Т. П. Бинда Відповідальний за випуск О.І. Сміян Директор Медичного інституту В. Е. Маркевич icon

Т. П. Бинда Відповідальний за випуск О.І. Сміян Директор Медичного інституту В. Е. Маркевич
НазваТ. П. Бинда Відповідальний за випуск О.І. Сміян Директор Медичного інституту В. Е. Маркевич
Сторінка1/4
Дата15.07.2012
Розмір0.83 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


До друку і в світ дозволяю на підставі

«Єдиних правил», п.2.6.14

Заступник першого проректора –

начальник організаційно –

методичного управління В.Б. Юскаєв

Методичні вказівки

до практичного заняття „Вірусні гапатити у дітей”

з дисципліни „Дитячі інфекції”

(згідно з умовами Болонського процесу)

для студентів 5-го курсу

спеціальності 7.110101 денної форми навчання


Всі цитати, цифровий і

фактичний матеріал,

бібліографічні відомості

перевірені, запис

одиниць відповідає

стандартам

Укладачі: О.І. Сміян,

Т.П.Бинда

Відповідальний за випуск О.І. Сміян

Директор Медичного інституту В.Е. Маркевич


Суми

Вид-во СумДУ

2010


^ Міністерство освіти і науки України

Міністерство охорони здоров’я України

Сумський державний університет


2622 Методичні вказівки

до практичного заняття „Вірусні гепатити у дітей”

з дисципліни „Дитячі інфекції”

(згідно з умовами Болонського процесу)

для студентів 5-го курсу

спеціальності 7.110101 денної форми навчання


Суми

Видавництво СумДУ

2010


Методичні вказівки до практичного заняття „Вірусні гепатити у дітей” з дисципліни „Дитячі інфекції” (згідно з умовами Болонського процесу) / Укладачі: О.І. Сміян, Т.П. Бинда. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 43 с.


Кафедра педіатрії післядипломної освіти з курсами пропедевтики педіатрії і дитячих інфекцій


^ ВІРУСНІ ГЕПАТИТИ


Актуальність теми

Вірусні гепатити є розповсюдженими інфекційними захворюваннями у дітей. Важливість вивчення цієї проблеми зумовлена не тільки високою захворюваністю, а й широким діапазоном клінічних проявів, тривалим перебігом і частими тяжкими наслідками - розвитком злоякісних форм або хронічного гепатиту, цирозу печінки.

В етіологічній захворюваності вірусними гепатитами у дітей провідне місце займає вірусний гепатит А. Парентеральні гепатити В, С, Д реєструються рідше. Так, за даними офіційної статистики серед дітей, які захворіли вірусними гепатитами, у 96,3% було діагностовано ВГА, у 2,7% - ВГВ і біля 1% - ВГС.

Переважання безжовтяничних та інапарантних форм вірусних гепатитів сприяє епідемічному росту захворюваності. Широкий діапазон клінічних проявів - від субклінічних і безжовтяничних форм до блискавичного перебігу вірусного гепатиту створює значні труднощі для діагностики. Тому знання діагностичних критеріїв вірусних гепатитів необхідні лікарям для ранньої діагностики, своєчасного лікування і про­філактики цього захворювання.


^ Загальна мета – уміти поставити попередній діагноз, обґрунтувати тактику ведення хворого на вірусний гепатит та організувати протиепідемічні заходи в осередку.


Уміти:

Конкретні цілі

Цілі вихідного рівня

1 Дотримуватись основних

правил роботи біля ліжка хворого на вірусний гепатит.

1 Давати вірусологічну

характеристику збудників

вірусного гепатиту (кафедра мікробіології та вірусології).

2 Вибирати зі скарг, анамнезу хворого і об’єктивного дослідження симптоми, які характерні для вірусних гепатитів А, В, С, Д.

2 Збирати і оцінювати скарги, анамнез, у тому числі епідеміологічний, і дані об’єктивного дослід-ження хворого (кафедра пропедевтичної педіатрії).


3 Проводити індивідуаль-ний діагностичний пошук та інтерпретувати дані додат-кових методів дослідження.

3 Оцінювати обсяг, послідовність обстеження і інтерпретувати дані додат-кових досліджень: загально-клінічних, біохімічних, серологічних, імунологіч-них (кафедра пропедев-тичної педіатрії), вірусоло-гічних (кафедра мікро-біології та вірусології).

Розпізнавати та інтер-претувати морфологічний субстрат (кафедра патоло-гічної анатомії).

Оцінювати механізми функціонування імунної системи, а саме: мати уявлення про активний і пасивний імунітети (кафед-ра патологічної фізіології).4 Ставити попередній клінічний діагноз вірусного гепатиту.

Виявляти клінічні форми захворювання. Проводити диференційну діагностику.

4 Виділяти синдроми і симптоми захворювання (кафедра пропедевтичної педіатрії).

5 Визначати тактику лі-кування хворого на вірус-ний гепатит із урахуванням етіології, віку дитини, пре-морбідного фону, тяжкості захворювання.

5 Застосовувати засоби етіологічної, патогенетичної та симптоматичної терапії (кафедра фармакології).

6 Планувати і проводити первинні профілактичні і протиепідемічні заходи, спрямовані на запобігання поширенню вірусних гепа-титів.

6 Інтерпретувати значення реактивності організму роль у розвитку запального процесу в печінці (кафедра патологічної фізіології), роль вірусів та їх факторів патогенності у розвитку інфекційного процесу (ка-федра мікробіології та віру- сології).

7 Писати клінічну історію хвороби.

7 Оформляти історію хвороби (кафедра пропедевтичної педіатрії).

8 Застосовувати деонтологічні навички спілкування з хворим.

Щоб з’ясувати, чи відповідає вихідний рівень ваших знань-умінь необхідному, виконайте наступні завдання, правильність розв’язання завдань перевірте, зіставивши з еталоном відповідей.


^ Завдання для самопідготовки і самокорекції вихідного рівня умінь


Завдання 1


Хворий А, 9 років, поступив до клініки на 7-й день хвороби зі скаргами на жовтий колір шкіри і склер, темну сечу, одноразове блювання, зниження апетиту, підвищення температури тіла до 38°С упродовж 2-х днів.

Об’ктивно: в’ялий, температура 36,8°С, шкіра та склери жовтого кольору, печінка виступає з-під ребра на 3 см, чутлива при пальпації, селезінка при пальпації не виявляється, тони серця приглушені, 68 уд. за 1 хв. Сеча темна, кал частково ахолічний.

Виділіть провідні синдроми.

А Жовтяничний, диспепсичний синдроми, синдром гепатоспленомегалії.

Б Синдроми інтоксикації, гепатомегалії.

В Інтоксикаційний, жовтяничний синдроми.

Г Інтоксикаційний , диспепсичний синдроми.

Д Жовтяничний синдром і синдром гепатомегалії.


Завдання 2


Хлопчик Ю. 9-ти років поступив до інфекційного відділення зі скаргами на підвищення температури тіла до субфебрильних цифр, нудоту, блювання, болі в животі, розлади стільця. З анамнезу відомо: хворіє 5 днів. У класі, де навчається дитина, були випадки захворювання вірусним гепатитом.

Об’єктивно: шкіра і склери жовтого кольору. Язик обкладений білою осугою. Діяльність серця ритмічна, тони приглушені. ЧСС - 80/хв. Живіт м’який, печінка +3 см, край болючий, еластичний. Сеча кольору пива, стілець ахолічний.

У дитини запідозрений вірусний гепатит А, жовтянична форма, гострий перебіг.

Які додаткові методи дослідження необхідно призначити для підтвердження діагнозу?


А Кров на Ig M до НАV.

Б Кров на Ig M до НАV і на HbsAg.

В Біохімічний аналіз крові (білірубін, фракції, АлАТ, АсАТ, тимолова проба).

Г Біохімічний аналіз крові (білірубін, фракції, АлАТ, АсАТ, тимолова проба); кров на Ig M до НАV і HВsAg; аналіз сечі на жовчні пігменти, аналіз калу на стеркобілін.

Д Кров на HВsAg.


Завдання 3


Дівчинка М. 10-ти років поступила на стаціонарне лікування зі скаргами на нудоту, болі в животі в епігастральній ділянці, свербіж шкіри, болі в суглобах. Із анамнезу відомо, що 2 місяці тому проводилася екстракція зуба. У контакті з інфекційними хворими в школі дитина не була.

Об’єктивно: склери жовтого кольору, сліди розчухів на шкірі. Тони серця звучні, ЧСС - 82/хв. Живіт м’який, збільшення селезінки на 1 см. Ахолія калу, сеча кольору пива. У біохімічному аналізі крові: загальний білірубін-235 мкмоль/л, прямий-160 мкмоль/л, АлАТ-5,0 мкмоль/л, АсАТ - 4,6 мкмоль/л, HВsAg - реакція (+).

Дитині встановлено діагноз: Вірусний гепатит В, жовтянична форма, гострий період.

Завдання:

1 Які дані скарг ви виділите для постановки діагнозу вірусного гепатиту В?


А Склери жовтого кольору, сліди розчухів на шкірі.

Б Нудота, болі в животі в епігастральній ділянці, свербіж шкіри, болі в суглобах.

В Свербіж шкіри, болі в суглобах.

Г Склери жовтого кольору, свербіж шкіри.

Д Артралгії, свербіж шкіри, диспепсичний синдром.


2 Які дані анамнезу ви виділите для постановки діагнозу вірусного гепатиту В?

А У контакті з інфекційними захворюваннями в школі дитина не була.

Б Екстракція зуба, інкубаційний період 2 міс.

В Екстракція зуба.


Завдання 4


У дитячому садку 2 випадки вірусного гепатиту А. Вкажіть яку дезінфекцію необхідно провести.


А Заключна дезінфекція.

Б Щоденна дезінфекція.

В Заключна і щоденна дезінфекція.


^ Відповіді до завдань:

Завдання 1: А

Завдання 2: Г

Завдання 3: 1 - Д, 2 - Б.

Завдання 4: В

Інформацію, яка необхідна для поповнення базисних знань-умінь, можна знайти в таких джерелах:

 1. Атаман О.В. Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях. Навчальний посібник. Видання друге, перероблене і доповнене. - Вінниця: Нова Книга, 2008.- 256 с.

 2. Вітенко І.С., Вітенко Т.І. Основи психології. Видання друге, перероблене і доповнене. - Вінниця: Нова Книга, 2008.- 256 с.

 3. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: Учебник / Под ред. А.А.Воробьева. - М.: Медицинское информационное агентство, 2004. - 691 с.

 4. Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія. – К., 1999. – 578 с.

 5. Чекман І.С. Фармакологія. – К., 2001. – 560 с.

 6. Шуліпенко І.М. Пропедевтика внутрішньої медицини: Загальна семіотика і діагностика: навчальний посібник / І.М. Шуліпенко.- К.: Медицина, 2008. – 304 с.


Після засвоєння необхідних базисних знань вивчіть такий матеріал:

 1. Богадельников И.В. Дифференциальный диагноз инфекционных болезней у детей. – Симферополь. - 2007. - 720 с.

 2. Вирусные гепатиты: клиника, диагностика и лечение /Под ред. Ю.В.Лобзина и др. - СПб: Фолиант, 2003. - 183 с.

 3. Володин Н.Н., Дегтярева А.В., Дегтярев Д.Н. Основные причины желтух у новорожденных детей и прин­ципы дифференциальной диагностики // Рос. вестник перинато-логии и педиатрии.- 2004. - №5. - С. 8 - 23.

 4. Горленко О.М., Русановська О.В., Янковська А.О., Малеваник Н.Г. Кон'югаційна жовтяниця новонародже­них: анте- та інтранатальні фактори ризику, шляхи корекції. Сучасна педіатрія. - 2004. - №4. - С.148 - 151.

 5. Гуменюк Н.И., Киркилевский С.И. Инфузионная терапия. Теория и практика. - К.: Книга плюс, 2003.-208 с.

 6. Денисова М.Ф., Березенко В.С. Особенности HCV-инфекции у детей // Крымский терапевтический журнал.-2004. - №2. - С.38 - 45.

 7. Диагностика и дифференциальная диагностика заболеваний печени у детей: Пособие для практических врачей / Под ред. А.А.Ключарева, А.Н. Оскирко, Н.С.Го-регляд и соавт. - Мн.: БЕЛМАПО, 2001.- 80 с.

 8. Иванова В.В. Инфекционные болезни у детей. – М.: МИА, 2002. – 923с.

 9. Интенсивная терапия в педиатрии / Под ред. Г.И.Белебезьева. - К.: Здоров’я. - 2004. - 583 с.

 10. Интенсивная терапия в педиатрии / Под ред В.А.Михельсона - М.:ГЭОТАР-МЕД, 2003. - 552 с.

 11. Инфекционные болезни у детей / Под ред. Д.Марри; Пер. с англ. – М.: Практика, 2006. – 928 с.

 12. Инфекционные болезни у детей: Учебник для педиат-рических факультетов медицинских вузов / Под ред. В.Н. Тимченко.-СПб.: Спецлит, 2008.- 607 с.

 13. Інфекційні хвороби у дітей: Клінічні лекції / За ред. С.О.Крамарєва. - К.: МОРІОН, 2003. - 480 с.

 14. Лук’янова О.М., Родіонов В.П. Гепатопротекція та гепатопротектори у педіатрії // Перинатология и педиатрия. - 2007. - №2. - С.115-118.

 15. Лоуренс М. Гартнер. Жовтяниці новонароджених: як зменшити ризик ускладнень // Медицина світу. – 2003. - №XV (5). – С. 295-303.

 16. Михайлова А.М., Трішкова Л.О., Крамарєв С.О., Ко-четкова О.М. Інфекційні хвороби у дітей. - К.: Здоров`я, 1998. - 408 с.

 17. Никитин Е.В., Минков И.П., Сервецкий К.Л. и соавт. Диагностика, лечение, профилактика и диспансеризация взрослых и детей, больных вирусными гепатитами: Методические рекомендации. - Одесса: Одесский ГМУ.-2002. - 30 с.

 18. Покровский В.И., Пак С.Г., Брело Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. – М.: Гэотар, 2002. – 383 с.

 19. Тимофеева Г.А., Антипова Л.А. Инфекционные заболевания детей первого года жизни. – Л.: Медицина, 1985. – 346 с.

 20. Траверсе Г.М., Цвіренко СМ., Мизгіна Т.У. Жовтяниці у новонароджених. - Полтава: Верстка,2003.

 21. Траверсе Г.М., Нхал Мухамед Хамді. Патогенетичні аспекти терапії кон'югаційних жовтяниць різної етіології у доношених новонароджених // Педіатрія, акушерство та гінекологія.- 2005. - № 3. – С. 46-47.

 22. Шабалов Н.П. Неонатология: Учеб. пособие в 2-х т. Т.2. М: Медпресс-информ, 2004. – С.108-161.

 23. Фетисова Т.Г., Шакирова Л.З., Сафина Л.З. Неинвазивные подходы к диагностике и лечению отсрочен­ных неонатальных желтух // Вопросы современной педиатрии. – 2005. - № 4 (3). – С. 71-74.

 24. Учайкин В.Ф., Молочный В.П. Неотложные состояния в педиатрии: практическое руководство.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2005.-256 с.

 25. Учайкин В.Ф., Ничевич Н.И., Чередниченко Т.В. Вирусные гепатиты от А до ТТV. - М.: ООО «Издательство Новая волна», 2003. - 432 с.

 26. Учайкин В.Ф., Нисевич Н.И., Шамшева О.В. Инфек-ционные болезни у детей: Учебник. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 688 с.

 27. Чемич М.Д., Ільїна Н.І., Сніцарь А.О., Бинда Т.П. Жовтяниці: діагностика, диференційна діагностика: Навчальний посібник .- Суми: Вид-во СумДУ, 2005.-282 с.

 28. Lаwrепсе V. Garther. Жовтяниці новонароджених: як зменшити ризик ускладнень. Медицина світу 2003; 15 (5): 295-303


Якщо Ви пересвідчилися, що Ваш вихідний рівень знань-умінь відповідає вимогам цілей початкового рівня, переходьте до засвоєння змісту навчання.


^ Перелік теоретичних питань до теми, що вивчається:


 1. Стан захворюваності на вірусні гепатити серед дітей та дорослих на сучасному етапі.

 2. Наведіть вікові особливості епідеміології вірусних гепатитів А, В, С, Д у дітей. Хто є джерелом інфекції?

 3. Охарактеризуйте основні ланки патогенезу вірусних гепатитів А, В, С, Д у дітей.

 4. Клінічна класифікація вірусних гепатитів.

 5. Клінічна картина вірусного гепатиту А і В у дітей.

 6. Критерії тяжкості вірусних гепатитів у дітей.

 7. Особливості перебігу вірусного гепатиту В у дітей раннього віку.

 8. Лабораторна діагностика вірусних гепатитів.

 9. Особливості діагностики і перебігу вірусних гепатитів С, Д, Е та інших у дітей.

 10. Причини затяжного і тяжкого перебігу вірусних гепатитів у дітей.

 11. Причини формування хронічного перебігу захворювання у дітей.

 12. Диференційний діагноз вірусних гепатитів.

 13. Основні показання до обов'язкової госпіталізації дітей з вірусними гепатитами.

 14. Принципи лікування дітей з вірусними гепатитами.

 15. Критерії виписування реконвалесцентів вірусних гепатитів зі стаціонару.

 16. Які правила допуску реконвалесцентів вірусних гепатитів у дитячі колективи?

 17. Які терміни диспансеризації організованих і неорганізованих дітей?

 18. Які протиепідемічні заходи необхідно провести в осередку інфекції?

 19. Профілактика вірусних гепатитів у дітей.^ Розв’яжіть декілька завдань-моделей, використовуючи діагностичні та лікувальні алгоритми


Завдання 1


Дитина 2-х років захворіла 4 дня тому, коли з’явилося блювання, підвищилася температура тіла до 38°С, потемніла сеча, знебарвився кал, пожовтіли склери і шкіра.

Об’єктивно: загальний стан дитини середньої тяжкості, в’яла, блювання, t - 38,1°С, шкіра і склери жовтого кольору, печінка виступає з-під ребра на 4 см, ущільнена і чутлива при пальпації, селезінка не пальпується. Сеча темна, кал частково знебарвлений. У крові білірубін загальний - 99,4 мкмоль/л, прямий - 74,4 мкмоль/л, непрямий - 25,0 мкмоль/л, АлАТ - 3,9 ммоль/л, тимолова проба - 7 од, протромбіновий індекс - 68%. У сечі - жовчні пігменти і уробілін вище норми. HBs АГ у крові не знайдено. Хвора дитина дитячий колектив не відвідує, останні 6 місяців ін’єкцій не отримувала. Контакт з інфекційними хворими не встановлено.


1 Яке захворювання найбільш ймовірно в даному випадку?

А Гострий вірусний гепатит.

Б Хронічний вірусний гепатит.

В Лептоспіроз, жовтянична форма.

Г Токсичний гепатит.

Д Реактивний гепатит.


2 Виділить провідні синдроми хвороби.

А Інтоксикаційний і жовтяничний синдроми.

Б Синдром гепатоспленомегалії.

В Синдром жовтухи, холестазу, спленомегалії.

Г Синдром інтоксикації, синдром жовтухи, гепатомегалія.


3 Оцініть дані лабораторних досліджень.

А Гіпербілірубінемія, протромбіновий індекс у нормі, наявність жовчних пігментів і підвищення вмісту уробіліну в сечі.

Б Гіпербілірубінемія, підвищення тимолової проби.

В Гіпербілірубінемія більше за рахунок прямої фракції, підвищення активності АлАТ.

Г Гіпербілірубінемія більше за рахунок непрямої фракції, активність АлАТ у нормі, підвищення тимолової проби, зниження протромбінового індексу, наявність жовчних пігментів і підвищення вмісту уробіліну в сечі.

Д Гіпербілірубінемія більше за рахунок прямої фракції, підвищення активності АлАТ, підвищення тимолової проби, зниження протромбінового індексу, наявність жовчних пігментів і підвищення вмісту уробіліну в сечі.


4 Сформулюйте заключний клінічний діагноз.

А Вірусний гепатит А, типова легка форма.

Б Вірусний гепатит А, типова середньотяжка форма.

В Вірусний гепатит А, типова тяжка форма.

Г Вірусний гепатит В, типова середньотяжка форма.

Д Вірусний гепатит С, типова легка форма.


Правильні відповіді: 1-А, 2-Г, 3-Д, 4-Б.

Завдання 2


Хворий Н. 3-х років захворів у дитячому садку 6 днів тому, коли підвищилася температура тіла до 37,5°С, погіршився апетит. На 4-й день з’явилася темна сеча, на 5-й день – жовтий колір шкіри і склер. У крові: загальний білірубін - 47,6 мкмоль/л, прямий - 30,8 мкмоль/л, непрямий - 16,8 мкмоль/л. HBs-АГ - відсутній. АлАТ - 4,0 ммоль/л. У сечі виявляються жовчні пігменти.

Об’єктивно: на 6-й день хвороби загальний стан задовільний, апетит знижений, шкіра та склери жовтого кольору, печінка виступає на 3 см нижче ребра, сеча - темна, кал - знебарвлений.

1 Сформулюйте клінічний діагноз.

А Вірусний гепатит А, типова, легка форма.

Б Вірусний гепатит А, типова, середньотяжка форма.

В Вірусний гепатит В, типова, легка форма.

Г Вірусний гепатит В, типова, середньотяжка форма.

Д Вірусний гепатит С, типова, легка форма.


2 Принципи лікування хворої дитини:

А Базисна терапія.

Б Базисна терапія, гормонотерапія.

В Базисна терапія, жовчогінні засоби.

Г Базисна терапія, ентеросорбенти.

Д Базисна терапія, інтерферонотерапія.


2 Що відноситься до базисної терапії?

А Режим, дієта, посилене пиття, комплекс вітамінів.

Б Режим, дієта, посилене пиття, інтерферонотерапія.

В Режим, дієта, посилене пиття., жовчогінні засоби.

Г Режим, дієта, посилене пиття.


4 Які профілактичні заходи необхідно провести в дитячому колективі.

А Щоденна дезінфекція в групі, карантин на 45 днів, медичний нагляд з визначенням кожні 10 днів упродовж 45 днів у крові активності АлАТ, у сечі - уробіліну і жовчних пігментів.

Б Дезінфекція в групі, карантин на 45 днів, медичний нагляд без визначення в крові активності АлАТ.

В Дезінфекція в групі, карантин на 55 днів.

Г Дезінфекція в групі не проводиться, карантин на 35 днів, медичний нагляд без визначення в крові активності АлАТ.

Д Дезінфекція в групі, карантин на 35 днів, медичний нагляд з визначенням кожні 10 днів упродовж 35 днів у крові активності АлАТ, у сечі - уробіліну і жовчних пігментів.


Правильні відповіді: 1- А, 2- А, 3- Г, 4 - Д.


Завдання 3


Вова С. 4-х місяців госпіталізований до відділення на 3-й день захворювання (2-й день жовтухи). Народився в строк. У віці 2-х місяців хворів на пневмонію, отримував інфузійну терапію. Захворів гостро, став відмовлятися від їжі, з’явилися зригування і блювання, неспокій, темний колір сечі та іктеричність склер.

Об’єктивно: стан украй тяжкий, інтенсивна жовтуха шкіри і склер, на шкірі - геморагічний висип, тони серця приглушені, Ps - 120 уд. на хвилину, печінка пальпується на 1 см нижче ребра, м’якої консистенції. Селезінка збільшена на 2 см. Сеча темного кольору, діурез знижений.

Наступного дня стан дитини погіршився, вона втратила свідомість, розвинулося блювання кавовою гущею, судоми, печінка не пальпується. Хворий помер при ознаках печінково-ниркової недостатності.


1 Поставте заключний клінічний діагноз.

А Вірусний гепатит А, типова, тяжка форма.

Б Вірусний гепатит В, типова, тяжка форма.

В Вірусний гепатит В, злоякісна форма, гостра печінкова недостатність, кома.

Г Вірусний гепатит В, типова, середньотяжка форма.

Д Вірусний гепатит С, типова, тяжка форма.


2 На яких клінічних даних базується ваш діагноз?


А Гострий початок захворювання, відмова від їжі, поява зригування і блювання, неспокій, темний колір сечі та іктеричність склер.

Б Гострий початок та швидке прогресування тяжкості хвороби.

В Наростання інтенсивності жовтухи шкіри і склер, геморагічний синдром.

Г Гострий початок, геморагічний висип, збільшення печінки та селезінки, зниження діурезу.

Д Тахікардія, приглушеність тонів серця, зменшення розмірів печінки, ознаки енцефалопатії.


3 Які біохімічні показники можуть бути у хворого (білірубін: загальний, прямий, непрямий; АлАТ; протромбіновий індекс; фібриноген; протеїнограма - загальний рівень білка і фракції).


А Білірубін загальний 186,5 мкмоль/л, прямий - 75,1 мкмоль/л, непрямий - 111,4 мкмоль/л, АлАТ - 1,2 ммоль/л, протромбіновий індекс - 50 %, фібриноген - 1,2 г/л, загальний білок 40 г/л, А/Г - менше 1.

Б Білірубін загальний 86,5 мкмоль/л, прямий - 55,1 мкмоль/л, непрямий - 31,5 мкмоль/л, АлАТ - 3,2 ммоль/л, протромбіновий індекс - 88 %, фібриноген - 3,2 г/л, загальний білок 60 г/л, А/Г - 1,5.

В Білірубін загальний 386,5 мкмоль/л, прямий - 75,1 мкмоль/л, непрямий - 211,4 мкмоль/л, АлАТ - 13,2 ммоль/л, протромбіновий індекс - 65 %, фібриноген - 2,2 г/л, загальний білок 40 г/л, А/Г - менше 1.

Г Білірубін загальний 186,5 мкмоль/л, прямий - 175,1 мкмоль/л, непрямий - 11,4 мкмоль/л, АлАТ - 0,52 ммоль/л, протромбіновий індекс - 60 %, фібриноген - 3,6 г/л, загальний білок 54 г/л, А/Г – 1,5.


4 Який морфологічний діагноз можна поставити після патологоанатомічного дослідження.


А Дрібні вогнища некрозу.

Б Ознаки балонної дистрофії й ацидофільної дегенерації.

В Проліферація клітин Високовича-Купфера.

Г Масивний некроз печінки.


Правильні відповіді: 1 - В, 2 – Б, В, Д, 3 – А, 4- Г .


Завдання 4


Катя М. 6-ти років, була в контакті з хворим на вірусний гепатит. При обстеженні по контакту в крові: білірубін загальний - 28,52 мкмоль/л, прямий - 18,26 мкмоль/л, непрямий - 10,26 мкмоль/л, АлАТ - 1,2 ммоль/л.

Об’єктивно: виявлена субіктерічність склер, печінка збільшена на 1 см, помірно ущільнена, сеча і кал звичайного кольору.

  1   2   3   4

Схожі:

Т. П. Бинда Відповідальний за випуск О.І. Сміян Директор Медичного інституту В. Е. Маркевич iconТ. П. Бинда Відповідальний за випуск О.І. Сміян Директор медичного інституту В. Е. Маркевич
Методичні вказівки до практичного заняття „Сальмонельози” з дисципліни „Дитячі інфекції” (згідно з умовами Болонського процесу) /...
Т. П. Бинда Відповідальний за випуск О.І. Сміян Директор Медичного інституту В. Е. Маркевич iconТ. П. Бинда Відповідальний за випуск О.І. Сміян Директор медичного інституту В. Е. Маркевич
Методичні вказівки до практичного заняття „Шигельози” з дисципліни „Дитячі інфекції” (згідно з умовами Болонського процесу) / Укладачі:...
Т. П. Бинда Відповідальний за випуск О.І. Сміян Директор Медичного інституту В. Е. Маркевич iconТ. П. Бинда Відповідальний за випуск О.І. Сміян Директор медичного інституту В. Е. Маркевич
Методичні вказівки до практичного заняття „Ешерихіози” з дисципліни „Дитячі інфекції” (згідно з умовами Болонського процесу) / Укладачі:...
Т. П. Бинда Відповідальний за випуск О.І. Сміян Директор Медичного інституту В. Е. Маркевич iconТ. П. Бинда Відповідальний за випуск О.І. Сміян Директор медичного інституту В. Е. Маркевич
Методичні вказівки до практичного заняття „Вітряна віспа” з дисципліни „Дитячі інфекції” (згідно з умовами Болонського процесу) /...
Т. П. Бинда Відповідальний за випуск О.І. Сміян Директор Медичного інституту В. Е. Маркевич iconТ. П. Бинда Відповідальний за випуск О.І. Сміян Директор Медичного інституту В. Е. Маркевич
Методичні вказівки до практичного заняття „Гострі респіраторні вірусні інфекції у дітей” з дисципліни „Дитячі інфекції” (згідно з...
Т. П. Бинда Відповідальний за випуск О.І. Сміян Директор Медичного інституту В. Е. Маркевич iconТ. П. Бинда Відповідальний за випуск О.І. Сміян Декан факультету В. Е. Маркевич
Методичні вказівки до практичного заняття „Кір” для студентів 5-го курсу з дисципліни „Дитячі інфекції” згідно з умовами Болонського...
Т. П. Бинда Відповідальний за випуск О.І. Сміян Директор Медичного інституту В. Е. Маркевич iconМ. Л. Кузьоменська > Д. Г. Сумцов Відповідальний за випуск С. А. Сміян Директор медичного інституту В. Е. Маркевич
Сумцов Георгій Олексійович, кандидат медичних наук, доцент кафедри акушерства та гінекології
Т. П. Бинда Відповідальний за випуск О.І. Сміян Директор Медичного інституту В. Е. Маркевич iconЗатверджую д Директор медичного інституту проф. В. Е. Маркевич „ ” 2009 р. Робоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма розроблена на основі типової програми „Фізіологія. Програма навчальної дисципліни для студентів вищих медичних навчальних...
Т. П. Бинда Відповідальний за випуск О.І. Сміян Директор Медичного інституту В. Е. Маркевич iconМіністерство освіти І науки україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка
Відповідальний за випуск: В. С. Прокопчук, доктор історичних наук, професор, директор наукової бібліотеки
Т. П. Бинда Відповідальний за випуск О.І. Сміян Директор Медичного інституту В. Е. Маркевич iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Бабінець, К. Фінансування збільшилось, але проблем вистачає: 10 березня відбулася розширена підсумкова колегія Управління охорони...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи