Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 74.34 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата16.07.2012
Розмір74.34 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


на спеціальність 7.05010201 «Комп’ютерні системи та мережі»

напряму підготовки 050102 «Комп’ютерна інженерія»

освітньо-кваліфікаційний рівень – „спеціаліст

Полтава 2012


^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Підготовка спеціалістів за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі» здійснюється на основі базової вищої освіти за напрямом „Комп’ютерна інженерія ”.

Для забезпечення ефективної реалізації підготовки фахівців відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” висуваються вимоги до їх знань, умінь і навичок, визначених програмою базової вищої освіти за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі» та підтверджених результатами державної атестації з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики (випускної роботи, комплексного державного екзамену або їх поєднання). Освіту продовжують студенти, які отримали кваліфікацію бакалавра за напрямом „Комп’ютерна інженерія” та успішно склали фахове вступне випробування згідно з даною програмою.

Метою фахового вступного випробування є перевірка, оцінка теоретичної та практичної підготовки бакалавра, встановлення рівня його знань з основних фахових дисциплін, їх відповідності вимогам стандарту якості освіти, положенням про ступеневу освіту, навчальним планам і програмам підготовки фахівців.


^ 2. ЕТАПИ ТА ЗМІСТ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


Фахове вступне випробування проводиться через виконання тестових завдань, до складу якого входить комплекс питань з наступних дисциплін.

 • Автоматизація проектування комп’ютерних систем

 • основи автоматизації проектування;

 • пакети прикладних програм автоматизації проектування;

 • VHDL – мова опису апаратури.

 • Архітектура комп’ютера

 • архітектура процесорів;

 • система команд МП І80Х86;

 • арифметико - логічні пристрої та пристрої керування;

 • організація пам’яті;

 • алгоритми обміну.

 • Захист інформації в комп’ютерних системах

 • механізми контролю доступу;

 • захист інформації з обмеженим доступом;

 • захист інформації у каналах зв’язку;

 • проектування систем захисту;

 • надійність комп’ютерних систем;

 • методи контролю комп’ютерних систем;

 • експлуатація комп’ютерних систем;

 • діагностика контролю комп’ютерних систем.

 • Комп’ютерна схемотехніка

 • комбінаційні функціональні вузли;

 • функціональні вузли з пам’яттю;

 • запам’ятовуючі пристрої;

 • арифметичні пристрої;

 • взаємодія пристроїв комп’ютера.

 • Комп’ютерні мережі

 • архітектури комп’ютерних мереж;

 • локальні мережі;

 • глобальні мережі;

 • програмне забезпечення комп’ютерних мереж.

 • Комп’ютерна електроніка

 • електронні компоненти;

 • транзисторні схеми;

 • операційні підсилювачі;

 • джерела електроживлення;

 • цифрові транзисторні ключі та простіші функціональні вузли цифрової електроніки.

 • Прикладна теорія цифрових автоматів

 • основи теорії перемикальних функцій;

 • аналіз і синтез цифрових автоматів;

 • типові вузли цифрових ЕОМ;

 • основи комп’ютерної арифметики;

 • виконання математичних операцій.

 • Системне програмуванням

 • мови програмування С та Асемблер;

 • структури та функції в мовах програмування;

 • оптимізація програмного коду;

 • стандартні функції інтерфейсів операційних систем;

 • програмування стандартних функцій;

 • базові системні програми та їх розробка.

 • Системне програмне забезпечення

 • планування та обслуговування робіт у комп’ютерних системах;

 • операційні системи;

 • організація обчислювальних процесів в комп’ютерних системах;

 • оптимізація роботи операційних систем.

Вступні тестові завдання складаються кафедрою згідно навчальних програм дисциплін та затверджуються на засіданні кафедри.

 • уніфікація методів та умов проведення екзамену

 • забезпечення інформаційної та психологічної підготовки студентів до екзамену

 • відповідність системи університетського контролю галузевій системі атестації та ліцензування фахівців

 • дотримання секретності при використанні чи зберіганні матеріалів діагностики;

 • гласність та одинакові умови доступності отримання інформації.


^ 3. ВИМОГИ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ


Тестові завдання складаються на основі фахових дисциплін освітньо-професійної програми підготовки бакалавра.

Тестові завдання повинні бути закритої форми, мати чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна – вірна.

Тести повинні охоплювати всі змістовні модулі навчальної дисципліни, яка включена до фахового випробування.

Кількість тестових завдань з відповідної дисципліни визначається в залежності від кількості відведених годин на її вивчення. Загальна кількість тестових завдань складає 40.


^ 4. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО

ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


Протягом 60 хвилин здійснюється тестування з використанням стандартних білетів.

Кожна особа, що вступає на навчання, вносить до бланку для відповідей свої реквізити та на протязі 60 хвилин відповідає на тестові завдання.

Фахове вступне випробування приймає фахова атестаційна комісія, яка затверджена наказом ректора університету.


^ 5. КРИТЕРІЇ ОцінЮВАННЯ знань студентів


Фахові випробування оцінюються за стобальною шкалою (від 100 до 200). Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо результати фахового вступного випробування та вступного екзамену з іноземної мови складає не менше ніж 124 бали.

Перевірка тестових завдань здійснюється за ключем. При перевірці тестів використовують такі критерії:

^ Кількість правильних відповідей

Бали

1

2,5

2

5

3

7,5

4

10

5

12,5

6

15

7

17,5

8

20

9

22,5

10

25

11

27,5

12

30

13

32,5

14

35

15

37,5

16

40

17

42,5

18

45

19

47,5

20

50

21

52,5

22

55

23

57,2

24

60

25

62,5

26

65

27

67,5

28

70

29

72,5

30

75

31

77,5

32

80

33

82,5

34

85

35

87,5

36

90

37

92,5

38

95

39

97,5

40

100Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи