Експериментальна програма впровадження дистанційного навчання у практику діяльності заочного факультету та факультету перепідготовки фахівців Сумського державного університету на 2002-2011 навчальні роки icon

Експериментальна програма впровадження дистанційного навчання у практику діяльності заочного факультету та факультету перепідготовки фахівців Сумського державного університету на 2002-2011 навчальні роки
Скачати 87.69 Kb.
НазваЕкспериментальна програма впровадження дистанційного навчання у практику діяльності заочного факультету та факультету перепідготовки фахівців Сумського державного університету на 2002-2011 навчальні роки
Дата16.07.2012
Розмір87.69 Kb.
ТипДокументи

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОГРАМА ВПРОВАДЖЕННЯ

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

у практику діяльності заочного факультету та факультету перепідготовки фахівців

Сумського державного університету

на 2002-2011 навчальні роки


(Із змінами, внесеними згідно рішення Вченої ради від 13.10.05 р.)


Гіпотеза експериментальної програми - використання у навчальному процесі університету комп’ютерних засобів навчання забезпечить підвищення результатів навчальної діяльності студентів, які позбавлені можливості регулярним чином особисто відвідувати університет, а також студентів денної та заочної форми навчання за таких умов:

   • організація навчання як завершеного психолого-педагогічного процесу;

   • індивідуалізація пізнавальної діяльності студентів;

   • розподіл усіх видів навчальної роботи студентів вищого навчального закладу на репродуктивні, евристичні та творчі; автоматизація комп’ютерними засобами навчання репродуктивних і часткова автоматизація комп’ютерними засобами евристичних видів навчальної діяльності з обов’язковим забезпеченням оперативного зворотного зв’язку про результати діяльності, а також, за необхідністю, можливості самокорекції результатів діяльності студентами;

   • організація (з наданням відповідних консультацій) та експертна оцінка викладачами евристичних та творчих видів пізнавальної діяльності студентів.

^ Мета експериментальної програми - теоретично обґрунтувати, виконати дидактичне проектування, програмно реалізувати та експериментально випробувати цілісний комплекс комп’ютеризованих дистанційних курсів, що забезпечить підвищення якості освітніх послуг для осіб, які позбавлені можливості регулярним чином особисто відвідувати заклад освіти, а також сприятиме індивідуалізації пізнавальної діяльності студентів денної та заочної форми навчання університету.

^ Завдання експериментальної програми:

 • уточнити для університетських дисциплін природничо-математичного циклу педагогічні технології дистанційного навчання з комп’ютерною підтримкою, спрямовані на індивідуалізацію та активізацію пізнавальної діяльності студентів;

 • розробити цілісний комплекс дистанційних курсів з комп’ютерною підтримкою для освітніх програм підготовки бакалаврів за напрямами ”Економіка і підприємництво”, “Прикладна математика”, “Інженерна механіка”;

 • забезпечити за допомогою комп’ютерних засобів оперативну, цілеспрямовану взаємодію викладачів та студентів у дистанційному курсі;

 • експериментально перевірити ефективність розробленого комплексу дистанційних курсів для індивідуалізації пізнавальної діяльності та підвищення пізнавальної активності студентів університету;

 • програмно реалізувати “Електронний деканат” для управління навчальною діяльністю студентів за дистанційною технологією навчання;

 • дослідити можливості використання методичних матеріалів на електронних носіях для підвищення якості навчального процесу денного та заочного відділень університету.

^ Організація навчальної діяльності студентів

заочного факультету та факультету перепідготовки фахівців

в рамках експерименту щодо впровадження дистанційного навчання

Відповідно до “Положення про використання дистанційної технології навчання на заочному факультеті та факультеті перепідготовки фахівців Сумського державного університету” навчальна діяльність студентів за дистанційною технологією організується наступним чином.

Студент отримує доступ до серверу дистанційного навчання (http://dl.sumdu.edu.ua), на якому викладені матеріали навчальних курсів та докладні друковані інструкції з кожної дисципліни.

Фізичне місцезнаходження студента протягом навчального року не має значення.

Навчання здійснюється шляхом вивчення дисциплін за допомогою комп’ютерних та телекомунікаційних засобів і особистого складання в університеті заліків, екзаменів та проходження інших форм підсумкового контролю, передбачених навчальним планом.

Лекційні, практичні, семінарські заняття під час навчання за дистанційною технологією замінюються такими організаційними формами: самостійна робота з лекційними матеріалами на електронних носіях; самостійна робота з навчаючими програмами; колективні дискусії за допомогою комп’ютерної мережі; консультації викладачів засобами електронної пошти; звіти засобами електронної пошти викладачу про поточні етапи навчання.

Організація поточного контролю проводиться таким чином:

 • залежно від структурної побудови навчального курсу, за рішенням кафедри, контрольне тестування проводиться як за окремими розділами та темами, після якого студенту надається можливість подальшого вивчення курсу, так і в цілому за курсом, як підсумкове контрольне тестування;

 • контрольні роботи виконуються в електронному вигляді та передаються в навчальні підрозділи за допомогою E-mail; у відповідності до специфіки навчальної дисципліни можлива пересилка написаних від руки контрольних робіт звичайною поштою;

 • лабораторні роботи при дистанційному навчанні, як правило, замінюються практичними роботами або виконуються за допомогою комп’ютерного моделювання технологічного процесу, в разі необхідності виконання лабораторної роботи в реальних умовах вона виконується під час екзаменаційної сесії на лабораторній базі СумДУ або його структурних підрозділів.

Сесійний контроль проводиться два рази на рік.

Зимова сесія поточного навчального року включає складання заліків відповідно до навчального плану і проходить у дистанційній формі. Складання заліків проходить на базі університету або на базі опорного пункту дистанційного навчання, за яким закріплено студента. За узгодженням з деканатом заочного факультету, в особливих випадках, можливе також складання заліків за межами університету та його опорних пунктів.

Під час літньої сесії поточного навчального року обов’язковим є особисте складання іспитів та диференційованих заліків студентом викладачу з даної дисципліни.

Для допуску до складання сесії студент має протягом року виконати весь обсяг навчальних робіт з усіх дисциплін. У цьому разі йому надсилається виклик на сесію (електронна та друкована форма).

Після успішного складання сесії, студент отримує друковані інструкції щодо навчання наступного року. Комп’ютерна взаємодія суб’єктів навчання розпочинається після виконання студентом своїх фінансових обов’язків.

^ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

впровадження дистанційного навчання на 2002-2011 н.р.

Курс навчання

Підготовка методичних матеріалів

Впровадження дистанційної технології навчання

Рефлексія за експериментальною програмою

”Економіка і підприємництво”,

1 курс

2002 н.р.

2002-2003 н.р.

2002-2003 н.р.

“Економіка і підприємництво”,

2 курс

2002-2003 н.р.

2003-2004 н.р.

2003-2004 н.р.

“Інформатика”,

1 курс

2002-2003 н.р.

2003-2004 н.р.

2003-2004 н.р.

“Економіка і підприємництво”,

3 курс

2003-2004 н.р.

2004-2005 н.р.

2004-2005 н.р.

“Інформатика”,

2 курс

2003-2004 н.р.

2004-2005 н.р.

2004-2005 н.р.

“Економіка і підприємництво”,

4 курс

2004-2005 н.р.

2005-2006 н.р.

2005-2006 н.р.

“Інформатика”,

3 курс

2004-2005 и.р.

2005-2006 н.р.

2005-2006 н.р.

“Інженерна механіка”,

1 курс

2004-2005 н.р.

2005-2006 н.р.

2005-2006 н.р,

2006-2007 н.р.

“Економіка і підприємництво”

5 курс

2005-2006 н.р.

2006-2007 н.р.

2006-2007 н.р.

“Інформатика”

4 курс

2005-2006 н.р.

2006-2007 н.р.

2006-2007 н.р.

“Інженерна механіка”,

2 курс

2005-2006 н.р.

2006-2007 н.р.

2006-2007 н.р.,

2007-2008 н.р.

“Інформатика”,

5 курс

2006-2007 н.р.

2007-2008 н.р.

2007-2008 н.р.

“Інженерна механіка”,

3 курс

2006-2007 н.р.

2007-2008 н.р.

2007-2008 н.р.,

2008-2009 н.р.

“Фінанси”,

3 курс

2006-2007 н.р.

2007-2008 н.р.

2007-2008 н.р.

“Менеджмент організації”,

3 курс

2006-2007 н.р.

2007-2008 н.р.

2007-2008 н.р.

“Правознавство”,

1 курс

2006-2007 н.р.

2007-2008 н.р.

2007-2008 н.р.

“Фінанси”,

4 курс

2007-2008 н.р.

2008-2009 н.р.

2008-2009 н.р.

“Менеджмент організації”,

4 курс

2007-2008 н.р.

2008-2009 н.р.

2008-2009 н.р.

“Правознавство”,

2 курс

2007-2008 н.р.

2008-2009 н.р.

2008-2009 н.р.

“Фінанси”,

5 курс

2008-2009 н.р.

2009-2010 н.р.

2009-2010 н.р.

“Менеджмент організації”,

5 курс

2008-2009 н.р.

2009-2010 н.р.

2009-2010 н.р.

“Правознавство”,

3 курс

2008-2009 н.р.

2009-2010 н.р.

2009-2010 н.р.

“Правознавство”,

4 курс

2009-2010 н.р.

2010-2011 н.р.

2010-2011 н.р.

Схожі:

Експериментальна програма впровадження дистанційного навчання у практику діяльності заочного факультету та факультету перепідготовки фахівців Сумського державного університету на 2002-2011 навчальні роки iconЗвіт про поточні результати виконання експериментальної програми впровадження дистанційного навчання у практику діяльності заочного факультету та факультету перепідготовки фахівців Сумського державного університету
Названі нормативні документи розроблені у відповідності до вимог Положення про дистанційне навчання, затвердженого Наказом Міністерства...
Експериментальна програма впровадження дистанційного навчання у практику діяльності заочного факультету та факультету перепідготовки фахівців Сумського державного університету на 2002-2011 навчальні роки iconЗвіт про поточні результати виконання експериментальної програми впровадження дистанційного навчання у практику діяльності заочного факультету та факультету перепідготовки фахівців Сумського державного університету
Названі нормативні документи розроблені у відповідності до Закону України “Про вищу освіту”, до вимог Положення про дистанційне навчання,...
Експериментальна програма впровадження дистанційного навчання у практику діяльності заочного факультету та факультету перепідготовки фахівців Сумського державного університету на 2002-2011 навчальні роки iconПрофесійна риторика навчальна програма для магістрантів іноземних громадян факультету заочного, дистанційного та післядипломного навчання Розподіл часу
Навчальна програма для магістрантів іноземних громадян факультету заочного, дистанційного та післядипломного навчання
Експериментальна програма впровадження дистанційного навчання у практику діяльності заочного факультету та факультету перепідготовки фахівців Сумського державного університету на 2002-2011 навчальні роки iconПрофесійна риторика
Робоча навчальна програма для магістрантів іноземних громадян факультету заочного, дистанційного та післядипломного навчання
Експериментальна програма впровадження дистанційного навчання у практику діяльності заочного факультету та факультету перепідготовки фахівців Сумського державного університету на 2002-2011 навчальні роки iconРішення Вченої ради Сумського державного університету від 11 березня 2010 року з питання «Про хід виконання перспективного плану впровадження електронних засобів навчання в університеті»
Сумському державному університеті на 2009-2011 роки (затверджений Вченою радою університету, протокол засідання № 3 від 13. 11. 2008 р.),...
Експериментальна програма впровадження дистанційного навчання у практику діяльності заочного факультету та факультету перепідготовки фахівців Сумського державного університету на 2002-2011 навчальні роки iconНаукові записки сумського державного педагогічного університету ім. А. с макаренка
Друкується згідно з рішенням вченої ради природничо-географічного факультету Сумського державного педагогічного університету ім....
Експериментальна програма впровадження дистанційного навчання у практику діяльності заочного факультету та факультету перепідготовки фахівців Сумського державного університету на 2002-2011 навчальні роки iconНаукові записки сумського державного педагогічного університету ім. А. с макаренка
Друкується згідно з рішенням вченої ради природничо-географічного факультету Сумського державного педагогічного університету ім....
Експериментальна програма впровадження дистанційного навчання у практику діяльності заочного факультету та факультету перепідготовки фахівців Сумського державного університету на 2002-2011 навчальні роки iconТермін навчання: бакалавр – 4 роки; спеціаліст – 1 рік; магістр – 1 рік. Форма навчання
Рівно через 30 років після заснування історичного факультету (у 2006 р.) Вчена Рада Миколаївського державного університету імені...
Експериментальна програма впровадження дистанційного навчання у практику діяльності заочного факультету та факультету перепідготовки фахівців Сумського державного університету на 2002-2011 навчальні роки iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни «логістика»
Менеджмент організацій заочної форми навчання та слухачів факультету перепідготовки фахівців
Експериментальна програма впровадження дистанційного навчання у практику діяльності заочного факультету та факультету перепідготовки фахівців Сумського державного університету на 2002-2011 навчальні роки iconДосвід впровадження дистанційної форми навчання в сумському державному університеті
Програма реалізується в рамках заочного факультету, розрахована на 8 років І стосується підготовки бакалаврів за напрямками „Економіка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи