На Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій icon

На Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій
Скачати 76.29 Kb.
НазваНа Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій
Дата15.07.2012
Розмір76.29 Kb.
ТипДокументи

На Вас чекають:

 • 38 спеціальностей і спеціалізацій;

 • денна, заочна та прискорена форми навчання;

 • 9 навчальних корпусів, обладнаних сучасним лабораторним устаткуванням;

 • 28 комп'ютерних класів;

 • затишне і комфортабельне студентське містечко:

 • 5 гуртожитків;

 • їдальня ;

 • INTERNET-клуб;

 • центр дозвілля студентської молоді;

 • профілакторій;

 • спортивно-оздоровчий табір „Ворскла”.


Прийом на перший курс навчання здійснюється як за держзамовленням (безкоштовно), так і за контрактом (за кошти юридичних або фізичних осіб).
^ ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ

До Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, котрі мають повну загальну середню освіту.

Вступники на електромеханічний факультет подають заяву про вступ до університету, в якій указують напрям підготовки, вибрану спеціальність і форму навчання. До заяви вступник додає документ про повну загальну середню освіту (оригінал або його завірену копію), сертифікат із трьох предметів: українська мова та література, математика, або фізика, або хімія за вибором, медичну довідку за формою 086-У, 6 кольорових фотокарток розміром 3х4 см, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, три поштових конверти з марками, папку-обкладинку, конверти форматів А4, А5. Паспорт, військовий білет або посвідчення про приписку до призовної дільниці та документи, що дають право на пільги, вступник пред'являє особисто в строки, визначені для подання документів.

Більш детальні відомості про спеціальність Ви

зможете одержати за адресою:

м. Полтава, Першотравневий проспект, 24.

Телефони:

приймальна комісія (8-05322) 7-38-67,

деканат факультету (8-05322) 7-23-46.

Сайт Полт.НТУ www.pntu.edu.ua


^ ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Юрія Кондратюка

Електромеханічний

факультет


Машинобудування


(Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання)


^ Електромеханічний факультет

Факультет заснований у 1992 році. Перший ви­пуск спеціалістів за фахом “Інженер-механік” відбу­вся у 1994 році.

У складі факультету функціонує п’ять кафедр, на факультеті викладають дисципліни 5 докторів та 36 кандидатів наук, доцентів. Діє спеціалізована вчена рада по захисту кандидатських дисертацій за спеціа­льностями 05.05.02 “Машини й агрегати для виробниц­тва будівельних матеріалів, виробів та конструкцій” і 05.05.04 “Машини для земляних та дорожніх робіт”.

Починаючи з 4 курсу, студенти факультету на основі інтегрованих навчальних планів мають можливість за контрактною формою паралельно або після закінчення навчання за 1,5 – 2 роки здобути другу вищу освіту в центрі післядипломної освіти, створеному при нашому університеті.

Усі спеціальності факультету ліцензовані та ак­редитовані IV рівнем.

Основна форма підготовки студентів — денне і заочне навчання.

На факультеті здійснюється підготовка фахівців (напрями 0505 “Інженерна механіка”, “Машинобудування”, “Автомобільний транспорт”, “Електромеханіка”) за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр.

^ Освітньо-кваліфікаційний рівень 6.050503 “Бакалавр”

Кваліфікація – бакалавр з машинобудування.

Рівень освіти — базова вища освіта.

Термін навчання — 4 роки.

Профіль роботи: виготовлення, експлуатація, ремонт підйомно-транспортних, дорожніх, меліо­ративних машин, автоматизованих комплексів та устаткування.

Основні місця роботи: організації і підприємства, які займаються виготовленням, експлуатацією й ремонтом вантажно-розвантажувальних, підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх та меліоративних машин і обладнання. Крім цього, бакалавр інженерної механіки може працювати на підприємствах, в організаціях, установах та фірмах інших галузей народного господарства.

Первинні посади: майстер, технолог, первинні посади інженерно-технічних працівників, викладачі навчальних дисциплін фахового спрямування у про­фесійних навчально-виховних закладах тощо.

^ Освітньо-кваліфікаційний рівень

Спеціаліст”

Кваліфікація – спеціаліст з машинобудування.

Рівень освіти — повна вища освіта.

Термін навчання — ^ 1 рік після отримання освітньо-кваліфікаційного рівня”Ббакалавр”.

Профіль роботи: розроблення, виготовлення, дослідження, експлуатація, ремонт підйомно-транспортних, дорожніх, меліоративних машин, автоматизованих комплексів і устаткування.

Основні місця роботи: проектні, конструктор­ські, науково-дослідні організації з розроблення та проектування засобів механізації й автоматизації вантажно-розвантажувальних, підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх та меліоративних робіт, організації, фірми, що займаються виготов­ленням, експлуатацією і ремонтом підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх та меліора­тивних машин і обладнання.

Крім цього, інженер-механік може працювати на підприємствах, в організаціях, установах і фірмах інших галузей народного господарства, у підрозділах, де передбачені посади для спеціалістів із вищою інженерною освітою.

Первинні посади: майстер, технолог, інженер-конструктор, начальник ремонтно-механічного, машинобудівного, автотранспортного підприємства, заводів залізобетонних виробів та великопанельного домобудування, інженер-механік, головний механік дорожньо-будівного управління, пересувної механізованої колони (ПМК), управління механізації, відділу головного механіка, викладач навчальних дисциплін професійно-технічного училища тощо.

^ Освітньо-кваліфікаційний рівень

Магістр”

Кваліфікація – магістр з мшинобудування.

Рівень освіти — повна вища освіта.

Термін навчання — ^ 1 рік після отримання освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр”.

Профіль роботи: дослідження, розроблення, ви­готовлення, експлуатація, ремонт підйомно-транс­портних, дорожніх, меліоративних машин, авто­матизованих комплексів і устаткування, викладацька діяльність.

Основні місця роботи: проектні, конструктор­ські, науково-дослідні організації з розроблення та проектування засобів механізації й автоматизації вантажно-розвантажувальних, підйомно-транспо­ртних, будівельних, дорожніх і меліоративних робіт, організації, фірми, котрі займаються виготовленням, експлуатацією та ремонтом підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх та меліоративних машин і обладнання.

Крім цього, магістр інженерної механіки може працювати на підприємствах, в організаціях, установах інших галузей народного господарства, у підрозділах, які мають посади для спеціалістів із вищою інженерною освітою.

Первинні посади: майстер, технолог, інженер-конструктор, начальник ремонтно-механічного, машинобудівного, автотранспортного підприємств, тощо.


Перелік основних дисциплін підготовки фахівців

 • Безпека життєдіяльності

 • Будівельна механіка

 • Будівельні матеріали

 • Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання

 • Використання експлуатаційних матеріалів та економія паливно-енергетичних ресурсів

 • Гідравліка, гідро- і пневмопривод

 • Двигуни внутрішнього згорання, автомобілі та трактори

 • Деталі машин

 • Іноземна мова за професійним спрямуванням

 • Дорожні машини

 • Економіка підприємства

 • Економічна теорія

 • Експериментальні методи досліджень у інженерній механіці

 • Експлуатація та обслуговування машин

 • Електронне й електричне обладнання будівельної техніки

 • Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка

 • Іноземна мова

 • Інтернет-технології в інженерній механіці

 • Інформатика

 • Історія інженерної діяльності

 • Історія України

 • Комп'ютерна графіка

 • Культурологія

 • Математика

 • Математичні моделі машин у розрахунках на ЕОМ

 • Машини для виробництва будівельних матеріалів і механізований інструмент

 • Машини для земляних та меліоративних робіт

 • Нарисна геометрія й інженерна графіка

 • Наукові дослідження за вибраною темою

 • Обчислювальна техніка та інформаційні системи у наукових дослідженнях

 • Опір матеріалів

 • Організація, планування й основи менеджменту

 • Основи автоматизації проектування машин

 • Основи автоматизації та робототехніки

 • Основи екології

 • Основи інженерної геодезії

 • Основи наукових досліджень

 • Основи охорони праці

 • Охорона праці у галузі

 • Педагогіка вищої школи

 • Підйомно-транспортні машини

 • Політологія

 • Правила і безпека дорожнього руху

 • Правознавство

 • Прогресивні напрями розвитку конструкцій будівельної техніки

 • Проектування металоконструкцій

 • Психологія

 • Соціологія

 • Теоретична механіка

 • Теоретичні основи теплотехніки

 • Теорія механізмів і машин

 • Теорія технічних систем

 • Технічні основи створення машин

 • Технологічні основи машинобудування

 • Технологія виробництва та ремонт будівельних машин

 • Технологія дорожнього будівництва

 • Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство

 • Технологія проектування ремонтних та експлуатаційних підприємств

 • Українська мова за професійним спрямуванням

 • Фізика

 • Фізична культура

 • Філософія

 • Філософські проблеми наукового пізнання

 • Хімія

 • Цивільна оборона

Схожі:

На Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій iconНа Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій
Прийом на перший курс навчання здійснюється як за держзамовленням (безкоштовно), так І за контрактом (за кошти юридичних або фізичних...
На Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій iconНа Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій
Прийом на перший курс навчання здійснюється як за держзамовленням (безкоштовно), так І за контрактом (за кошти юридичних або фізичних...
На Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій iconНа Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій
Прийом на перший курс навчання здійснюється як за держзамовленням (безкоштовно), так І за контрактом (за кошти юридичних або фізичних...
На Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій iconНа Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій
Прийом на перший курс навчання здійснюється як за держзамовленням (безкоштовно), так І за контрактом (за кошти юридичних або фізичних...
На Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій iconНа Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій
Прийом на перший курс навчання здійснюється як за держзамовленням (безкоштовно), так І за контрактом (за кошти юридичних або фізичних...
На Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій iconНа Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій
Прийом на перший курс навчання здійснюється як за держзамовленням (безкоштовно), так І за контрактом (за кошти юридичних або фізичних...
На Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій iconНа Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій
Прийом на перший курс навчання здійснюється як за держзамовленням (безкоштовно), так І за контрактом (за кошти юридичних або фізичних...
На Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій iconСписок осіб, рекомендованих до зарахування на напрям підготовки Філологія. Українська мова та література з урахуванням додаткових спеціальностей, спеціалізацій
Філологія. Українська мова та література з урахуванням додаткових спеціальностей, спеціалізацій
На Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій iconСтудентська соціальна служба “відгук” та група лідерів
Вас чекають: Чернівецький міський центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді вул. Шептицького, 23 ІІІ пов., т. 52-64-34
На Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій iconСклад навчально-методичних комісій спеціальностей і спеціалізацій
Розробка родовищ корисних копалин” з отриманням другої спеціальності “Менеджмент організацій”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи