Висновок засідання кафедри теорії та філософії права Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету “Львівська політехніка” про відкриту лекцію доцента Ярмол Лілії Володимирівни з дисципліни icon

Висновок засідання кафедри теорії та філософії права Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету “Львівська політехніка” про відкриту лекцію доцента Ярмол Лілії Володимирівни з дисципліни
НазваВисновок засідання кафедри теорії та філософії права Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету “Львівська політехніка” про відкриту лекцію доцента Ярмол Лілії Володимирівни з дисципліни
Дата16.07.2012
Розмір43 Kb.
ТипЛекція


ВИСНОВОК

засідання кафедри теорії та філософії права

Навчально-наукового інституту права та психології

Національного університету “Львівська політехніка”

про відкриту лекцію доцента Ярмол Лілії Володимирівни з дисципліни

Теорія держави і права”

(протокол №______ від __________2011 р. засідання кафедри теорії та філософії права).

Тема лекції: “Право як державно-обов'язкове явище. Права людини і суб'єктивне юридичне право”.


Лекція прочитана 06.12. 2011 р. для студентів першого курсу Навчально-наукового інституту права та психології НУ “Львівська політехніка” базового напряму 0304 «Право», спеціальності 6.030401 „Правознавство”.

У викладанні дисципліни “Теорія держави і права” у вищих навчальних закладах, при всій важливості семінарських занять, лекція є основною формою проведення навчальних занять, призначених для засвоєння теоретичного матеріалу, оскільки у ній послідовно та систематично висвітлюються основні поняття, види та методи дослідження державно-правових закономірностей.

Студенти попередньо були ознайомлені з планом лекції “Право як державно-обов'язкове явище. Права людини і суб'єктивне юридичне право”, а тому вони мали можливість до лекції вивчити літературу, продумати зміст теми та визначити проблемні питання. Це сприяє глибшому засвоєнню лекції.

На початку заняття лектором сформульовано тему, план, мету лекції, а також показано взаємозв'язок даної теми з попередніми, що дало можливість підготувати студентів до сприйняття нового матеріалу. Лектор лаконічно нагадала зміст попередньої лекції, встановив зв'язок з нею наступної теми, зазначивши, що дана тема тісно пов'язана з попередніми.

Лектором визначено основні загальнотеоретичні положення права як волевиявлення держави, співвідношення об'єктивного і суб'єктивного юридичного права. Завдяки засвоєнню цих положень у студентів збагачується, розширюється загальне праворозуміння, уточнюються смислові межі поняття права як найфундаментальнішої категорії юриспруденції.

Мета лекції полягала в тому, щоб студенти ознайомилися із змістом, поняттям, структурою суб`єктивного юридичного права та його взаємозв'язком із об'єктивним юридичним правом, і у такий спосіб отримали певний теоретико-методологічний фундамент для майбутньої фахової юридичної підготовки.

Методична структура теми була наступною:

1. Керуючись актуальністю теми лекції, а також матеріалами попередніх тем, лектором визначено зміст права як волевиявлення держави (юридичного права) та розкриті його різновиди - об'єктивне і суб'єктивне юридичне право та їх співвідношення між собою.

2. Після того, як студентами засвоєно сутність та різновиди права як спеціально-соціального явища (юридичного права), лектором розглянуто поняття, структуру (елементи) суб`єктивного юридичного права та його співвідношення з природним правом.

3. Представивши та обговоривши сутність суб`єктивного юридичного права, лектором розглянуто поняття юридичного обов`язку людини, його види та взаємозв'язок із суб`єкивним юридичним правом та наведено низку прикладів обов'язкової взаємозалежності розглядуваних явищ.

4. На основі викладених попередньо питань, лектором визначено поняття, види правового статусу особи, а також охарактеризовано особливості і тенденції розвитку правового статусу людини у державі соціально-демократичної орієнтації.

5. Лектором сформульовані висновки по темі, наголошено на практичних аспектах застосування загальнотеоретичних положень про право як державно- обов'язкове явище, про об'єктивне і суб'єктивне юридичне право.

Лектор вдало поєднала теоретичні положення про сутність, поняття та структуру суб'єктивного юридичного права та його взаємозв'язок із об'єктивним юридичним правом, широке використання прикладів щодо їх застосування на практиці, що дозволяло підтверджувати та конкретизувати викладений теоретичний матеріал, і, водночас активізувати мислення студентів, викликати в них інтерес та бажання обговорювати матеріал.

Як методично вдалий, слід відмітити той факт, що у лекції викладений один із важливіших і найбільш складний програмний матеріал теми. Нескладні, описові частини, різні деталі, які студенти можуть засвоїти за допомогою підручників, винесено лектором на самостійне опрацювання студентами та семінарські заняття. Це дозволило докладно та поглиблено викласти найбільш складні та важливі питання, ознайомити студентів із загальнотеоретичними положеннями про сутність юридичного права та його різновиди. Під час пояснення складних моментів лектор концентрувала увагу студентів на найважливіших поняттях, що дозволяло краще запам'ятовувати новий матеріал. Лектор постійно проводила взаємозв'язок нового матеріалу з вивченими темами даної та інших навчальних дисциплін.

Побудова лекції відрізняється логічністю, порядок викладення предмету обгрунтований. Формат та зміст прочитаної лекції цілком відповідають рівню розвитку слухачів.

У кінці лекції був відведений час на запитання та підведення підсумків, викладач проаналізувала досягнення мети, поставленої на початку заняття.

У цілому, лектор показала вміння представити навчальний матеріал у живій, образній формі, виявила підготовленість, вільно володіє лекційним матеріалом, чітко уявляє план лекції, її зміст, пояснення доступні та добре сприймаються аудиторією, лектор не читала лекцію з конспекту та не вчитувалася в тези, що підтверджує її професійний рівень.


Підсумовуючи вищенаведене, зазначаємо, що лекція доцента Ярмол Лілії Володимирівни на тему “Право як державно-обов'язкове явище. Права людини і суб'єктивне юридичне право” була висвітлена на високому науково-методичному рівні, з використанням наукових, навчальних методів проведення лекцій.

Завідувач кафедри теорії

та філософії права,

д.ю.н., професор С.С. Сливка


Секретар засідання кафедри О.І. Ромців

Схожі:

Висновок засідання кафедри теорії та філософії права Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету “Львівська політехніка” про відкриту лекцію доцента Ярмол Лілії Володимирівни з дисципліни iconОфіційне опонування дисертації
Основні підсумки наукової роботи завідувача кафедри історії держави І права Інституту права та психології Національного університету...
Висновок засідання кафедри теорії та філософії права Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету “Львівська політехніка” про відкриту лекцію доцента Ярмол Лілії Володимирівни з дисципліни iconПоложення про навчально-науковий інститут Національного університету "Львівська політехніка" загальна частина
Це Положення регламентує загальні юридичні, економічні та управлінські засади функціонування навчально-наукового інституту (надалі...
Висновок засідання кафедри теорії та філософії права Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету “Львівська політехніка” про відкриту лекцію доцента Ярмол Лілії Володимирівни з дисципліни iconКанонічне право
Автор розробки навчальної дисципліни та лектор Степан Степанович Сливка доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри теорії...
Висновок засідання кафедри теорії та філософії права Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету “Львівська політехніка” про відкриту лекцію доцента Ярмол Лілії Володимирівни з дисципліни iconНаціональний університет «Львівська політехніка» Навчально-науковий інститут права і психології Кафедра історії держави і права
Прояви конституціоналізму в політико-правових концепціях державного устрою й сутності права доби Українського Середньовіччя та раннього...
Висновок засідання кафедри теорії та філософії права Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету “Львівська політехніка” про відкриту лекцію доцента Ярмол Лілії Володимирівни з дисципліни iconНаціональний університет «Львівська політехніка» Навчально-науковий інститут права та психології Кафедра історії держави І права
«правове регулювання міжнаціональних відносин в україні: історія І сучасність»
Висновок засідання кафедри теорії та філософії права Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету “Львівська політехніка” про відкриту лекцію доцента Ярмол Лілії Володимирівни з дисципліни iconНаціональний університет «Львівська політехніка» Навчально-науковий інститут права та психології Кафедра історії держави І права
«правове регулювання міжнаціональних відносин в україні: історія І сучасність»
Висновок засідання кафедри теорії та філософії права Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету “Львівська політехніка” про відкриту лекцію доцента Ярмол Лілії Володимирівни з дисципліни iconРекомендаційні вимоги до претендентів на посади асистента, старшого викладача, доцента та професора Національного університету «Львівська політехніка»
Наказ Ректора Національного університету “Львівська Політехніка” №194-10, від 29. 11. 11
Висновок засідання кафедри теорії та філософії права Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету “Львівська політехніка” про відкриту лекцію доцента Ярмол Лілії Володимирівни з дисципліни iconРекомендаційні вимоги до претендентів на посади асистента, старшого викладача, доцента та професора Національного університету «Львівська політехніка»
Наказ Ректора Національного університету “Львівська Політехніка” №194-10, від 29. 11. 11
Висновок засідання кафедри теорії та філософії права Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету “Львівська політехніка” про відкриту лекцію доцента Ярмол Лілії Володимирівни з дисципліни iconПоложення про кафедру Національного університету "Львівська політехніка"
Це Положення регламентує загальні правові та організаційні засади функціонування кафедри Національного університету "Львівська політехніка"...
Висновок засідання кафедри теорії та філософії права Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету “Львівська політехніка” про відкриту лекцію доцента Ярмол Лілії Володимирівни з дисципліни iconГрафік проведення наскрізних практик студентів заочної форми навчання Навчально-наукового інституту історії і філософії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького у 2013-2014 н р. Спеціальності “Історія”
Навчально-наукового інституту історії і філософії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького у 2013-2014...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи