Корупція як інституційний бар’єр на шляху країни до сталого розвитку icon

Корупція як інституційний бар’єр на шляху країни до сталого розвитку
Скачати 54.03 Kb.
НазваКорупція як інституційний бар’єр на шляху країни до сталого розвитку
Дата15.07.2012
Розмір54.03 Kb.
ТипДокументи

КОРУПЦІЯ ЯК ІНСТИТУЦІЙНИЙ БАР’ЄР НА ШЛЯХУ КРАЇНИ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Костюченко Н.М.

Сумський державний університет, м. Суми


На шляху до збалансованого соціо-еколого-економічного розвитку країни необхідне умонтування в систему господарських відносин таких інституційних ланок, що прискорять процеси соціально-економічного зростання, і разом з тим стануть основою сталого розвитку країни.

Проте інституційний механізм сталого розвитку буде дієвим, лише якщо інститути сталого розвитку будуть розвинені і узгоджені за напрямком дії, тобто не будуть протиречити один одному.

Пропонуємо розглядати співвідношення кількості порушень законодавства із показником корупції в країні як критерій розвиненості інститутів сталого розвитку (див. Табл. 1). І за цим критерієм розподіляти території за рівнем розвиненості й узгодженості інститутів сталого розвитку.


Таблиця 1 - Критерії розподілу територій за рівнем розвиненості й узгодженості інститутів сталого розвитку

Рівень 1: неузгодженість та різноспрямованість напрямку розвитку формальних та неформальних інститутів сталого розвитку

Стадія 1: стадія «покарання»

порушення ? max

корупція ? min


порушення ? min

корупція ? max


порушення ? max

корупція ? max

Рівень 2: узгодженість та односпрямованість напрямку розвитку формальних та неформальних інститутів сталого розвитку

Стадія 3: стадія закону і правопорядку


порушення ? min

корупція ? min


Рівень 1

Стадія 2: стадія «винагороди»


порушення ? значно зменшуються

корупція ? min


Рівень 3: превалювання неформальних інститутів сталого розвитку

Стадія 4: стадія суспільного договору


«Ідеальний стан». Взагалі немає таких понять як «корупція» та «порушення».

Так, якщо має місце різноспрямованість та протиріччя формальних та неформальних інститутів, спостерігатиметься порушення законодавства та протиправні дії (рівень 1 розвиненості й узгодженості інститутів сталого розвитку). Проте цей показник може бути значно зменшений за умови значного розвитку корупції в країні. Якщо ж матиме місце узгодженість та односпрямованість напрямку розвитку формальних та неформальних дієвих інститутів, правопорушення спостерігатимуться вкрай рідко або їх взагалі не буде (рівні 2 та 3).

З огляду на результати індексу свободи від корупції для України, що його було розроблено Інтелектуальним центром фундації (Heritage Foundation), а також індексу сприйняття корупції в Україні, розрахованого Міжнародним секретаріатом прозорості (Transparency International Secretariat), можна зробити висновки, що в Україні високий рівень корупції. Так, за індексом свободи від корупції Україна посідає місце поряд з Угандою, В'єтнамом та Зімбабве, і цей індекс для України складає 26% зі 100% у 2007р. (де 100% - абсолютно вільна від корупції країна), 22% - у 2006 р., 23% - у 2005 р., 24% - у 2004 р., 21% - у 2003 р., 15% - у 2002 р., 26% - у 2001 р. і близько 30% починаючи з 1996 р. до 2000 р. [1]. За індексом сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index) Україна також посідає місце поряд з цими ж країнами з індексом 2,7 з 10 (де 10 – абсолютно вільна країна від корупції, а 0 – абсолютно корумпована країна) у 2007 р., 2,8 – у 2006 р., 2,6 – у 2005 р., 2,3 у 2004 р., 2,5 у 2003 р., 2,4 у 2002 р., 2,1 – у 2001 р. і 1,5 у 2000 р. [2].

Аналізуючи дані стосовно правопорушень на території України, представлені Державним комітетом статистики України [3], а також аналізуючи звіти про діяльність Держекоінспекцій, представлені Міністерством охорони навколишнього природного середовища України [4], можна зробити висновок, що в Україні має місце критерій максимуму корупції та максимуму порушень, що відповідає рівню першому, стадії першій розвиненості й узгодженості інститутів сталого розвитку.

Таким чином, на території України має місце неузгодженість та різноспрямованість напрямку розвитку формальних та неформальних інститутів сталого розвитку.

У даному разі зростає роль держави, як суб’єкту, що має забезпечити дотримання формальних інститутів. Володіючи суспільно санкціонованими повноваженнями контролю та примушення дотримання формальних інститутів, органи державної влади мають і самі дотримуватися встановлених ними правил. З цією метою необхідна широка участь громадськості як контролюючого органу за виконанням державою її зобов’язань.

В Україні за останні роки відбулися значні зміни в сфері розповсюдження корупції та у суспільному відношенні до цього явища. Корупція вже фактично стала типом соціально-економічних відносин. Склалася система та правила корупційних відносин, їх внутрішня організація, які поступово відтворюються на національному та регіональному рівнях [5].

У даному разі має місце закріплення корупції як неформальних норм поведінки, її укорінення, інтитуціоналізація. Проте такі неформальні інститути не є бажаними для суспільства з точки зору ефективності інвестування у соціо-еколого-економічний розвиток території та мети досягнення сталого розвитку країни. Крім того корупція діє як фактор дезінтеграції суспільства: підсилюється відчуття зачиненості суспільства, відчуження населення від держави, послаблюється закон і право, порушуються права людини, погіршується якість життя. Звідси, як результат, маємо низький рівень довіри до державних органів влади, а також недієвість формальних інститутів.

Таким чином, зусилля органів державної влади мають бути направлені, перш за все, на зменшення корупції в країні.

Крім того, проведене на основі даних по 144 країнах світу дослідження взаємозв’язку індексу екологічної стійкості та основних інституційних індикаторів з включенням індексу свободи від корупції продемонструвало тісний зв’язок індексу екологічної стійкості та індексу свободи від корупції. Коли до складу інституційних індикаторів було включено замість індексу свободи від корупції індекс сприйняття корупції, розрахований Міжнародним секретаріатом прозорості, результати були дуже подібні, адже ці два інституційні індикатори, хоча і різняться за методикою розрахунку, фактично демонструють однакову тенденцію. Також було виявлено значний зв’язок між індексом якості життя та індексом свободи від корупції. У дослідженні індекс якості життя розглядався як один з інтегральних індикаторів, що демонструє соціо-еколого-економічний розвиток країни. Індекс сталого розвитку за інтегральний показник взято не було, адже за методикою його розрахунку перелічені індекси вже входять до його складу.

Отже, на шляху до збалансованого соціо-еколого-економічного розвитку України необхідне закріплення ефективних неформальних інститутів, що відповідають меті досягнення сталого розвитку, та активізація формальних інститутів задля досягнення зазначеної мети. Крім того має зростати відповідальність органів державної влади перед громадськістю. І вирішальне значення на шляху країни до сталого розвитку має обмеження корупції як фактору, що дезінтегрує суспільство та деформує дію інститутів сталого розвитку.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Transparency International / Corruption Perceptions Index [Електронний ресурс]— Режим доступу : http://www.transparen)cy.org/policy_research/surveys_indices/cpi

  2. Heritage Foundation [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://www.heritage.org/

  3. Міністерство статистики України [Електронний ресурс] — Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua

  4. Міністерством охорони навколишнього природного середовища України [Електронний ресурс]— Режим доступу : http://www.menr.gov.ua/cgi-bin/go?page=3&type=left

  5. Мельник М.І. Корупція й організована злочинність: проблема співвідношення [Електронний ресурс] / М.І. Мельник // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). -– 2001. — № 3. — Режим доступу до журн. : http://mndc.naiau.kiev.ua/Gurnal/3text/3_1.htm

Схожі:

Корупція як інституційний бар’єр на шляху країни до сталого розвитку iconЕкологізація виробництва як фактор сталого розвитку регіону
Перехід до сталого розвитку держави можливий лише при забезпеченні сталого розвитку усіх її регіонів, що передбачає формування ефективної...
Корупція як інституційний бар’єр на шляху країни до сталого розвитку iconІ.І. Мечникова методика визначення рівня залежності інноваційного розвитку країни від іноземного капіталу
На сучасному етапі розвитку світової економіки одними з головних факторів, які формують імідж країни та забезпечують високу її конкурентоздатність...
Корупція як інституційний бар’єр на шляху країни до сталого розвитку iconРозділ 1 Економіка природокористування і еколого-економічні проблеми
Україні, синтезовано концепцію генераційного ядра "сталого розвитку" – "народногосподарського фінансово-інноваційного конвеєра чинників...
Корупція як інституційний бар’єр на шляху країни до сталого розвитку iconРеалізація концепції сталого розвитку територій за допомогою соціо-еколого-економічної компонети
Перехід до моделі сталого розвитку зумовлено сучасними тенденціями розвитку цивілізації. Спрямованість економіки тільки на зростання...
Корупція як інституційний бар’єр на шляху країни до сталого розвитку iconПроект створення системи забезпечення сталого розвитку регіону Основна мета
Створення структури щодо системного забезпечення умов сталого розвитку території Луганської області
Корупція як інституційний бар’єр на шляху країни до сталого розвитку iconРобоча програма навчальної дисципліни стратегія сталого розвитку Освітньо –кваліфіквційний рівень
Основною метою навчальної дисципліни є: формування знань щодо теоретичних аспектів сталого розвитку
Корупція як інституційний бар’єр на шляху країни до сталого розвитку iconУдк 339. 92 О. А. Лукаш1
Фос, пропонуються І аналізуються стратегії діяльності фос щодо досягнення сталого розвитку. Досліджено сутність еко-біо-суспільної...
Корупція як інституційний бар’єр на шляху країни до сталого розвитку iconУдк 378. 147: 504 (477) Н. В. Гнілуша
У статті теоретично обґрунтовано методологічні засади розробки проблеми регіоналізації екологічної освіти як фактору професійної...
Корупція як інституційний бар’єр на шляху країни до сталого розвитку iconПричини дитячих неврозів та засоби їх подолання грузинська Ірина
Невропатологи дошкільний вік називають колискою неврозу, періодом упертості, негативізму, тому що дитина бурхливо протестує проти...
Корупція як інституційний бар’єр на шляху країни до сталого розвитку iconПроблеми природокористування, сталого розвитку та техногенної безпеки регіонів” 8-11 листопада 2011р
Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі шостої міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми природокористування, сталого...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи