Шановні колеги! Доводимо до Вашого відома, що до 15 листопада 2011 року проводиться набір статей для публікації у четвертому номері фахового журналу «Стратегія розвитку України» (економіка, соціологія, право) icon

Шановні колеги! Доводимо до Вашого відома, що до 15 листопада 2011 року проводиться набір статей для публікації у четвертому номері фахового журналу «Стратегія розвитку України» (економіка, соціологія, право)
Скачати 39.08 Kb.
НазваШановні колеги! Доводимо до Вашого відома, що до 15 листопада 2011 року проводиться набір статей для публікації у четвертому номері фахового журналу «Стратегія розвитку України» (економіка, соціологія, право)
Дата15.07.2012
Розмір39.08 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!


Доводимо до Вашого відома, що до 15 листопада 2011 року проводиться набір статей для публікації у четвертому номері фахового журналу «Стратегія розвитку України» (економіка, соціологія, право), який вийде з друку у другій декаді грудня поточного року.

Будемо раді, якщо Ви опублікуєте Ваші наукові доробки у нашому журналі!


^ ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ У ФАХОВОМУ ЖУРНАЛІ

«Стратегія розвитку України» (економіка, соціологія, право)


Для включення статті до збірника «Стратегія розвитку України» (економіка, соціологія, право) необхідно до ^ 15 листопада 2011 року надіслати до оргкомітету реєстраційну картку (додаток 1) та електронний варіант статті.

Вартість публікації – 250 грн.


Зверніть увагу! З 25.08.2010 року діють оновлені правила оформлення статей!


1. Стаття оформляється у текстовому редакторі Microsoft Word. Обсяг статті повинен становити не менш, як 6 сторінок формату А4 (поля з усіх сторін - 20 мм, гарнітура Times New Roman, кегль (розмір) 10 pt, міжрядковий інтервал - 1,0). Нумерація сторінок не проводиться. Не користуватись кнопкою табуляції!

^ 2. На першій сторінці автор зазначає:

- у першій стрічці (вирівнювання ліворуч) УДК;

- у наступних стрічках (вирівнювання праворуч) ініціали та своє прізвище, науковий ступінь, вчене звання, посаду чи професію, місце роботи;

- після відступу у 1 стрічку пишеться назва статті – великими напівжирними літерами та вирівнюється по центру сторінки. Далі до питань, що розглядаються у статті, пропускається стрічка.

^ 3. До статті обов’язково додаються анотація і ключові слова трьома мовами: українською, російською та англійською. Вирівнювання анотації і ключових слів здійснюється по ширині сторінки.

^ 4. Текст статі повинен містити елементи, визначені вимогами ВАК. Посилання на джерела інформації – обов’язкові.

5. Таблиці та ілюстрації повинні бути набрані у текстовому редакторі MS WORD у межах формату А-4 (з полями 2 см), мати порядковий номер та тематичний заголовок. Розмір шрифту для набору інформації у таблицях має бути не менш, як 10 кегля. Таблиці повинні бути компактними, мати назву і відповідати стандартам оформлення. Рисунки, створені у текстовому редакторі Microsoft Word, повинні бути виконані на полотні або згруповані. Назва рисунка пишеться напівжирними літерами та вирівнюється по центру сторінки.

^ 6. Список використаних джерел подається у кінці статті, і повинен бути оформлений згідно вимог ВАК.

7. Статті (інші матеріали) подаються в одному примірнику у паперовому та електронному вигляді. Паперовий варіант має бути підписаний автором. Рукописи авторам не повертаються.

^ 8. Отримані статті публікуються лише після проходження фахового рецензування та літературного редагування.

9. Статті, що не оформлені за вказаними параметрами та не відповідають вимогам ВАК, редакцією не розглядаються. Стаття може бути відхилена, якщо вона не відповідає фаховому профілю журналу. Відповідальність за достовірність опублікованої у журналі інформації несуть автори.

10. Для аспірантів та здобувачів обов’язково додається рецензія кандидата або доктора наук.

^ 11. На окремому аркуші потрібно подати відомості про автора (реєстраційна картка) – для зворотного зв'язку.

Зверніть увагу! Редакція журналу "Стратегія розвитку України" (економіка, соціологія, право) приймає до друку лише ті наукові статті з економіки, соціології та права, які відповідають вимогам вищезазначених Постанов Президії ВАК України і мають наступні структурні елементи:

- постановку проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

- формулювання цілей статті (постановка завдання);

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Список використаних джерел повинен бути оформлений згідно до вимог, встановлених Наказом ВАК України "Про внесення змін до переліків та форм документів, що використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників" від 26.01.2008р. № 63.


Наші координати:

Україна, м.Київ, пр.Відрадний 4, корпус 7, ауд. 405.

Тел.: 044-406-73-65, 066-913-85-20 (контактна особа – Черних Вероніка Віталіївна)

Е-maіl: kafedra_imv@ukr.net


Додаток 1


РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА АВТОРА (-ІВ)


Прізвище

Ім’я

По-батькові

Науковий ступінь

Місце роботи, посада

Робочий телефон, факс

Домашня адреса, телефон

E-mail:

Тема статті

Схожі:

Шановні колеги! Доводимо до Вашого відома, що до 15 листопада 2011 року проводиться набір статей для публікації у четвертому номері фахового журналу «Стратегія розвитку України» (економіка, соціологія, право) iconШановні колеги! Доводимо до Вашого відома, що до 15 листопада 2011 року проводиться набір статей для публікації у четвертому номері фахового журналу «Стратегія розвитку України» (економіка, соціологія, право)
Доводимо до Вашого відома, що до 15 листопада 2011 року проводиться набір статей для публікації у четвертому номері фахового журналу...
Шановні колеги! Доводимо до Вашого відома, що до 15 листопада 2011 року проводиться набір статей для публікації у четвертому номері фахового журналу «Стратегія розвитку України» (економіка, соціологія, право) iconДо відома авторів шановні колеги! Редакційна колегія інформаційно-аналітичного журналу «Упаковка»
Редакційна колегія інформаційно-аналітичного журналу «Упаковка» запрошує вас до публікації результатів наукових робіт
Шановні колеги! Доводимо до Вашого відома, що до 15 листопада 2011 року проводиться набір статей для публікації у четвертому номері фахового журналу «Стратегія розвитку України» (економіка, соціологія, право) iconДо відома авторів шановні колеги! Редакційна колегія інформаційно-аналітичного журналу «Упаковка»
Редакційна колегія інформаційно-аналітичного журналу «Упаковка» запрошує вас до публікації результатів наукових робіт
Шановні колеги! Доводимо до Вашого відома, що до 15 листопада 2011 року проводиться набір статей для публікації у четвертому номері фахового журналу «Стратегія розвитку України» (економіка, соціологія, право) iconАналіз попиту на освітні послуги хду потенційними абітурієнтами 2011 Р
України інспекцією моніторингу якості освіти було проаналізовано контингент абітурієнтів, що вступили на перший курс денної форми...
Шановні колеги! Доводимо до Вашого відома, що до 15 листопада 2011 року проводиться набір статей для публікації у четвертому номері фахового журналу «Стратегія розвитку України» (економіка, соціологія, право) iconПро проведення відкритих виховних заходів
Шановна Галино Петрівно! Доводимо до Вашого відома, що на весінній семестр 2010/2011 навч року факультетом інноваційної економіки...
Шановні колеги! Доводимо до Вашого відома, що до 15 листопада 2011 року проводиться набір статей для публікації у четвертому номері фахового журналу «Стратегія розвитку України» (економіка, соціологія, право) iconРозпорядження «02» грудня
Доводимо до Вашого відома, що традиційну щорічну науково-методичну конференцію за темою: «Творчий потенціал кафедр та факультетів...
Шановні колеги! Доводимо до Вашого відома, що до 15 листопада 2011 року проводиться набір статей для публікації у четвертому номері фахового журналу «Стратегія розвитку України» (економіка, соціологія, право) iconДо відома
Редакційна колегія журналу «Харчова промисловість» запрошує Вас до публікації наукових робіт. Засновник та видавець журналу: Національний...
Шановні колеги! Доводимо до Вашого відома, що до 15 листопада 2011 року проводиться набір статей для публікації у четвертому номері фахового журналу «Стратегія розвитку України» (економіка, соціологія, право) iconШановні колеги!
У харківському державному університеті харчування та торгівлі щорічно випускається 2 випуски збірників наукових праць для публікації...
Шановні колеги! Доводимо до Вашого відома, що до 15 листопада 2011 року проводиться набір статей для публікації у четвертому номері фахового журналу «Стратегія розвитку України» (економіка, соціологія, право) iconШановні колеги!
У харківському державному університеті харчування та торгівлі щорічно випускається 2 випуски збірників наукових праць для публікації...
Шановні колеги! Доводимо до Вашого відома, що до 15 листопада 2011 року проводиться набір статей для публікації у четвертому номері фахового журналу «Стратегія розвитку України» (економіка, соціологія, право) iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумська обласна рада Комунальний заклад сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Доводимо до Вашого відома умови проведення IІI етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання (для 9 класів за програмою...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи