Р 11. 07. 12 езультат пошуку icon

Р 11. 07. 12 езультат пошуку
Скачати 52.94 Kb.
НазваР 11. 07. 12 езультат пошуку
Дата15.07.2012
Розмір52.94 Kb.
ТипДокументи

Р
11.07.12
езультат пошукуБібліографічний опис


72

Н34 Инжестойкова, В. А.

Формирование изобразительных действий у детей с нарушением интеллекта.

//Науковий вісник [Текст] . - 1998 . - Вип. 6-7. - С. 50-5351

А43 Инжестойкова, В. А.

Особенности восприятия цвета у дошкольников.

//Актуальные вопросы психотерапии и альтернативной медицины . - 1994. - С. 131-13228

В41 Инжестойкова, В. А.

Экологическое воспитание дошкольников средствами дизайна.

//Виховання екологічної культури [Текст] . - 1997. - С. 25-2628

В41 Инжестойкова, В. А.

Подготовка студентов к формированию у дошкольников эстетических чувств средствами природы.

//Виховання екологічної культури [Текст] . - 1997. - С. 29-3028

В41 Жаровцева, Т. Г.

Экологический аспект в народной педагогике.

//Виховання екологічної культури [Текст] . - 1997. - С. 74-7572

В84 Інжестойкова, В. О.

К. Д. Ушинський про виховання основ національної культури у дошкільників засобами народної іграшки.

//Всеукраїнські науково-практичні читання студентів і молодих науковців, присвячені спадщині великого вітчизняного педагога Костянтина Дмитровича Ушинського, 20-21 трав. 2003 року [Текст] . - 2003. - С. 106-11172

В84 Інжестойкова, В. О.

Використання принципу наочності К. Д. Ушинського при ознайомленні дошкільників з писанкарством.

//Всеукраїнські науково-практичні читання студентів і молодих науковців, присвячені спадщині великого вітчизняного педагога Костянтина Дмитровича Ушинського, 20-21 трав. 2003 року [Текст] . - 2003. - С. 111-11672

В84 Інжестойкова, В. О.

Використання лінгводидактичної спадщини К. Д. Ушинського при корекції мовленнєвих вад у дошкільників.

//Всеукраїнські науково-практичні читання студентів і молодих науковців, присвячені спадщині великого вітчизняного педагога Костянтина Дмитровича Ушинського, 20-21 трав. 2003 року [Текст] . - 2003. - С. 116-12074

В85 Інжестойкова, В. О.

Інноваційні технології малювання як засіб розумового розвитку старших дошкільників.

//Всеукраїнські науково-практичні читання студентів і молодих науковців, присвячені педагогічній спадщині Костянтина Дмитровича Ушинського, 17-18 трав. 2005 р. [Текст] . - 2005. - С. 130-13374

В85 Інжестойкова, В. О.

Формування у студентів розуміння художнього образу в дитячих малюнках.

//Всеукраїнські науково-практичні читання студентів і молодих науковців, присвячені педагогічній спадщині Костянтина Дмитровича Ушинського, 17-18 трав. 2005 р. [Текст] . - 2005. - С. 210-21274

В85 Інжестойкова, В. О.

Обстеження проявів заїкання у старших дошкільників.

//Всеукраїнські науково-практичні читання студентів і молодих науковців, присвячені педагогічній спадщині К. Д. Ушинського (до 180 р. з дня народження), В. О. Сухомлинського (до 85 р. з дня народження), 18-19 трав. 2004 р. [Текст] . - 2004. - С. 33-3674

В85 Інжестойкова, В. О.

Корекція психічного розвитку дітей з порушенням інтелекту засобами образотворчого мистецтва.

//Всеукраїнські науково-практичні читання студентів і молодих науковців, присвячені педагогічній спадщині К. Д. Ушинського (до 180 р. з дня народження), В. О. Сухомлинського (до 85 р. з дня народження), 18-19 трав. 2004 р. [Текст] . - 2004. - С. 63-6674

В85 Інжестойкова, В. О.

Вплив інноваційних технологій в малюванні на формування творчості дошкільників.

//Всеукраїнські науково-практичні читання студентів і молодих науковців, присвячені педагогічній спадщині К. Д. Ушинського (до 180 р. з дня народження), В. О. Сухомлинського (до 85 р. з дня народження), 18-19 трав. 2004 р. [Текст] . - 2004. - С. 66-6874.200

В54 Інжестойкова, В. О.

Декоративне малювання як один із засобів формування у дошкільників емоційно-ціннісного ставлення до довкілля.

//Виховання екологічної культури . - 2002. - С. 10-1174.200

В54 Інжестойкова, В. О.

Використання рослинних мотивів в українській народній вишивці.

//Виховання екологічної культури . - 2002. - С. 11-1474.200

В54 Жаровцева, Т. Г.

Інтенсифікація творчої діяльності студентів у реалізації завдань екологічного виховання дошкільників.

//Виховання екологічної культури . - 2002. - С. 15-1774.200

В54 Жаровцева, Т. Г.

Суб'єктивні ставлення до природи як суттєвий аспект екологічної освіти дітей.

//Виховання екологічної культури . - 2002. - С. 17-1872

Н34 Інжестойкова, В. О.

Формування композиційних навичок у дітей старшого дошкільного віку на заняттях з декоративного малювання.

//Науковий вісник [Текст] . - 2002 . - Вип. 6-7. - С. 170-17172

Н34 Інжестойкова, В. О.

Формування естетичних почуттів у дошкільників засобами образотворчого мистецтва.

//Науковий вісник [Текст] . - 2002 . - Вип. 6-7. - С. 171-17574.1

Д44 Диагностические методики выявления уровня психического развития детей дошкольного возраста [Текст]. - О.:[б. и.], 1991. - 48 с.51.1

Р31 Инжестойкова, В. А.

Изобразительное искусство как средство эмоционально-эстетического воспитания умственно отсталых детей.

//Реабилитация детей (медицинская и социальная) с заболеваниями нервной системы [Текст] . - 1995. - С. 52-5374.2

М34 Инжестойкова, В. А.

Некоторые вопросы совершенствования художественной подготовки студентов педагогических факультетов.

//Материалы республиканской научно-практической конференции по проблемам художественного и эстетического воспитания [Текст] . - 1990. - С. 36-3774.58

М34 Инжестойкова, В. А.

Воспитание национальных чувств дошкольников средствами декоративно-прикладного искусства.

//Материалы республиканской научно-практической конференции по проблемам эстетического воспитания и художественного образования [Текст] . - 1992. - С. 33-3572

Н34 Інжестойкова, В. О.

Художній образ в дитячих малюнках.

//Науковий вісник [Текст] . - 2007 . - Ювіл. випуск. - С. 187-19672

Н34 Инжестойкова, В. А.

Основные закономерности создания художественного образа детьми старшего дошкольного возраста в поцессе рисования.

//Науковий вісник [Текст] . - 2010 . - Спецвипуск. - С. 161-166Інжестойкова, В. О.

Колір як засіб створення художнього образу в дитячих малюнках.

//Наука і освіта [Текст] . - 2008 . - №6. Спецвипуск: проект А. М. Богуш "До 90 років з Дня народження В. О. Сухомлинського".. - С. 72-7472

М43 Жаровцева, Т. Г.

Стратегія діяльності психолога в підтримці дітей групи ризику.

//Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців "Психологія сучасності: наука і практика" [Текст] . - 2004. - С. 16-1772

М43 Інжестойкова, В. О.

Визначення динаміки розвитку мовленнєвих можливостей у дітей в процесі корекції заїкання.

//Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців "Психологія сучасності: наука і практика" [Текст] . - 2004. - С. 26-2774.10

С91 Інжестойкова, В. О.

Витинанки як засіб залученя дошкільників до народного декоративно-пркладного мистецтва.

//Сучасні проблеми дошкільної освіти [Текст] . - 2009. - С. 131-135

Схожі:

Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
О-75 Основы термодинамики [Текст] : метод руководство. [О.: б и.], 1990. 71 с
Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
Социально-профессиональная коммуникация в системе деятельности социального педагога
Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 10. 07. 12 езультат пошуку
Занимательная физика [Текст] : кн первая и вторая. М.: Наука, 1991. 496 с. Аб, ч/з
Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
Психосемантика кольору та стратегіїї творчості. О.: Пнц апн україни, 2005 с
Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
В92 Вибрані твори Р. І. Хмелюк [Текст]. О.: Пдпу ім. К. Д. Ушинського, 2009. 328 с
Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
Особливості сприйняття й осмислення іншомовної друкованої інформації учнями початкових класів
Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
Соціальна адаптація: феномен І прояви [Текст] : [монографія]. О.: Астропринт, 2005. 112 с
Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
Педагогическое самосознание студентов как критерий готовности к будущей профессиональной деятельности
Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
Українське народознавство в дошкільному закладі : Навч посібник. К.: Вища шк., 2002. 407 с
Р 11. 07. 12 езультат пошуку iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
Цілісна загальнодидактична модель змісту навчання іноземних мов. К.: Вища шк., 2004. 454 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи