. М.

Уроки духовності дітям [Текст]. - О.:Друк, 2007. - 198 с.74.100я73

Б74 Богуш, А.

Методика організації художньо-мовленевої діяльності дітей у дошкільних закладах [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закладів і ф-тів дошк. освіти. - К.:Слово, 2006. - 304 с.

Схожі:

Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
О-75 Основы термодинамики [Текст] : метод руководство. [О.: б и.], 1990. 71 с
Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
Социально-профессиональная коммуникация в системе деятельности социального педагога
Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 10. 07. 12 езультат пошуку
Занимательная физика [Текст] : кн первая и вторая. М.: Наука, 1991. 496 с. Аб, ч/з
Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
Подготовка студентов к формированию у дошкольников эстетических чувств средствами природы
Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
Психосемантика кольору та стратегіїї творчості. О.: Пнц апн україни, 2005 с
Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
В92 Вибрані твори Р. І. Хмелюк [Текст]. О.: Пдпу ім. К. Д. Ушинського, 2009. 328 с
Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
Особливості сприйняття й осмислення іншомовної друкованої інформації учнями початкових класів
Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
Соціальна адаптація: феномен І прояви [Текст] : [монографія]. О.: Астропринт, 2005. 112 с
Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
Педагогическое самосознание студентов как критерий готовности к будущей профессиональной деятельности
Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
Цілісна загальнодидактична модель змісту навчання іноземних мов. К.: Вища шк., 2004. 454 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи